21:33 ICT Thứ ba, 18/06/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » ĐOÀN TRƯỜNG » CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHỐI 12 CHUYỂN SỔ ĐOÀN VỀ PHƯỜNG NH 2016 - 2017

Thứ năm - 03/08/2017 08:08
HS LIÊN HỆ VỚI ĐOÀN PHƯỜNG ( THEO DANH SÁCH  - TẠI UBND PHƯỜNG )
ĐỂ NHẬN SỔ ĐOÀN NHA.

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Chỗ ở hiện nay Ngày vào Đoàn  Phường cư trú
1 12A01 Trần Lam Ngọc 21/09/1999 Nữ 642, tổ 15, kp 2,   An Bình,   BH, ĐN 10/13/2015 An Bình
2 12A01 Nguyễn Thị Mai Phương 25/01/1999 Nữ 9/1c, kp 4,   An Bình,   BH, ĐN 3/31/2014 An Bình
3 12A01 Nguyễn Du Phúc Ngân 30/11/1999 Nam 4/7, lp. Long Điền,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 11/26/2016 An Hòa
4 12A01 Mai Thị Ngọc Anh 15/12/1999 Nữ 28b/29 tổ 15c, kp2,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/26/2016 Bình Đa
5 12A01 Đặng Trọng Quốc Huy 12/04/1999 Nam 18/A2, tổ 29c, kp 3,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/15/2017 Bình Đa
6 12A01 Mai Thị Hương 01/10/1999 Nữ 33b, tổ 30a, kp 3,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
7 12A01 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 22/05/1999 Nữ 16, tổ 16, kp 2,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/26/2016 Bình Đa
8 12A01 Lê Ngọc Minh Anh 15/06/1999 Nữ A505/1 Tổ 13b, kp1,   Long Bình,   BH, ĐN 11/26/2016 Long Bình
9 12A01 Đoàn Tuấn Đạt 30/09/1999 Nam 45e/4, kp 2,   Long Bình,   BH, ĐN 11/26/2016 Long Bình
10 12A01 Bùi Nguyễn Ngọc Hiếu 03/10/1999 Nam D230, tổ 2, kp 4,   Long Bình,   BH, ĐN 11/26/2016 Long Bình
11 12A01 Văn Nhật Lan 16/06/1999 Nữ 581, tổ 23, kp 6,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
12 12A01 Nguyễn Tống Công Minh 17/11/1999 Nam 481/1/9, tổ 21, kp 6,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
13 12A01 Đào Thị Thảo Ngọc 19/03/1999 Nữ 101/245/20, kp 4,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
14 12A01 Hồ Nhật Tân 22/09/1999 Nam 41, tổ 5, kp 6,   Long Bình,   BH, ĐN 11/26/2016 Long Bình
15 12A01 Trần Hải Yến 04/11/1999 Nữ A703. tổ 17. kp 1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
16 12A01 Tạ Hoàng Đạt 06/02/1999 Nam 131, tổ 6, kp 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 11/28/2016 Long Bình Tân
17 12A01 Đinh Thị Nga 10/08/1999 Nữ 330, tổ 17, kp 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 11/28/2016 Long Bình Tân
18 12A01 Trương Ngọc Ánh 06/07/1999 Nữ 31 tổ 2, Tân Mai 2, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 11/9/2015 Phước Tân
19 12A01 Trần Văn Đức 21/06/1999 Nam ấp Tân Cung, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 11/26/2016 Phước Tân
20 12A01 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/07/1999 Nữ tổ 29, ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 12/29/2016 Phước Tân
21 12A01 Trần Thị Yến Nhi 09/11/1999 Nữ 1789, tổ 28, ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
22 12A01 Phạm Trần Thanh Thảo 18/09/1999 Nữ 318, tổ 8, ấp Hương Phước, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 10/13/2015 Phước Tân
23 12A01 Lưu Đoan Vy 22/12/1999 Nữ 78, đường 30/4,   Quyết Thắng,   BH, ĐN 1/9/2016 Quyết Thắng
24 12A01 Lưu Tường Vy 22/12/1999 Nữ 78, đường 30/4,   Quyết Thắng,   BH, ĐN 1/9/2016 Quyết Thắng
25 12A01 Mai Phi Hùng 03/05/1999 Nam 43/1, kp 9,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 4/8/2017 Tam Hiệp
26 12A01 Huỳnh Sơn Bảo Long 19/08/1999 Nam 529, kp 2,   Thống Nhất,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
27 12A01 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 22/04/1999 Nữ 85/1, kp3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 11/26/2016 Tam Hiệp
28 12A01 Phạm Minh Nguyệt 01/04/1999 Nữ 2/45, kp 3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 11/26/2016 Tam Hòa
29 12A01 Trần Công Khánh 12/11/1999 Nam 32/1, tổ 6, kp 1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 11/26/2016 Tân Hiệp
30 12A01 Tân Vân Dung 30/11/1999 Nữ 67/15, đường 3, kp 2,   Tân Mai,   BH, ĐN 11/28/2016 Tân Mai
31 12A01 Nguyễn Thanh Hùng 16/06/1999 Nam 835, kp 9,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/26/2016 Tân Phong
32 12A01 Hồ Quế Nhật 14/01/1999 Nữ 91/142, kp 1,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/26/2016 Tân Phong
33 12A01 Trần Vũ Hoàng Tú 08/07/1999 Nữ 3/2, kp 8,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Phong
34 12A01 Đinh Thị Như Thuần 09/01/1999 Nữ R350, N10, Võ Thị Sáu,   Thống Nhất,   BH, ĐN 3/20/2014 Thống Nhất
35 12A01 Mai Thùy Dương 27/10/1999 Nữ tổ 25a, kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/26/2016 Trảng Dài
36 12A01 Trần Trịnh Quang 11/09/1999 Nam 851/22c, kp 2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/26/2014 Trảng Dài
37 12A01 Phạm Thị Thiên Thanh 16/02/1999 Nữ tổ 10, kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
38 12A01 Phạm Minh Tuấn 12/10/1999 Nam tổ 34, kp 3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
39 12A02 Nguyễn Ngọc Trâm 23/11/1999 Nữ E213H1 kp3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
40 12A02 Nguyễn Hải Yến Anh 12/06/1999 Nữ 48/29-KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/19/2015 Bình Đa
41 12A02 Phạm Quang Hùng 26/11/1999 Nam 400/6 kp4,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
42 12A02 Trịnh Ngọc Như Ý 03/08/1999 Nữ 58/4 kp2,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/9/2014 Bình Đa
43 12A02 Nguyễn Thị Ánh Minh 01/02/1999 Nữ 17/1A kp2,   Bửu Long,   BH, ĐN 3/20/2014 Bửu Long
44 12A02 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/01/1999 Nữ A717 kp1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2016 Long Bình
45 12A02 Nguyễn Quang Minh 25/10/1999 Nam 33/165 kp2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
46 12A02 Trần Vũ Yến Nhi 02/08/1999 Nữ E354A kp5,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
47 12A02 Huỳnh Thanh Thụy 14/08/1999 Nam 54 kp3,   An Bình,   BH, ĐN 5/1/2015 Long Bình
48 12A02 Phạm Phương Linh 23/08/1999 Nữ 80/E8 kp1,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
49 12A02 Nguyễn Thế Tài 18/07/1999 Nam 160 kp3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
50 12A02 Dương Quốc Trung 11/02/1999 Nam 205/2 kp4,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
51 12A02 Nghiêm Xuân Quân 24/08/1999 Nam E298A kp5A,   Long Bình,   BH, ĐN 3/26/2016 Tam Hiệp
52 12A02 Trần Hải Sơn 12/08/1999 Nam 39/5A kp2,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
53 12A02 Trương Quang Trường 07/11/1999 Nam 80/4/B2 kp9,   Tân Phong,   BH, ĐN 5/19/2015 Tam Hiệp
54 12A02 Nguyễn Tiến Phát 24/07/1999 Nam 18/102B kp3,   Tam Hòa,   BH, ĐN    
55 12A02 Dương Anh Kiệt 18/10/1999 Nam 133/60 kp5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
56 12A02 Nguyễn Thị Diễm Mi 09/07/1999 Nữ 12/1/2G kp3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
57 12A02 Nguyễn Thị Kiều Mi 09/07/1999 Nữ 12/1/2G kp3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
58 12A02 Mai Thảo Quyên 27/05/1999 Nữ 105/169 kp1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Hiệp
59 12A02 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 08/12/1999 Nữ 136/69 kp4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Hiệp
60 12A02 Nguyễn Văn Tấn 20/02/1999 Nam G14 kp5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Hiệp
61 12A02 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/10/1999 Nữ 129/1S,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2016 Tân Hiệp
62 12A02 Phạm Phương Dung 08/12/1999 Nữ 79 Trương Định-kp2,   Tân Mai,   BH, ĐN 10/19/2015 Tân Mai
63 12A02 Đặng Thị Quỳnh Tâm 25/12/1999 Nữ 81/5/19 kp11,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2016 Tân Phong
64 12A02 Nguyễn Đức Thành 01/03/1999 Nam 1462/6/12 kp3,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Phong
65 12A02 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/12/1999 Nữ Tổ 8C kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/19/2015 Tân Phong
66 12A02 Vũ Minh Xuân 14/03/1999 Nữ 331A kp3,   Thống Nhất,   BH, ĐN 3/20/2014 Thống Nhất
67 12A02 Lê Thị Vân Anh 07/07/1999 Nữ 880/12A-KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
68 12A02 Nguyễn Ngọc Diệp 30/06/1999 Nữ Tổ 5-kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/19/2015 Trảng Dài
69 12A02 Trương Tuấn Điệp 02/08/1999 Nam Tổ 8 kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
70 12A02 Lê Sỹ Hoàng 11/12/1999 Nam 89/15 - kp2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
71 12A02 Phạm Thị Mỹ Linh 09/11/1999 Nữ Tổ 9 kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
72 12A02 Phạm Thị Hồng Thắm 08/09/1999 Nữ D351 kp4,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
73 12A02 Nguyễn Minh Trực 28/06/1999 Nam 7B tổ 29 kp2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/19/2015 Trảng Dài
74 12A02 Trần Tuấn Huy 17/07/1999 Nam 28Đ kp6,   Trung Dũng,   BH, ĐN 3/22/2016 Trung Dũng
75 12A02 Nguyễn Minh Anh 31/05/1999 Nữ 43B/2-KP3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN    
76 12A02 Trần Phạm Châu Giang 02/08/1998 Nữ 16A kp5,   Trảng Dài,   BH, ĐN    
77 12A02 Nguyễn Mai Phương 04/10/1999 Nữ 4/74B kp6,   Tân Phong,   BH, ĐN    
78 12A02 Đinh Trần Quốc Vương 01/03/1998 Nam E642A kp5,   Trảng Dài,   BH, ĐN    
79 12A03 Nguyễn Thị Mỹ Châu 05/05/1998 Nữ 23/3V, tổ 20, KP 1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2014 An Bình
80 12A03 Trần Hoàng Lâm 31/05/1999 Nam 1/11 Đường 11, KP 8,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
81 12A03 Nguyễn Trịnh Tâm Linh 21/08/1999 Nữ 1/B2,Tổ 10,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 An Bình
82 12A03 Hoàng Thị Minh Thu 13/03/1999 Nữ P203, Chung cư C2, KP 5,   An Bình,   BH, ĐN 3/26/2014 An Bình
83 12A03 Nguyễn Minh Thư 12/10/1999 Nữ 1A, tổ 8, KP 5,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
84 12A03 Huỳnh Thị Hiếu Tiên 25/01/1999 Nữ 90B, KP 3,   An Bình,   BH, ĐN 3/13/2014 An Bình
85 12A03 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12/02/1999 Nữ 32/16, tổ 4, KP2,   An Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 An Bình
86 12A03 Đoàn Việt Tùng 04/06/1999 Nam 151/10, KP 12,   An Bình,   BH, ĐN 10/19/2015 An Bình
87 12A03 Nguyễn Huy Hoàng 19/03/1999 Nam 974, Tổ 19, KP 5,   Tân Hòa,   BH, ĐN 5/19/2015 An Hòa
88 12A03 Lưu Khánh Duy 25/06/1999 Nam SN17/29, tổ 39C, KP4,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
89 12A03 Nguyễn Đức Thành 12/1/1999 Nam 186/4, KP3,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/18/2015 Bình Đa
90 12A03 Nguyễn Ngọc Tuấn 29/05/1999 Nam 252/1 KP 1,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
91 12A03 Hà Thị Hương Quỳnh 15/11/1999 Nữ 161/19, KP 1,   Tân Tiến,   BH, ĐN 10/29/2016 Bửu Long
92 12A03 Hoàng Thị Diễm Hằng 04/11/1999 Nữ 3/2 tổ 21, KP6,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
93 12A03 Nguyễn Đăng Hiếu 04/12/1999 Nam B28, KDC 2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
94 12A03 Nguyễn Phương Thảo 09/08/1999 Nữ 123A, tổ 26, KP 6,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
95 12A03 Vũ Thị Thu Thảo 05/10/1999 Nữ 212/30, tổ 13, KP 5,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
96 12A03 Đỗ Thị Phương Lan 10/11/1999 Nữ 192A, tổ 6, KP2,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình Tân
97 12A03 Nguyễn Trung Nam 30/07/1999 Nam 9/5 KP Bình Dương,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 10/19/2015 Long Bình Tân
98 12A03 Phan Anh Duy 20/04/1999 Nam 146/6, KP3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tam Hiệp
99 12A03 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 21/04/1999 Nữ 188/16, KP 9,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tam Hiệp
100 12A03 Phạm Hoàng Trúc Linh 23/04/1999 Nữ 548/14 KP 2,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2014 Tam Hiệp
101 12A03 Nguyễn Anh Quân 08/11/1999 Nam 128/91, tổ 4, KP 5,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hiệp
102 12A03 Tống Quang Hiếu 11/09/1999 Nam 36/6D, KP 1,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
103 12A03 Nguyễn Trí Tài 03/11/1999 Nam d1/7, kp 2,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 29/102016 Tân Hiệp
104 12A03 Nguyễn Lê Tường Vy 14/11/1999 Nữ G20, tổ 6, KP 4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
105 12A03 Đặng Quốc Bình 05/04/1999 Nam 59/291C, KP 1,   Tân Mai,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Mai
106 12A03 Nguyễn Ngọc Toàn 20/01/1999 Nam 127/632 tổ 68, KP 4,   Tân Mai,   BH, ĐN 3/26/2016 Tân Mai
107 12A03 Phạm Vũ Trường Vy 06/11/1999 Nữ Tổ 55, 43/211,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/8/2016 Tân Mai
108 12A03 Trần Tiến Anh 03/03/1999 Nam 58A/2/5 KP 11,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Phong
109 12A03 Nguyễn Thị Minh Ánh 14/03/1999 Nữ 256B tỗ 47, KP 11,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Phong
110 12A03 Nguyễn Xuân Duy 20/04/1999 Nam Tổ 4, KP 5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
111 12A03 Nguyễn Quỳnh Như 03/04/1999 Nữ C3, tổ 7,KP 1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/17/2014 Trảng Dài
112 12A03 Nguyễn Minh Thành 07/01/1999 Nữ 20D, KP 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2014 Trảng Dài
113 12A03 Đỗ Đình Tuyên 09/10/1999 Nam tổ 26, KP 2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
114 12A03 Phạm Thị Ánh Tuyết 02/10/1999 Nữ Tổ 34, KP 5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
115 12A03 Trần Thị Cẩm Tú 19/10/1999 Nữ tổ 3, KP 3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
116 12A03 Ngô Đình Vũ 08/03/1999 Nam Tổ 24c, KP 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/29/2016 Trảng Dài
117 12A03 Nguyễn Bảo Duy 03/09/1999 Nam 202/23 Phan Đình Phùng,   Trung Dũng,   BH, ĐN 1/9/2016 Trung Dũng
118 12A04 Bùi Nguyễn Trung Đức 19/10/1999 Nam 111/24 tổ 1A khu phố 12,   An Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 An Bình
119 12A04 Phạm Thanh Sơn 05/01/1999 Nam B2 cư xá gỗ An Bình Kp2 Tổ 14,   An Bình,   BH, ĐN 3/20/2016 An Bình
120 12A04 Nguyễn Vũ Sơn Tùng 13/05/1999 Nam 18 Tổ 16B Kp2,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/22/2016 Bình Đa
121 12A04 Nguyễn Trọng Sỹ 17/12/1999 Nam 14C/81 Khu phố 12,   Hố Nai,   BH, ĐN 1/9/2016 Hố Nai
122 12A04 Nguyễn Thị Bích 23/09/1999 Nữ 8/87 Tổ 17 khu phố 6,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
123 12A04 Nguyễn Danh Dự 30/01/1999 Nam A228C khu phố 1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/15/2016 Long Bình
124 12A04 Nguyễn Thế Hải 16/12/1999 Nam 1013/42 KP7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 Long Bình
125 12A04 Lê Trọng Luật 25/03/1999 Nam 312 tổ 7 KP5A,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
126 12A04 Đoàn Thị Thúy Nga 19/02/1999 Nữ 50/5 tổ 5 khu phố 2,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2015 Long Bình
127 12A04 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/03/1999 Nữ 319/7, tổ 9 - khu phố 6,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
128 12A04 Phạm Văn Trường 10/07/1999 Nam C133 tổ2 khu phố3,   Long Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 Long Bình
129 12A04 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/1999 Nữ 300 Tổ 6 KP2,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
130 12A04 Giáp Thị Thùy Linh 30/08/1999 Nữ 161/22 Tổ 9 - khu phố 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình Tân
131 12A04 Nguyễn Tuấn Linh 01/03/1999 Nam 379/3 Tổ 8 KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình Tân
132 12A04 Bùi Quốc Thanh 24/11/1999 Nam 05D2 Khu phố Bình Dương,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
133 12A04 Trần Hồng Thái 08/12/1999 Nam 403 Tổ 3 khu phố 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 3/22/2016 Long Bình Tân
134 12A04 Trương Quang Linh 17/03/1999 Nam 54 Tổ 10 khu phố 6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hiệp
135 12A04 Chu Hoàng Minh 06/11/1999 Nam 884/6E Phạm Văn Thuận KP3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hiệp
136 12A04 Phan Doanh Nghiệp 15/04/1999 Nam 397/3 KP4,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/22/2016 Tam Hiệp
137 12A04 Nguyễn Thụy Thùy Như 27/08/1999 Nữ 15/115 Khu phố 3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hòa
138 12A04 Trần Khánh Vy 14/11/1999 Nữ 54/8A khu phố 5B,   Tân Biên,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Biên
139 12A04 Nguyễn Trần Hoàng Long 24/09/1999 Nam 37/4S Tổ 12 khu phố 1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Hiệp
140 12A04 Phạm Trung Nghĩa 05/04/1999 Nam 96/34 KP4 Đồng Khởi,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/22/2016 Tân Hiệp
141 12A04 Nguyễn Thái Bình 07/03/1999 Nam 268A KP2,   Tân Mai,   BH, ĐN 3/4/2014 Tân Mai
142 12A04 Đinh Hoàng Ngọc Lợi 20/07/1999 Nữ 2/15E Tổ 7 Khu phố 1,   Tân Mai,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Mai
143 12A04 Lê Thị Yến Nhi 27/11/1999 Nữ 135/4 Phan Trung,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Mai
144 12A04 Trịnh Thị Thúy Quỳnh 01/07/1999 Nữ 2/2 tổ 26  khu phố 2,   Tân Mai,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Mai
145 12A04 Đỗ Mai Phương Trang 19/12/1999 Nữ 13/08 tổ 26 kp2,   Tân Mai,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Mai
146 12A04 Nguyễn Hoàng Tùng 28/02/1999 Nam 6 Phan Trung Khu phố 2,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/8/2016 Tân Mai
147 12A04 Nguyễn Thái Huy Hoàng 09/05/1999 Nam 106/8/8 khu phố 9,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân phong
148 12A04 Vũ Minh Khang 04/02/1999 Nam Tổ 41/B kp8,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Phong
149 12A04 Phạm Anh Kiệt 04/03/1999 Nam 93/5A Tổ 40 KP8,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Phong
150 12A04 Nguyễn Thế Thịnh 09/10/1999 Nam 825/6E Đồng Khởi Tổ 41 KP9,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân phong
151 12A04 Trương Thị Quỳnh Anh 01/07/1999 Nữ 479 Tổ 10 KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
152 12A04 Mai Ngọc Hương Giang 03/11/1999 Nữ Tổ 20B khu phố 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
153 12A04 Nguyễn Trần Gia Hân 08/08/1999 Nữ 15/8A khu phố 3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
154 12A04 Lê Thị Nhung 18/04/1998 Nữ 15/17A Kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/20/2014 Trảng Dài
155 12A04 Nguyễn Thị Bích Phụng 12/07/1999 Nữ 183 Tổ 29 Khu phố 2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
156 12A04 Phạm Dương Anh Thắng 10/08/1999 Nam 312 khu phố 2,   Trung Dũng,   BH, ĐN 3/22/2016 Trung Dũng
157 12A04 Phan Thành Tính 24/09/1998 Nam E35, tổ 14, KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN    
158 12A05 Trương Đăng Huy 03/09/1999 Nam 9C2-tổ 10-kp5,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
159 12A05 Đặng Thị Kim Ngân 09/02/1999 Nữ 287-tố 18-kp3,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
160 12A05 Nguyễn Đắc Sơn 30/01/1999 Nam 6A-tổ 4-kp12,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
161 12A05 Trần Minh Tâm 05/11/1999 Nam Tổ 8-kp4,   An Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 An Bình
162 12A05 Trần Thị Phương Thảo 11/04/1999 Nữ 25A-tổ 8-kp12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
163 12A05 Nguyễn Thị Hải Vân 22/06/1999 Nữ 98/14B-kp3,   An Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 An Bình
164 12A05 Trần Vũ Hồng Lợi 21/04/1999 Nam 91C/453-kp1,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/9/2016 Hóa An
165 12A05 Võ Thị Bình 06/02/1999 Nữ E388c-tổ 14-kp5,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
166 12A05 Lê Minh Đức 24/03/1999 Nam 579-tổ 3-kp1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
167 12A05 Đinh Quang Huy 31/03/1999 Nam B429-tổ 8-kp1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/22/2016 Long Bình
168 12A05 Trần Thị Phương Linh 06/07/1999 Nữ 122/6A-kp2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
169 12A05 Vũ Thùy Duyên 24/02/1999 Nữ 8A/E8-tổ 11-kp1,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình Tân
170 12A05 Nguyễn Huy Nam 13/06/1999 Nam 249Đ-tổ 11-kp 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình Tân
171 12A05 Vũ Nguyễn Quốc Dũng 26/05/1999 Nam Tổ 26A-ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
172 12A05 Nguyễn Thị Thu Nhi 13/05/1999 Nữ 40-tổ 5-quốc lộ 51, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
173 12A05 Phan Minh Tú 22/09/1999 Nữ 57-ấp Đồng, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
174 12A05 Hoàng Thị Mai Như 03/10/1999 Nữ 18/15A-tổ 5-kp6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hiệp
175 12A05 Nguyễn Vũ Quang Huy 09/02/1999 Nam Lô A7-tổ 7-kp 5,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/22/2016 Tam Hòa
176 12A05 Phạm Hồng Thanh Lam 11/08/1999 Nữ 100/23-kp3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
177 12A05 Nguyễn Vũ Nguyên Ngân 27/08/1999 Nữ 86B/16B-kp2,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
178 12A05 Trần Kiều Thảo Ly 09/04/1999 Nữ 31/7B-kp5A,   Tân Biên,   BH, ĐN 3/26/2017 Tân Biên
179 12A05 Hà Ngọc Khánh Linh 12/05/1999 Nữ 133/41-kp5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
180 12A05 Thái Gia Linh 22/04/1999 Nữ B2C-kp4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/22/2016 Tân Hiệp
181 12A05 Bùi Quang Minh 05/03/1999 Nam H1C-kp 4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
182 12A05 Ngô Gia Phương 01/10/1999 Nữ 96/1A-tổ 8-kp3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Hiệp
183 12A05 Bùi Phước Tâm 20/04/1999 Nam H9B1-kp2,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Hiệp
184 12A05 Phạm Nguyễn Huyền Trang 04/10/1999 Nữ 105/173-tổ 20-kp1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 4/10/2014 Tân Hiệp
185 12A05 Trần Đình Trọng 14/05/1999 Nam E13B-kp5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
186 12A05 Đào Ngọc Lan Nhi 02/11/1999 Nữ 1040A-tổ 20-kp5- ấp 2,   Tân Hòa,   BH, ĐN 3/22/2016 Tân Hòa
187 12A05 Vũ Văn Tính 16/09/1999 Nam 101/504-kp1,   Tân Mai,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Mai
188 12A05 Phạm Khôi Nguyên 17/08/1999 Nam 420/8-kp5,   Tân Tiến,   BH, ĐN 3/22/2016 Tân Tiến
189 12A05 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/12/1999 Nữ Ấp 2-xa lộ 25,   Thống Nhất,   BH, ĐN 3/22/2016 Thống Nhất
190 12A05 Bùi Thái Duy 04/07/1999 Nam 231/D1-kp1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
191 12A05 Trần Đình Duy 07/03/1999 Nam 106-tổ 25-kp5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/22/2016 Trảng Dài
192 12A05 Văn Võ Ngọc Thiền 24/11/1999 Nữ Tổ 17-kp4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2017 Trảng Dài
193 12A05 Nguyễn Viết Thịnh 02/02/1999 Nam C10-kp8,   Tân Phong,   BH, ĐN 4/26/2014 Trảng Dài
194 12A06 Phạm Thị Ngọc Huyền 04/10/1999 Nữ 22 tổ 11, KP3,   An Bình,   BH, ĐN 11/29/2016 An Bình
195 12A06 Phan Thành Lộc 08/06/1999 Nam 73/3D, tổ 10, KP2,   An Bình,   BH, ĐN 11/29/2016 An Bình
196 12A06 Bùi Khánh Ngọc 20/05/1999 Nữ 94/14, KP3,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2016 An Bình
197 12A06 Trần Kim Ánh Ngọc 14/08/1999 Nữ 43/2A tổ 7, KP4,   An Bình,   BH, ĐN 11/29/2016 An Bình
198 12A06 Nguyễn Thị Thanh Phương 05/06/1999 Nữ 112/10 KP12,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 An Bình
199 12A06 Vũ Thị Thanh Thảo 02/05/1999 Nữ 17/4, Tổ 3, KP4,   An Bình,   BH, ĐN 11/29/2016 An Bình
200 12A06 Đào Thị Thanh Vân 08/11/1999 Nữ 93/8 tổ 12, KP1,   An Bình,   BH, ĐN 11/29/2016 An Bình
201 12A06 Lê Võ Tường Vy 21/09/1999 Nữ 76C/13 KP3,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 An Bình
202 12A06 Ngô Quốc Trung 02/09/1999 Nam 86/29 tổ 15C, KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/29/2016 Bình Đa
203 12A06 Phạm Gia Huy 28/02/1999 Nam 60/8A, KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 3/26/2014 Long Bình
204 12A06 Trần Hoàng Oanh 02/01/1999 Nữ 329/22 tổ 14, KP4,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
205 12A06 Đinh Thị Uyên Thi 08/10/1999 Nữ 631/9/6 tổ 1, KP1,   Long Bình,   BH, ĐN 10/19/2015 Long Bình
206 12A06 Nguyễn Châu Thanh Nhã 15/03/1999 Nam 30A/3, KP Long Điềm,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/19/2014 Long Bình Tân
207 12A06 Nguyễn Châu Thanh Phong 15/03/1999 Nam 30A/3 KP Long Điềm,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/19/2014 Long Bình Tân
208 12A06 Nguyễn Đoàn Minh Trí 10/11/1999 Nữ   3/21/2014 Tam Hiệp
209 12A06 Nguyễn Ngọc Ánh 23/09/1999 Nữ 51/80, KP3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 3/26/2016 Tam Hòa
210 12A06 Nguyễn Thị Khải Hoàn 29/04/1999 Nữ 128/28C tổ 10, KP2,   Tam Hòa,   BH, ĐN 11/29/2016 Tam Hòa
211 12A06 Vũ Huỳnh Xuân Trinh 27/03/1999 Nữ 160/46/15 KP2,   Tam Hòa,   BH, ĐN 3/26/2016 Tam Hòa
212 12A06 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 27/08/1999 Nữ Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 3/26/2016 Tân Bình
213 12A06 Nguyễn Sinh Hoàng 17/04/1999 Nam 14/24A, KP6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân Hiệp
214 12A06 Hoàng Đức Mạnh 19/06/1999 Nam 512/14, tổ 1, KP3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân Hiệp
215 12A06 Phan Nhật Minh 06/05/1999 Nam 26/12 tổ 2, KP5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân Hiệp
216 12A06 Mai Thị Đoan Trang 12/05/1999 Nữ D8 tổ 24, KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
217 12A06 Nguyễn Quốc Việt 04/11/1999 Nam 518/1/1 tổ 4, KP3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân Hiệp
218 12A06 Nguyễn Thụy Thanh Ngân 01/08/1999 Nữ 13/5A, KP2, tổ 26,   Tân Mai,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân Mai
219 12A06 Đinh Thị Phương Anh 22/04/1999 Nữ 23/14/13, KP9,   Tân Phong,   BH, ĐN 10/19/2015 Tân phong
220 12A06 Trần Ngọc Anh 17/06/1999 Nam 54/10 tổ 40, KP9,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân phong
221 12A06 Phạm Thị Khánh Linh 11/12/1999 Nữ 88/6/11 tổ 43, KP9,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/29/2016 Tân phong
222 12A06 Nguyễn Thị Việt Hà 26/09/1999 Nữ H58 tổ 3, KP1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/29/2016 Trảng Dài
223 12A06 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/10/1999 Nữ 3/11A tổ 25, KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
224 12A06 Trần Thị Mỹ Hạnh 11/05/1999 Nữ 210 tổ 7, KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
225 12A06 Nguyễn Vũ Đình Khả 20/06/1998 Nam 43 /4 tổ 14, kp 5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/29/2016 Trảng Dài
226 12A06 Nguyễn Thị Loan 07/03/1999 Nữ Tổ 9B, KP4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
227 12A06 Huỳnh Thị Hồng Nhung 08/12/1999 Nữ 16/42A tổ 33, KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
228 12A06 Nguyễn Thiên Phúc 09/05/1999 Nam 1124/38/83, tổ 26, KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/19/2015 Trảng Dài
229 12A06 Lại Nguyễn Minh Thu 21/08/1999 Nữ 73C/12A, Tổ 12A, KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/19/2015 Trảng Dài
230 12A06 Đồng Thị Thuấn 21/07/1999 Nữ Tổ 16, KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2016 Trảng Dài
231 12A06 Trần Yến Nhi 07/01/1999 Nữ tổ 17, KP5, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 3/26/2016 Vĩnh An
232 12A07 Lê Minh Khoa Chiến 11/8/1999 Nam 300/120 tổ 4 kp11,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
233 12A07 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/5/1999 Nữ 96C tổ 4C kp.12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
234 12A07 Trần Đào Hiếu Thảo 28/08/1999 Nữ 29 tổ 7B kp 3,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
235 12A07 Trịnh Trung Dũng 1/11/1999 Nam 11/29 tổ 39c kp4,   Bình Đa,   BH, ĐN    
236 12A07 Trần Ngọc Hoàng Nam 30/04/1999 Nam 21/1 tổ 15 A kp2,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
237 12A07 Nguyễn Hoàng Nam Phương 4/10/1999 Nữ 18 tổ 17 B2 kp 2,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/18/2015 Bình Đa
238 12A07 Trần Nguyễn Tuấn Dũng 11/8/1999 Nam 11/7 tổ 93,   Hố Nai,   BH, ĐN 1/9/2016 Hố Nai
239 12A07 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/03/1999 Nữ 9/93 kp 13,   Hố Nai,   BH, ĐN 4/10/2014 Hố Nai
240 12A07 Vũ Ngọc Hưng 21/04/1999 Nam 8B/9 dường Bùi Hữu Nghĩa tổ 8B ấp ĐN, Xã Hóa An,   BH, ĐN 1/9/2016 Hóa An
241 12A07 Nguyễn Khoa Điền 23/05/1999 Nam 28 tổ 3 kp.4,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016  
242 12A07 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/08/1999 Nữ E396 tổ 15 kp.5,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
243 12A07 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1999 Nam D21 kp.4,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
244 12A07 Chu Thị Thu Hiền 14/10/1999 Nữ 72 B tổ 5 kp5,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 10/13/2015 Long Bình Tân
245 12A07 Lê Hồng Ngọc 24/11/1999 Nữ 205 tổ 6 kp.2,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
246 12A07 Nguyễn Quang Phúc 18/04/1999 Nam 8/11 kp.Long Điềm,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
247 12A07 Đinh Thị Diệu Uyên 06/03/1999 Nữ E239 tổ 3 kp5,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình Tân
248 12A07 Lê Nguyên Phong Vũ 28/07/1999 Nam 33 tổ 32B kp.3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình Tân
249 12A07 Nguyễn Văn Chiến 28/11/1999 Nam 1815 tổ 28 ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
250 12A07 Nguyễn Thị Kim Tuyến 02/06/1999 Nữ 1396 tổ 22 Ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
251 12A07 Phạm Hà Xuân Trường 20/06/1999 Nam 802 Hưng Phước, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
252 12A07 Lê Vũ Phương Anh 01/01/1999 Nữ 719 Phạm Văn Thuận kp.2,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tam Hiệp
253 12A07 Bùi Phạm Đức Duy. 20/05/1999 Nam 358/53 kp.1,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
254 12A07 Nguyễn Thúy Quỳnh 15/11/1999 Nữ 14/6 kp6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
255 12A07 Phạm Vũ Đức Thịnh 14/09/1999 Nam 135/3 kp.5,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
256 12A07 Mai Nguyễn Khắc Chí 18/02/1999 Nam D98 tổ 16 kp 5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
257 12A07 Lê Xuân Hùng 12/11/1999 Nam 3/2/2U tổ 6 kp.3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
258 12A07 Trần Phan Khải 1/11/1999 Nam Y 11 kp4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
259 12A07 Nguyễn Thị Linh Nhi 10/10/1999 Nữ 52/4D tổ 16 kp1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 10/13/2015 Tân Hiệp
260 12A07 Mai Thị Hồng Nhung 1/6/1999 Nữ E18 Tổ 14 kp.1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
261 12A07 Trịnh Cao Trí 22/09/1999 Nam 6/2 tổ 4 kp.2,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
262 12A07 Trịnh Thị Tú Uyên 07/01/1999 Nữ 25/3V tổ 20 kp.1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 4/10/2014 Tân Hiệp
263 12A07 Nguyễn Văn Hiến 12/9/1999 Nam 356 tổ 9 kp.3 ấp 2,   Tân Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hòa
264 12A07 Hoàng Thị Phương Thanh 14/03/1999 Nữ 114 tổ 35A kp.11,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Phong
265 12A07 Bùi Hoàng Thanh Thùy 5/11/1999 Nữ 45 A1 tổ 39 kp11,   Tân Phong,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Phong
266 12A07 Đào Lan Anh 26/05/1999 Nữ 2/1/22A kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
267 12A07 Hoàng Xuân Long 25/04/1999 Nam tổ 18 kp5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
268 12A07 Võ Ngọc Kim Quyên 23/06/1999 Nữ tổ 17 kp4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
269 12A07 Đoàn Thị Thanh Thảo 27/11/1999 Nữ 75 tổ 11 kp 2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
270 12A07 Nguyễn Trọng Hùng 22/07/1999 Nam 235/37 kp2,   Tân Tiến,   BH, ĐN    
271 12A07 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/06/1999 Nữ 117A/E tổ 6 kp 5,   Long Bình,   BH, ĐN    
272 12A07 Nguyễn Thu Trang 08/08/1998 Nữ 82A /19, kp 3,   Trảng Dài,   BH, ĐN    
273 12A08 Lê Trung Hiếu 17/08/1999 Nam 15/34, tổ 5, Kp 4,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
274 12A08 Nguyễn Tiến Huy 29/11/1999 Nam 84, tổ 8, Kp 3,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
275 12A08 Phạm Quang Huy 11/11/1999 Nam 42/15, tô 9, Kp 10,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
276 12A08 Dương Chí Thanh 30/04/1999 Nam 78, tổ 13, Kp 3,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 An Bình
277 12A08 Nguyễn Nhân 05/10/1999 Nam 15, tổ 17B, Kp 2,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
278 12A08 Trần Thị Thảo Phương 03/09/1999 Nữ 54/29, tổ 15C, Kp 2,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
279 12A08 Đỗ Tiến Đạt 21/11/1999 Nam 39B/93, Kp 13,   Hố Nai,   BH, ĐN 10/29/2016 Hố Nai
280 12A08 Nguyễn Trần Minh Hiếu 17/01/1999 Nam 31B/56, Kp 6,   Hố Nai,   BH, ĐN 3/26/2014 Hố Nai
281 12A08 Nguyễn Phan Hoài An 01/02/1999 Nam 58/20/9, tổ 12, Kp 5,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
282 12A08 Nguyễn Trần Ngọc Anh 21/06/1999 Nam 281/41, tổ 23, Kp 2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
283 12A08 Phạm Thị Thúy Huyền 31/05/1999 Nữ 56A/1, Kp 2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
284 12A08 Trần Thị Quỳnh Như 17/02/1999 Nữ 101/58/1, tổ 6, Kp 4,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
285 12A08 Lê Thị Oanh 07/10/1999 Nữ 69, tổ 18, Kp 5,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
286 12A08 Vũ Đức Thuận 27/05/1999 Nam 7B/1, tổ 1, Kp 2,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
287 12A08 Lê Thanh Thúy 17/05/1999 Nữ 167/25, tổ 23, Kp 5A,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
288 12A08 Nguyễn Ngọc Tuyết 18/04/1999 Nữ 547/26, tổ 4, Kp 1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
289 12A08 Đặng Tiến Anh 13/11/1999 Nam 280/1, tổ 12, Kp 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
290 12A08 Phan Thị Thanh Thúy 09/02/1999 Nữ 390/24, tổ 20, Kp 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình Tân
291 12A08 Lê Thị Nhẫn 29/11/1999 Nữ 1007, tổ 19, Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
292 12A08 Nguyễn Đỗ Vân Anh 30/01/1999 Nữ 10, tổ 16, Kp 6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hiệp
293 12A08 Nguyễn Duy Bảo Dung 26/01/1999 Nữ 92/10A, Kp 2,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tam Hiệp
294 12A08 Bùi Xuân Duyên 26/07/1999 Nữ 148/28E, Kp 2,   Tam Hòa,   BH, ĐN 3/21/2017 Tam Hòa
295 12A08 Trần Thị Trà My 24/08/1999 Nữ D45, tổ 16, Kp 5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 10/19/2015 Tân Hiệp
296 12A08 Trần Anh Nguyên 24/01/1999 Nam B8, tổ 3, Kp 4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2016 Tân Hiệp
297 12A08 Phạm Hà Lê Trinh 05/04/1999 Nữ 105/5, tổ 7, Kp 1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2015 Tân Hiệp
298 12A08 Mai Bá Hiển 10/10/1999 Nam 129/4A, Kp 2,   Tân Mai,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Mai
299 12A08 Trần Quang Lộc 04/05/1999 Nam 18/36, tổ 5, Kp 1,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Mai
300 12A08 Hoàng Thị Hồng Hạnh 13/02/1999 Nữ 10/1, Kp 8,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Phong
301 12A08 Lê Hoàng 16/06/1999 Nam 10A2, Kp 10,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/21/2017 Tân Phong
302 12A08 Hồ Mạnh Vũ 04/07/1999 Nam 106/8/8B, tổ 35, Kp 11,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/21/2017 Tân Phong
303 12A08 Lê Thùy Dương 19/07/1999 Nữ 1219/5/20/1, Kp 6,   Tân Tiến,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Tiến
304 12A08 Nguyễn Ngọc Diễm Phương 20/02/1999 Nữ 91, Kp 6,   Thống Nhất,   BH, ĐN 3/26/2014 Thống Nhất
305 12A08 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/08/1999 Nữ Tổ 19C, Kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
306 12A08 Nguyễn Thị Vân Anh 13/04/1999 Nữ Kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
307 12A08 Nguyễn Hữu Vương 03/10/1999 Nam 96/1F, tổ 8, Kp 3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
308 12A08 Phạm Nguyễn Nhật Vy 12/07/1999 Nữ Tổ 8B, Kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/19/2015 Trảng Dài
309 12A08 Nguyễn Hoàng Yến 21/04/1999 Nữ Tổ 21, Kp 2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2014 Trảng Dài
310 12A08 Trần Thị Diệu Linh 05/10/1999 Nữ 20A, Kp 4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/19/2015 Vĩnh Cửu
311 12D01 Hoàng Anh Lân 11/10/1999 Nam 19/43,KP1,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
312 12D01 Nguyễn Phương Linh 30/04/1999 Nữ 21/167.KP7,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
313 12D01 Nguyễn Tôn Hương Mai 04/11/1999 Nữ 39/303,KP8,   An Bình,   BH, ĐN 5/22/2014 An Bình
314 12D01 Trương Ngọc Trâm 26/11/1998 Nữ 59/2A,tổ 6, KP2,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
315 12D01 Bùi Đức Trí 12/07/1999 Nam 370/57.Kp2,   An Bình,   BH, ĐN 3/19/2016 An Bình
316 12D01 Nguyễn Tôn Hương Trúc 04/11/1999 Nữ 39/303, KP8,   An Bình,   BH, ĐN 5/22/2014 An Bình
317 12D01 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 24/03/1999 Nữ 98, tổ 17,KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/9/2014 Bình Đa
318 12D01 Nguyễn Quỳnh Như 30/12/1999 Nữ 407A, tổ 14 A,KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
319 12D01 Hoàng Diễm Phúc 11/02/1999 Nữ 9/1,KP1,   Hố Nai,   BH, ĐN 5/18/2015 Hố Nai
320 12D01 Lê Phùng Tú Lệ 16/06/1999 Nữ 465,tổ 1,KP5,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
321 12D01 Nguyễn Trần Quỳnh Nhi 04/06/1999 Nữ E202, tổ 3,KP5A,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
322 12D01 Cao Thị Bích Phượng 15/07/1999 Nữ 1013/58, tổ 11,KP7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/15/2017 Long Bình
323 12D01 Phạm Phúc Công Thành 11/05/1999 Nữ 90/26/11,tổ 16, KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
324 12D01 Dương Phúc Thịnh 10/09/1999 Nam 05, tổ 14,KP6,   Long Bình,   BH, ĐN 19/10//15 Long Bình
325 12D01 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/09/1999 Nữ 997,đường Bùi Văn Hóa,   Long Bình,   BH, ĐN 3/15/2017 Long Bình
326 12D01 Trịnh Việt Hoàng 16/01/1999 Nam 4/B5.KP1,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 3/31/2014 Long Bình Tân
327 12D01 Nguyễn Phương Huệ Trân 05/09/1999 Nữ 294, tổ 18,KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 10/19/2015 Long Bình Tân
328 12D01 Nguyễn Hữu Dũng 04/05/1999 Nam 638, tổ 15,ấp Hương Phước, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 3/15/2017 Phước Tân
329 12D01 Đoàn Thanh Hằng 21/10/1999 Nữ 382, tổ 12,Hương Phước, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
330 12D01 Lại Thiệu Tùng Lâm 23/10/1999 Nam 302,tổ 8,ấp Hưng Phước, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 3/26/2017 Phước Tân
331 12D01 Trần Đình Thủy Trúc 26/10/1999 Nữ 22,tổ 9, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
332 12D01 Trần Thúy Anh 25/12/1999 Nữ 1/5, tổ 2,KP6,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
333 12D01 Hà Thu Hiền 20/04/1999 Nữ 8A/1/hẻm 69,KP6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/15/2017 Tam Hiệp
334 12D01 Đinh Thị Mỹ Ngọc 22/02/1999 Nữ 11/82,Kp1,   Tân Biên,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Biên
335 12D01 Lê Dương Nhã Uyên 02/12/1999 Nữ 26/11,KP4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/20/2014 Tân Biên
336 12D01 Dương Minh Bảo 09/04/1999 Nam 62/3A,KP2,   Tân Mai,   BH, ĐN 3/19/2016 Tân Mai
337 12D01 Nguyễn Thị Diệu Huyền 27/08/1999 Nữ 114,KP6,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Mai
338 12D01 Chu Ngọc Khánh Vân 30/12/1998 Nữ 58A/213,KP11,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Phong
339 12D01 Nguyễn Linh Chi 20/12/1999 Nữ 11B, đường Trần Minh Trí,   Thanh Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Thanh Bình
340 12D01 Nguyễn Thị Kim Anh 25/08/1999 Nữ 88A/22,KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
341 12D01 Phạm Anh Duy 03/10/1998 Nam   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/15/2017 Trảng Dài
342 12D01 Đinh Việt Hoàng 11/04/1999 Nam 78C, KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
343 12D01 Hoàng Trần Như Phương 15/02/1999 Nữ KP7,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
344 12D01 Đặng Thị Hoài Tú 17/07/1999 Nữ 86/3E,KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
345 12D01 Đỗ Huỳnh Cát Nhật 01/01/1999 Nữ 1774/24,KP6,   Trung Dũng,   BH, ĐN 1/9/2016 Trung Dũng
346 12D01 Đỗ Huỳnh Hiếu Thảo 01/01/1999 Nữ 1774/24,KP6,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Trung Dũng
347 12D01 Nguyễn Thị Thanh Hiền 19/10/1999 Nữ Tổ 9, ấp 5, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 5/18/2015 Vĩnh Cửu
348 12D01 Quảng Võ Kim Nhung 04/06/1999 Nữ Ấp 4, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 5/15/2014 Vĩnh Cửu
349 12D01 Nguyễn Hạnh Quyên 15/01/1999 Nữ Ấp Bình Trung, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 3/18/2014 Vĩnh Cửu
350 12D01 Hứa Văn Tuấn Anh 12/05/1999 Nam A7 tô30A,kp3,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
351 12D02 Nguyễn Thanh Diễm 19/06/1999 Nữ 70 tổ 12 kp3,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
352 12D02 Nguyễn Thị Hằng 04/07/1999 Nữ 77/2B tổ 18 kp2,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
353 12D02 Lê Hồng Gia Linh 28/02/1999 Nữ 62/11/15 kp10,   An Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 An Bình
354 12D02 Đỗ Tấn Phúc 15/11/1999 Nam 10/5 tổ 7 kp3,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
355 12D02 Nguyễn Thị Lan Phượng 02/02/1999 Nữ 296/6 tổ 6 kp12,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/20/2014 An Bình
356 12D02 Võ Lê Đan Quỳnh 06/05/1999 Nữ 40/8, tổ 13,kp3,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 An Bình
357 12D02 Nguyễn Ngọc Bá Trường 16/02/1999 Nam 60A,KP3,   An Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 An Bình
358 12D02 Phan Nguyễn Minh Thư 19/08/1999 Nữ 424 tổ38 kp4,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/19/2015 Bình Đa
359 12D02 Nguyễn Minh Hiền 16/05/1999 Nam 685/65/22 tổ 25 kp4,   Bửu Long,   BH, ĐN 10/29/2016 Bửu Long
360 12D02 Giang Mạnh Huy 16/01/1999 Nam G2/4 kp3,   Bửu Long,   BH, ĐN 3/20/2014 Bửu Long
361 12D02 Võ Quỳnh Như 11/10/1999 Nữ 1/21 tổ 4 kp12,   An Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Hố Nai
362 12D02 Hoàng Bảo Ngọc 09/02/1999 Nữ G114 tổ 2 kp7,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
363 12D02 Đàm Hồng Nhung 18/02/1999 Nữ 162 tổ 26 kp5,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
364 12D02 Phan Vũ Ngọc Quỳnh 19/06/1999 Nữ 373/13 tổ 14 kp4,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
365 12D02 Tôn Nữ Như Quỳnh 01/01/1999 Nữ 245/17 tô33kp5,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
366 12D02 Đỗ Lương Tài 05/03/1999 Nam 947 kp7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 Long Bình
367 12D02 Nguyễn Thị Thu Tâm 02/10/1999 Nữ A 524 tổ kp1,   Long Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 Long Bình
368 12D02 Trần Văn Thắng 11/09/1999 Nam E 14 tổ 40 kp2,   Long Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 Long Bình
369 12D02 Nguyễn Thị Thảo Vy 10/12/1999 Nữ 10A/2 tổ 19 kp6,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
370 12D02 Phạm Trần Lan Vy 31/03/1999 Nữ 446/69/85/8 tổ 25 kp5,   Long Bình,   BH, ĐN 10/19/2015 Long Bình
371 12D02 Nông Thu Trang 23/04/1999 Nữ 161/12 tổ 9 kp3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình Tân
372 12D02 Đinh Ngọc Bích Trâm 11/09/1999 Nữ 82 kp5,   Tân Mai,   BH, ĐN 10/19/2015 Long Bình Tân
373 12D02 Trần Thị Phương Thảo 04/04/1999 Nữ 1001A tổ 19 ấp vườn dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/19/2015 Phước Tân
374 12D02 Nguyễn Viết Lâm 01/06/1999 Nam 91 C phan đình phùng kp2,   Quang Vinh,   BH, ĐN 3/26/2014 Quang Vinh
375 12D02 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh 14/10/1999 Nữ 420 đường Phạm Văn Thuận,   Thống Nhất,   BH, ĐN 10/29/2016 Tam Hiệp
376 12D02 Phạm Kim Thoa 01/04/1999 Nữ 3/40A kp7,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tam Hiệp
377 12D02 Đặng Minh Thùy Trang 05/01/1999 Nữ G5 kp3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hòa
378 12D02 Phan Thanh Hà 23/09/1999 Nữ 69A tổ 15 kp4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Hiệp
379 12D02 Ngô Thị Nga 07/04/1999 Nữ 105/141/16 tổ 15 kp1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/19/2014 Tân Hiệp
380 12D02 Lê Thị Minh Thư 01/01/1999 Nữ 216 kp6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Hiệp
381 12D02 Vũ Khánh Nguyên 17/07/1999 Nữ 17/10 kp5,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Mai
382 12D02 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10/01/1999 Nữ 93/3Dkp6 tổ 38,   Tân Mai,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Mai
383 12D02 Kheo Ngọc Minh Huy 01/03/1999 Nam 19/4 kp2,   Thống Nhất,   BH, ĐN 10/29/2016 Thống Nhất
384 12D02 Lương Khang Huy 19/05/1999 Nam 3A kp5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/29/2016 Trảng Dài
385 12D02 Lê Trần Thùy Linh 08/02/1999 Nữ 9A tổ 13 kp4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2014 Trảng Dài
386 12D02 Đỗ Thị Thúy Mai 11/04/1999 Nữ 22/1/23 kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/29/2016 Trảng Dài
387 12D02 Trương Thảo Nguyên 04/03/1999 Nữ 396 tổ 6 kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/20/2014 Trảng Dài
388 12D03 Đống Lê Hồng Anh 16/12/1999 Nữ 50A3, tổ 9C, KP12,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2016 An Bình
389 12D03 Phan Thị Mỹ Dung 22/01/1999 Nữ 1F, tổ 6, cư xá bê tông, KP10,   An Bình,   BH, ĐN 11/24/2016 An Bình
390 12D03 Đặng Quốc Duy 29/03/1999 Nam 30C, cư xá gỗ Long Bình, KP10,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
391 12D03 Đặng Lê Minh Hân 03/08/1999 Nữ 15/37, tổ 3, KP4,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
392 12D03 Nguyễn Thị Ánh Hồng 25/04/1999 Nữ 531/33, KP2,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
393 12D03 Vũ Thị Ánh Linh 05/02/1999 Nữ 127, tổ 8, KP12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
394 12D03 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/12/1999 Nữ 26B, tổ 6, KP9,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
395 12D03 Đoàn Thị Linh Xuân 09/07/1999 Nữ A23, tổ 8B, KP5,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
396 12D03 Lê Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 23/08/1999 Nữ 31, tổ 1, khu 1, ấp 1,   Tân Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 An Hòa
397 12D03 Chung Gia Linh 21/08/1999 Nữ 141, tổ 14, KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 10/13/2015 Bình Đa
398 12D03 Trương Phúc Thắng 09/10/1999 Nam   Trảng Dài,   BH, ĐN    
399 12D03 Nguyễn Thị Anh Thơ 24/02/1999 Nữ 192, tổ 26, KP5,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Hố Nai
400 12D03 Bùi Nhật Quỳnh Anh 29/07/1999 Nữ C414B, tổ 15, KP3,   Long Bình,   BH, ĐN 3/26/2014 Long Bình
401 12D03 Phạm Thị Ngọc Ánh 06/03/1999 Nữ E567, tổ 17, KP5,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
402 12D03 Bùi Thị Thùy Linh 23/02/1999 Nữ 1141, tổ 12, KP7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
403 12D03 Nguyễn Hoàng Lan 08/05/1999 Nữ 11A3/280, tổ 16, KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
404 12D03 Phạm Thị Nga 24/03/1999 Nữ 1348, tổ 21, ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Phước Tân
405 12D03 Tống Thị Thu Thảo 28/05/1999 Nữ 109/41/3, Phan Chu Trinh,   Quang Vinh,   BH, ĐN 1/9/2016 Quang Vinh
406 12D03 Nguyễn Phạm Nhật Anh 18/09/1999 Nam 26/1, KP3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
407 12D03 Mai Quỳnh Nhi 08/09/1999 Nữ   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/25/2016 Tam Hiệp
408 12D03 Lương Hà Phương Thảo 07/08/1999 Nữ 30/40, tổ 10, KP6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2016 Tam Hiệp
409 12D03 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/07/1999 Nữ 495/3, tổ 14, KP4,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
410 12D03 Hà Ngô Yến Trúc 11/06/1999 Nữ 15A/119, tổ 20, KP3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
411 12D03 Hồ Ngọc Kim Ngân 28/09/1999 Nữ 722/16, KP3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
412 12D03 Phan Phạm Hoàng Nhi 23/08/1999 Nữ 722/56/4,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
413 12D03 Nguyễn Thị Yến Chi 26/01/1999 Nữ   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Bình
414 12D03 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1999 Nữ 9/4x, tổ 15, KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
415 12D03 Nguyễn Hằng Phương Uyên 28/11/1999 Nữ 112/1s, tổ 12, KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
416 12D03 Lương Trần Ái Chi 13/01/1999 Nữ 64, KP1,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Phong
417 12D03 Vũ Bạch Tường Vy 26/06/1999 Nữ   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Thống Nhất
418 12D03 Nguyễn Hoàng Anh 13/09/1999 Nữ 86A/27, tổ 9A, KP4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
419 12D03 Nguyễn Vũ Thái Hằng 05/08/1999 Nữ 4B, KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/18/2015 Trảng Dài
420 12D03 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/06/1999 Nữ tổ 32, hẻm 3, đường Nguyễn văn Tiên, KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
421 12D03 Nguyễn Kim Quỳnh Nhi 21/09/1999 Nữ   1/9/2016 Trảng Dài
422 12D03 Nguyễn Lâm Như 02/11/1999 Nữ tổ 34, KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
423 12D03 Trịnh Thanh Thủy 03/01/1999 Nữ 50A/23, KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
424 12D03 Phạm Đỗ Anh Thư 09/03/1999 Nữ 5B, tổ 12, KP1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/20/2014 Trảng Dài
425 12D03 Nguyễn Nguyệt Hằng 17/06/1999 Nữ ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN    
426 12D04 Phạm Minh Hiếu 08/01/1999 Nam M3/56, Kp6,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
427 12D04 Nguyễn Thị Xuân Hoài 09/01/1999 Nữ 86, tổ 24, KP2,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
428 12D04 Lê Thị Thanh Phương 27/10/1999 Nữ 224/1, tổ 9,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
429 12D04 Nguyễn Văn Toàn 01/12/1999 Nam 66, tổ 18. KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
430 12D04 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/01/1999 Nữ 124, tổ 9, KP3,   An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
431 12D04 Ngô Thanh Tú 20/03/1999 Nam 50E, tổ 9, KP3,   An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
432 12D04 Dương Anh Trà My 24/01/1999 Nữ 17/115, KP3,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
433 12D04 Nguyễn Thị Phương Nguyên 15/03/1999 Nữ 168, KP2,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
434 12D04 Nguyễn Hoài Tú 16/07/1999 Nữ 338/50/15, KP 13,   Hố Nai,   BH, ĐN 1/9/2016 Hố Nai
435 12D04 Vũ Thị Phương Dung 13/09/1999 Nữ 632A/4, KP2,   Thống Nhất,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
436 12D04 Trần Duy Khang 11/11/1999 Nam 78B/13, KP3,   An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 Long Bình
437 12D04 Trương Thị Như 15/08/1999 Nữ 136/31, KP4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
438 12D04 Phạm Bảo Trân 23/04/1999 Nữ 91/18, KP3,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/5/2016 Long Bình
439 12D04 Đặng Tuấn Tú 17/10/1999 Nam 143/7, KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 Long Bình
440 12D04 Mai Thanh Tâm 07/04/1999 Nữ 120/74/30A, KP6,   Tân Tiến,   BH, ĐN 11/5/2016 Long Bình Tân
441 12D04 Lê Thị Ngọc Thảo 14/04/1999 Nữ E246, tổ 3,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
442 12D04 Vũ Thị Kim Dung 31/07/1999 Nữ 40D, KP3,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
443 12D04 Nguyễn Quốc Huy 22/05/1999 Nam tổ 11,Kp3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 Tam Hòa
444 12D04 Hoàng Như Ngọc 05/02/1999 Nữ 471, tổ 20, KP6,   Long Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Hiệp
445 12D04 Nguyễn Thị Thu Hà 09/11/1999 Nữ E454, tổ 20, KP5,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Mai
446 12D04 Phan Đào Công Duy 26/10/1999 Nam 600/16, tổ 11, KP1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Phong
447 12D04 Lê Hoàng Dũng 18/08/1999 Nam 13/14, Kp6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Phong
448 12D04 Đinh Quốc Khánh 11/06/1999 Nam 23, A12, Khu dân cư An Bình,   An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Phong
449 12D04 Trần Thu Thảo 24/11/1999 Nữ 114, tổ 6, KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Phong
450 12D04 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/11/1999 Nữ B1A, tổ 15A, KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Tiến
451 12D04 Trịnh Thị Thanh Xuân 12/11/1999 Nữ 01, KP7,   Tân Tiến,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Tiến
452 12D04 Nguyễn Dương Nhật Bảo 20/11/1999 Nam 617/4, KP3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 11/5/2016 Thống Nhất
453 12D04 Nguyễn Thế Anh 08/04/1999 Nam 1030/16, tổ 4, KP1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
454 12D04 Cao Vũ Thành Công 02/05/1999 Nam C36-Kp3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
455 12D04 Nguyễn Thúy Hạnh 23/03/1999 Nữ 109, KP3,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
456 12D04 Nguyễn Thanh Thảo 09/05/1999 Nữ 87/4D, tổ 3, KP12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
457 12D04 Hồ Như Huỳnh Trâm 19/08/1999 Nữ 924, Ấp 4, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
458 12D04 Vũ Thị Lệ Trúc 04/04/1999 Nữ Tổ 8, KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 11/5/2016 Trảng Dài
459 12D04 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/09/1999 Nữ 61, tổ 1B, KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 11/5/2016 Vĩnh Cửu
460 12D04 Đinh Quốc Bảo 20/11/1999 Nam 32/8A.KP2,   Long Bình,   BH, ĐN    
461 12D05 Nghiêm Thị Thanh Nga 28/12/1999 Nữ 137/23 - Khu phố 12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
462 12D05 Phạm Huỳnh Như Thảo 24/02/1999 Nữ 11- Tổ 7 - Khu phố 8,   An Bình,   BH, ĐN 3/20/2014 An Bình
463 12D05 Dương Lệ Thu 01/01/1999 Nữ 11 - Tổ 7 - Khu phố 3,   An Bình,   BH, ĐN 3/31/2014 An Bình
464 12D05 Huỳnh Thế Trung 18/12/1999 Nam 98 - Tổ 8 - Khu phố 3,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
465 12D05 Lê Thùy Mỹ Linh 31/01/1999 Nữ 61/3C - Tổ 8 - Khu phố 2,   An Bình,   BH, ĐN 3/26/2014 Bình Đa
466 12D05 Hồ Thị Yến Nhi 08/08/1999 Nữ 16A -  Tổ 39B - Khu phố 4,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/18/2015 Bình Đa
467 12D05 Lâm Thị Hồng Nhung 28/08/1999 Nữ C27 - Khu phố 4,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/18/2015 Bình Đa
468 12D05 Nguyễn Hoàng Gia Như 09/12/1999 Nữ 370/78 - Khu phố 12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
469 12D05 Nguyễn Ngọc Tuyết 12/09/1999 Nữ 154/10/8 - Khu phố 2 - Đường Vũ Hồng Phô,   Bình Đa,   BH, ĐN 1/9/2016 Bình Đa
470 12D05 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/02/1999 Nữ 35/70 - Khu phố 9,   Hố Nai,   BH, ĐN 5/12/2016 Hố Nai
471 12D05 Hoàng Thanh Lập 16/02/1999 Nam 53C, Xã Hóa An,   BH, ĐN 4/27/2014 Hóa An
472 12D05 Nguyễn Thị Lan Anh 12/07/1999 Nữ 989/51 - Tổ 11 - Khu phố 7,   Long Bình,   BH, ĐN 10/29/2016 Long Bình
473 12D05 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 31/08/1999 Nữ D473 - Tổ 10 - Khu phố 4,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
474 12D05 Phạm Lan Nhi 27/02/1999 Nữ 1013/48 - Tổ 11 - Khu phố 7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
475 12D05 Hoàng Anh Thơ 26/02/1999 Nữ 1423/21 - Tổ 20 - Khu phố 7,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
476 12D05 Nguyễn Thị Thanh Thơ 05/02/1999 Nữ 125 - Tổ 6 - Khu phố 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 10/29/2016 Long Bình Tân
477 12D05 Nguyễn Hải Yến 21/12/1999 Nữ 264/23 - Tổ 13 - Khu phố 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
478 12D05 Lê Thanh Thảo Thy 14/05/1999 Nữ 24 Ấp Hương Phước, Xã Phước Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Phước Tân
479 12D05 Mai Hoàng Lan Anh 04/07/1999 Nữ 25/22 - Tổ 5 - Khu phố 8,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 10/29/2016 Tam Hiệp
480 12D05 Phú Phương Uyên 28/10/1999 Nữ 399/15/14 - Tổ 9 - Khu phố 3,   Tam Hiệp,   BH, ĐN    
481 12D05 Nguyễn Thị Minh Trang 16/09/1999 Nữ 49/26B - Khu phố 2,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
482 12D05 Phạm Lê Hoài Vũ 08/10/1999 Nam Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, ĐN 5/18/2015 Tân Bình
483 12D05 Nguyễn Trung Đức 14/01/1999 Nam 21/60/6 - Tổ 11 - Khu phố 1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Hiệp
484 12D05 Lê Thị Hà Giang 08/12/1999 Nữ 32A - Tổ 4 - Khu phố 4,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
485 12D05 Nguyễn Thị Thu Hà 14/03/1999 Nữ C359 - Khu phố 5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Hiệp
486 12D05 Lê Thị Tuyết Nhung 27/06/1999 Nữ 128/10/27A - Tổ 49 - Khu phố 11,   Tân Phong,   BH, ĐN 10/29/2016 Tân Phong
487 12D05 Nguyễn Bảo Minh 19/12/1999 Nam 10 - Tổ 18 - Khu phố 6,   Tân Tiến,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân tiến
488 12D05 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/05/1999 Nữ 421/50/6 - Khu phố 6 - Tổ 19,   Tân Tiến,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Tiến
489 12D05 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 06/10/1999 Nữ 298D - Khu phố 3,   Thống Nhất,   BH, ĐN 10/29/2016 Thống Nhất
490 12D05 Cil Thùy Dương 26/01/1999 Nữ 67/3 - Nhân Hòa, Xã Tây Hoà, Huyện Trảng Bom, ĐN 10/29/2016 Thống Nhất
491 12D05 Trần Thi Phương Thảo 25/11/1999 Nữ Tổ 17 - Khu phố 5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/13/2015 Trảng Dài
492 12D05 Bùi Lê Thùy Vân 07/05/1999 Nữ 1016 đường Đồng Khởi - Tổ 20 - Khu phố 3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/15/2015 Trảng Dài
493 12D05 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/03/1999 Nữ 521/114 - Tổ 11B - Khu phố 1,   Long Bình,   BH, ĐN    
494 12D05 Đỗ Thị Phương Dung 22/07/1999 Nữ 11 - Tổ 1B - Khu phố 3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN    
495 12D05 Quách Ngọc Như Hiếu 05/06/1999 Nữ 23/17A - Khu phố 2,   Bình Đa,   BH, ĐN    
496 12D05 Nguyễn Thị Hoàng Mai 29/05/1999 Nữ Y9D - Khu phố 4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
497 12D05 Nguyễn Cảnh Bảo Thư 22/05/1999 Nữ 765 - Tổ 16 - Khu phố 4,   Tân Hòa,   BH, ĐN    
498 12D06 Trương Ngọc Ánh 19/11/1999 Nữ 58/1/12 Xa lộ Hà Nội KP10,   An Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 An Bình
499 12D06 Trần Thị Phương Ngân 18/11/1999 Nữ 82 tổ 1 KP11,   An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
500 12D06 Trương Thị Mai Thảo 14/09/1999 Nữ A22 tổ 8C, kp5, An Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 An Bình
501 12D06 Nguyễn Thị Loan Anh 26/02/1999 Nữ 1L tổ 14 C1 KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/5/2016 Bình Đa
502 12D06 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/09/1999 Nữ 191 KP4,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/5/2016 Bình Đa
503 12D06 Vy Thị Tuyết Nhi 28/11/1999 Nữ 107/6 tổ 33 KP4,   Bình Đa,   BH, ĐN 11/5/2016 Bình Đa
504 12D06 Tạ Lý Thảo Vy 20/05/1999 Nữ 137/1 KP1,   Bình Đa,   BH, ĐN 5/18/2015 Bình Đa
505 12D06 Dương Gia Hân 03/09/1999 Nữ 28/1 KP1,   Hố Nai,   BH, ĐN 11/5/2016 Hố Nai
506 12D06 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/04/1999 Nữ 03/93 KP13,   Hố Nai,   BH, ĐN 5/12/2014 Hố Nai
507 12D06 Nguyễn Thị Vân Anh 19/03/1999 Nữ 481/58 tổ 21 KP6,   Long Bình,   BH, ĐN 3/12/2014 Long Bình
508 12D06 Nguyễn Phạm Trà My 09/09/1999 Nữ D209F tổ 5 KP4,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
509 12D06 Bùi Ngọc Nhi 03/10/1999 Nữ 631/9/7 tổ 1 KP1,   Long Bình,   BH, ĐN 3/26/2014 Long Bình
510 12D06 Nguyễn Thủy Tiên 16/12/1999 Nữ 81/7 KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
511 12D06 Mai Thị Toan 18/04/1999 Nữ E763F tổ 25 KP5,   Long Bình,   BH, ĐN 5/19/2015 Long Bình
512 12D06 Nguyễn Thị Thu Trang 18/11/1999 Nữ 989/67 tổ 1A KP7,   Long Bình,   BH, ĐN 11/5/2016 Long Bình
513 12D06 Vũ Thị Xuân Mai 26/08/1999 Nữ tổ 18 KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình Tân
514 12D06 Nguyễn Quỳnh Như 23/07/1999 Nữ 75 tổ 4 KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 5/18/2016 Long Bình Tân
515 12D06 Đinh Ngọc Kỳ Duyên 05/05/1999 Nữ 24/36 KP8,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hiệp
516 12D06 Hứa Gia Như 26/09/1999 Nữ 3/40E,tổ 5, KP7,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
517 12D06 Bùi Ngọc Xuân Tiên 13/03/1999 Nữ 128/46/1/18 KP5,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hiệp
518 12D06 Vũ Trúc Bảo Trân 11/02/1999 Nữ 226/23 KP2,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 3/24/2014 Tam Hiệp
519 12D06 Đoàn Phương Nhi 31/05/1999 Nữ 20/4C tổ 6 KP1,   Tam Hòa,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hòa
520 12D06 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 12/07/1999 Nữ 26/2u tổ 5 KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2016 Tân Hiệp
521 12D06 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/04/1999 Nữ 422 đường Đồng Khởi,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2014 Tân Hiệp
522 12D06 Nguyễn Đỗ Hạnh Phương 06/10/1999 Nữ P2 tổ 22 KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/9/2014 Tân Hiệp
523 12D06 Trịnh Quốc Cường 30/05/1999 Nam 17/85 tổ 18 KP3,   Tân Mai,   BH, ĐN 1/5/2016 Tân Mai
524 12D06 Nguyễn Minh Thiện 10/01/1999 Nam 914/48KP1,   Tân Mai,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Mai
525 12D06 Đinh Thoại Yến Vy 15/08/1999 Nữ 1037/51 KP3,   Tân Mai,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Mai
526 12D06 Trần Ngọc Mỹ Duyên 30/08/1999 Nữ 93/41 KP8,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Phong
527 12D06 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 03/06/1998 Nữ B4 Cư Xá Phúc Hải,   Tân Phong,   BH, ĐN 11/5/2016 Tân Phong
528 12D06 Vũ Thụy Ngọc Khánh 22/01/1999 Nữ 91/88 KP3,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Phong
529 12D06 Lê Thị Thùy Trang 22/10/1999 Nữ 69/24C,   Tân Phong,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Phong
530 12D06 Nguyễn Thị Thảo Duyên 01/02/1999 Nữ 66/167 tổ 12 KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 10/13/2015 Trảng Dài
531 12D06 Phạm Thị Hồng Phong 08/12/1998 Nữ 10F tổ 4 KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/20/2014 Trảng Dài
532 12D06 Nguyễn Thị Phương 06/02/1999 Nữ tổ 20D KP4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 5/18/2015 Trảng Dài
533 12D06 Nguyễn Thảo Vy 06/06/1999 Nữ 26/12 KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/19/2015 Trảng Dài
534 12D07 Vũ Thị Kim Hường 05/05/1999 Nữ 25/16/45 Tổ 6 KP9,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
535 12D07 Trương Mạnh Khang 04/01/1999 Nam 69 Tổ 8 KP12,   An Bình,   BH, ĐN 3/17/2014 An Bình
536 12D07 Nguyễn Thị Mừng 10/04/1999 Nữ 351 Tổ 4 KP11,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
537 12D07 Trương Thị Huỳnh Nhi 12/11/1999 Nữ 576/3/8 Tổ 2 KP2,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
538 12D07 Nguyễn Thị Nữ 13/07/1999 Nữ 27B Tổ 10 KP5,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
539 12D07 Hoàng Thị Xuyến 07/10/1999 Nữ 107B/10 KP12,   An Bình,   BH, ĐN 1/9/2016 An Bình
540 12D07 Phạm Thị Hương Giang 03/10/1999 Nữ 629 tổ 9 KP3,   Tân Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 An Hòa
541 12D07 Nguyễn Thị Vân Anh 15/06/1999 Nữ 86 tổ 16 KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 12/1/2016 Bình Đa
542 12D07 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 18/02/1999 Nữ 20/17A KP2,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/9/2014 Bình Đa
543 12D07 Nguyễn Trần Thịnh 04/01/1999 Nam 233/1 Tổ 8 KP1,   Bình Đa,   BH, ĐN 3/9/2014 Bình Đa
544 12D07 Phạm Thị Ngọc Anh 01/01/1999 Nữ 43A tổ 33 KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 4/26/2014 Hố Nai
545 12D07 Vũ Thị Hạnh 04/04/1999 Nữ A175 tổ 7  KP1,   Long Bình,   BH, ĐN 5/18/2015 Long Bình
546 12D07 Phạm Thị Hằng 23/02/1999 Nữ 102 KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 10/13/2015 Long Bình
547 12D07 Vũ Thị Huyền 18/08/1999 Nữ Tổ 14 KP2,   Long Bình,   BH, ĐN 10/18/2015 Long Bình
548 12D07 Lê Nguyễn Thành Nam 16/03/1999 Nam B31 Tổ 2 KP1,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình
549 12D07 Lê Thị Thanh Phượng 29/05/1999 Nữ Tổ 40A KP5A,   Long Bình,   BH, ĐN 12/1/2016 Long Bình
550 12D07 Trần Đình Khang 06/10/1999 Nam 62c/9 Tổ 3 KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 12/1/2016 Long Bình Tân
551 12D07 Bùi Thu Uyên Nhi 14/09/1999 Nữ 01/1 Tổ 28 KP3,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
552 12D07 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 19/03/1999 Nữ 100 QL51 Bình Dương,   Long Bình Tân,   BH, ĐN 1/9/2016 Long Bình Tân
553 12D07 Trương Ngọc Hiền 20/09/1999 Nữ 4/43 tổ 2 KP7,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
554 12D07 Đoàn Hoàng Phương Uyên 09/07/1999 Nữ 599/4 Tổ 1 KP1,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hiệp
555 12D07 Vũ Thảo Vy 08/04/1999 Nữ 12/5 Tổ 6 KP6,   Tam Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tam Hiệp
556 12D07 Trương Ngọc Bích 22/07/1999 Nữ 20/4 KP1,   Tam Hòa,   BH, ĐN 1/9/2016 Tam Hòa
557 12D07 Lưu Thị Hằng 01/08/1999 Nữ 98/1A14 KP3,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
558 12D07 Nguyễn Đức Hoàng 21/02/1999 Nam H15b KP5,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 3/26/2014 Tân Hiệp
559 12D07 Nguyễn Thị Thảo My 01/05/1999 Nữ 139/43/9 KP4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 1/9/2016 Tân Hiệp
560 12D07 Trịnh Thị Thu Nga 19/08/1999 Nữ G19 Tổ 25 KP7,   Long Bình,   BH, ĐN 12/1/2016 Tân Hiệp
561 12D07 Đoàn Thanh Hồng Vân 19/02/1999 Nữ G6 Tổ 4 KP4,   Tân Hiệp,   BH, ĐN 5/18/2015 Tân Hiệp
562 12D07 Nguyễn Phúc Khang 24/02/1999 Nam 200 Trương Định,   Tân Mai,   BH, ĐN 3/13/2014 Tân Mai
563 12D07 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/08/1999 Nữ 205/D1 Tổ 1,   Trảng Dài,   BH, ĐN 12/1/2016 Tân Mai
564 12D07 Ngô Thị Quỳnh Anh 06/01/1999 Nữ 83/2/1/8A KP2,   Tân Phong,   BH, ĐN 3/13/2014 Tân Phong
565 12D07 Dương Lê Uyển My 12/05/1999 Nữ 7C1 KP11,   Tân Phong,   BH, ĐN 12/1/2016 Tân Phong
566 12D07 Đỗ Gia Long 27/01/1999 Nam 7/2 KP4,   Thống Nhất,   BH, ĐN 3/13/2014 Thống Nhất
567 12D07 Phạm Thị Hoài 24/04/1999 Nữ Tổ 13 KP4,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
568 12D07 Trịnh Thị Huyền 04/07/1999 Nữ Tổ 32 KP5,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
569 12D07 Nguyễn Thị Nhung 01/08/1999 Nữ Tổ 4 KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
570 12D07 Vương Hồng Phúc 28/05/1999 Nữ 186 Tổ 9 KP2,   Trảng Dài,   BH, ĐN 1/9/2016 Trảng Dài
571 12D07 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú 17/03/1999 Nữ 52A Tổ 33 KP3,   Trảng Dài,   BH, ĐN 3/26/2014 Trảng Dài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn