11:40 EST Thứ bảy, 19/01/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » ĐOÀN TRƯỜNG » CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Danh sách chuyển sinh hoạt đoàn về địa phương (Khối 12 - NK: 2012 - 2015)

Thứ sáu - 28/08/2015 22:08
Lưu ý:
- Riêng những ĐV ở P.Bình Đa thì ĐV liên hệ đoàn trường THPT Trấn Biên để làm thủ tục lại (Nhớ mang theo Nghị quyết kết nạp)
- Nếu đoàn phường (xã) trả lời là không có tên trong DS thì nói đoàn phường (xã) cho xem DS để xác thực. Nếu đúng là không có tên thì liên hệ đoàn trường THPT Trấn Biên để làm thủ tục lại (Nhớ mang theo Nghị quyết kết nạp)
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Ngày kết nạp Xã/Phường Quận/Huyện Lớp
1 Phan Long An 06/12/1997   09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A01
2 Phạm Lê Quỳnh Anh 23/10/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
3 Chu Mạnh Cường 15/06/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
4 Mai Thị Thùy Dung 01/08/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A01
5 Trần Hoàng Thái Dương 22/10/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A01
6 Văn Nguyễn Tiến Đạt 06/06/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A01
7 Trần Minh Đức 02/02/1997   26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A01
8 Lê Thanh Hà 09/04/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A01
9 Nguyễn Thanh Phương Hà 04/07/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A01
10 Nguyễn Tiến Hải 08/11/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
11 Lê Thị Hằng 03/03/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
12 Hùng Nguyễn Bảo Hân 11/11/1997 x 26/03/2013 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12A01
13 Lê Thị Huệ 12/02/1997 x 26/03/2012 Xã Tân Hạnh TP Biên Hòa 12A01
14 Lê Thị Huyền 02/04/1997 x 09/01/2014 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A01
15 Lường Thị Huyền 29/01/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
16 Đào Trần Khánh Hưng 13/10/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A01
17 Nguyễn Hưng 10/09/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A01
18 Lê Huy Khánh 17/05/1997   09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A01
19 Nguyễn Đức Đăng Khoa 22/08/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A01
20 Trần Gia Linh 19/10/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A01
21 Phan Cảnh Nguyên 19/12/1997   09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A01
22 Nguyễn Bảo Nhân 12/03/1997   26/03/2012 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A01
23 Trần Yến Nhi 16/11/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A01
24 Võ Thị Ái Nhi 04/02/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
25 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 18/03/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A01
26 Phạm Tiến Phát 28/07/1997   03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A01
27 Phạm Thị Phương 05/06/1996 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
28 Trần Hữu Anh Quang 19/03/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A01
29 Trần Nguyễn Nguyên Quân 01/03/1997   03/02/2015 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A01
30 Nguyễn Thái Sang 28/11/1997   26/03/2013 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A01
31 Hoàng Lê Tân 05/09/1997   26/03/2013 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A01
32 Hoàng Lệ Thanh 11/10/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A01
33 Huỳnh Ngọc Thủy 03/12/1997 x 26/03/2013 Xã Hiệp Hòa TP Biên Hòa 12A01
34 Lâm Ngọc Thanh Thư 23/01/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A01
35 Nguyễn Mạnh Thường 07/10/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A01
36 Vũ Mạnh Toàn 01/11/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
37 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/01/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A01
38 Nguyễn Thiên Vương 25/04/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A01
39 Đỗ Thị Hải Yến 29/10/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A01
40 Đặng Phương Anh 09/06/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A02
41 Quách Thị Ngọc Anh 28/09/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
42 Trần Thị Ngọc Ánh 17/02/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
43 Tôn Nguyễn Phương Dung 30/11/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A02
44 Trần Thị Bích Duyên 18/12/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
45 Vũ Ngọc Mỹ Duyên 24/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A02
46 Trần Minh Đức 20/03/1997   26/03/2012 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
47 Đinh Trọng Hậu 17/10/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A02
48 Hà Nguyễn Lê Hoàng 16/11/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A02
49 Nguyễn Thị Bích Hồng 07/03/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
50 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
51 Trần Thị Thu Huyền 27/12/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
52 Hoàng Thị Thùy Linh 23/02/1997 x 26/03/2012 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A01
53 Nguyễn Ngọc Linh 28/01/1997 x 26/03/2012 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
54 Trần Tiến Mạnh 01/01/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A02
55 Lê Phạm Hoài Nam 19/05/1997   26/03/2013 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A02
56 Phan Tiểu Nhi 23/06/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A02
57 Trần Thị Quỳnh Như 06/03/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
58 Lý Kim Phụng 02/01/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A02
59 Nguyễn Hồng Phượng 16/06/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A02
60 Hoàng Thanh Quang 28/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A02
61 Nguyễn Đình Sơn 08/05/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A02
62 Lê Thị Bảo Thi 16/10/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A02
63 Vũ Đình Thuận 08/02/1997   09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A02
64 Mai Trịnh Quỳnh Trang 06/02/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A02
65 Phạm Thị Huyền Trang 26/09/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A02
66 Đặng Quang Trọng 05/11/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
67 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 18/09/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A02
68 Nguyễn Lê Xuân Trường 11/03/1997   26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A02
69 Trần Thị Cẩm Tú 13/08/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A02
70 Đỗ Thị Tường Vy 02/09/1997 x 26/03/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A02
71 Hoàng Thị Mai Anh 30/03/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A03
72 Lê Thị Lan Anh 16/09/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
73 Nguyễn Khoa Tuấn Anh 28/08/1997   09/01/2014 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12A03
74 Nguyễn Vân Anh 27/12/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A03
75 Trần Thị Kim Anh 27/5/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
76 Nguyễn Thành Công 10/10/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A03
77 Nguyễn Văn Cương 05/09/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
78 Đặng Hoàng Gia Duy 03/06/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A03
79 Phạm Dương Mỹ Duyên 29/12/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A03
80 Bùi Thị Thanh Hằng 16/12/1996 x 26/03/2013 Xã An Hoà TP Biên Hòa 12A03
81 Nguyễn Minh Hoàng 25/02/1997   26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
82 Nguyễn Thị Phương Huyền 28/11/1996 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A03
83 Huỳnh Phi Hùng 21/12/1996   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A03
84 Nguyễn Phú Hưng 01/01/1997   26/03/2012 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A03
85 Lê Thị Thu Hường 22/11/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A03
86 Phan Quang Khải 14/02/1997   26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
87 Ngô Thị Ánh Khuyên 18/11/1997 x 26/03/2013 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A03
88 Nguyễn Trần Thủy Lam 28/03/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A03
89 Phạm Anh Linh 22/12/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
90 Phạm Tiến Lợi 19/08/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
91 Đinh Thị Kiều Nga 14/12/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
92 La Mỹ Ngọc 10/02/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A03
93 Trần Thị Minh Ngọc 22/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A03
94 Lê Thị Hồng Nhung 07/05/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A03
95 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/12/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A03
96 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 28/05/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Biên TP Biên Hòa 12A03
97 Trần Đức Quang 05/07/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A03
98 Hoàng Trọng Sơn 02/02/1997   26/03/2012 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A03
99 Bùi Thị Thu Thảo 04/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A03
100 Đào Đình Thiện 05/03/1997   26/03/2013 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A03
101 Nguyễn Quang Tiền 24/02/1997   09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A03
102 Quế Mỹ Trinh 07/07/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A03
103 Nguyễn Xuân Trúc 30/11/1997   09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A03
104 Lê Thanh Tùng 12/09/1997   26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A03
105 Đoàn Thị Thanh Vân 02/05/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A03
106 Nguyễn Hoàng Vân Anh 29/05/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A04
107 Hà Gia Bảo 24/03/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A04
108 Phạm Mạnh Công 30/07/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A04
109 Nguyễn Hữu Đức 13/02/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A04
110 Trần Phương Thảo 17/08/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A04
111 Lê Hoàng Nhân 16/03/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A04
112 Hồ Thị Phi Yến 26/05/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A04
113 Huỳnh Khánh Chi 21/11/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A04
114 Phạm Hoàng Kiều Diễm 20/06/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A04
115 Nguyễn Minh Hoàng 02/05/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A04
116 Nguyễn Minh Hoàng 14/03/1997   10/04/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A04
117 Nguyễn Ngô Quỳnh Hương 22/11/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A04
118 Phạm Đức Long 22/04/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A04
119 Phan Ánh Nguyệt 29/11/1997 x 03/02/2015 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12A04
120 Hoàng Thị Yến Linh 22/03/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A04
121 Đặng Khánh Linh 25/05/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A04
122 Nguyễn Phương Nam 05/08/1997   26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A04
123 Trần Thị Lâm Nữ 19/02/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A04
124 Lê Viết Quân 20/12/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A04
125 Nguyễn Vũ Tuấn 29/07/1997   26/03/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A04
126 Trần Anh Thư 27/06/1997 x 26/03/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A04
127 Võ Như Quỳnh 05/06/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A04
128 Trần Hoài Thanh 29/08/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A04
129 Nguyễn Thanh Tùng 18/07/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A04
130 Nguyễn Thùy Tiên 11/08/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A04
131 Nguyễn Hồng Xuyến 13/11/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A04
132 Nguyễn Thị Thúy Vân 08/04/1997 x 09/01/2014 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12A04
133 Trần Thị Anh Thư 28/05/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A05
134 Nguyễn Trọng Hiếu 01/07/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A05
135 Võ Vĩnh An 21/10/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
136 Phạm Hoài An 17/07/1997 x 09/01/2014 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12A05
137 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/04/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A05
138 Nguyễn Đình Bảo 04/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A05
139 Phạm Đình Duy 11/09/1997   03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A05
140 Trần Duy 20/11/1997   03/02/2015 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12A05
141 Nguyễn Thị Thu Duyên 09/06/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
142 Đinh Viết Anh Hào 23/11/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A05
143 Phạm Nguyễn Hoàng Danh 22/09/1997   26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A04
144 Đinh Thế Hùng 03/01/1997   30/04/2012 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A04
145 Dương Minh Hùng 31/12/1997   26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A05
146 Đinh Minh Hoàng 29/10/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
147 Bùi Minh Hoàng 26/09/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A05
148 Trần Quang Huy 08/03/1997   03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A05
149 Hoàng Trung Nghĩa 12/09/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
150 Trần Thị Tuyết Mai 13/11/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
151 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/08/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
152 Trần Huyền Trang 27/07/1997 x 09/01/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
153 Nguyễn Thị Yến Ngọc 17/01/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
154 Đỗ Đức Minh 12/03/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A05
155 Vũ Sơn Nam 19/09/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A05
156 Đoàn Đức Nghĩa 20/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Biên TP Biên Hòa 12A05
157 Phạm Quang Nghĩa 29/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
158 Nguyễn Lữ Nhật Quỳnh 21/02/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A05
159 Lương Minh Thu 09/11/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A05
160 Phùng Thị Phương Thảo 31/08/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
161 Nguyễn Văn Phúc 09/05/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A05
162 Hoàng Thị Ngọc Mai 13/10/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
163 Trương Mạn Ngọc 23/05/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A05
164 Hà Quốc Trọng 15/10/1997   03/02/2015 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A05
165 Đinh Thị Phương Thảo 13/10/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A05
166 Trần Thị Phương Thảo 24/11/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A05
167 Nguyễn Thị Tỉnh 13/03/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A05
168 Đào Nguyên Vũ 16/10/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A05
169 Trần Thị Ánh 19/09/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A06
170 Nguyễn Vũ Ngọc Bích 18/05/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A06
171 Đinh Thành Danh 02/02/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
172 Nguyễn Thị Kim Dung 25/08/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
173 Võ Thị Lan Đài 09/02/1997 x 26/03/2013 Xã An Hoà TP Biên Hòa 12A06
174 Tạ Việt Đức 20/05/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A06
175 Nguyễn Thị Thu Giang 23/01/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A06
176 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 04/10/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A06
177 Lê Thị Hậu 14/05/1997 x 26/03/2013 Xã Long Hưng TP Biên Hòa 12A06
178 Đinh Vũ Hoàng 18/09/1997   26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A06
179 Nguyễn Thanh Hòa 24/03/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A06
180 Nguyễn Mạnh Hùng 07/11/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A06
181 Nguyễn Hoàng Lâm 10/02/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A06
182 Bùi Nga Yến Linh 17/10/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A06
183 Bùi Châu Ngọc 23/07/1997   03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A06
184 Lê Linh Ngọc 25/06/1997   26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A06
185 Nguyễn Đức Anh Nhật 16/02/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A06
186 Nguyễn Minh Quân 24/12/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
187 Đặng Phương Tâm 08/05/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A06
188 Trịnh Tiến Thành 26/02/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
189 Phạm Thị Ngọc Thảo 17/11/1997 x 26/03/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A06
190 Vũ Hoàn Thiện 28/07/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
191 Nguyễn Bình Thuận 11/03/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A06
192 Lê Thị Anh Thư 24/08/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
193 Lâm Kim Tiên 08/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A06
194 Lâm Thủy Tiên 27/08/1997 x 09/01/2014 Phường Thống Nhất TP Biên Hòa 12A06
195 Vũ Thị Quỳnh Trang 24/04/1997 x 26/03/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A06
196 Nguyễn Đức Trí 07/10/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A06
197 Lê Anh Tú 17/10/1997 x 26/03/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A06
198 Trần Ngọc Thanh Tú 02/10/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A06
199 Lâm Anh Vũ 09/05/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A06
200 Nguyễn Thị Như Ý 31/03/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A06
201 Phạm Văn Cảnh 08/10/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A07
202 Trần Mạnh Cường 11/03/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A07
203 Đinh Vũ Thùy Dung 19/01/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A07
204 Nguyễn Đăng Dung 06/09/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A07
205 Nguyễn Thị Kim Duyên 16/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A07
206 Bùi Hoàng Dũng 16/12/1997   26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
207 Đoàn Thế Dũng 18/05/1997   03/02/2015 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A07
208 Đặng Hương Giang 12/02/1997 x 26/03/2013 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12A07
209 Phan Thị Cẩm Giang 10/12/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
210 Trần Hương Giang 21/06/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A07
211 Lê Minh Hải 08/10/1997   26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
212 Nguyễn Thị Hạ 05/11/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
213 Lê Thị Thu Hiền 05/05/1997 x 26/03/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A07
214 Nguyễn Hoàng Huy 25/02/1997   26/03/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A07
215 Nguyễn Thu Huyền 02/08/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A07
216 Hà Thị Lan Hương 20/09/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
217 Nguyễn Thị Thu Hương 06/11/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A07
218 Hồ Tuấn Kiệt 13/03/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A07
219 Nguyễn Ban Thùy Linh 22/09/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
220 Nguyễn Thị Linh 11/12/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A07
221 Phạm Thanh Nga 13/08/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
222 Trịnh Kim Ngọc 20/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A07
223 Mai Quỳnh Như 12/04/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
224 Nguyễn Thị Mai Phương 13/10/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A07
225 Trần Thị Thu Phương 29/07/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
226 Ngô Thiên Quân 05/12/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A07
227 Lê Hồng Sơn 02/11/1997   09/01/2013 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A07
228 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 05/01/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A07
229 Nguyễn Đỗ Thanh Thiên 15/10/1997   26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A07
230 Trần Minh Thiện 11/07/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A07
231 Nguyễn Việt Anh Thư 30/01/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
232 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/05/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A07
233 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/05/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A07
234 Nguyễn Ngọc Anh Tú 12/10/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A07
235 Đinh Thị Thảo Uyên 09/11/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A07
236 Phạm Nguyễn Tú Uyên 25/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A07
237 Bùi Vũ Thảo Vy 01/03/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A07
238 Vũ Hải Yến 04/10/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A07
239 Trần Lê Anh Chi 02/09/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A08
240 Trương Mỹ Duyên 14/12/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A08
241 Nguyễn Thành Đạt 06/07/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A08
242 Nguyễn Thị Hoàng Giang 04/10/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A08
243 Nguyễn Xuân Trường Hải 24/12/1997   03/02/2015 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A08
244 Vũ Đức Hiếu 15/02/1997   26/03/2012 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A08
245 Trần Minh Hiền 04/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A08
246 Nguyễn Khải Hoàn 15/11/1997   03/02/2015 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A08
247 Nguyễn Minh Phước 19/06/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A08
248 Phạm Minh Châu 22/02/1997 x 26/03/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A08
249 Đỗ Quốc Sam 21/10/1997   26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A08
250 Nguyễn Thành Trung 30/12/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A08
251 Lê Ngọc Kim Chi 30/06/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A08
252 Lê Hà Vy 11/10/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A08
253 Nguyễn Huỳnh Thị Huyền Trâm 26/07/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A08
254 Nguyễn Hoàng Minh Mẫn 10/01/1997   26/03/2013 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A08
255 Ngô Thị Quỳnh Như 25/09/1997 x 09/01/2014 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12A08
256 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/02/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A08
257 Lê Ngọc Lan 19/03/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A08
258 Phạm Thanh Liêm 04/12/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A08
259 Cao Thiên Luân 07/08/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A08
260 Lê Nam Phong 07/08/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A08
261 Đào Thị Thảo 20/11/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A08
262 Nguyễn Minh Thông 18/01/1997   03/02/2015 Phường Quang Vinh TP Biên Hòa 12A08
263 Nguyễn Quang Trọng 05/10/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A08
264 Lê Xuân Tưởng 01/01/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A08
265 Đoàn Mạnh Tuấn 05/11/1997   09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A08
266 Đặng Hoàng Anh 28/10/1997 x 09/01/2014 Phường Bửu Long TP Biên Hòa 12A09
267 Nguyễn Thị Hà Chi 06/03/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
268 Nguyễn Thị Kim Chi 30/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A09
269 Nguyễn Thùy Dương 01/11/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A09
270 Nguyễn Trí Đệ 25/04/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A09
271 Vũ Mạnh Đình 19/07/1997   03/02/2015 Phường Tân Biên TP Biên Hòa 12A09
272 Phạm Ngọc Gương 01/01/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A09
273 Đỗ Thị Ngân Hà 26/08/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A09
274 Trần Mỹ Hạnh 18/08/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A09
275 Vũ Trung Hậu 06/08/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A09
276 Hoàng Thúy Hiền 03/05/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A09
277 Nguyễn Mạnh Hiếu 16/11/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
278 Lê Hoàng Hiệp 04/06/1997   09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A09
279 Dương Thị Hoa 18/08/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
280 Lâm Thanh Hoa 06/06/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A09
281 Hoàng Việt Hùng 18/01/1997   03/02/2015 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12A09
282 Lý Quốc Khánh 12/10/1997   09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A09
283 Nguyễn Trần Anh Khoa 27/05/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A09
284 Nguyễn Văn Khuê 24/04/1997   09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A09
285 Trần Hạ Khuê 24/09/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A09
286 Huỳnh Quốc Lâm 30/01/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A09
287 Nguyễn Ngọc Tường Linh 25/10/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A09
288 Nguyễn Thị Hồng Loan 17/05/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A09
289 Nguyễn Lộc 25/10/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
290 Hồ Thị Thanh Mai 14/09/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A09
291 Trần Thảo Ngân 26/10/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A09
292 Trần Thị Minh Phượng 10/06/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A09
293 Trần Thanh Quang 30/05/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
294 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A09
295 Hoàng Đình Thao 26/03/1997   09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A09
296 Đinh Dương Thắng 23/09/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
297 Đỗ Mỹ Cẩm Tiên 09/09/1997 x 09/01/2014 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12A09
298 Nguyễn Minh Tiến 05/09/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
299 Nguyễn Hoàng Vũ 25/11/1997   09/01/2014 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A09
300 Trương Phi Vương 26/01/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A09
301 Bạch Kim Thái An 13/04/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
302 Hoàng Long An 13/11/1997   26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
303 Lương Thị Trang Anh 17/09/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A10
304 Nguyễn Trúc Anh 10/08/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A10
305 Võ Phương Anh 27/10/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
306 Phan Kim Chi 04/01/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A10
307 Mai Xuân Dũng 23/10/1997   26/03/2012 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12A10
308 Lê Tùng Dương 05/05/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
309 Lê Minh Hiếu 15/03/1997   26/03/2012 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
310 Quế Ngọc Hoàng 21/07/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A10
311 Nguyễn Thị Thanh Hòa 12/10/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
312 Nguyễn Hoàng Hùng 03/07/1997   09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12A10
313 Lê Trung Kiên 02/07/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
314 Nguyễn Hoàng Lâm 20/11/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A10
315 Trần Duy Long 06/03/1997   26/03/2012 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A10
316 Lê Chánh Minh 06/01/1997   26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A10
317 Lê Nguyễn Nhật Minh 26/10/1997   03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12A10
318 Nguyễn Quốc Minh Nguyên 20/11/1997   09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12A10
319 Lê Chánh Nhân 06/01/1997   26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12A10
320 Trịnh Minh Nhật 23/03/1997   09/01/2014 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12A10
321 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/08/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
322 Nguyễn Tuấn Tài 29/03/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A10
323 Lê Thị Hồng Thắm 15/08/1997 x 26/03/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
324 Lê Thị Phương Thúy 28/02/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
325 Lê Thanh Tiến 26/11/1997   09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12A10
326 Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 12/03/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12A10
327 Lê Nhật Tú 23/02/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A10
328 Nguyễn Trần Kiều Uyên 24/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12A10
329 Hoàng Thị Bích Vân 09/08/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12A10
330 Trương Thị Tường Vy 12/06/1997   09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12A10
331 Vũ Phương Vy 16/12/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12A10
332 Nguyễn Thị Tú Anh 20/09/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
333 Trần Nguyễn Bảo Châu 18/09/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
334 Lê Thị Thùy Dung 20/09/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
335 Nguyễn Trí Dũng 05/01/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D01
336 Đặng Thị Thùy Dương 05/04/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
337 Trịnh Thanh Hà 20/04/1997 x 03/02/2015 Phường Thống Nhất TP Biên Hòa 12D01
338 Hồ Nguyễn Gia Hân 17/09/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12D01
339 Nguyễn Thị Ngọc Hiên 27/10/1997 x 26/03/2013 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12D01
340 Trương Diệu Hiền 07/07/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D01
341 Phan Nguyễn Nhật Hoàng 08/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D01
342 Mai Phan Ngọc Hòa 23/03/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
343 Đinh Thị Thu Huyền 13/02/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
344 Trần Minh Khuê 22/10/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
345 Huỳnh Quang Thế Kiệt 23/12/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D01
346 Phạm Nguyễn Thảo Lê 30/09/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
347 Nguyễn Thị Linh 25/10/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
348 Phan Nguyễn Trúc Linh 01/07/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12D01
349 Đặng Nguyễn Tố Loan 12/11/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
350 Nguyễn Thị Thanh Loan 27/01/1997 x 26/03/2013 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D01
351 Hoàng Thị Thúy Nga 18/09/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D01
352 Nguyễn Thị Thùy Ngân 01/01/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D01
353 Hoàng Phương Nhi 18/08/1997 x 26/03/2013 Phường Bửu Hòa TP Biên Hòa 12D01
354 Vũ Thị Kiều Oanh 16/06/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
355 Hoàng Văn Phúc 23/08/1997   03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
356 Phạm Thị Diễm Sương 26/02/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Biên TP Biên Hòa 12D01
357 Nguyễn Huỳnh Thị Ngọc Thảo 25/08/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D01
358 Vũ Nguyễn Thủy Tiên 27/07/1997 x 03/02/2015 Phường Thanh Bình TP Biên Hòa 12D01
359 Trần Thị Thùy Trang 20/05/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D01
360 Phạm Thị Trân 13/12/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D01
361 Lương Hải Triều 16/05/1997   03/02/2015 Phường Quyết Thắng TP Biên Hòa 12D01
362 Nguyễn Hồng Yến Trinh 12/02/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D01
363 Vũ Sơn Tùng 29/09/1997   03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D01
364 Trần Thanh Vân 28/07/1997 x 03/02/2015 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D01
365 Trương Thùy Vân 07/09/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D01
366 Phạm Quang Vũ 12/07/1997   03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
367 Nguyễn Trần Hà Vy 20/09/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D01
368 Lê Nguyễn Trường An 03/07/1997   09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D02
369 Dương Thị Vân Anh 02/08/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D02
370 Đỗ Phạm Lan Anh 16/03/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
371 Nguyễn Thị Phương Anh 12/08/1997 x 03/02/2015 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12D02
372 Phạm Thị Tú Anh 18/02/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D02
373 Đinh Nguyễn Hồng Ân 26/09/1997   03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D02
374 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/10/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D02
375 Hoàng Vũ Đạt 23/10/1997   26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
376 Nguyễn Thanh Hà 05/03/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
377 Phạm Thu Hiền 29/12/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
378 Tạ Thị Thu Hiền 20/10/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
379 Trần Thị Thanh Hoài 24/06/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D02
380 Lâm Thị Khánh Huyền 07/07/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D02
381 Nguyễn Thanh Huyền 24/02/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D02
382 Nguyễn Thị Khánh 04/06/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
383 Phạm Huệ Mẫn 02/10/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D02
384 Nguyễn Hải Tuyết Minh 11/11/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D02
385 Hồ Kim Ngân 31/07/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D02
386 Lê Ngọc Như Nguyệt 17/01/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
387 Đinh Thị Quỳnh Nhi 11/11/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
388 Trần Đào Uyên Nhi 01/11/1997 x 09/01/2012 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D02
389 Võ Tuyết Nhi 13/03/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
390 Hoàng Thị Hồng Nhung 01/05/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D02
391 Lâm Thị Hường Như 03/02/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D02
392 Nguyễn Thị Huyền Như 20/01/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
393 Đỗ Diệp Anh Phi 13/04/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
394 Nguyễn Thị Kim Phụng 29/05/1997 x 19/05/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D02
395 Nguyễn Thành Quân 10/11/1997   03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D02
396 Trần Thị Hoàng Quyên 21/02/1997 x 26/03/2012 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D02
397 Phan Thúy Quỳnh 17/05/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
398 Đinh Phạm Thanh Thảo 27/04/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
399 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/02/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
400 Phan Thị Thương Thảo 25/10/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
401 Vũ Mai Thi 09/09/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D02
402 Nguyễn Thị Minh Thùy 13/03/1997 x 03/02/2015 Phường Thanh Bình TP Biên Hòa 12D02
403 Đỗ Thị Thúy 02/07/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D02
404 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 15/11/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D02
405 Hồ Anh Thư 02/06/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D02
406 Trần Thị Thùy Trang 10/06/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D02
407 Nguyễn Dương Bảo Trân 02/10/1997 x 09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D02
408 Trần Diệu An 25/12/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
409 Nguyễn Ngọc Phương Anh 21/11/1997 x 03/02/2015 Phường Thống Nhất TP Biên Hòa 12D03
410 Nguyễn Thị Bình 02/05/1997 x 26/03/2012 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D03
411 Lê Vũ Minh Châu 13/03/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D03
412 Nguyễn Hải Đăng 07/10/1997   03/02/2015 Phường Quyết Thắng TP Biên Hòa 12D03
413 Nguyễn Trịnh Trà Giang 29/03/1997 x 26/03/2012 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D03
414 Thái Yên Hảo 19/03/1997 x 03/02/2015 Xã Tam Phước TP Biên Hòa 12D03
415 Trần Hồng Hạnh 22/04/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
416 Lê Thị Thúy Hằng 23/07/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D03
417 Trần Thị Thúy Hằng 10/10/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D03
418 Lê Trung Hậu 26/03/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
419 Hoàng Thị Thu Hiền 29/04/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
420 Vũ Thị Hoài 17/08/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D03
421 Tống Đình Nhã Khanh 05/11/1997 x 09/01/2014 Phường Quyết Thắng TP Biên Hòa 12D03
422 La Hạnh Linh 19/12/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa 12D03
423 Võ Thị Yến Linh 10/07/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
424 Bùi Thị Hà My 12/05/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
425 Phạm Thị Thanh Nga 12/04/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D03
426 Bùi Thị Thùy Ngân 31/12/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
427 Cao Thị Ánh Nguyệt 18/01/1997 x 26/03/2012 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D03
428 Lê Thị Nguyệt 07/11/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
429 Dương Thanh Nhã 14/09/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D03
430 Vũ Thị Thúy Oanh 11/12/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
431 Trương Ngọc Thủy Tiên 18/06/1997 x 09/01/2014 Phường Quyết Thắng TP Biên Hòa 12D03
432 Lê Phương Quỳnh 28/05/1997 x 26/03/2013 Xã Long Hưng TP Biên Hòa 12D03
433 Hoàng Phương Thảo 13/10/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D03
434 Nguyễn Lâm Ngọc Thảo 14/12/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D03
435 Nguyễn Thị Bích Thảo 26/08/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
436 Nguyễn Quang Thịnh 01/01/1997   03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D03
437 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/10/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
438 Đặng Thị Huyền Trang 07/09/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D03
439 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/10/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
440 Vũ Mai Trinh 28/08/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D03
441 Nguyễn Vân Trường 04/03/1997   26/03/2012 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D03
442 Phan Nguyễn Minh Tuấn 04/01/1997   03/02/2015 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12D03
443 Lại Thị Cẩm Tú 27/08/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D03
444 Bùi Hoàng Tú Uyên 13/10/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D03
445 Nguyễn Hoàng Lê Uyên 09/11/1997 x 03/02/2015 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12D03
446 Trịnh Thị Minh Uyên 17/07/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D03
447 Trương Tuyết Anh 22/03/1997 x 09/01/2014 Phường Bửu Long TP Biên Hòa 12D04
448 Nguyễn Kim Ngọc Ân 05/10/1997 x 09/01/2014 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12D04
449 Đoàn Trúc Chi 03/03/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D04
450 Nguyễn Thị Tuyết Dâng 15/01/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
451 Lê Đức Duy 12/07/1997   03/02/2015 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12D04
452 Vy Bảo Hà 08/04/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D04
453 Lê Thụy Bích Hạnh 19/06/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
454 Nguyễn Thị Thanh Hiền 21/06/1997 x 09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D04
455 Võ Hoàng Hiệp 12/06/1997   03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D04
456 Nguyễn Thanh Hoài 31/12/1997 x 09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D04
457 Trần Thị Thanh Huyền 21/06/1997 x 03/02/2015 Phường Trung Dũng TP Biên Hòa 12D04
458 Cao Thị Hường 20/04/1997 x 03/02/2015 Xã Phước Tân TP Biên Hòa 12D04
459 Nguyễn Vũ Đăng Khoa 05/12/1997   03/02/2015 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D04
460 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/06/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D04
461 Nguyễn Đức Minh 12/12/1997   09/01/2014 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D04
462 Đồng Thị Kim Ngân 07/06/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
463 Trần Thị Xuân Ngọc 09/03/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
464 Nguyễn Thị Nguyệt 05/12/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
465 Võ Phạm Hồng Nhung 28/11/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
466 Nguyễn Hoàng Oanh 24/12/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D04
467 Trần Thị Kim Oanh 17/05/1997 x 09/01/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D04
468 Nguyễn Hà Thy Phụng 20/12/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Hòa TP Biên Hòa 12D04
469 Lê Thị Hương Quỳnh 08/02/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D04
470 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/01/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
471 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 17/10/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D04
472 Nguyễn Tú Trúc Quỳnh 03/07/1997 x 09/01/2014 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D04
473 Nguyễn Thu Thảo 07/10/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D04
474 Nguyễn Thị Thắng 26/03/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D04
475 Hoàng Thị Mai Thoa 28/12/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
476 Nguyễn Hoài Thy 06/10/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
477 Lê Thị Quỳnh Trang 29/07/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
478 Nguyễn Hoàng Minh Trang 25/12/1996 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
479 Nguyễn Thị Hiền Trang 30/11/1997 x 09/01/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D04
480 Phạm Thanh Ngọc Trâm 24/10/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D04
481 Trịnh Nguyễn Minh Trí 28/07/1997   09/01/2014 Phường Thống Nhất TP Biên Hòa 12D04
482 Nguyễn Nhật Nhã Trúc 21/06/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D04
483 Võ Đàm Xuân Uyên 19/06/1997 x 09/01/2014 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D04
484 Đào Thiên An 28/11/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
485 Đặng Thị Bình 11/03/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D05
486 Nguyễn Thị Hải Bình 09/10/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
487 Nguyễn Thị Dinh 10/05/1997 x 26/03/2013 Phường Hố Nai TP Biên Hòa 12D05
488 Mai Huỳnh Duy 13/01/1997   03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
489 Nguyễn Minh Đức 13/10/1997   03/02/2015 Phường Tân Hiệp TP Biên Hòa 12D05
490 Nguyễn Văn Đức 24/02/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
491 Nguyễn Khánh Giang 21/05/1997 x 26/03/2013 Phường Quyết Thắng TP Biên Hòa 12D05
492 Đỗ Gia Hân 21/01/1997 x 03/02/2015 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D05
493 Khổng Minh Hiếu 22/01/1997   03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D05
494 Nguyễn Hoàng Hiệp 12/02/1997   26/03/2013 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D05
495 Phạm Duy Hoàng 23/02/1997   26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
496 Đinh Thị Mai Hồng 11/02/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
497 Hồ Đăng Khoa 04/09/1997   03/02/2015 Xã An Hoà TP Biên Hòa 12D05
498 Trần Thị Thiên Kim 03/10/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
499 Vũ Ngọc Phương Loan 03/07/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
500 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/03/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
501 Phạm Thị Thu Mai 04/10/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D05
502 Võ Nguyễn Quỳnh Mỹ 19/12/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D05
503 Khiếu Thị Quỳnh Nga 06/02/1997 x 26/03/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
504 Bùi Thiện Ngân 17/03/1997 x 03/02/2015 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D05
505 Lê Thị Hồng Ngọc 10/11/1997 x 26/03/2013 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
506 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12/11/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
507 Trần Thị Yến Nhi 20/09/1997 x 03/02/2015 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
508 Trần Thị Hồng Nhung 23/05/1997 x 26/03/2013 Phường Tam Hòa TP Biên Hòa 12D05
509 Lại Thị Hoàng Oanh 06/09/1997 x 26/03/2014 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
510 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 26/01/1997 x 26/03/2012 Phường Long Bình Tân TP Biên Hòa 12D05
511 Nguyễn Hồng Thanh 04/02/1997 x 26/03/2014 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
512 Trần Lê Phương Thanh 17/08/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D05
513 Trần Lê Phương Thảo 17/08/1997 x 03/02/2015 Phường An Bình TP Biên Hòa 12D05
514 Nguyễn Trần Minh Thư 20/05/1997 x 09/01/2014 Phường Tân Mai TP Biên Hòa 12D05
515 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/12/1997 x 26/03/2013 Phường Long Bình TP Biên Hòa 12D05
516 Dương Anh Tú 13/07/1997 x 26/03/2013 Phường Tân Phong TP Biên Hòa 12D05
517 Đào Tú Uyên 23/03/1997 x 03/02/2015 Phường Trảng Dài TP Biên Hòa 12D05
518 Vũ Tường Vân 08/05/1997 x 03/02/2015 Phường Bình Đa TP Biên Hòa 12D05
519 Nguyễn Hoàng Vũ 26/01/1997   26/03/2012 Phường Tam Hiệp TP Biên Hòa 12D05

Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn