21:33 ICT Thứ ba, 18/06/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » ĐOÀN TRƯỜNG » CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Danh sách Đoàn viên khối 12 chuyển sổ Đoàn về phường NH 2015 - 2016

Chủ nhật - 26/06/2016 15:35
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Ngày
vào Đoàn
Nơi
vào Đoàn
Xã/Phường  
 
1 12A02 Nguyễn Thùy Trâm 21/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
2 12A02 Bùi Thế Vinh 06/10/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
3 12A02 Nguyễn Cẩm Tiên 17/06/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
4 12A02 Lê Trường Sơn 17/11/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
5 12A02 Nguyễn Trọng Phú 12/12/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
6 12A02 Lưu Thị Bình 13/04/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
7 12A02 Lưu Thùy Dung 22/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
8 12A02 Trương Hoàng Tuấn 29/11/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
9 12A02 Trần Thị Thùy 23/05/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
10 12A02 Thân Thị Thanh Hoa 17/12/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
11 12A02 Bùi Trường Minh Trung 14/01/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
12 12A02 Vũ Khánh Vân 03/08/1998 09/01/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
13 12A02 Nguyễn Ngọc Hải 20/10/1998 19/05/2015 Trấn Biên Xã An Hòa  
14 12A02 Hoàng Phương Thanh 19/03/1998 15/5/2013 An Bình Phường An Bình  
15 12A02 Trần Song Kim Ngân 01/01/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trung Dũng  
16 12A02 Đào Thị Mỹ Trang 06/07/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
17 12A02 Lê Đình Thành Trung 11/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
18 12A02 Trần Nguyễn Anh Tuấn 03/03/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Thống Nhất  
19 12A02 Lê Vy Trúc Anh 09/04/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Thống Nhất  
20 12A02 Vũ Tiến Quân 11/08/1998 03/02/2105 Trấn Biên Phường An Bình  
21 12A02 Vũ Minh Hiếu 11/08/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
22 12A02 Trương Anh Đức 23/12/1997 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
23 12A02 Nguyễn Công Vinh 27/10/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Phong  
24 12A02 Nguyễn Hoàng Long 26/03/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Phong  
25 12A02 Đinh Khánh Linh 18/05/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
26 12A02 Hoàng Nguyễn Quỳnh Hương 08/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
27 12A02 Bùi Triệu Minh Trang 10/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Mai  
28 12A02 Hà Bảo Khánh 13/10/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
29 12A02 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
30 12A02 Cao Lê Quỳnh Như 05/11/1998 19/10/2013 Tân Hiệp Phường Tân Hiệp  
31 12A02 Cao Minh Huy 23/03/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Tân Hiệp  
32 12A02 Vũ Thảo Hương 29/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
33 12A02 Đinh Thị Hồng Nguyệt 27/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
34 12A02 Nguyễn Minh Tuấn 23/11/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
35 12A02 Nguyễn Thị Thùy Duyên 17/08/1998 4/1/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
36 12A02 Trần Thị Phương Dung 14/01/1998 26/03/2013 Long Bình Phường An Bình  
37 12A03 Giáp Văn Đức 18/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
38 12A03 Lê Thành Công 14/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
39 12A03 Phan Thị Mỹ Nga 26/11/1998 01/12/2013 Trấn Biên Phường Long Bình  
40 12A03 Vũ Tiến Nam 04/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
41 12A03 Phạm Thị Ngọc Liên 15/05/1997 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
42 12A03 Lê Hoàng Long 11/05/1998 19/05/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
43 12A03 Lương Khải Triệu 06/04/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
44 12A03 Bùi Khắc Thạch 21/02/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
45 12A03 Nguyễn Phương Tường Vi 08/05/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
46 12A03 Nguyễn Thế Anh Quân 04/04/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
47 12A03 Nguyễn Thị Quỳnh 25/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
48 12A03 Phạm Hoàng Bảo Long 23/01/1998 20/04/2012 Vĩnh Cửu Xã Vĩnh Tân  
49 12A03 Nguyễn Thị Hồng Thúy 13/05/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú  
50 12A03 Nguyễn Anh Thư 28/08/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú  
51 12A03 Nguyễn Hồng Sơn 20/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
52 12A03 Nguyễn Sỹ Văn 17/07/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Phước Tân  
53 12A03 Phạm Văn Cường 08/02/1998 26/03/2013 Long Bình Xã Phước Tân  
54 12A03 Nguyễn Thị Hà 21/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Long An  
55 12A03 Phạm Thị Yến Nga 27/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường An Bình  
56 12A03 Phạm Thị Thùy Trang 04/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã An Hòa  
57 12A03 Đoàn Đức Mạnh 17/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trung Dũng  
58 12A03 Lê Đoàn Hữu Phúc 22/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
59 12A03 Mai Thế Thoan 14/02/1998 26/03/2013 Trảng Dài Phường Trảng Dài  
60 12A03 Vũ Duy Tùng 14/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
61 12A03 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 27/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
62 12A03 Nguyễn Xuân Hãn 14/07/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
63 12A03 Nguyễn Hoàng Hiếu 18/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
64 12A03 Vũ Thị Vân Anh 28/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
65 12A03 Trần Thụy Quỳnh Anh 22/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
66 12A04 Bùi Quang Vinh 15/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
67 12A04 Nguyễn Viết Thái 13/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
68 12A04 Nguyễn Trọng Nghĩa 25/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
69 12A04 Đào Hồng Ngọc 03/11/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
70 12A04 Nguyễn Thị Hà Giang 04/11/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
71 12A04 Đinh Hữu Định 01/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
72 12A04 Nguyễn Quốc Lộc Tiến 07/10/1998 03/02/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
73 12A04 Nguyễn Thị Phương 25/03/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
74 12A04 Trần Diệp Linh 12/01/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
75 12A04 Nguyễn Phương Nam 14/01/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
76 12A04 Đỗ Nguyễn Kiều My 02/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
77 12A04 Nguyễn Thị Như Phương 21/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Hố Nai  
78 12A04 Tô Tấn Thông 19/02/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
79 12A04 Nguyễn Phúc Thành Công 23/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Bửu Long  
80 12A04 Trần Thị Lan Nhi 20/01/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Bình Đa  
81 12A04 Nguyễn Huỳnh Mạnh Nhật Tài 12/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường Bình Đa  
82 12A04 Trần Thị Mỹ Lệ 23/04/1998 09/01/2014 Trấn Biên Xã Phước Tân  
83 12A04 Nguyễn Ngọc Hân 17/05/1998 09/01/2014 Trấn Biên Xã Phước Tân  
84 12A04 Vũ Minh Hòa 22/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
85 12A04 Cao Thị Hoài Thương 21/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
86 12A04 Trần Mỹ Linh 15/11/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
87 12A04 Phạm Thị Duyên 24/05/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
88 12A04 Lê Hồng Anh 08/12/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
89 12A04 Tống Lê Chung 06/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
90 12A04 Trần Văn Tiến 02/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
91 12A04 Nguyễn Thị Lan 29/12/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Phong  
92 12A04 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 29/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
93 12A04 Hoàng Chí Cường 01/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
94 12A04 Nguyễn Ngọc Tú 22/04/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
95 12A04 Vũ Trương Bảo Trâm 13/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
96 12A04 Võ Lê Thùy Vân 12/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
97 12A04 Ngô Thanh Hoàng 26/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
98 12A04 Danh Nguyễn Ngọc Lam 22/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Quyết Thắng  
99 12A04 Trần Thanh Quang 24/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
100 12A04 Nguyễn Văn Huy 15/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
101 12A04 Trần Ngọc Bảo Trâm 02/04/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
102 12A04 Lâm Thanh Thủy 29/10/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
103 12A04 Đoàn Anh Đức 25/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
104 12A05 Nguyễn Bảo Ngọc 03/11/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Bình Đa  
105 12A05 Nguyễn Ngọc Anh 03/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
106 12A05 Nguyễn Đức Tâm 16/01/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường Bình Đa  
107 12A05 Lê Khanh 17/09/1998 19/05/2015 Trấn Biên Xã Tân Bình  
108 12A05 Nguyễn Thành An 16/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Cẩm Đường  
109 12A05 Đặng Thị Hằng 18/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
110 12A05 Châu Quế Anh 29/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường An Bình  
111 12A05 Lê Hoàng Quân 06/06/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường An Bình  
112 12A05 Nguyễn Như Quỳnh 08/11/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
113 12A05 Đặng Văn Dương 27/01/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Trảng Dài  
114 12A05 Trần Ngọc Thúy An 13/08/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
115 12A05 Nguyễn Đình Cao Trí Nhân 28/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
116 12A05 Vũ Nguyên Hưng 19/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
117 12A05 Đinh Văn Danh 07/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
118 12A05 Bùi Khánh Tuyến 12/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
119 12A05 Nguyễn Trường Minh Sơn 15/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
120 12A05 Vũ Trường Giang 01/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
121 12A05 Nguyễn Tiến Duy 27/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
122 12A05 Phùng Trung Dũng 21/05/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
123 12A05 Đặng Thị Thùy Trang 26/12/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
124 12A05 Tạ Thanh Thảo 11/03/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
125 12A05 Nguyễn Văn Phương 09/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
126 12A05 Nguyễn Hoàng Minh 27/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
127 12A05 Hoàng Quốc Linh 25/04/1998 20/03/2013 LBT Phường Long Bình Tân  
128 12A05 Kim Hoàng Khánh 25/06/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
129 12A05 Văn Ngọc Đoan Trinh 25/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
130 12A05 Nguyễn Tôn Trang Đài 01/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
131 12A05 Triệu Anh Quốc 24/02/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
132 12A06 Ngô Nhật Tiến 05/12/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
133 12A06 Nguyễn Thị Huệ Nhi 19/04/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú  
134 12A06 Trần Đình Hoàng Anh 02/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Tân An  
135 12A06 Trịnh Minh Cường 24/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Phước Tân  
136 12A06 Lê Đình Tin 02/02/1998 24/3/2013 Trảng Dài Phường Trảng Dài  
137 12A06 Nguyễn Minh Nhật 22/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
138 12A06 Thân Dương Đạt 01/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
139 12A06 Lê Thị Hạnh 28/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
140 12A06 Phạm Thị Thanh Hương 25/12/1997 26/03/2013 Trảng Dài Phường Trảng Dài  
141 12A06 Hà Mạnh Tiến 12/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
142 12A06 Nguyễn Thanh Tùng 03/05/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
143 12A06 Trần Minh Huy 20/03/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
144 12A06 Nguyễn Đỗ Trung Hiếu 23/03/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Tân Phong  
145 12A06 Nguyễn Thị Mai Trinh 10/11/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
146 12A06 Đinh Thế Hiền Vương 22/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
147 12A06 Hà Thị Nhung 20/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
148 12A06 Nguyễn Hữu Việt Tiến 24/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
149 12A06 Nguyễn Quốc Khánh 03/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
150 12A06 Hồ Đại Dương 15/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
151 12A06 Cao Thị Mỹ Hạnh 20/06/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
152 12A06 Trần Lê Phương Uyên 13/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
153 12A06 Vũ Hoàng 03/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
154 12A06 Lê Hữu Thọ 27/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
155 12A06 Thái Nguyễn Thị Phương Linh 01/02/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
156 12A06 Nguyễn Doãn Lương Sơn 27/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
157 12A06 Phan Minh Thuận 27/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
158 12A06 Đỗ Thành Đạt 15/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
159 12A06 Hàn Hoàng Công 27/02/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Tam Hiệp  
160 12A06 Bùi Ngọc Hải 08/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
161 12A06 Nguyễn Thị Thảo Linh 05/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
162 12A06 Vũ Trung Kiên 25/02/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình Tân  
163 12A06 Trịnh Vũ Tuấn Hùng 27/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
164 12A06 Nguyễn Phương Thảo 31/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường An Bình  
165 12A06 Bùi Văn Quang 08/03/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
166 12A06 Bùi Văn Hiếu 01/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
167 12A06 Quách Phương Quỳnh 02/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
168 12A06 Lê Đình Khánh 09/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
169 12A06 Thân Trọng Hiếu 28/02/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
170 12A06 Lê Ngọc Dũng 10/03/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
171 12A06 Trần Thị Thanh Thảo 26/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường An Bình  
172 12A07 Phan Sỹ Minh Hoàng 14/12/1998 20/3/2016 Trấn Biên Phường Hố Nai  
173 12A07 Nguyễn Thị Minh Anh 20/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Hố Nai  
174 12A07 Đồng Hoàng Bảo Xuyên 08/01/1998 20/3/2016 Trấn Biên Phường Bình Đa  
175 12A07 Trần Ngọc Hồng Nhung 02/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
176 12A07 Nguyễn Ngọc Huệ Ánh 09/10/1998 20/3/2016 Trấn Biên Xã Phước Tân  
177 12A07 Bùi Quốc Trí 09/11/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
178 12A07 Bùi Thị Kim Hằng 12/11/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
179 12A07 Cao Thị Như Quỳnh 05/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
180 12A07 Cao Trí Thanh 25/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
181 12A07 Nguyễn Thị Kim Nhật 01/06/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
182 12A07 Nguyễn Trần Anh Thư 29/09/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
183 12A07 Bùi Trúc Hương Vy 10/12/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
184 12A07 Võ Đoàn Phương Linh 13/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
185 12A07 Kiều Xuân Vĩnh 14/11/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
186 12A07 Nguyễn Tú Uyên 11/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
187 12A07 Đỗ Ngọc Thanh Tuyền 31/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
188 12A07 Trần Thị Thanh Phương 06/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
189 12A07 Phạm Thị Hồng Thương 14/09/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
190 12A07 Nguyễn Thanh Bình 21/02/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
191 12A07 Vương Thị Thanh Trúc 19/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
192 12A07 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
193 12A07 Đặng Nhã Uyên 29/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
194 12A07 Trần Thúy Hồng 03/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
195 12A07 Trần Chỉ Lệnh 02/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
196 12A07 Trương Thị Lan Hương 29/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
197 12A07 Nguyễn Thị Lan Hương 11/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
198 12A08 Nguyễn Lệ Quyên 19/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Hố Nai  
199 12A08 Nguyễn Thị Anh Thư 07/03/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
200 12A08 Mai Hoàng Bảo Châu 28/08/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú  
201 12A08 Huỳnh Lý An Bình 15/02/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú  
202 12A08 Phạm Quỳnh Hương 29/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Hố Nai 3  
203 12A08 Nguyễn Hữu Nhất 06/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
204 12A08 Trần Trung Hiếu 10/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
205 12A08 Trần Quang Dũng 29/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
206 12A08 Hàn Trọng Bình 21/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
207 12A08 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
208 12A08 Nguyễn Gia Huy 14/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
209 12A08 Huỳnh Gia Bảo 25/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
210 12A08 Nguyễn Thị Ngọc Linh 15/12/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
211 12A08 Đỗ Hữu Thành 14/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
212 12A08 Đồng Thị Như Ngọc 25/12/1997 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
213 12A08 Nguyễn Thị Lan Hương 11/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
214 12A08 Ngô Anh Hào 12/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Biên  
215 12A08 Nguyễn Vũ Gia Yên 19/04/1998 01/03/2014 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
216 12A08 Nguyễn Lan Vy 20/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
217 12A08 Lã Nguyễn Ngọc Trâm 14/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
218 12A08 Trần Đăng Khoa 03/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
219 12A08 Trần Thị Phương Oanh 09/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
220 12A08 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 03/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
221 12A08 Trần Minh Đức 21/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
222 12A08 Lê Thiện Tân 10/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
223 12A08 Lưu Nguyễn Kim Sa 21/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
224 12A08 Đỗ Hồng Minh 25/08/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
225 12A08 Nguyễn Thị Phương Loan 24/02/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
226 12A08 Nguyễn Trọng Tuấn 08/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
227 12A08 Phạm Thị Thu Trang 13/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
228 12A08 Hoàng Ngọc Nguyên 12/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
229 12A08 Đinh Thảo Uyên 10/07/1998 26/03/2014 Ngô Quyền Phường Long Bình  
230 12A08 Hoàng Hải Yến 17/02/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
231 12A08 Dương Thị Huyền Trang 13/02/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
232 12A09 Phan Như Quỳnh 21/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Bình Đa  
233 12A09 Lê Thị Hà Phương 25/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Phước Thái  
234 12A09 Nguyễn Cao Hoàng Long 08/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Phước Tân  
235 12A09 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02/01/1998 26/03/2013 Long Bình Xã Phước Tân  
236 12A09 Đỗ Hoài Sơn 09/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trung Dũng  
237 12A09 Nguyễn Hải Triều 16/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
238 12A09 Trần Thị Trang 15/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
239 12A09 Lê Duy Tiến 10/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
240 12A09 Đinh Thị Thủy Tiên 19/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
241 12A09 Hà Thanh Phúc 17/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
242 12A09 Trịnh Thị Lan Anh 01/07/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
243 12A09 Nguyễn Thị Thu Nhung 27/10/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
244 12A09 Lê Thị Hương Giang 02/01/1998 26/03/2013 Trảng Dài Phường Trảng Dài  
245 12A09 Phạm Nhựt Anh 01/01/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
246 12A09 Trịnh Phương Nam 26/12/1997 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
247 12A09 Lý Thúy My 23/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
248 12A09 Trần Đức Minh 22/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
249 12A09 Dương Văn Đức 18/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
250 12A09 Nguyễn Thị Hường 08/03/1998 12/04/2013 Vĩnh Cửu Phường Tân Phong  
251 12A09 Nguyễn Ngọc Nguyên Hương 23/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
252 12A09 Nguyễn Tuấn Tài 14/06/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
253 12A09 Phạm Thị Kim Hoàng 30/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
254 12A09 Nguyễn Thị Thùy Trâm 10/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Biên  
255 12A09 Nguyễn Đức Duy 14/12/1997 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
256 12A09 Phạm Xuân Trường 18/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
257 12A09 Nguyễn Văn Hiệp 16/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
258 12A09 Trần Thị Bích Hợp 04/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
259 12A09 Nguyễn Văn Tài 24/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
260 12A09 Trần Thị Hồng Hòa 13/04/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
261 12A09 Phạm Duy Toàn 24/01/1998 26/03/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
262 12A09 Phạm Vũ Anh Tú 07/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
263 12A09 Vũ Đình Hoàng Quý 22/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
264 12A09 Trần Đình Mạnh 01/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
265 12A09 Trịnh Thị Kim Ngân 28/10/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
266 12A10 Khổng Huy Hoàng 16/02/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Hố Nai  
267 12A10 Nguyễn Quang Đông 02/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Phước Tân  
268 12A10 Lê Thị Trà My 13/09/1998 10/10/2013 Long Thành Phường Trung Dũng  
269 12A10 Nguyễn Minh Tuấn 20/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
270 12A10 Lê Thị Bích Phương 15/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
271 12A10 Ngô Duy Khánh 12/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
272 12A10 Bùi Thị Phương Dung 15/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
273 12A10 Trần Vũ Hạ Long 05/12/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
274 12A10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
275 12A10 Nguyễn Thị Phượng 03/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
276 12A10 Phạm Trường An 10/12/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
277 12A10 Nguyễn Thu Huyền 22/01/1998 26/03/2013 Trảng Dài Phường Trảng Dài  
278 12A10 Đỗ Tiến Đạt 04/02/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
279 12A10 Phóng Phát My 07/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
280 12A10 Đinh Thị Thùy Dương 07/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
281 12A10 Nguyễn Thiên Trang 25/10/1998 26/03/2014 Trấn Biên Phường Tân Phong  
282 12A10 Đinh Hoàng Kim Ngân 01/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
283 12A10 Trần Cẩm Thái Bình 05/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
284 12A10 Phạm Hoàn Ân 22/05/1998 26/03/2014 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
285 12A10 Phạm Nguyễn Phương Uyên 01/12/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
286 12A10 Nguyễn Âu Thu Nguyệt 26/01/1998 26/03/2013 Tân Mai Phường Tam Hiệp  
287 12A10 Vũ Thị Thu Trang 15/12/1998 26/03/2014 Trấn Biên Phường Long Bình Tân  
288 12A10 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/08/1998 26/03/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
289 12A10 Trần Thị Kim Hồng 04/04/1998 19/05/2013 An Bình Phường Long Bình Tân  
290 12A10 Lê Thị Nhung 14/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
291 12A10 Nguyễn Anh Linh 01/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
292 12A10 Phan Trọng Khôi 17/02/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
293 12A10 Phạm Thị Huyền 25/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
294 12A10 Trần Anh Dũng 01/12/1997 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
295 12A10 Nguyễn Trang Phương Uyên 31/10/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
296 12A10 Trịnh Thúy Quỳnh 17/09/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  
297 12A10 Hoàng Hải Quang 05/06/1998 26/03/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
298 12A10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/07/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Long Bình  
299 12A10 Trần Văn Hùng 12/01/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Long Bình  
300 12A10 Nguyễn Văn Lượng 28/02/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
301 12D01 Phạm Sơn Tùng 27/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Hố Nai  
302 12D01 Lê Huỳnh Nhật Nhi 10/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bửu Long  
303 12D01 Hoàng Nữ Hồng Khanh 15/12/1997 09/01/2016 Trấn Biên Phường Bình Đa  
304 12D01 Nguyễn Hoàng Như 23/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Bình Đa  
305 12D01 Nguyễn Mỹ Anh 15/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Tân Hạnh  
306 12D01 Nguyễn Thị Hoài Vi 19/03/1998 23/03/2013 Phước Tân Xã Phước Tân  
307 12D01 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/01/1998 23/03/2013 Phước Tân Xã Phước Tân  
308 12D01 Thái Huy Hoàng 28/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã An Hòa  
309 12D01 Mai Nguyễn Hoài Thương 12/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Xã An Hòa  
310 12D01 Lê Nguyễn Minh Ngọc 10/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
311 12D01 Lê Như Bình 25/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
312 12D01 Dương Bảo Ngọc 21/02/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Trảng Dài  
313 12D01 Trần Vũ Tú Uyên 05/07/1998 18/05/2015 Tam Hòa Phường Tân Phong  
314 12D01 Nguyễn Sỹ Anh Huế 05/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
315 12D01 Vũ Thị Khánh Như 01/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
316 12D01 Lê Hà Ngân 06/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
317 12D01 Phạm Thị Hồng Nhung 04/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
318 12D01 Vũ Trường Hải 01/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
319 12D01 Vũ Đức Đạt 01/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
320 12D01 Đoàn Như Quỳnh 08/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
321 12D01 Đinh Bảo Đạt 15/02/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
322 12D01 Mai Thị Thùy Dung 13/07/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
323 12D01 Bùi An Bảo Phương 14/02/1998 26/03/2013 Thanh Bình Phường Tam Hiệp  
324 12D01 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 30/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường Tam Hiệp  
325 12D01 Trần Thị Yến Nhi 20/04/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
326 12D01 Hồ Thị Lan Hương 14/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường An Bình  
327 12D01 Nguyễn Trần Cảnh Thư 16/01/1998 22/04/2013 Quang Vinh Phường Quang Vinh  
328 12D01 Vũ Quốc Huy 23/06/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
329 12D01 Phan Khắc Hùng 29/09/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
330 12D01 Đinh Thị Bích Nhi 18/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
331 12D01 Vũ Việt Hùng 01/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
332 12D02 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Hố Nai  
333 12D02 Nguyễn Hương Huyền 20/02/1998 26/03/2013 Hố Nai I Phường Hố Nai  
334 12D02 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 29/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Bửu Long  
335 12D02 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
336 12D02 Lê Thanh Hoa 22/05/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Phước Tân  
337 12D02 Cao Thế Sơn 08/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
338 12D02 Nguyễn Thị Thảo My 04/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
339 12D02 Phạm Nguyễn Thanh Dũng 09/07/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
340 12D02 Nguyễn Thị Hồng Thúy 08/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
341 12D02 Lê Hoàng Anh 05/04/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
342 12D02 Trần Gia Hưng 20/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Tiến  
343 12D02 Võ Thanh Mai 11/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
344 12D02 Vũ Thị Bích Thùy 09/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
345 12D02 Nguyễn Thị Thảo 14/02/1998 26/03/2013 Trảng Dài Phường Tân Phong  
346 12D02 Nguyễn Thị Hòa 26/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Mai  
347 12D02 Đỗ Quỳnh Như 15/11/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Mai  
348 12D02 Nguyễn Ngọc Bích Liên 17/02/1998 26/03/2013 Tân Mai Phường Tân Mai  
349 12D02 Mạch Thu Hồng Huyền 09/01/1998 26/03/2013 Tân Mai Phường Tân Mai  
350 12D02 Ngô Thanh Trúc 13/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
351 12D02 Trương Thành Trung 27/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
352 12D02 Phạm Thị Thùy Linh 17/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
353 12D02 Trương Thị Minh Huyền 07/09/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Biên  
354 12D02 Trương Hồ Thảo Uyên 08/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường An Bình  
355 12D02 Vòng Mỹ Vân 06/04/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
356 12D02 Mai Thị Hồng Vân 26/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
357 12D02 Nguyễn Diễm Quỳnh Hương 29/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
358 12D02 Trần Thị Hồng Nhung 13/09/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
359 12D02 Phạm Thị Oanh 22/01/1998 26/03/2013 An Bình Phường An Bình  
360 12D02 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 19/06/1998 26/03/2013 Trấn Biên Phường An Bình  
361 12D02 Cao Vũ Kỳ Duyên 16/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
362 12D02 Lương Thị Thùy Nga 01/01/1998 26/03/2013 Tân Mai Phường Tam Hiệp  
363 12D02 Nguyễn Như Hạ 26/03/1998 26/03/2013 Tân Mai Phường Tam Hiệp  
364 12D02 Lê Đinh Như Ngọc 20/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Quyết Thắng  
365 12D02 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
366 12D02 Nguyễn Đặng Thái Hòa 19/02/1998 25/04/2013 Đông Giang Phường Long Bình  
367 12D03 Đàm Thị Hương Ly 06/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Bình Đa  
368 12D03 Bùi Thị Thùy Trang 14/04/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
369 12D03 Nguyễn Thúy Vi 28/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Phước Tân  
370 12D03 Trần Thị Thanh Huyền 09/03/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã Phước Tân  
371 12D03 Nguyễn Đức Bình 10/02/1998 26/03/2013 Long Bình Xã Phước Tân  
372 12D03 Lê Thị Thùy Trang 14/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Xã Bình Lợi  
373 12D03 Vũ Thị Kim Ngân 11/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Xã An Hoà  
374 12D03 Nguyễn Mộng Quế Anh 26/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
375 12D03 Đặng Thị Hoài Thương 04/01/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Trảng Dài  
376 12D03 Phạm Huỳnh Hoàng Thông 13/03/1998 19/05/2013 Trấn Biên Phường Thống Nhất  
377 12D03 Nguyễn Thị Thúy Phương 27/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
378 12D03 Đoàn Thị Hồng Hạnh 06/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
379 12D03 Phạm Gia Yên 26/01/1998 19/05/2013 Trung Dũng Phường Tân Phong  
380 12D03 Triệu Vỹ Gia Mẫn 16/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
381 12D03 Hoàng Mạnh Hùng 23/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
382 12D03 Vũ Thị Bích Thảo 05/02/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
383 12D03 Trịnh Kim Cang 02/03/1998 26/03/2013 An Bình Phường An Bình  
384 12D03 Chu Thục Quyên 20/01/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
385 12D03 Ngô Thị Hà 27/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
386 12D03 Phạm Trường Ân 06/09/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Biên  
387 12D03 Võ Trần Hoài Ân 01/07/1998 4/1/2014 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
388 12D03 Nguyễn Thành Trung 17/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
389 12D03 Phan Thị Thu Hòa 09/08/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
390 12D03 Đinh Thủy Tiên 03/05/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
391 12D03 Đặng Minh Trang 27/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hiệp  
392 12D03 Nguyễn Thị Minh Ngọc 23/07/1998 26/03/2014 Bình Xuyên Phường Tam Hiệp  
393 12D03 Phạm Thị Bích Ngọc 08/02/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
394 12D03 Lương Thị Ngân Hà 14/11/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
395 12D03 Thân Thị Ngọc Ánh 23/03/1998 26/03/2013 Long Bình Phường Long Bình  
396 12D04 Phan Thị Vân Anh 02/05/1998 18/05/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
397 12D04 Phạm Nguyễn Thảo My 01/02/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Bình Đa  
398 12D04 Phan Bảo Nghi 27/08/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Bình Đa  
399 12D04 Trần Huyền Trang 19/03/1998 26/03/2013 Bình Đa Phường Bình Đa  
400 12D04 Hà Thị Diễm Thu 10/02/1998 04/01/2014 Trấn Biên Xã Phước Tân  
401 12D04 Đào Thị Thùy Trang 29/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
402 12D04 Hồ Thị Quỳnh Trang 28/12/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
403 12D04 Trần Thị Cát Mẫn 09/11/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
404 12D04 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
405 12D04 Đỗ Minh Hiếu 28/06/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
406 12D04 Trương Hoàng Hiệp 07/01/1998 30/01/2015 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
407 12D04 Đinh Nguyễn Yến Nhi 31/03/1998 19/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
408 12D04 Trần Thị Thùy Trang 24/06/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường Trảng Dài  
409 12D04 Ngô Phạm Tiểu Vy 26/07/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường An Bình  
410 12D04 Lê Thị Thảo Nhi 23/11/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường An Bình  
411 12D04 Hồ Minh Trí 05/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Thống Nhất  
412 12D04 Nguyễn Mai Uyên Vi 12/06/1998 19/05/2015 Trấn Biên Phường Thống Nhất  
413 12D04 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/06/1998 09/01/2014 Trấn Biên Phường An Bình  
414 12D04 Lê Phan Hồng Vân 11/10/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Phong  
415 12D04 Tạ Nguyễn Thu Thủy 13/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tân Phong  
416 12D04 Lê Thị Thanh Tú 22/01/1998 19/05/2013 An Bình Phường An Bình  
417 12D04 Đỗ Danh Nam 04/04/1998 31/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Mai  
418 12D04 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 01/11/1998 04/01/2014 Trấn Biên Phường Tân Mai  
419 12D04 Phạm Đức Nghĩa 10/07/1998 9/1/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
420 12D04 Nguyễn Tuyết Nhật Minh 15/12/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
421 12D04 Trần Phi Long 13/05/1998 30/01/2015 Trấn Biên Phường Tân Hiệp  
422 12D04 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 06/12/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
423 12D04 Trương Vũ Vân Anh 04/01/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Tam Hòa  
424 12D04 Nguyễn Trí Thiện 15/04/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Quyết Thắng  
425 12D04 Nguyễn Trâm Anh 29/08/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Quang Vinh  
426 12D04 Trần Thị Ngọc Mai 21/06/1998 09/01/2016 Trấn Biên Phường Long Bình  
427 12D04 Ninh Phạm Thành Trung 25/10/1998 03/02/2015 Trấn Biên Phường Long Bình  

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn