11:13 EST Thứ bảy, 19/01/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » ĐOÀN TRƯỜNG

DANH SÁCH SỔ ĐOÀN KHỐI 12 CHUYỂN VỀ ĐỊA PHƯƠNG NH 2016 - 2017

Thứ năm - 01/06/2017 23:00
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh GT Ngày vào Đoàn Nơi vào Đoàn  Phường cư trú
1 12A01 Trần Lam Ngọc 21/09/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên An Bình
2 12A01 Nguyễn Thị Mai Phương 25/01/1999 Nữ 31/03/2014 An Bình An Bình
3 12A02 Nguyễn Ngọc Trâm 23/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
4 12A03 Nguyễn Thị Mỹ Châu 05/05/1998 Nữ 19/05/2014 An Bình An Bình
5 12A03 Trần Hoàng Lâm 31/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
6 12A03 Nguyễn Trịnh Tâm Linh 21/08/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên An Bình
7 12A03 Hoàng Thị Minh Thu 13/03/1999 Nữ 26/03/2014 An Bình An Bình
8 12A03 Nguyễn Minh Thư 12/10/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
9 12A03 Huỳnh Thị Hiếu Tiên 25/01/1999 Nữ 13/03/2014 An Bình An Bình
10 12A03 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12/02/1999 Nữ 20/03/2014 An Bình An Bình
11 12A03 Đoàn Việt Tùng 04/06/1999 Nam 19/10/2015 Trấn Biên An Bình
12 12A04 Bùi Nguyễn Trung Đức 19/10/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên An Bình
13 12A04 Phạm Thanh Sơn 05/01/1999 Nam 20/03/2016 An Bình An Bình
14 12A05 Trương Đăng Huy 03/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
15 12A05 Đặng Thị Kim Ngân 09/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
16 12A05 Nguyễn Đắc Sơn 30/01/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
17 12A05 Trần Minh Tâm 05/11/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên An Bình
18 12A05 Trần Thị Phương Thảo 11/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
19 12A05 Nguyễn Thị Hải Vân 22/06/1999 Nữ 22/03/2016 Trấn Biên An Bình
20 12A06 Phạm Thị Ngọc Huyền 04/10/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên An Bình
21 12A06 Phan Thành Lộc 08/06/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên An Bình
22 12A06 Bùi Khánh Ngọc 20/05/1999 Nữ 19/05/2016 Trấn Biên An Bình
23 12A06 Trần Kim Ánh Ngọc 14/08/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên An Bình
24 12A06 Nguyễn Thị Thanh Phương 05/06/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên An Bình
25 12A06 Vũ Thị Thanh Thảo 02/05/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên An Bình
26 12A06 Đào Thị Thanh Vân 08/11/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên An Bình
27 12A06 Lê Võ Tường Vy 21/09/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên An Bình
28 12A07 Lê Minh Khoa Chiến 11/8/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
29 12A07 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/5/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
30 12A07 Trần Đào Hiếu Thảo 28/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
31 12A08 Lê Trung Hiếu 17/08/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
32 12A08 Nguyễn Tiến Huy 29/11/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
33 12A08 Phạm Quang Huy 11/11/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
34 12A08 Dương Chí Thanh 30/04/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên An Bình
35 12D01 Hoàng Anh Lân 11/10/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
36 12D01 Nguyễn Phương Linh 30/04/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
37 12D01 Nguyễn Tôn Hương Mai 04/11/1999 Nữ 22/05/2014 An Bình  An Bình
38 12D01 Trương Ngọc Trâm 26/11/1998 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
39 12D01 Bùi Đức Trí 12/07/1999 Nam 19/03/2016 Trấn Biên An Bình
40 12D01 Nguyễn Tôn Hương Trúc 04/11/1999 Nữ 22/05/2014 An Bình  An Bình
41 12D02 Nguyễn Thanh Diễm 19/06/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
42 12D02 Nguyễn Thị Hằng 04/07/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
43 12D02 Lê Hồng Gia Linh 28/02/1999 Nữ 20/03/2014 An Bình  An Bình
44 12D02 Đỗ Tấn Phúc 15/11/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
45 12D02 Nguyễn Thị Lan Phượng 02/02/1999 Nữ 20/03/2014 An Bình  An Bình
46 12D02 Võ Lê Đan Quỳnh 06/05/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên An Bình
47 12D02 Nguyễn Ngọc Bá Trường 16/02/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên An Bình
48 12D03 Đống Lê Hồng Anh 16/12/1999 Nữ 18/05/2016 Trấn Biên An Bình
49 12D03 Phan Thị Mỹ Dung 22/01/1999 Nữ 24/11/2016 Trấn Biên An Bình
50 12D03 Đặng Quốc Duy 29/03/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
51 12D03 Đặng Lê Minh Hân 03/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
52 12D03 Nguyễn Thị Ánh Hồng 25/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
53 12D03 Vũ Thị Ánh Linh 05/02/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
54 12D03 Nguyễn Thị Hoài Thương 01/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
55 12D03 Đoàn Thị Linh Xuân 09/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
56 12D04 Phạm Minh Hiếu 08/01/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
57 12D04 Nguyễn Thị Xuân Hoài 09/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
58 12D04 Lê Thị Thanh Phương 27/10/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
59 12D04 Nguyễn Văn Toàn 01/12/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
60 12D04 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/01/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
61 12D04 Ngô Thanh Tú 20/03/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
62 12D05 Nghiêm Thị Thanh Nga 28/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
63 12D05 Phạm Huỳnh Như Thảo 24/02/1999 Nữ 20/03/2014 An Bình An Bình
64 12D05 Dương Lệ Thu 01/01/1999 Nữ 31/03/2014 An Bình An Bình
65 12D05 Huỳnh Thế Trung 18/12/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
66 12D06 Trương Ngọc Ánh 19/11/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên An Bình
67 12D06 Trần Thị Phương Ngân 18/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
68 12D06 Trương Thị Mai Thảo 14/09/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên An Bình
69 12D07 Vũ Thị Kim Hường 05/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
70 12D07 Trương Mạnh Khang 04/01/1999 Nam 17/03/2014 Bình Đa An Bình
71 12D07 Nguyễn Thị Mừng 10/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
72 12D07 Trương Thị Huỳnh Nhi 12/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
73 12D07 Nguyễn Thị Nữ 13/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
74 12D07 Hoàng Thị Xuyến 07/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Bình
75 12A01 Nguyễn Du Phúc Ngân 30/11/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên An Hòa
76 12A03 Nguyễn Huy Hoàng 19/03/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên An Hòa
77 12D03 Lê Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 23/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Hòa
78 12D07 Phạm Thị Hương Giang 03/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên An Hòa
79 12A01 Mai Thị Ngọc Anh 15/12/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
80 12A01 Đặng Trọng Quốc Huy 12/04/1999 Nam 15/03/2017 Trấn Biên Bình Đa
81 12A01 Mai Thị Hương 01/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
82 12A01 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 22/05/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
83 12A02 Nguyễn Hải Yến Anh 12/06/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
84 12A02 Phạm Quang Hùng 26/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
85 12A02 Trịnh Ngọc Như Ý 03/08/1999 Nữ 09/03/2014 Bình Đa Bình Đa
86 12A03 Lưu Khánh Duy 25/06/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
87 12A03 Nguyễn Đức Thành 12/1/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
88 12A03 Nguyễn Ngọc Tuấn 29/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
89 12A04 Nguyễn Vũ Sơn Tùng 13/05/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Bình Đa
90 12A06 Ngô Quốc Trung 02/09/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
91 12A07 Trịnh Trung Dũng 1/11/1999 Nam      
92 12A07 Trần Ngọc Hoàng Nam 30/04/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
93 12A07 Nguyễn Hoàng Nam Phương 4/10/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
94 12A08 Nguyễn Nhân 05/10/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
95 12A08 Trần Thị Thảo Phương 03/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
96 12D01 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 24/03/1999 Nữ 09/03/2014 Bình Đa Bình Đa
97 12D01 Nguyễn Quỳnh Như 30/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
98 12D02 Phan Nguyễn Minh Thư 19/08/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
99 12D03 Chung Gia Linh 21/08/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Bình Đa
100 12D03 Trương Phúc Thắng 09/10/1999 Nam      
101 12D04 Dương Anh Trà My 24/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
102 12D04 Nguyễn Thị Phương Nguyên 15/03/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
103 12D05 Lê Thùy Mỹ Linh 31/01/1999 Nữ 26/03/2014 Bình Đa Bình Đa
104 12D05 Hồ Thị Yến Nhi 08/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
105 12D05 Lâm Thị Hồng Nhung 28/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
106 12D05 Nguyễn Hoàng Gia Như 09/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
107 12D05 Nguyễn Ngọc Tuyết 12/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Bình Đa
108 12D06 Nguyễn Thị Loan Anh 26/02/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
109 12D06 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/09/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
110 12D06 Vy Thị Tuyết Nhi 28/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Bình Đa
111 12D06 Tạ Lý Thảo Vy 20/05/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Bình Đa
112 12D07 Nguyễn Thị Vân Anh 15/06/1999 Nữ 01/12/2016 Trấn Biên Bình Đa
113 12D07 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 18/02/1999 Nữ 09/03/2014 Bình Đa Bình Đa
114 12D07 Nguyễn Trần Thịnh 04/01/1999 Nam 09/03/2014 Bình Đa Bình Đa
115 12A02 Nguyễn Thị Ánh Minh 01/02/1999 Nữ 20/03/2014 Thanh Bình Bửu Long
116 12A03 Hà Thị Hương Quỳnh 15/11/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Bửu Long
117 12D02 Nguyễn Minh Hiền 16/05/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Bửu Long
118 12D02 Giang Mạnh Huy 16/01/1999 Nam 20/03/2014 Thanh Bình Bửu Long
119 12A04 Nguyễn Trọng Sỹ 17/12/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Hố Nai
120 12A07 Trần Nguyễn Tuấn Dũng 11/8/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Hố Nai
121 12A07 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/03/1999 Nữ 10/04/2014 Trấn Biên Hố Nai
122 12A08 Đỗ Tiến Đạt 21/11/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Hố Nai
123 12A08 Nguyễn Trần Minh Hiếu 17/01/1999 Nam 26/03/2014 Hố Nai  Hố Nai
124 12D01 Hoàng Diễm Phúc 11/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Hố Nai
125 12D02 Võ Quỳnh Như 11/10/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Hố Nai
126 12D03 Nguyễn Thị Anh Thơ 24/02/1999 Nữ 09/01/2016 Long Bình Hố Nai
127 12D04 Nguyễn Hoài Tú 16/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Hố Nai
128 12D05 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/02/1999 Nữ 12/05/2016 Hố Nai Hố Nai
129 12D06 Dương Gia Hân 03/09/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Hố Nai
130 12D06 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/04/1999 Nữ 12/05/2014 Hố Nai Hố Nai
131 12D07 Phạm Thị Ngọc Anh 01/01/1999 Nữ 26/04/2014 Hố Nai Hố Nai
132 12A05 Trần Vũ Hồng Lợi 21/04/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Hóa An
133 12A07 Vũ Ngọc Hưng 21/04/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Hóa An
134 12D05 Hoàng Thanh Lập 16/02/1999 Nam 27/04/2014 Tân An  Hóa An
135 12A01 Lê Ngọc Minh Anh 15/06/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Long Bình
136 12A01 Đoàn Tuấn Đạt 30/09/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Long Bình
137 12A01 Bùi Nguyễn Ngọc Hiếu 03/10/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Long Bình
138 12A01 Văn Nhật Lan 16/06/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
139 12A01 Nguyễn Tống Công Minh 17/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
140 12A01 Đào Thị Thảo Ngọc 19/03/1999 Nữ 12/03/2014 Long Bình Long Bình
141 12A01 Hồ Nhật Tân 22/09/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Long Bình
142 12A01 Trần Hải Yến 04/11/1999 Nữ 20/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
143 12A02 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/01/1999 Nữ 20/03/2016 Tân Hiệp Long Bình
144 12A02 Nguyễn Quang Minh 25/10/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
145 12A02 Trần Vũ Yến Nhi 02/08/1999 Nữ 20/03/2014 Long Bình Long Bình
146 12A02 Huỳnh Thanh Thụy 14/08/1999 Nam 01/05/2015 Trấn Biên Long Bình
147 12A03 Hoàng Thị Diễm Hằng 04/11/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
148 12A03 Nguyễn Đăng Hiếu 04/12/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
149 12A03 Nguyễn Phương Thảo 09/08/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
150 12A03 Vũ Thị Thu Thảo 05/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
151 12A04 Nguyễn Thị Bích 23/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
152 12A04 Nguyễn Danh Dự 30/01/1999 Nam 15/03/2016 Tân Hiệp Long Bình
153 12A04 Nguyễn Thế Hải 16/12/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Long Bình
154 12A04 Lê Trọng Luật 25/03/1999 Nam 12/03/2014 Long Bình Long Bình
155 12A04 Đoàn Thị Thúy Nga 19/02/1999 Nữ 20/03/2015 Tân Hiệp Long Bình
156 12A04 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/03/1999 Nữ 12/03/2014 Long Bình Long Bình
157 12A04 Phạm Văn Trường 10/07/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Long Bình
158 12A05 Võ Thị Bình 06/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
159 12A05 Lê Minh Đức 24/03/1999 Nam 20/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
160 12A05 Đinh Quang Huy 31/03/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Long Bình
161 12A05 Trần Thị Phương Linh 06/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
162 12A06 Phạm Gia Huy 28/02/1999 Nam 26/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
163 12A06 Trần Hoàng Oanh 02/01/1999 Nữ 20/03/2014 Long Bình Long Bình
164 12A06 Đinh Thị Uyên Thi 08/10/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Long Bình
165 12A07 Nguyễn Khoa Điền 23/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên  
166 12A07 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
167 12A07 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
168 12A08 Nguyễn Phan Hoài An 01/02/1999 Nam 12/03/2014 Long Bình Long Bình
169 12A08 Nguyễn Trần Ngọc Anh 21/06/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
170 12A08 Phạm Thị Thúy Huyền 31/05/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
171 12A08 Trần Thị Quỳnh Như 17/02/1999 Nữ 20/03/2014 Long Bình Long Bình
172 12A08 Lê Thị Oanh 07/10/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
173 12A08 Vũ Đức Thuận 27/05/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
174 12A08 Lê Thanh Thúy 17/05/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
175 12A08 Nguyễn Ngọc Tuyết 18/04/1999 Nữ 20/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
176 12D01 Lê Phùng Tú Lệ 16/06/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
177 12D01 Nguyễn Trần Quỳnh Nhi 04/06/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
178 12D01 Cao Thị Bích Phượng 15/07/1999 Nữ 15/03/2017 Trấn Biên Long Bình
179 12D01 Phạm Phúc Công Thành 11/05/1999 Nữ 20/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
180 12D01 Dương Phúc Thịnh 10/09/1999 Nam 19/10//15 Trấn Biên Long Bình
181 12D02 Hoàng Bảo Ngọc 09/02/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
182 12D02 Đàm Hồng Nhung 18/02/1999 Nữ 20/03/2014 Long Bình Long Bình
183 12D02 Phan Vũ Ngọc Quỳnh 19/06/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
184 12D02 Tôn Nữ Như Quỳnh 01/01/1999 Nữ 20/03/2014 Long Bình Long Bình
185 12D02 Đỗ Lương Tài 05/03/1999 Nam 20/03/2014 Long Bình Long Bình
186 12D02 Nguyễn Thị Thu Tâm 02/10/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Long Bình
187 12D02 Trần Văn Thắng 11/09/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Long Bình
188 12D01 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/09/1999 Nữ 15/03/2017 Trấn Biên Long Bình
189 12D02 Nguyễn Thị Thảo Vy 10/12/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
190 12D02 Phạm Trần Lan Vy 31/03/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Long Bình
191 12D03 Bùi Nhật Quỳnh Anh 29/07/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
192 12D03 Phạm Thị Ngọc Ánh 06/03/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
193 12D03 Bùi Thị Thùy Linh 23/02/1999 Nữ 12/03/2014 Long Bình Long Bình
194 12D04 Vũ Thị Phương Dung 13/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
195 12D04 Trần Duy Khang 11/11/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Long Bình
196 12D04 Trương Thị Như 15/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
197 12D04 Phạm Bảo Trân 23/04/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Long Bình
198 12D04 Đặng Tuấn Tú 17/10/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Long Bình
199 12D05 Nguyễn Thị Lan Anh 12/07/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Long Bình
200 12D05 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 31/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
201 12D05 Phạm Lan Nhi 27/02/1999 Nữ 12/03/2014 Trấn Biên Long Bình
202 12D05 Hoàng Anh Thơ 26/02/1999 Nữ 12/03/2014 Trấn Biên Long Bình
203 12D06 Nguyễn Thị Vân Anh 19/03/1999 Nữ 12/03/2014 Long Bình Long Bình
204 12D06 Nguyễn Phạm Trà My 09/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
205 12D06 Bùi Ngọc Nhi 03/10/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Hiệp Long Bình
206 12D06 Nguyễn Thủy Tiên 16/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
207 12D06 Mai Thị Toan 18/04/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình
208 12D06 Nguyễn Thị Thu Trang 18/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Long Bình
209 12D07 Vũ Thị Hạnh 04/04/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình
210 12D07 Phạm Thị Hằng 23/02/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Long Bình
211 12D07 Vũ Thị Huyền 18/08/1999 Nữ 18/10/2015 Trấn Biên Long Bình
212 12D07 Lê Nguyễn Thành Nam 16/03/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình
213 12D07 Lê Thị Thanh Phượng 29/05/1999 Nữ 01/12/2016 Trấn Biên Long Bình
214 12A01 Tạ Hoàng Đạt 06/02/1999 Nam 28/11/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
215 12A01 Đinh Thị Nga 10/08/1999 Nữ 28/11/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
216 12A02 Phạm Phương Linh 23/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
217 12A02 Nguyễn Thế Tài 18/07/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
218 12A02 Dương Quốc Trung 11/02/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
219 12A03 Đỗ Thị Phương Lan 10/11/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
220 12A03 Nguyễn Trung Nam 30/07/1999 Nam 19/10/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
221 12A04 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
222 12A04 Giáp Thị Thùy Linh 30/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
223 12A04 Nguyễn Tuấn Linh 01/03/1999 Nam 12/03/2014 Long Bình Long Bình Tân
224 12A04 Bùi Quốc Thanh 24/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
225 12A04 Trần Hồng Thái 08/12/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
226 12A05 Vũ Thùy Duyên 24/02/1999 Nữ 20/03/2014 An Bình Long Bình Tân
227 12A05 Nguyễn Huy Nam 13/06/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
228 12A06 Nguyễn Châu Thanh Nhã 15/03/1999 Nam 19/05/2014 Long Bình Long Bình Tân
229 12A06 Nguyễn Châu Thanh Phong 15/03/1999 Nam 19/05/2014 Long Bình Long Bình Tân
230 12A07 Chu Thị Thu Hiền 14/10/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
231 12A07 Lê Hồng Ngọc 24/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
232 12A07 Nguyễn Quang Phúc 18/04/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
233 12A07 Đinh Thị Diệu Uyên 06/03/1999 Nữ 12/03/2014 Trấn Biên Long Bình Tân
234 12A07 Lê Nguyên Phong Vũ 28/07/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
235 12A08 Đặng Tiến Anh 13/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
236 12A08 Phan Thị Thanh Thúy 09/02/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
237 12D01 Trịnh Việt Hoàng 16/01/1999 Nam 31/03/2014 An Bình  Long Bình Tân
238 12D01 Nguyễn Phương Huệ Trân 05/09/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
239 12D02 Nông Thu Trang 23/04/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
240 12D02 Đinh Ngọc Bích Trâm 11/09/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
241 12D03 Nguyễn Hoàng Lan 08/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
242 12D04 Mai Thanh Tâm 07/04/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
243 12D04 Lê Thị Ngọc Thảo 14/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
244 12D05 Nguyễn Thị Thanh Thơ 05/02/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
245 12D05 Nguyễn Hải Yến 21/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
246 12D06 Vũ Thị Xuân Mai 26/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Long Bình Tân
247 12D06 Nguyễn Quỳnh Như 23/07/1999 Nữ 18/05/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
248 12D07 Trần Đình Khang 06/10/1999 Nam 01/12/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
249 12D07 Bùi Thu Uyên Nhi 14/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
250 12D07 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 19/03/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Long Bình Tân
251 12A01 Trương Ngọc Ánh 06/07/1999 Nữ 09/11/2015 Trấn Biên Phước Tân
252 12A01 Trần Văn Đức 21/06/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Phước Tân
253 12A01 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/07/1999 Nữ 29/12/2016 Trấn Biên Phước Tân
254 12A01 Trần Thị Yến Nhi 09/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
255 12A01 Phạm Trần Thanh Thảo 18/09/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Phước Tân
256 12A05 Vũ Nguyễn Quốc Dũng 26/05/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
257 12A05 Nguyễn Thị Thu Nhi 13/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
258 12A05 Phan Minh Tú 22/09/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
259 12A07 Nguyễn Văn Chiến 28/11/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
260 12A07 Nguyễn Thị Kim Tuyến 02/06/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
261 12A08 Lê Thị Nhẫn 29/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
262 12D01 Nguyễn Hữu Dũng 04/05/1999 Nam 15/03/2017 Trấn Biên Phước Tân
263 12D01 Đoàn Thanh Hằng 21/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
264 12D01 Lại Thiệu Tùng Lâm 23/10/1999 Nam 26/03/2017 Trấn Biên Phước Tân
265 12D01 Trần Đình Thủy Trúc 26/10/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
266 12D02 Trần Thị Phương Thảo 04/04/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
267 12D03 Phạm Thị Nga 24/03/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
268 12D05 Lê Thanh Thảo Thy 14/05/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Phước Tân
269 12A07 Phạm Hà Xuân Trường 20/06/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Phước Tân
270 12D02 Nguyễn Viết Lâm 01/06/1999 Nam 26/03/2014 Hùng Vương Quang Vinh
271 12D03 Tống Thị Thu Thảo 28/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Quang Vinh
272 12A01 Lưu Đoan Vy 22/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Quyết Thắng
273 12A01 Lưu Tường Vy 22/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Quyết Thắng
274 12A01 Mai Phi Hùng 03/05/1999 Nam 08/04/2017 Trấn Biên Tam Hiệp
275 12A01 Huỳnh Sơn Bảo Long 19/08/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
276 12A01 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 22/04/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
277 12A02 Nghiêm Xuân Quân 24/08/1999 Nam 26/03/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
278 12A02 Trần Hải Sơn 12/08/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
279 12A02 Trương Quang Trường 07/11/1999 Nam 19/05/2015 Trảng Dài Tam Hiệp
280 12A03 Phan Anh Duy 20/04/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
281 12A03 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 21/04/1999 Nữ 26/03/2014 Tam Hiệp Tam Hiệp
282 12A03 Phạm Hoàng Trúc Linh 23/04/1999 Nữ 19/05/2014 Trung Dũng Tam Hiệp
283 12A03 Nguyễn Anh Quân 08/11/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hiệp
284 12A04 Trương Quang Linh 17/03/1999 Nam 24/03/2014 Tam Hiệp Tam Hiệp
285 12A04 Chu Hoàng Minh 06/11/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hiệp
286 12A04 Phan Doanh Nghiệp 15/04/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
287 12A05 Hoàng Thị Mai Như 03/10/1999 Nữ 24/03/2014 Trấn Biên Tam Hiệp
288 12A06 Nguyễn Đoàn Minh Trí 10/11/1999 Nữ 21/03/2014 Lê Quý Đôn Tam Hiệp
289 12A07 Lê Vũ Phương Anh 01/01/1999 Nữ 26/03/2014 Trấn Biên Tam Hiệp
290 12A07 Bùi Phạm Đức Duy. 20/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
291 12A07 Nguyễn Thúy Quỳnh 15/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
292 12A07 Phạm Vũ Đức Thịnh 14/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
293 12A08 Nguyễn Đỗ Vân Anh 30/01/1999 Nữ 24/03/2014 Tam Hiệp Tam Hiệp
294 12A08 Nguyễn Duy Bảo Dung 26/01/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Mai Tam Hiệp
295 12D01 Trần Thúy Anh 25/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
296 12D01 Hà Thu Hiền 20/04/1999 Nữ 15/03/2017 Trấn Biên Tam Hiệp
297 12D02 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh 14/10/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
298 12D02 Phạm Kim Thoa 01/04/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
299 12D03 Nguyễn Phạm Nhật Anh 18/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
300 12D03 Mai Quỳnh Nhi 08/09/1999 Nữ 25/11/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
301 12D03 Lương Hà Phương Thảo 07/08/1999 Nữ 18/05/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
302 12D03 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
303 12D03 Hà Ngô Yến Trúc 11/06/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
304 12D04 Vũ Thị Kim Dung 31/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
305 12D05 Mai Hoàng Lan Anh 04/07/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
306 12D05 Phú Phương Uyên 28/10/1999 Nữ      
307 12D06 Đinh Ngọc Kỳ Duyên 05/05/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hiệp
308 12D06 Hứa Gia Như 26/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
309 12D06 Bùi Ngọc Xuân Tiên 13/03/1999 Nữ 24/03/2014 Tam Hiệp Tam Hiệp
310 12D06 Vũ Trúc Bảo Trân 11/02/1999 Nữ 24/03/2014 Tam Hiệp Tam Hiệp
311 12D07 Trương Ngọc Hiền 20/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
312 12D07 Đoàn Hoàng Phương Uyên 09/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hiệp
313 12D07 Vũ Thảo Vy 08/04/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hiệp
314 12A01 Phạm Minh Nguyệt 01/04/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Tam Hòa
315 12A02 Nguyễn Tiến Phát 24/07/1999 Nam      
316 12A03 Tống Quang Hiếu 11/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
317 12A04 Nguyễn Thụy Thùy Như 27/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hòa
318 12A05 Nguyễn Vũ Quang Huy 09/02/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Tam Hòa
319 12A05 Phạm Hồng Thanh Lam 11/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
320 12A05 Nguyễn Vũ Nguyên Ngân 27/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
321 12A06 Nguyễn Ngọc Ánh 23/09/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Tam Hòa
322 12A06 Nguyễn Thị Khải Hoàn 29/04/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên Tam Hòa
323 12A06 Vũ Huỳnh Xuân Trinh 27/03/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Tam Hòa
324 12A08 Bùi Xuân Duyên 26/07/1999 Nữ 21/03/2017 Trấn Biên Tam Hòa
325 12D02 Đặng Minh Thùy Trang 05/01/1999 Nữ 24/03/2014 Tam Hiệp Tam Hòa
326 12D03 Hồ Ngọc Kim Ngân 28/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
327 12D03 Phan Phạm Hoàng Nhi 23/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
328 12D04 Nguyễn Quốc Huy 22/05/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tam Hòa
329 12D05 Nguyễn Thị Minh Trang 16/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
330 12D06 Đoàn Phương Nhi 31/05/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tam Hòa
331 12D07 Trương Ngọc Bích 22/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tam Hòa
332 12D01 Đinh Thị Mỹ Ngọc 22/02/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Biên
333 12A04 Trần Khánh Vy 14/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Biên 
334 12A05 Trần Kiều Thảo Ly 09/04/1999 Nữ 26/03/2017 Trấn Biên Tân Biên 
335 12D01 Lê Dương Nhã Uyên 02/12/1999 Nữ 20/03/2014 Tân Biên Tân Biên 
336 12A06 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 27/08/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Tân Bình
337 12D03 Nguyễn Thị Yến Chi 26/01/1999 Nữ 09/01/2016 Tân Hiệp Tân Bình
338 12D05 Phạm Lê Hoài Vũ 08/10/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tân Bình
339 12A01 Trần Công Khánh 12/11/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
340 12A02 Dương Anh Kiệt 18/10/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
341 12A02 Nguyễn Thị Diễm Mi 09/07/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
342 12A02 Nguyễn Thị Kiều Mi 09/07/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
343 12A02 Mai Thảo Quyên 27/05/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
344 12A02 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 08/12/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
345 12A02 Nguyễn Văn Tấn 20/02/1999 Nam 20/03/2014 Tân Hiệp Tân Hiệp
346 12A02 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/10/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
347 12A03 Nguyễn Trí Tài 03/11/1999 Nam 29/102016 Trấn Biên Tân Hiệp
348 12A03 Nguyễn Lê Tường Vy 14/11/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
349 12A04 Nguyễn Trần Hoàng Long 24/09/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
350 12A04 Phạm Trung Nghĩa 05/04/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
351 12A05 Hà Ngọc Khánh Linh 12/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
352 12A05 Thái Gia Linh 22/04/1999 Nữ 22/03/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
353 12A05 Bùi Quang Minh 05/03/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
354 12A05 Ngô Gia Phương 01/10/1999 Nữ 20/03/2014 Tân Hiệp Tân Hiệp
355 12A05 Bùi Phước Tâm 20/04/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
356 12A05 Phạm Nguyễn Huyền Trang 04/10/1999 Nữ 10/04/2014 Hố Nai Tân Hiệp
357 12A05 Trần Đình Trọng 14/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
358 12A06 Nguyễn Sinh Hoàng 17/04/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
359 12A06 Hoàng Đức Mạnh 19/06/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
360 12A06 Phan Nhật Minh 06/05/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
361 12A06 Mai Thị Đoan Trang 12/05/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
362 12A06 Nguyễn Quốc Việt 04/11/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
363 12A07 Mai Nguyễn Khắc Chí 18/02/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
364 12A07 Lê Xuân Hùng 12/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
365 12A07 Trần Phan Khải 1/11/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
366 12A07 Nguyễn Thị Linh Nhi 10/10/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
367 12A07 Mai Thị Hồng Nhung 1/6/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
368 12A07 Trịnh Cao Trí 22/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
369 12A07 Trịnh Thị Tú Uyên 07/01/1999 Nữ 10/04/2014 Trấn Biên Tân Hiệp
370 12A08 Trần Thị Trà My 24/08/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
371 12A08 Trần Anh Nguyên 24/01/1999 Nam 26/03/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
372 12A08 Phạm Hà Lê Trinh 05/04/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
373 12D02 Phan Thanh Hà 23/09/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
374 12D02 Ngô Thị Nga 07/04/1999 Nữ 19/05/2014 Bùi Hữu Nghĩa  Tân Hiệp
375 12D02 Lê Thị Minh Thư 01/01/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
376 12D03 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
377 12D03 Nguyễn Hằng Phương Uyên 28/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
378 12D04 Hoàng Như Ngọc 05/02/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
379 12D05 Nguyễn Trung Đức 14/01/1999 Nam 26/03/2014 Trung Dũng Tân Hiệp
380 12D05 Lê Thị Hà Giang 08/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
381 12D05 Nguyễn Thị Thu Hà 14/03/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Hiệp Tân Hiệp
382 12D06 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 12/07/1999 Nữ 18/05/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
383 12D06 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/04/1999 Nữ 18/05/2014 Trấn Biên Tân Hiệp
384 12D06 Nguyễn Đỗ Hạnh Phương 06/10/1999 Nữ 09/03/2014 Quang Vinh Tân Hiệp
385 12D07 Lưu Thị Hằng 01/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
386 12D07 Nguyễn Đức Hoàng 21/02/1999 Nam 26/03/2014 Tân Hiệp Tân Hiệp
387 12D07 Nguyễn Thị Thảo My 01/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
388 12D07 Trịnh Thị Thu Nga 19/08/1999 Nữ 01/12/2016 Trấn Biên Tân Hiệp
389 12D07 Đoàn Thanh Hồng Vân 19/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Hiệp
390 12A05 Đào Ngọc Lan Nhi 02/11/1999 Nữ 22/03/2016 Trấn Biên Tân Hòa
391 12A07 Nguyễn Văn Hiến 12/9/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Hòa
392 12A01 Tân Vân Dung 30/11/1999 Nữ 28/11/2016 Trấn Biên Tân Mai
393 12A02 Phạm Phương Dung 08/12/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Tân Mai
394 12A03 Đặng Quốc Bình 05/04/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Tân Mai
395 12A03 Nguyễn Ngọc Toàn 20/01/1999 Nam 26/03/2016 Trấn Biên Tân Mai
396 12A03 Phạm Vũ Trường Vy 06/11/1999 Nữ 08/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
397 12A04 Nguyễn Thái Bình 07/03/1999 Nam 04/03/2014 Quang Vinh Tân Mai
398 12A04 Đinh Hoàng Ngọc Lợi 20/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Mai
399 12A04 Lê Thị Yến Nhi 27/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
400 12A04 Trịnh Thị Thúy Quỳnh 01/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Mai
401 12A04 Đỗ Mai Phương Trang 19/12/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Mai
402 12A04 Nguyễn Hoàng Tùng 28/02/1999 Nam 08/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
403 12A05 Vũ Văn Tính 16/09/1999 Nam 18/05/2015 Trấn Biên Tân Mai
404 12A06 Nguyễn Thụy Thanh Ngân 01/08/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên Tân Mai
405 12A08 Mai Bá Hiển 10/10/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Tân Mai
406 12A08 Trần Quang Lộc 04/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
407 12D01 Dương Minh Bảo 09/04/1999 Nam 19/03/2016 Trấn Biên Tân Mai
408 12D01 Nguyễn Thị Diệu Huyền 27/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
409 12D02 Vũ Khánh Nguyên 17/07/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tân Mai
410 12D02 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10/01/1999 Nữ 26/03/2014 Lê Lợi Tân Mai
411 12D04 Nguyễn Thị Thu Hà 09/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
412 12D06 Trịnh Quốc Cường 30/05/1999 Nam 05/01/2016 Trấn Biên Tân Mai
413 12D06 Nguyễn Minh Thiện 10/01/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tân Mai
414 12D06 Đinh Thoại Yến Vy 15/08/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Mai
415 12D07 Nguyễn Phúc Khang 24/02/1999 Nam 13/03/2014 Trung Dũng Tân Mai
416 12D07 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/08/1999 Nữ 01/12/2016 Trấn Biên Tân Mai
417 12A01 Nguyễn Thanh Hùng 16/06/1999 Nam 26/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
418 12A01 Hồ Quế Nhật 14/01/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
419 12A01 Trần Vũ Hoàng Tú 08/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Phong
420 12A02 Đặng Thị Quỳnh Tâm 25/12/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Tân Phong
421 12A02 Nguyễn Đức Thành 01/03/1999 Nam 20/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
422 12A02 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/12/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Tân Phong
423 12A03 Trần Tiến Anh 03/03/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân Phong
424 12A03 Nguyễn Thị Minh Ánh 14/03/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Tiến Tân Phong
425 12A04 Nguyễn Thái Huy Hoàng 09/05/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân phong
426 12A04 Vũ Minh Khang 04/02/1999 Nam 20/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
427 12A04 Phạm Anh Kiệt 04/03/1999 Nam 20/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
428 12A04 Nguyễn Thế Thịnh 09/10/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Tân phong
429 12A06 Đinh Thị Phương Anh 22/04/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Tân phong
430 12A06 Trần Ngọc Anh 17/06/1999 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Tân phong
431 12A06 Phạm Thị Khánh Linh 11/12/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên Tân phong
432 12A07 Hoàng Thị Phương Thanh 14/03/1999 Nữ 26/03/2014 Trấn Biên Tân Phong
433 12A07 Bùi Hoàng Thanh Thùy 5/11/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Tân Phong
434 12A08 Hoàng Thị Hồng Hạnh 13/02/1999 Nữ 26/03/2014 Tân Tiến Tân Phong
435 12A08 Lê Hoàng 16/06/1999 Nam 21/03/2017 Trấn Biên Tân Phong
436 12A08 Hồ Mạnh Vũ 04/07/1999 Nam 21/03/2017 Trấn Biên Tân Phong
437 12D01 Chu Ngọc Khánh Vân 30/12/1998 Nữ 26/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
438 12D03 Lương Trần Ái Chi 13/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trung Dũng Tân Phong
439 12D04 Phan Đào Công Duy 26/10/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
440 12D04 Lê Hoàng Dũng 18/08/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
441 12D04 Đinh Quốc Khánh 11/06/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
442 12D04 Trần Thu Thảo 24/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
443 12D05 Lê Thị Tuyết Nhung 27/06/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Tân Phong
444 12D06 Trần Ngọc Mỹ Duyên 30/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Phong
445 12D06 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 03/06/1998 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Phong
446 12D06 Vũ Thụy Ngọc Khánh 22/01/1999 Nữ 26/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
447 12D06 Lê Thị Thùy Trang 22/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Phong
448 12D07 Ngô Thị Quỳnh Anh 06/01/1999 Nữ 13/03/2014 Trung Dũng Tân Phong
449 12D07 Dương Lê Uyển My 12/05/1999 Nữ 01/12/2016 Trấn Biên Tân Phong
450 12A05 Phạm Khôi Nguyên 17/08/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Tân Tiến
451 12A08 Lê Thùy Dương 19/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Tiến
452 12D04 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Tiến
453 12D04 Trịnh Thị Thanh Xuân 12/11/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Tân Tiến
454 12D05 Nguyễn Bảo Minh 19/12/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Tân tiến
455 12D05 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Tân Tiến
456 12D01 Nguyễn Linh Chi 20/12/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Thanh Bình
457 12A01 Đinh Thị Như Thuần 09/01/1999 Nữ 20/03/2014 Trảng Dài Thống Nhất
458 12A02 Vũ Minh Xuân 14/03/1999 Nữ 20/03/2014 Thanh Bình Thống Nhất
459 12A05 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/12/1999 Nữ 22/03/2016 Trấn Biên Thống Nhất
460 12A08 Nguyễn Ngọc Diễm Phương 20/02/1999 Nữ 26/03/2014 Quyết Thắng Thống Nhất
461 12D02 Kheo Ngọc Minh Huy 01/03/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Thống Nhất
462 12D03 Vũ Bạch Tường Vy 26/06/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Thống Nhất
463 12D04 Nguyễn Dương Nhật Bảo 20/11/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Thống Nhất
464 12D05 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 06/10/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Thống Nhất
465 12D05 Cil Thùy Dương 26/01/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Thống Nhất
466 12D07 Đỗ Gia Long 27/01/1999 Nam 13/03/2014 Trung Dũng Thống Nhất
467 12A01 Mai Thùy Dương 27/10/1999 Nữ 26/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
468 12A01 Trần Trịnh Quang 11/09/1999 Nam 26/11/2014 Trấn Biên Trảng Dài
469 12A01 Phạm Thị Thiên Thanh 16/02/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
470 12A01 Phạm Minh Tuấn 12/10/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
471 12A02 Lê Thị Vân Anh 07/07/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
472 12A02 Nguyễn Ngọc Diệp 30/06/1999 Nữ 19/05/2015 Trảng Dài Trảng Dài
473 12A02 Trương Tuấn Điệp 02/08/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
474 12A02 Lê Sỹ Hoàng 11/12/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
475 12A02 Phạm Thị Mỹ Linh 09/11/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
476 12A02 Phạm Thị Hồng Thắm 08/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
477 12A02 Nguyễn Minh Trực 28/06/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
478 12A03 Nguyễn Xuân Duy 20/04/1999 Nam 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
479 12A03 Nguyễn Quỳnh Như 03/04/1999 Nữ 17/05/2014 Trung Dũng Trảng Dài
480 12A03 Nguyễn Minh Thành 07/01/1999 Nữ 26/03/2014 Trảng Dài Trảng Dài
481 12A03 Đỗ Đình Tuyên 09/10/1999 Nam 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
482 12A03 Phạm Thị Ánh Tuyết 02/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
483 12A03 Trần Thị Cẩm Tú 19/10/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
484 12A03 Ngô Đình Vũ 08/03/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Trảng Dài
485 12A04 Trương Thị Quỳnh Anh 01/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
486 12A04 Mai Ngọc Hương Giang 03/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
487 12A04 Nguyễn Trần Gia Hân 08/08/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
488 12A04 Lê Thị Nhung 18/04/1998 Nữ 20/03/2014 Trảng Dài Trảng Dài
489 12A04 Nguyễn Thị Bích Phụng 12/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
490 12A05 Bùi Thái Duy 04/07/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
491 12A05 Trần Đình Duy 07/03/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
492 12A05 Văn Võ Ngọc Thiền 24/11/1999 Nữ 18/05/2017 Trấn Biên Trảng Dài
493 12A05 Nguyễn Viết Thịnh 02/02/1999 Nam 26/04/2014 Trung Dũng Trảng Dài
494 12A06 Nguyễn Thị Việt Hà 26/09/1999 Nữ 29/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
495 12A06 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/10/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
496 12A06 Trần Thị Mỹ Hạnh 11/05/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
497 12A06 Nguyễn Vũ Đình Khả 20/06/1998 Nam 29/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
498 12A06 Nguyễn Thị Loan 07/03/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
499 12A06 Huỳnh Thị Hồng Nhung 08/12/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
500 12A06 Nguyễn Thiên Phúc 09/05/1999 Nam 19/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
501 12A06 Lại Nguyễn Minh Thu 21/08/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
502 12A06 Đồng Thị Thuấn 21/07/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Trảng Dài
503 12A07 Đào Lan Anh 26/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
504 12A07 Hoàng Xuân Long 25/04/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
505 12A07 Võ Ngọc Kim Quyên 23/06/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
506 12A07 Đoàn Thị Thanh Thảo 27/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
507 12A08 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
508 12A08 Nguyễn Thị Vân Anh 13/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
509 12A08 Nguyễn Hữu Vương 03/10/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
510 12A08 Phạm Nguyễn Nhật Vy 12/07/1999 Nữ 19/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
511 12A08 Nguyễn Hoàng Yến 21/04/1999 Nữ 26/03/2014 Trảng Dài Trảng Dài
512 12D01 Nguyễn Thị Kim Anh 25/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
513 12D01 Phạm Anh Duy 03/10/1998 Nam 15/03/2017 Trấn Biên Trảng Dài
514 12D01 Đinh Việt Hoàng 11/04/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
515 12D01 Hoàng Trần Như Phương 15/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
516 12D01 Đặng Thị Hoài Tú 17/07/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
517 12D02 Lương Khang Huy 19/05/1999 Nam 29/10/2016 Trấn Biên Trảng Dài
518 12D02 Lê Trần Thùy Linh 08/02/1999 Nữ 26/03/2014 Trảng Dài Trảng Dài
519 12D02 Đỗ Thị Thúy Mai 11/04/1999 Nữ 29/10/2016 Trấn Biên Trảng Dài
520 12D02 Trương Thảo Nguyên 04/03/1999 Nữ 20/03/2014 Trung Dũng Trảng Dài
521 12D03 Nguyễn Hoàng Anh 13/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
522 12D03 Nguyễn Vũ Thái Hằng 05/08/1999 Nữ 18/10/2015 Trấn Biên Trảng Dài
523 12D03 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/06/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
524 12D03 Nguyễn Kim Quỳnh Nhi 21/09/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
525 12D03 Nguyễn Lâm Như 02/11/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
526 12D03 Trịnh Thanh Thủy 03/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
527 12D03 Phạm Đỗ Anh Thư 09/03/1999 Nữ 20/03/2014 Trung Dũng Trảng Dài
528 12D04 Nguyễn Thế Anh 08/04/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
529 12D04 Cao Vũ Thành Công 02/05/1999 Nam 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
530 12D04 Nguyễn Thúy Hạnh 23/03/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
531 12D04 Nguyễn Thanh Thảo 09/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
532 12D04 Hồ Như Huỳnh Trâm 19/08/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
533 12D04 Vũ Thị Lệ Trúc 04/04/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Trảng Dài
534 12D05 Trần Thi Phương Thảo 25/11/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Trảng Dài
535 12D05 Bùi Lê Thùy Vân 07/05/1999 Nữ 15/10/2015 Trấn Biên Trảng Dài
536 12D06 Nguyễn Thị Thảo Duyên 01/02/1999 Nữ 13/10/2015 Trấn Biên Trảng Dài
537 12D06 Phạm Thị Hồng Phong 08/12/1998 Nữ 20/03/2014 Trung Dũng Trảng Dài
538 12D06 Nguyễn Thị Phương 06/02/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Trảng Dài
539 12D06 Nguyễn Thảo Vy 06/06/1999 Nữ 19/01/2015 Trấn Biên Trảng Dài
540 12D07 Phạm Thị Hoài 24/04/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
541 12D07 Trịnh Thị Huyền 04/07/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
542 12D07 Nguyễn Thị Nhung 01/08/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
543 12D07 Vương Hồng Phúc 28/05/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trảng Dài
544 12D07 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú 17/03/1999 Nữ 26/03/2014 Trấn Biên Trảng Dài
545 12A02 Trần Tuấn Huy 17/07/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Trung Dũng
546 12A03 Nguyễn Bảo Duy 03/09/1999 Nam 09/01/2016 Trấn Biên Trung Dũng
547 12A04 Phạm Dương Anh Thắng 10/08/1999 Nam 22/03/2016 Trấn Biên Trung Dũng
548 12D01 Đỗ Huỳnh Cát Nhật 01/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trung Dũng
549 12D01 Đỗ Huỳnh Hiếu Thảo 01/01/1999 Nữ 09/01/2016 Trấn Biên Trung Dũng
550 12A06 Trần Yến Nhi 07/01/1999 Nữ 26/03/2016 Trấn Biên Vĩnh An
551 12A08 Trần Thị Diệu Linh 05/10/1999 Nữ 19/10/2015 Trấn Biên Vĩnh Cửu
552 12D01 Nguyễn Thị Thanh Hiền 19/10/1999 Nữ 18/05/2015 Trấn Biên Vĩnh Cửu
553 12D01 Quảng Võ Kim Nhung 04/06/1999 Nữ 15/05/2014 Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu
554 12D01 Nguyễn Hạnh Quyên 15/01/1999 Nữ 18/03/2014 Vĩnh Cửu Vĩnh Cửu
555 12D04 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/09/1999 Nữ 05/11/2016 Trấn Biên Vĩnh Cửu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn