12:43 EDT Thứ bảy, 20/10/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » Bán trú » Danh sách HS bán trú - Nữ

Thang 10/2018

Thứ ba - 09/10/2018 00:19
           
 
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG HỌC SINH BÁN TRÚ THÁNG 10/2018
 
   
Từ: 08/10 đến: 01/11/2018   (Số tuần: 4 tuần )       
 
Khu Nữ
 
         
           
 
STT Họ tên Giới tính P.T2 G.T2 P.T3 S.G3 P.T4 S.G4 P.T5 S.G5 P.T6 S.G6 P.T7 S.G7 Lớp
1 Huỳnh Ngọc Tú Anh Nữ 2.15 G.1 2.15 G.1                 10A01
7 Nguyễn Trương Quỳnh Chi Nữ 2.15 G.2 2.15 G.2                 10A01
14 Nguyễn Minh Hiếu Nữ     2.15 G.3                 10A01
20 Đoàn Khánh Linh Nữ 2.15 G.3 2.15 G.4                 10A01
22 Trịnh Thị Minh Ngọc Nữ     2.15 G.5                 10A01
23 Ngô Trần Bảo Nguyên Nữ 2.15 G.4 2.15 G.6 2.15 G.1     2.15 G.1     10A01
24 Nguyễn Thục Nhi Nữ     2.15 G.7                 10A01
33 Trần Thị Thu Thủy Nữ 2.15 G.5 2.15 G.8 2.15 G.2     2.15 G.2     10A01
36 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ     2.17 G.1 2.15 G.3 2.15 G.1 2.15 G.3     10A01
38 Đinh Dương Hải Yến Nữ         2.15 G.4     2.15 G.4     10A01
9 Nguyễn Thảo Dung Nữ 2.15 G.6 2.17 G.2 2.15 G.5     2.15 G.5     10A02
14 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ         2.15 G.6             10A02
16 Hoàng Ngọc Minh Huyền Nữ     2.17 G.3 2.15 G.7             10A02
26 Hà Thị Lưu Luyến Nữ 2.15 G.7 2.17 G.4 2.15 G.8             10A02
32 Phan Lê Bảo Ngọc Nữ         2.17 G.1             10A02
33 Quản Huyền Nhi Nữ             2.15 G.2         10A02
3 Lê Việt Anh Nữ         2.17 G.2     2.15 G.6     10A03
13 Phạm Hoàng Bảo Châu Nữ         2.17 G.3     2.15 G.7     10A03
17 Dương Nguyệt Hằng Nữ     2.17 G.5 2.17 G.4     2.15 G.8     10A03
34 Lê Thị Anh Thư Nữ         2.17 G.5     2.17 G.1     10A03
13 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ         2.17 G.6     2.17 G.2     10A04
19 Nguyễn Ngọc Tường Loan Nữ 2.15 G.8                     10A04
28 Vũ Thị Tuyết Nhung Nữ         2.17 G.7     2.17 G.3     10A04
35 Lê Thị Huyền Trang Nữ         2.17 G.8     2.17 G.4     10A04
39 Hoàng Trần Yến Vy Nữ     2.17 G.6 2.18 G.1             10A04
10 Huỳnh Chiêu Hoàng Nữ 2.17 G.1 2.17 G.7 2.18 G.2     2.17 G.5     10A05
12 Tống Khánh Vy Linh Nữ 2.17 G.2 2.17 G.8 2.18 G.3     2.17 G.6     10A05
13 Lê Thị Bích Loan Nữ 2.17 G.3 2.18 G.1 2.18 G.4     2.17 G.7     10A05
15 Trần Ngọc Xuân Mai Nữ 2.17 G.4                     10A05
16 Hồ Thị Thúy Nga Nữ 2.17 G.5 2.18 G.2 2.18 G.5     2.17 G.8     10A05
18 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ         2.18 G.6     2.18 G.1     10A05
20 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 2.17 G.6 2.18 G.3                 10A05
21 Trần Đình Minh Như Nữ     2.18 G.4 2.18 G.7     2.18 G.2     10A05
24 Nguyễn Thanh Thanh Tâm Nữ 2.17 G.7 2.18 G.5 2.18 G.8             10A05
27 Nguyễn Minh Thảo Nữ     2.18 G.6 2.19 G.1     2.18 G.3     10A05
28 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 2.17 G.8     2.19 G.2     2.18 G.4     10A05
29 Trần Thị Phương Thảo Nữ 2.18 G.1                     10A05
31 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 2.18 G.2                     10A05
3 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ     2.18 G.7                 10A06
5 Trần Thị Lan Anh Nữ         2.19 G.3     2.18 G.5     10A06
13 Nguyễn Thu Huyền Nữ 2.18 G.3 2.18 G.8 2.19 G.4     2.18 G.6     10A06
14 Nguyễn Thu Hương Nữ         2.19 G.5     2.18 G.7     10A06
17 Ngô Thị Mỹ Linh Nữ 2.18 G.4 2.19 G.1 2.19 G.6     2.18 G.8     10A06
18 Nguyễn Diệu Linh Nữ 2.18 G.5     2.19 G.7     2.19 G.1     10A06
22 Vũ Bùi Ngọc Ngân Nữ     2.19 G.2                 10A06
33 Nguyễn Thuỷ Tiên Nữ         2.19 G.8     2.19 G.2     10A06
38 Đậu Hải Yến Nữ 2.18 G.6 2.19 G.3                 10A06
17 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 2.18 G.7 2.19 G.4 2.20 G.1             10A08
25 Nguyễn Lê Kiều Oanh Nữ 2.18 G.8     2.20 G.2             10A08
7 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 2.19 G.1                     10A09
14 Phạm Thị Hương Hoa Nữ 2.19 G.2     2.20 G.3             10A09
18 Trương Khánh Linh Nữ 2.19 G.3                     10A09
25 Tô Vi Hồng Nhung Nữ 2.19 G.4                     10A09
35 Đào Thị Phương Uyên Nữ     2.19 G.5                 10A09
18 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân Nữ 2.19 G.5 2.19 G.6                 10A10
23 Ứng Thu Phương Nữ 2.19 G.6                     10A10
27 Trần Ngọc Hải Tân Nữ 2.19 G.7             2.19 G.3     10A10
28 Vũ Hà Thanh Thanh Nữ 2.19 G.8                     10A10
38 Đỗ Phương Uyên Nữ 2.20 G.1                     10A10
3 Trần Lê Cẩm Anh Nữ 2.20 G.2 2.19 G.7                 10A11
18 Phạm Hà Thảo My Nữ 2.20 G.3 2.19 G.8                 10A11
27 Nguyễn Huyền Trang Nữ 2.20 G.4                     10A11
33 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 2.20 G.5                     10A11
4 Nguyễn Trâm Anh Nữ         2.20 G.4     2.19 G.4     10A12
10 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ         2.20 G.5             10A12
11 Nguyễn Sông Hương Nữ     2.20 G.1                 10A12
12 Lại Thị Thúy Hường Nữ         2.20 G.6             10A12
14 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ         2.20 G.7             10A12
36 Lưu Huyền Trang Nữ 2.20 G.6 2.20 G.2                 10A12
40 Nguyễn Phương Uyên Nữ         2.20 G.8             10A12
22 Tăng Thị Quỳnh Như Nữ 2.20 G.7 2.20 G.3 2.21 G.1             10A13
10 Mai Thị Thu Hà Nữ     2.20 G.4                 10A14
32 Nguyễn Phương Trang Nữ     2.20 G.5                 10A14
1 Đào Hoàng An Nữ     2.20 G.6                 11A01
7 Phan Thị Thu Hà Nữ     2.20 G.7                 11A01
10 Nguyễn Thúy Huyền Nữ     2.20 G.8     2.15 G.3         11A01
15 Võ Diệp Xuân Mai Nữ     2.21 G.1     2.15 G.4         11A01
23 Trần Hoàng Đan Thanh Nữ     2.21 G.2                 11A01
33 Đinh Hà Phương Uyên Nữ     2.21 G.3     2.15 G.5         11A01
2 Nguyễn Vũ Trâm Anh Nữ     2.21 G.4                 11A02
5 Đặng Phạm Thanh Kim Cương Nữ     2.21 G.5         2.19 G.5     11A02
10 Phạm Trần Thanh Huyền Nữ     2.21 G.6 2.21 G.2     2.19 G.6     11A02
12 Quách Ngọc Linh Nữ 2.20 G.8 2.21 G.7     2.15 G.6 2.19 G.7     11A02
17 Nguyễn Ngọc Hiền Nhi Nữ     2.21 G.8 2.21 G.3     2.19 G.8     11A02
34 Doãn Ngọc Vy Nữ 2.21 G.1     2.21 G.4     2.20 G.1     11A02
7 Bùi Thu Hà Nữ 2.21 G.2     2.21 G.5             11A03
16 Huỳnh Yến Ngọc Nữ 2.21 G.3 2.22 G.1 2.21 G.6             11A03
19 Đặng Nguyễn Yến Nhi Nữ 2.21 G.4 2.22 G.2     2.15 G.7         11A03
21 Ngô Thị Yến Nhi Nữ 2.21 G.5 2.22 G.3                 11A03
23 Lê Hồng Cẩm Nhung Nữ     2.22 G.4                 11A03
24 Nguyễn Quỳnh Như Nữ     2.22 G.5 2.21 G.7 2.15 G.8         11A03
25 Nguyễn Hoài Phương Nữ     2.22 G.6                 11A03
31 Nguyễn Quỳnh Mai Thanh Nữ 2.21 G.6 2.22 G.7 2.21 G.8             11A03
35 Đoàn Ngọc Thiên Trang Nữ     2.22 G.8                 11A03
6 Lê Minh Anh Nữ 2.21 G.7 2.23 G.1 2.22 G.1     2.20 G.2     11A04
9 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 2.21 G.8 2.23 G.2 2.22 G.2     2.20 G.3     11A04
12 Bùi Thùy Chi Nữ 2.22 G.1 2.23 G.3 2.22 G.3     2.20 G.4     11A04
14 Vũ Ngọc Tường Duyên Nữ 2.22 G.2     2.22 G.4     2.20 G.5     11A04
15 Quách Ý Đan Nữ 2.22 G.3     2.22 G.5     2.20 G.6     11A04
24 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 2.22 G.4                     11A04
4 Trương Mộng Song Dân Nữ     2.23 G.4 2.22 G.6     2.20 G.7     11A06
7 Cao Ngọc Duyên Nữ 2.22 G.5 2.23 G.5 2.22 G.7 2.17 G.1         11A06
17 Lê Thị Khánh Linh Nữ 2.22 G.6 2.23 G.6     2.17 G.2         11A06
18 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ         2.22 G.8             11A06
32 Trần Thúy Quỳnh Nữ 2.22 G.7 2.23 G.7     2.17 G.3         11A06
34 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 2.22 G.8 2.23 G.8     2.17 G.4         11A06
35 Nguyễn Thị Hòa Thương Nữ     2.24 G.1     2.17 G.5 2.20 G.8     11A07
43 Đặng Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ     2.24 G.2 2.23 G.1 2.17 G.6 2.21 G.1     11A07
4 Trương Mỹ Song Dân Nữ 2.23 G.1     2.23 G.2     2.21 G.2     11A08
14 Thái Thị Thanh Hợp Nữ     2.24 G.3                 11A08
20 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ         2.23 G.3     2.21 G.3     11A08
21 Lê Hồng Khánh Linh Nữ     2.24 G.4 2.23 G.4             11A08
22 Nguyễn Hoàng Linh Nữ     2.24 G.5 2.23 G.5             11A08
25 Nguyễn Phương Mai Nữ     2.24 G.6         2.21 G.4     11A08
31 Nguyễn Song Anh Quỳnh Nữ 2.23 G.2 2.24 G.7 2.23 G.6     2.21 G.5     11A08
11 Mai Thu Hiền Nữ     2.24 G.8 2.23 G.7 2.17 G.7         11A11
26 Trần Thị Kiều Oanh Nữ             2.17 G.8 2.21 G.6     11A11
29 Mai Thị Diễm Quỳnh Nữ         2.23 G.8     2.21 G.7     11A11
33 Đặng Thị Thanh Thủy Nữ             2.18 G.1         11A11
35 Võ Thị Huyền Trân Nữ         2.24 G.1 2.18 G.2 2.21 G.8     11A11
36 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 2.23 G.3         2.18 G.3         11A11
37 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 2.23 G.4         2.18 G.4         11A11
10 Nguyễn Đăng Ánh Hồng Nữ 2.23 G.5     2.24 G.2     2.22 G.1     11A12
22 Lại Nguyễn Như Quỳnh Nữ 2.23 G.6     2.24 G.3     2.22 G.2     11A12
4 Trương Thị Mỹ Diệu Nữ 2.23 G.7 2.25 G.1 2.24 G.4 2.18 G.5 2.22 G.3     11A13
4 Lê Huyền Trang Châu Nữ                 2.22 G.4     12A02
6 Nguyễn Khánh Duyên Nữ         2.24 G.5     2.22 G.5     12A02
20 Nguyễn Hồng Nhung Nữ                 2.22 G.6     12A02
23 Lê Thị Nam Thanh Nữ                 2.22 G.7     12A02
29 Nguyễn Phạm Thu Trang Nữ         2.24 G.6     2.22 G.8     12A02
35 Nguyễn Thị Yến Nữ                 2.23 G.1     12A02
15 Trần Thị Hồng Loan Nữ         2.24 G.7             12A03
1 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 2.23 G.8     2.24 G.8             12A04
3 Trần Thị Mai Anh Nữ         2.25 G.1             12A04
7 Vũ Thị Dung Nữ                 2.23 G.2     12A04
13 Cù Thị Thanh Hương Nữ         2.25 G.2     2.23 G.3     12A04
18 Phạm Nguyễn Hương Ngân Nữ         2.25 G.3             12A04
24 Trần Nguyễn Thảo Nhi Nữ 2.24 G.1             2.23 G.4     12A04
25 Đỗ Thị Thu Phương Nữ 2.24 G.2                     12A04
26 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 2.24 G.3     2.25 G.4             12A04
30 Vương Thị Thu Thương Nữ 2.24 G.4                     12A04
38 Lưu Thị Thu Uyên Nữ 2.24 G.5                     12A04
39 Nguyễn Ngọc Đan Uyên Nữ         2.25 G.5             12A04
19 Đặng Nguyễn Phương Nghi Nữ 2.24 G.6             2.23 G.5     12A07
28 Hồ Ngọc Thi Nữ         2.25 G.6     2.23 G.6     12A07
1 Đoàn Thị Phương Anh Nữ 2.24 G.7     2.25 G.7             12A09
10 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 2.24 G.8                     12A09
20 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ         2.25 G.8             12A09
25 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 2.25 G.1     2.26 G.1             12A09
44 Phạm Trần Hoài Ý Nữ 2.25 G.2     2.26 G.2             12A09
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn