23:33 ICT Thứ bảy, 22/09/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH VÀ VỊ TRÍ LỚP HỌC THÊM KHỐI 11 - 12 HK 1 - NH 2018-2019

Thứ bảy - 25/08/2018 09:28
THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM KHỐI 11
Ngày Tiết 11A001 11A002 11A003 11A101 11A102 11A103 11A104 11A105 11A106 11B01 11B02 11D01 11D02 11D03
Thứ 2 1 T.TNHòa LY.Mạnh LY. Trang LY.Hà T.NHòa T.Tòng T.Thảo LY.Vân NN.TQTrang H.Nhung SI.Thảo NN.HTTrang T.Phượng V.Chinh
2 T.TNHòa LY.Mạnh LY. Trang LY.Hà T.NHòa T.Tòng T.Thảo LY.Vân NN.TQTrang H.Nhung SI.Thảo NN.HTTrang T.Phượng V.Chinh
3 LY.Huyền T.NHòa T.Tòng T.TNHòa LY.TLPhương LY.Mạnh LY.Vân NN.Thảo LY. Trang SI.Thùy T.NXCảnh T.Thảo V.Hà NN.Hòa
4 LY.Huyền T.NHòa T.Tòng T.TNHòa LY.TLPhương LY.Mạnh LY.Vân NN.Thảo LY. Trang SI.Thùy T.NXCảnh T.Thảo V.Hà NN.Hòa
Thứ 4 1 H.Thủy T.NHòa T.Tòng T.TNHòa NN.Hòa NN.TQTrang T.Thảo LY.Vân T.Đức H.Nhung SI.Thảo V.Chinh NN.Nhung T.Phượng
2 H.Thủy T.NHòa T.Tòng T.TNHòa NN.Hòa NN.TQTrang T.Thảo LY.Vân T.Đức H.Nhung SI.Thảo V.Chinh NN.Nhung T.Phượng
3 T.TNHòa H.Thủy H.Châu NN.HTTrang T.NHòa T.Tòng NN.Ngọc T.Đức NN.TQTrang T.NXCảnh H.Nhung T.Thảo T.Phượng V.Chinh
4 T.TNHòa H.Thủy H.Châu NN.HTTrang T.NHòa T.Tòng NN.Ngọc T.Đức NN.TQTrang T.NXCảnh H.Nhung T.Thảo T.Phượng V.Chinh
Thứ 6 1 H.Thủy LY.Mạnh LY. Trang LY.Hà LY.TLPhương NN.TQTrang NN.Ngọc NN.Thảo T.Đức T.NXCảnh H.Nhung NN.HTTrang V.Hà NN.Hòa
2 H.Thủy LY.Mạnh LY. Trang LY.Hà LY.TLPhương NN.TQTrang NN.Ngọc NN.Thảo T.Đức T.NXCảnh H.Nhung NN.HTTrang V.Hà NN.Hòa
3 LY.Huyền H.Thủy H.Châu NN.HTTrang NN.Hòa LY.Mạnh LY.Vân T.Đức LY. Trang SI.Thùy T.NXCảnh V.Chinh NN.Nhung T.Phượng
4 LY.Huyền H.Thủy H.Châu NN.HTTrang NN.Hòa LY.Mạnh LY.Vân T.Đức LY. Trang SI.Thùy T.NXCảnh V.Chinh NN.Nhung T.Phượng
THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM KHỐI 12
Ngày Tiết 12A001 12A002 12A003 12A101 12A102 12A103 12A104 12A105 12B 12C 12D01 12D02 12D03 12D04 12D05
Thứ 2 1 LY.Thoa H.Hà T.Hải NN.Trúc NN.Phương NN.Hồng T.Hằng NN.Oanh SI.Hà SU.Mai V.Dung V.Hiếu V.Chi NN.Tâm V.Nhàn
2 LY.Thoa H.Hà T.Hải NN.Trúc NN.Phương NN.Hồng T.Hằng NN.Oanh SI.Hà SU.Mai V.Dung V.Hiếu V.Chi NN.Tâm V.Nhàn
3 H.Hồng T.ĐCảnh LY.Thoa LY.Tâm T.Hải T.Hằng NN.Tâm LY.Hà H.Âu Đ.Long NN.Trúc NN.Hồng NN.Phương V.Bích NN.Oanh
4 H.Hồng T.ĐCảnh LY.Thoa LY.Tâm T.Hải T.Hằng NN.Tâm LY.Hà H.Âu Đ.Long NN.Trúc NN.Hồng NN.Phương V.Bích NN.Oanh
Thứ 4 1 T.Trung T.ĐCảnh H.Hưng LY.Tâm LY.HVThủy LY.Thủy T.Hằng T.PTHòa H.Âu SU.Mai T.Thủy NN.Hồng T.Hương V.Bích V.Nhàn
2 T.Trung T.ĐCảnh H.Hưng LY.Tâm LY.HVThủy LY.Thủy T.Hằng T.PTHòa H.Âu SU.Mai T.Thủy NN.Hồng T.Hương V.Bích V.Nhàn
3 H.Hồng LY.Thủy T.Hải T.Trung NN.Phương T.Hằng NN.Linh NN.Oanh T.Hương V.Nhàn V.Dung T.Thủy V.Chi T.ĐCảnh T.PTHòa
4 H.Hồng LY.Thủy T.Hải T.Trung NN.Phương T.Hằng NN.Linh NN.Oanh T.Hương V.Nhàn V.Dung T.Thủy V.Chi T.ĐCảnh T.PTHòa
Thứ 6 1 LY.Thoa H.Hà H.Hưng T.Trung LY.HVThủy LY.Thủy NN.Tâm T.PTHòa T.Hương V.Nhàn NN.Trúc T.Thủy NN.Phương T.ĐCảnh NN.Oanh
2 LY.Thoa H.Hà H.Hưng T.Trung LY.HVThủy LY.Thủy NN.Tâm T.PTHòa T.Hương V.Nhàn NN.Trúc T.Thủy NN.Phương T.ĐCảnh NN.Oanh
3 T.Trung LY.Thủy LY.Thoa NN.Trúc T.Hải NN.Hồng NN.Linh LY.Hà SI.Hà Đ.Long T.Thủy V.Hiếu T.Hương NN.Tâm T.PTHòa
4 T.Trung LY.Thủy LY.Thoa NN.Trúc T.Hải NN.Hồng NN.Linh LY.Hà SI.Hà Đ.Long T.Thủy V.Hiếu T.Hương NN.Tâm T.PTHòa
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC THÊM
STT TÊN LỚP SĨ SỐ VỊ TRÍ HỌC GHI CHÚ
1 11A001   P31 - 11A1 KHỐI A (3 lớp)
2 11A002   P32 - 11A2
3 11A003   P33 - 11A3
4 11A101   P34 - 11A4 KHỐI A1 (6 lớp)
5 11A102   P35 - 11A5
6 11A103   P36 - 11A6
7 11A104   P37 - 11A7
8 11A105   P38 - 11A8
9 11A106   P39 - 11A9
10 11B01   P40 - 11A10 KHỐI B (2 lớp)
11 11B02   P41 -11A11
12 11D01   P42 -11A12 KHỐI D (3 lớp)
13 11D02   P43 - 11A13
14 11D03   P44 - 11A14
 
DANH SÁCH HỌC SINH
KHỐI 11
KHỐI 12

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn