09:44 ICT Chủ nhật, 24/02/2019

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG » THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH TRƯỜNG

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 - NH 2018-2019

Thứ bảy - 18/08/2018 07:40
THỜI GIAN HỌC CHÍNH THỨC : 6H55 THỨ 2 (20/8/2018)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHỐI NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 - NĂM HỌC 2018-2019
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC SINH KHỐI 10NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 10A1
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Huỳnh Ngọc Tú Anh 18-12-2003 Đồng Nai  
2 Nguyễn Thị Hồng Phúc Thiên Anh 12-09-2003 Tp Hồ Chí Minh  
3 Phạm Minh Anh 31-07-2003 Tp Hồ Chí Minh  
4 Phạm Thị Minh Anh 16-10-2003 Hải Phòng  
5 Chung Quý Bảo 20-03-2003 TPHCM  
6 Kiều Huệ Chi 10-05-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Trương Quỳnh Chi 09-04-2003 Đồng Nai  
8 Nguyễn Yến Chi 14-10-2003 Đồng Nai  
9 Bùi Lê Phương Đan 06-04-2003 Đồng Nai  
10 Đinh Thị Ngọc Diệp 22-12-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
11 Nguyễn Trần Linh Giao 22-05-2003 Nghệ An  
12 Lê Thanh 17-12-2003 TP.HCM  
13 Ngô Minh Hiếu 16-08-2003 Đồng Nai  
14 Nguyễn Minh Hiếu 07-07-2003 Đồng Nai  
15 Nguyễn Thị Kim Hoa 25-06-2003 Đồng Nai  
16 Nguyễn Thanh Hoàng 21-11-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 25-12-2003 Đồng Nai  
18 Ninh Đức Minh Khang 14-01-2003 TP. HCM  
19 Nguyễn Đức Minh Khoa 11-10-2003 Đồng Nai  
20 Đoàn Khánh Linh 10-04-2003 Đồng Nai  
21 Lê Trung Nghĩa 22-03-2003 Đồng Nai  
22 Trịnh Thị Minh Ngọc 05-01-2003 Đồng Nai  
23 Ngô Trần Bảo Nguyên 28-04-2003 Đồng Nai  
24 Nguyễn Thục Nhi 26-09-2003 Đồng Nai  
25 Vũ Quỳnh Lệ Nhi 22-06-2003 Đồng Nai  
26 Hoàng Bùi An Ninh 20-03-2003 Đồng Nai  
27 Trần Thanh Tâm 01-01-2003 Đồng Nai  
28 Trần Tuấn Thành 31-07-2003 Đồng Nai  
29 Nguyễn Thị Liên Thảo 07-02-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thu Thảo 06-08-2003 Đồng Nai  
31 Trần Danh Thịnh 30-03-2003 Đồng Nai  
32 Nguyễn Thị Anh Thơ 17-06-2003 Đồng Nai  
33 Nguyễn Lê Anh Thư 08-03-2003 Đồng Nai  
34 Trần Thị Thu Thủy 25-01-2003 Đồng Nai  
35 Trần Lan Uyên 24-06-2003 Đồng Nai  
36 Nguyễn Thị Thảo Vân 27-06-2003 Đồng Nai  
37 Lê Trương Thảo Vy 14-04-2003 Đồng Nai  
38 Đinh Dương Hải Yến 29-04-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A2
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Phùng Thụy Vân An 13-06-2003 Đồng Nai  
2 Đinh Thị Ngọc Anh 11-10-2003 Đồng Nai  
3 Lê Nguyễn Vân Anh 22-09-2003 Đồng Nai  
4 Phạm Viên Anh 28-08-2003 TP. Hồ Chí Minh  
5 Trần Quốc Anh 27-04-2003 Đồng Nai  
6 Vũ Tuấn Anh 13-01-2003 Hải Dương  
7 Nguyễn Thái Bình 19-01-2003 Tp Hồ Chí Minh  
8 Nguyễn Thanh Bình 30-06-2003 Đồng Nai  
9 Thái Minh Đức 31/03/2003 TP Hồ Chí Minh  
10 Nguyễn Thảo Dung 04-08-2003 Đồng Nai  
11 Nguyễn Vũ Ngân 12-10-2003 Thanh Hóa  
12 Hiếu 11-12-2003 TP.HCM  
13 Nguyễn Đặng Việt Hoàng 31/07/2003 Đồng Tháp  
14 Nguyễn Thị Thúy Hồng 15-09-2003 TP Hồ Chí Minh  
15 Lê Nguyễn Khánh Hưng 24-02-2003 Tp Hồ Chí Minh  
16 Nguyễn Quốc Hưng 19-04-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Văn Huy 03-05-2003 Đồng Nai  
18 Hoàng Ngọc Minh Huyền 05-05-2003 Đồng Nai  
19 Lê Thị Khánh Huyền 21-11-2003 Quảng Bình  
20 Lê Gia Khánh 24-05-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Khánh 03-12-2003 Đồng Nai  
22 Mai Anh Khoa 11-04-2003 Đồng Nai  
23 Nguyễn Anh Khoa 20-01-2003 T.p  Hồ Chí Minh  
24 Trần Tuấn Kiệt 19-10-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Võ Nhật Kiều 29-05-2003 Bình Thuận  
26 Hà Thị Lưu Luyến 26-11-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Nhật Minh 29-10-2003 Đồng Nai  
28 Trương Thị Ngọc Minh 14-11-2003 Đồng Nai  
29 Đỗ Phương Nam 27-05-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thị Hằng Nga 03-09-2003 Đồng Nai  
31 Huỳnh Thị Khánh Ngân 23-09-2003 Đồng Nai  
32 Phan Lê Bảo Ngọc 08-07-2003 Kiên Giang  
33 Quản Huyền Nhi 12-06-2003 Đồng Nai  
34 Đàm Thanh Phương 12-12-2003 Đồng Nai  
35 Trần Thái Quang 29-04-2003 Đồng Nai  
36 Phạm Đức Tâm 08-02-2004 Đồng Nai  
37 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26-03-2003 Đồng Nai  
38 Nguyễn Trần Minh Thư 08-07-2003 Đồng Nai  
39 Huỳnh Cát Tường 17-10-2003 TP. Hồ Chí Minh  
40 Vũ Hải Yến 05-11-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A3
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Vũ Hoàng Thiên An 20-11-2003 Đồng Nai  
2 Hà Thị Tú Anh 15-11-2003 Thái Bình  
3 Lê Việt Anh 29-03-2003 TP. Hồ Chí Minh  
4 Nguyễn Lan Anh 04-11-2003 Đồng Nai  
5 Nguyễn Phương Anh 23-01-2003 Hà Nội  
6 Nguyễn Thị Chung Anh 13-12-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Thị Minh Anh 29-05-2003 TP. Hồ Chí Minh  
8 Nguyễn Thị Minh Anh 26-03-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Đình Nhật Bách 03-11-2003 Đồng Nai  
10 Lê Đức Bảo 28-06-2003 Đồng Nai  
11 Nguyễn Hồ Gia Bảo 01-12-2003 TP.HCM  
12 Nguyễn Thái Bảo 04-04-2003 Đồng Nai  
13 Phạm Hoàng Bảo Châu 21/01/2003 Đồng Nai  
14 Nguyễn Công Dương 25-10-2003 Đồng Nai  
15 Lê Thị Quỳnh Giang 06-01-2003 Đồng Nai  
16 Lương Vũ Thanh 21-11-2003 Đồng Nai  
17 Dương Nguyệt Hằng 04-12-2003 Tp Hồ Chí Minh  
18 Hà Huy Hoàng 30-04-2003 Đồng Nai  
19 Phạm Hữu Hoàng 09-12-2003 Đồng Nai  
20 Bùi Gia Huy 07-11-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Gia Hưng 01-06-2003 Đồng Nai  
22 Trương Hoàng Lam 26-07-2003 Đồng Nai  
23 Võ Nguyễn Mai Lan 03-06-2003 Đồng Nai  
24 Lê Thị Mỹ Linh 22-02-2003 Đồng Nai  
25 Trần Khánh Linh 03-08-2003 Tp Hồ Chí Minh  
26 Nguyễn Nam Long 29-04-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Vũ Ngọc Nhi 11-12-2003 Đồng Nai  
28 Bùi Minh Quân 02-01-2003 Đắk Lắk  
29 Đoàn Thái Sơn 10-07-2003 Đồng Nai  
30 Trần Quý Tài 06-10-2003 Đồng Nai  
31 Phạm Khánh Toàn 19-09-2003 Đồng Nai  
32 Phan Thị Thanh Thảo 25-07-2003 Đồng Nai  
33 Huỳnh Thị Anh Thư 13-03-2003 TP. Hồ Chí Minh  
34 Lê Thị Anh Thư 24-01-2003 Đồng Nai  
35 Nguyễn Phương Trinh 20-07-2003 Đồng Nai  
36 Nguyễn Tú Uyên 29-09-2003 Thành Phố Vinh  
37 Nguyễn Văn Vương 17-01-2003 Đồng Nai  
38 Chu Đào Tuyết Vy 13-07-2003 Đồng Nai  
39 Huỳnh Thị Đoàn Vy 25-01-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A4
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Bùi Thị Vân Anh 31-01-2003 Đồng Nai  
2 Đỗ Thị Mai Anh 23-09-2003 Thanh Hóa  
3 Lý Minh Anh 13-06-2003 Đồng Nai  
4 Thái Việt Anh 03-12-2003 Đồng Nai  
5 Trần Kim Anh 16-06-2003 Đồng Nai  
6 Bùi Đình Công 01-02-2003 TP Hồ Chí Minh  
7 Phạm Trọng Du 22-03-2003 TP.HCM  
8 Vũ Lê Đức 31-05-2003 Đồng Nai  
9 Phan Ngọc Thùy Dương 20-07-2003 Đồng Nai  
10 Đỗ Thị Thu 21-06-2003 Đồng Nai  
11 Nguyễn Thị Thu 21-04-2003 Thái Bình  
12 Nguyễn Thu Hiền 28-05-2003 Cộng Hòa Séc  
13 Phạm Thị Ánh Hồng 21-10-2003 Đồng Nai  
14 Đoàn Mạnh Hùng 27-10-2003 Đồng Nai  
15 Trần Vũ Thu Hương 29-04-2003 Đồng Nai  
16 Lê Ngọc Khánh 19-03-2003 TP Hồ Chí Minh  
17 Phạm Thị Cẩm Ly 04/02/2003 Đồng Nai  
18 Trần Nguyễn Trà My 08-02-2003 Đồng Nai  
19 Nguyễn Lê Nhật Nam 19-04-2003 Đồng Nai  
20 Nguyễn Thị Kim Ngân 17-02-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Kim Ngọc 10-06-2003 TPHCM  
22 Lê Yến Nhi 28-11-2003 Đồng Nai  
23 Phạm Nguyễn Khánh Nhi 01-07-2003 Đồng Nai  
24 Lê Quỳnh Như 09-12-2003 Đồng Nai  
25 Vũ Thị Tuyết Nhung 21-06-2003 Đồng Nai  
26 Trần Quang Phúc 25-10-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Mai Phương 13-05-2003 Đồng Nai  
28 Trịnh Võ Lâm Quý 21-09-2003 Đồng Nai  
29 Trần Thị Phương Thảo 28-07-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20-02-2003 Khánh Hòa  
31 Lê Thị Huyền Trang 11-09-2003 Đồng Nai  
32 Trần Khiết Tường 13-01-2003 Đồng Nai  
33 Nguyễn Thùy Vân 14-10-2003 Đồng Nai  
34 Hoàng Trần Yến Vy 24-11-2003 TP.HCM  
35 Lee So You 18-01-2003 TP Hồ Chí Minh  
36 Trần Diệu Linh 19-09-2003 Đồng Nai  
37 Nguyễn Ngọc Tường Loan 24-10-2003 Thái Bình  
38 Lê Thị Hồng Ngọc 29-11-2003 TPHCM  
39 Nguyễn Ngọc Bảo Như 17-03-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A5
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Đặng Văn Đức Anh 30-01-2003 Đồng nai  
2 Nguyễn Thị Kim Anh 07-08-2003 Hà Tây  
3 Nguyễn Tiến Anh 13-08-2003 Đồng Nai  
4 Trần Nguyễn Ngọc Ánh 11-06-2003 Đồng Nai  
5 Đỗ Thành Công 12-07-2003 Đồng Nai  
6 Nguyễn Xuân Cường 01-03-2003 Nghệ An  
7 Nguyễn Ngọc Hải 27-05-2003 Đồng Nai  
8 Nguyễn Thái Bảo Hân 11/02/2003 Đồng Nai  
9 Phạm Trung Hiếu 25-05-2003 Đồng Nai  
10 Huỳnh Chiêu Hoàng 25-03-2003 Đồng Nai  
11 Đặng Trung Kiên 28-11-2003 Đồng Nai  
12 Tống Khánh Vy Linh 02-07-2003 Nghệ An  
13 Lê Thị Bích Loan 30-01-2003 Hà Nội  
14 Phan Gia Bảo Long 19-09-2003 TP. Hồ Chí Minh  
15 Trần Ngọc Xuân Mai 12-11-2003 Đồng Nai  
16 Hồ Thị Thúy Nga 13-01-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 12-06-2003 Đồng Nai  
18 Nguyễn Thị Hồng Ngân 26-03-2003 Đồng Nai  
19 Cao Phương Nhi 16-08-2003 TP. Hồ Chí Minh  
20 Trần Đình Minh Như 24-12-2003 Đồng Nai  
21 Tăng Văn Ngọc Quí 27-05-2003 Đồng Nai  
22 Đặng Nguyễn Thanh Thảo 06-02-2003 Đồng Nai  
23 Dương Thanh Thảo 24-09-2003 Đồng Nai  
24 Nguyễn Minh Thảo 29-01-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Thị Thu Thảo 11-07-2003 Đồng Nai  
26 Trần Thị Phương Thảo 10-05-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Trung Thịnh 08-09-2003 Đồng Nai  
28 Vũ Nguyễn Hoài Thư 13-07-2003 Đồng Nai  
29 Hoàng Thị Thanh Thúy 25-01-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thanh Thủy 07-06-2003 Quảng Bình  
31 Vũ Bảo Trân 01/10/2003 Đồng Nai  
32 Đinh Quốc Trung 03-01-2003 Đồng Nai  
33 Trần Ngọc Thùy Vân 16-07-2003 Tp Hồ Chí Minh  
34 Nguyễn Hoàng Nam Việt 26-12-2003 Đồng Nai  
35 Lương Thành Vỹ 05-09-2003 Đồng Nai  
36 Trần Thị Hồng Nhung 27-04-2003 Đồng Nai  
37 Nguyễn Hoàng Phúc 02-02-2003 TP. Hồ Chí Minh  
38 Huỳnh Tâm 12/02/2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Thanh Thanh Tâm 21-02-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A6
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Hoàng Hải Anh 20-02-2003 Hải Phòng  
2 Ninh Quỳnh Anh 04-06-2003 Đồng Nai  
3 Nguyễn Hoàng Mai Anh 28-06-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Thế Anh 30-07-2003 TP. HCM  
5 Nguyễn Thị Lan Anh 26-09-2003 Đồng Nai  
6 Trần Thế Anh 25-12-2003 Đồng Nai  
7 Trần Thị Lan Anh 03-09-2003 Hà Nam  
8 Ngô Ngọc Ánh 08-06-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Chí Công 28-10-2003 Đồng Nai  
10 Huỳnh Bảo Châu 28-11-2003 An Giang  
11 Lê Vũ Thùy Dương 11-08-2003 Đồng Nai  
12 Lâm Hải Đăng 05-11-2003 Đồng Nai  
13 Nguyễn Khánh Hoàng 25-10-2003 TP. HCM  
14 Nguyễn Thu Huyền 10-01-2003 Đồng Nai  
15 Nguyễn Thu Hương 01-09-2003 Nam Định  
16 Bùi Nhật Thuỳ Linh 20-01-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Diệu Linh 29/09/2003 Đồng Nai  
18 Nguyễn Hoàng Minh 13-06-2003 Đồng Nai  
19 Văn Huy Minh 02-01-2003 Đồng Nai  
20 Vũ Văn Quang Minh 23-01-2003 Đồng Nai  
21 Vũ Bùi Ngọc Ngân 03-03-2003 Đồng Nai  
22 Trần Trọng Nhân 26-05-2003 Đồng Nai  
23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 10-03-2003 Đồng Nai  
24 Hà Thị Phương Nhung 16-06-2003 Thanh Hóa  
25 Trần Bình Phương 10-07-2003 Đồng Nai  
26 Doãn Hoàng Quân 01-10-2003 TP. HCM  
27 Đặng Thanh Sơn 03-01-2003 Đồng Nai  
28 Nguyễn Hữu Tài 12-10-2003 Đồng Nai  
29 Trần Ngọc Thanh Tâm 29-08-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thuỷ Tiên 22-02-2003 Đồng Nai  
31 Mai Long Thiên 16-07-2003 Đồng Nai  
32 Hồ Quốc Thịnh 25-11-2003 Đồng Nai  
33 Hoàng Trần Anh Thư 23-01-2003 Đồng Nai  
34 Mai Thị Thùy Trang 27-08-2003 Đồng Nai  
35 Phạm Trần Tâm Trang 27-04-2003 Đồng Nai  
36 Vũ Minh Trí 15-08-2003 Đồng Nai  
37 Nguyễn Phước Việt 29/10/2003 TP. HCM  
38 Đậu Hải Yến 13-05-2003 Nghệ An  
LỚP 10A7
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Đoàn Duy Ân 14/08/2003 TP. Hồ CHí Minh  
2 Nguyễn Phước Quế Anh 04-07-2003 Bến Tre  
3 Phạm Quỳnh Anh 13/03/2003 Đồng Nai  
4 Trần Thị Lâu Bình 08-08-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
5 Nguyễn Thị Kim Cúc 02-11-2003 Đồng Nai  
6 Trần Thị Ngọc Diệp 14-10-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Minh Hiệp 05-12-2003 Đồng Nai  
8 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 25/02/2003 Đồng Nai  
9 Trịnh Thị Thanh Hương 11/06/2003 Đồng Nai  
10 Hồ Sỹ Hưởng 25-05-2003 Đồng Nai  
11 Đoàn Đặng Vân Khánh 11/11/2003 Đồng Nai  
12 Trần Gia Khiêm 17/10/2003 Đồng Nai  
13 Đặng Mẫn Linh 20/02/2003 Đồng Nai  
14 Tống Ngọc Khánh Linh 15/11/2003 Đồng Nai  
15 Trần Khánh Linh 22-08-2003 TPHCM  
16 Trần Nhật Linh 03-07-2003 Đồng Nai  
17 Đoàn Phạm Minh Nguyên 30/05/2003 Đồng Nai  
18 Hoàng Văn Minh Nhật 6/2/2003 Đồng Nai  
19 Đặng Nguyễn Lam Nhi 18/08/2003 TP. Hồ CHí Minh  
20 Đinh Hoàng Uyển Nhi 1/2/2003 Đồng Nai  
21 Lê An Nhiên 28-01-2003 Hà Tĩnh  
22 Lục Hoàng Tố Như 11-09-2003 Bình Định  
23 Hà Thị Hồng Nhung 23-11-2003 Thanh Hóa  
24 Nguyễn Hồng Nhung 15-08-2003 Đồng Nai  
25 Hoàng Võ Tú Quyên 17/09/2003    
26 Nguyễn Minh Tâm 15/01/2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Hoàng Duy Tân 21/02/2003 Đồng Nai  
28 Huỳnh Công Tiến 23-02-2003 Đồng Nai  
29 Nguyễn Đại Tiến 22/08/2003 Đồng Nai  
30 Phạm Quốc Toàn 9/5/2003    
31 Trần Phương Trang 08-03-2003 Đồng Nai  
32 Vũ Thị Thu Trang 30/08/2003    
33 Đoàn Minh 24/08/2003 TP. Hồ CHí Minh  
34 Nguyễn Sơn Tùng 12-12-2003 Đồng Nai  
35 Nguyễn Trần Kim Tuyết 15/03/2003 Đồng Nai  
36 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy 2/7/2003    
37 Lê Hà Uyên Vy 5/4/2003    
38 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 22-09-2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Thúy Tường Vy 25/07/2003    
LỚP 10A8
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Nguyễn Ngô Thanh An 30-08-2003 Đồng Nai  
2 Bùi Nhật Anh 07-10-2003 Đồng Nai  
3 Trần Thị Ngọc Ánh 27-09-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Gia Bảo 29-04-2003 Đồng Nai  
5 Nguyễn Xuân Đạt 02-08-2003 Đồng Nai  
6 Vũ Thị Phương Diệu 23-09-2003 Thanh Hóa  
7 Nguyễn Thùy Dung 05-06-2003 Đồng Nai  
8 Bùi Mạnh Dũng 22-12-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Minh Duy 22-12-2003 Đồng Nai  
10 Đoàn Mai Kỳ Duyên 20-03-2003 Đồng Nai  
11 Đào Gia Hải 18-01-2003 Đồng Nai  
12 Phạm Văn Hiếu 08-12-2003 Tp Hồ Chí Minh  
13 Vương Mỹ Hoa 26-12-2003 Đồng Nai  
14 Nguyễn Thanh Hoàng 07-06-2003 Hà Tĩnh  
15 Trần Thị Ngọc Hương 25-08-2003 Hà Tây  
16 Phạm Minh Khôi 21-09-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Thị Ngọc Linh 31-10-2003 Đồng Nai  
18 Phan Hồng Mỹ Linh 13-11-2003 Đồng Nai  
19 Trần Thùy Linh 13-11-2003 Đồng Nai  
20 Bùi Minh Long 20-12-2003 Đồng Tháp  
21 Huỳnh Thị Xuân Mai 22-12-2002 Tp Hồ Chí Minh  
22 Nguyễn Hoài Nam 03-05-2003 Đồng Nai  
23 Nguyễn Thị Huệ Nhân 10-01-2003 Đồng Nai  
24 Ngô Thụy Quỳnh Như 01-12-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Lê Kiều Oanh 03-09-2003 Đồng Nai  
26 Lê Đức Phát 27/04/2003 TP Hồ Chí Minh  
27 Nguyễn Thanh Thảo Quyên 23-12-2003 Đồng Nai  
28 Hà Nguyễn Như Quỳnh 18-08-2003 Đồng Nai  
29 Lê Thị Diễm Quỳnh 20-09-2003 Đồng Nai  
30 Cao Chí Thành 16-01-2003 Đồng Nai  
31 Phạm Việt Thành 09-08-2003 Đồng Nai  
32 Bùi Khắc Thông 13-04-2003 Thừa Thiên Huế  
33 Phạm Đình Tiến 21/02/2003 Đồng Nai  
34 Nguyễn Bùi Huyền Trân 11/02/2003 Đồng Nai  
35 Lê Nữ Thùy Trang 04-08-2003 Đồng Nai  
36 Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn 07-11-2003 Đồng Nai  
37 Nguyễn Hùng Tuấn 19-01-2003 Nam Định  
38 Đào Đình Tùng 25-05-2003 Đồng Nai  
39 Hoàng Trí Tường 03-08-2003 Đồng Nai  
40 Vy Anh Việt 03-07-2003 Đồng Nai  
41 Trần Đỗ Thảo Vy 15-04-2003 Lâm Đồng  
LỚP 10A9
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Vũ Quốc An 02/07/2003 Đồng Nai  
2 Hà Tuấn Anh 21-05-2003 Đồng Nai  
3 Nguyễn Kỳ Anh 07-08-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Trần Minh Anh 20-10-2003 Đồng Nai  
5 Trần Vũ Minh Anh 31-08-2003 Đồng Nai  
6 Vũ Thị Mai Anh 21-12-2003 Đồng Nai  
7 Trần Như Bách 19-02-2003 Đồng Nai  
8 Nguyễn Tiến Đạt 24-07-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Ngọc Diệp 25-10-2003 Đồng Nai  
10 Phạm Quốc Dũng 07/07/2003 TP.HCM  
11 Trần Khương Duy 17-10-2003 TP Hồ Chí Minh  
12 Đoàn Mai Ngọc Hân 14/07/2003 Đồng Nai  
13 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02-12-2003 Đồng Nai  
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 11-03-2003 Đồng Nai  
15 Phạm Thị Hương Hoa 12/10/2002 Đồng Nai  
16 Phạm Minh Hoàng 11-09-2003 Đồng Nai  
17 Ngô Thị Ngọc Lan 02-06-2003 Đồng Nai  
18 Phan Thị Thùy Linh 26/11/2003 Đồng Nai  
19 Trương Khánh Linh 20-07-2003 Đồng Nai  
20 Trương Thị Mỹ Linh 10-06-2003 Nghệ An  
21 Nguyễn Thị Xuân Mai 21-07-2003 Đồng Nai  
22 Phan Huỳnh Kim Ngân 12-08-2003 Tp Hồ Chí Minh  
23 Tống Ngọc Bảo Ngân 21-11-2003 Đồng Nai  
24 Nguyễn Phúc Gia Nghi 08-12-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Thị Yến Nhi 10-02-2003 Đồng Nai  
26 Lê Ngọc Tâm Như 30-09-2003 Đồng Nai  
27 Tô Vi Hồng Nhung 17-12-2003 Đồng Nai  
28 Tôn Nữ Thị Mỹ Phương 22-05-2003 Đồng Nai  
29 Trần Thị Thu Tâm 11-10-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Việt Thắng 29-10-2002 Đồng Nai  
31 Trịnh Xuân Thanh 16-08-2003 Đồng Nai  
32 Võ Trần Đan Thanh 12-01-2003 Đồng Nai  
33 Nguyễn Võ Phương Thy 14/12/2003 Đồng Nai  
34 Phạm Thủy Tiên 06-12-2003 Đồng Nai  
35 Trần Minh Tới 07/12/2003 Nam Định  
36 Đào Thị Phương Uyên 11-01-2003 Đồng Nai  
37 Hồ Thành Vinh 27-12-2002 Đồng Nai  
38 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 02/08/2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Ngọc Yến Vy 06-11-2003 TP. Hồ Chí Minh  
40 Nguyễn Thị Yến Vy 11-04-2003 Quảng Nam  
LỚP 10A10
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Trần Tường An 27-02-2003 Đồng Nai  
2 Hồ Thị Phương Anh 20-01-2003 Thừa Thiên Huế  
3 Nguyễn Đỗ Ngọc Anh 11/11/2003 Đồng Nai  
4 Trần Minh Châu 06-12-2003 Đồng Nai  
5 Thái Thành Đạt 10-04-2003 Đồng Nai  
6 Nguyễn Mạnh Dũng 27-04-2003 Đồng Nai  
7 Thái Ngọc Dũng 18-06-2003 Đồng Nai  
8 Võ Thị Kỳ Duyên 04-11-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Thị Thu 25-03-2003 Gia Lai  
10 Nguyễn Minh Hiếu 07-07-2003 Đồng Nai  
11 Hồ Huy Hoàng 22-02-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
12 Nguyễn Minh Hoàng 25-12-2003 TP. Hồ Chí Minh  
13 Đào Ngọc Lan Hồng 28-05-2003 Tp. HCM  
14 Bùi Phước Huy 07-08-2003 Đồng Nai  
15 Phạm Trung Huy 21-06-2003 Đồng Nai  
16 Nguyễn Thị Bích Huyền 03-06-2003 Đồng Nai  
17 Đào Thị Mai Linh 31-10-2003 Đồng Nai  
18 Lê Thị Phương Linh 12-12-2003 Đồng Nai  
19 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 22-05-2003 Đồng Nai  
20 Phan Trung Nghĩa 08-10-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Vỹ Giang Nhi 24/10/2003 TP Hồ Chí Minh  
22 Dương Minh Phát 23/06/2003 Đồng Nai  
23 Hồ Đặng Nhã Phương 14/08/2003 Quảng Bình  
24 Ứng Thu Phương 17-12-2003 Hà Nội  
25 Phạm Hoàng Quân 26-11-2003 Đồng Nai  
26 Nguyễn Thanh Tâm 01-10-2003 Tp Hồ Chí Minh  
27 La Đình Nhật Tân 23/10/2003 Đồng Nai  
28 Trần Ngọc Hải Tân 23-02-2003 TP. HCM  
29 Vũ Hà Thanh Thanh 12-02-2003 Đồng Nai  
30 Ngô Thị Thu Thảo 01-02-2003 Đồng Nai  
31 Trần Vũ Anh Thư 12-08-2003 Đồng Nai  
32 Đoàn Vũ Thùy Trang 22-03-2003 Đồng Nai  
33 Nguyễn Trần Thiên Trang 26-06-2003 TP Hồ Chí Minh  
34 Trần Quỳnh Trang 28-11-2003 Đồng Nai  
35 Nguyễn Thanh Trúc 17/09/2003 Đồng Nai  
36 Đặng Hà Minh Tuấn 16-12-2003 Đồng Nai  
37 Võ Văn Tuấn 14-05-2003 Đồng Nai  
38 Phan Ngọc Cát Tường 06-03-2003 TPHCM  
39 Đỗ Phương Uyên 26/02/2003 TP.HCM  
40 Nguyễn Tố Uyên 03/07/2003 Đồng Nai  
41 Phạm Như Ý 02-04-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A11
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Trần Thùy An 05-09-2003 Đồng Nai  
2 Bùi Phương Anh 20-01-2003 Đồng Nai  
3 Nguyễn Thị Kim Anh 25-10-2003 Tp Hồ Chí Minh  
4 Trần Lê Cẩm Anh 20-11-2003 Bình Dương  
5 Võ Huỳnh Phương Anh 19-10-2003 Phú Yên  
6 Lê Huy Bảo 13-08-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Lê Bảo Bảo 10-03-2003 TP Hồ Chí Minh  
8 Lê Thùy Dương 17-12-2003 Hà Nội  
9 Nguyễn Văn Cao Dương 02-06-2003 Đồng Nai  
10 Hoàng Thị Huyền Hảo 26-02-2003 Đồng Nai  
11 Bùi Nguyễn Đức Hùng 24-01-2003 Kiên Giang  
12 Nguyễn Thị Minh Hương 27-04-2003 Đồng Nai  
13 Nguyễn Thùy Hương 06-05-2003 Đồng Nai  
14 Hoàng Vũ Huy 08-12-2003 Đồng Nai  
15 Võ Nguyễn Khánh Huyền 22-02-2003 Đồng Nai  
16 Phạm Hoàng Linh 28-03-2003 Đồng Nai  
17 Phan Gia Linh 09-09-2003 Đồng Nai  
18 Tạ Phạm Xuân Mai 26-11-2003 Đồng Nai  
19 Nguyễn Ngọc Minh 26-10-2003 Đồng Nai  
20 Nguyễn Ngọc Trà My 26-08-2003 Đồng Nai  
21 Phạm Hà Thảo My 06-08-2003 Tiền Giang  
22 Hoàng Bảo Nguyên 03-03-2003 Đồng Nai  
23 Đỗ Nguyễn Ái Nhi 26-03-2003 Đồng Nai  
24 Nguyễn Ngọc Phương 07-04-2003 TP Hồ Chí Minh  
25 Phạm Thu Phương 20-04-2003 Đồng Nai  
26 Nguyễn Văn Quân 31-08-2003 Thanh Hóa  
27 Võ Lê Quân 11-12-2003 Đồng Nai  
28 Đào Duy Thái 20-11-2003 Đồng Nai  
29 Ngô Thị Thảo 20-09-2003 Hà Tây  
30 Nguyễn Huyền Trang 07-11-2003 Đồng Nai  
31 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-11-2003 Đồng Nai  
32 Phạm Quỳnh Trang 02-11-2003 Đồng Nai  
33 Lê Thị Ngọc 27-08-2003 Thanh Hóa  
34 Hà Phương Uyên 05-06-2003 Đồng Nai  
35 Nguyễn Hiền Gia Uyên 03-07-2003 Đồng Nai  
36 Nguyễn Thị Tường Vi 25-01-2003 Quảng Nam  
37 Lê Thành Vinh 09-12-2003 Tp Hồ Chí Minh  
38 Trương Lê Công Vinh 06-12-2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Trần Giang Vỹ 14/01/2003 Đồng Nai  
40 Đoàn Thanh Xuân 15-03-2003 Đồng Nai  
41 Nguyễn Thị Ngọc Yến 26-09-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A12
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Nguyễn Đức Anh 09-12-2003 Đồng Nai  
2 Nguyễn Ngọc Quế Anh 06-05-2003 Đồng Nai  
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/08/2003 TP. HCM  
4 Nguyễn Trâm Anh 25-07-2003 Đồng Nai  
5 Phan Văn Anh 28-01-2003 Đồng Nai  
6 Trần Tuấn Anh 28-09-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
7 Trần Minh Đạt 08-11-2003 Đồng Nai  
8 Văn Thị Bích Dung 28-11-2003 Đồng Nai  
9 Bùi Nguyễn Bảo Hân 29/12/2003 TP.HCM  
10 Nguyễn Thị Thuý Hằng 07-08-2003 Đồng Nai  
11 Nguyễn Sông Hương 11-10-2003 Tp Hồ Chí Minh  
12 Lại Thị Thúy Hường 01-09-2003 Đồng Nai  
13 Trần Ngọc Minh Huyền 01-10-2003 Đồng Nai  
14 Trần Thị Ngọc Huyền 16-02-2003 Nam Định  
15 Trịnh Đặng Thiên Kim 07-04-2003 Đồng Nai  
16 Lê Thành Lâm 28-04-2003 Đồng Nai  
17 Bùi Phạm Ngọc Linh 09-10-2003 Đồng Nai  
18 Ngô Trần Phương Linh 26-11-2003 Đồng Nai  
19 Luân Thục Nghi 15-10-2003 Đồng Nai  
20 Võ Trần Như Ngọc 25-08-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Minh Nhật 02-03-2003 Đồng Nai  
22 Trần Thảo Nhi 10-06-2003 Đồng Nai  
23 Hoàng Kiều Oanh 01-08-2003 Đồng Nai  
24 Nguyễn Tuấn Phong 14-12-2003 Đồng Nai  
25 Hồ Thị Phương 18-07-2003 Thanh Hóa  
26 Trần Thị Lưu Phượng 28-01-2003 Đồng Nai  
27 Lê Vũ Việt Quang 01-04-2003 TPHCM  
28 Cao Lệ Quyên 13-01-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
29 Nguyễn Công Sơn 28-06-2003 Đồng Nai  
30 Đỗ Việt Thắng 07-08-2003 Đồng Nai  
31 Dương Thị Minh Thảo 10-03-2003 Đồng Nai  
32 Nguyễn Thị Phương Thảo 10-01-2003 Đồng Nai  
33 Trần Minh Thiên 26-07-2003 Đồng Nai  
34 Lê Nguyễn Anh Thư 22-05-2003 Đồng Nai  
35 Hoàng Văn Tiến 04-07-2003 Đồng Nai  
36 Lưu Huyền Trang 06-01-2003 Đồng Nai  
37 Nguyễn Thị Thanh Trúc 18/11/2003 Đồng Nai  
38 Đinh Tuấn Trung 25-08-2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Thành Trung 27-06-2003 TP Hồ Chí Minh  
40 Nguyễn Phương Uyên 17-10-2003 Đồng Nai  
41 Bùi Nguyễn Khánh Vy 22/01/2003 Đồng Nai  
LỚP 10A13
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Lê Thị Vân Anh 27-11-2003 Đồng Nai  
2 Nguyễn Thị Lan Anh 19-03-2003 Đồng Nai  
3 Trịnh Minh Anh 21-04-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Thế Bảo 07-08-2003 Đồng Nai  
5 Hồ Ngọc Bích 25-01-2003 Đồng Nai  
6 Tạ Công Bình 15-10-2003 Đồng Nai  
7 Lê Thị Kim Chi 05/10/2003 TP Hồ Chí Minh  
8 Đỗ Thị Thùy Dung 09-11-2003 Đồng Nai  
9 Nguyễn Trần Ánh Dương 28-04-2003 Đồng Nai  
10 Đỗ Thu Hiền 16/11/2003 Đồng Nai  
11 Phạm Tuấn Hiệp 07-01-2003 Đồng Nai  
12 Bùi Đình Hoàng 23-05-2003 Đồng Nai  
13 Mai Quốc Huy      
14 Nguyễn Trung Kiên 12-08-2003 Đồng Nai  
15 Lê Nguyễn Nhật Minh 12-11-2003 Đồng Nai  
16 Nguyễn Công Minh 13-12-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Ngọc Hải Minh 04-12-2003 Đồng Nai  
18 Trần Hà My 21-06-2003 Đồng Nai  
19 Lưu Thị Ngọc Mỹ 04-06-2003 Đồng Nai  
20 Nguyễn Phương Nam 14-01-2003 Đồng Nai  
21 Vũ Thị Thúy Ngân 15-07-2003 Đồng Nai  
22 Nguyễn Phạm Linh Nhi 30-11-2003 Đồng Nai  
23 Tăng Thị Quỳnh Như 03-01-2003 Đồng Nai  
24 Cao Thị Mỹ Nhung 15-07-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Mai Phương 20-03-2003 Đồng Nai  
26 Phan Hồng Quân 02-06-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Như Quỳnh 28/04/2003 Đồng Nai  
28 Nguyễn Thị Thanh 09-01-2003 Bắc Ninh  
29 Trương Thị Mỹ Thạnh 21-04-2003 Đồng Nai  
30 Tô Thị Phương Thảo 12-11-2003 Nam Định  
31 Vũ Xuân Thế 12-09-2003 Tp. Hồ Chí Minh  
32 Hoàng Thị Minh Thư 19-06-2003 Đồng Nai  
33 Phùng Thị Anh Thư 20-12-2003 Đồng Nai  
34 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 02-07-2003 Đồng Nai  
35 Phan Thị Tú Trinh 26-08-2003 Đồng Nai  
36 Lê Anh Tuấn 17-01-2003 Đồng Nai  
37 Tạ Ngọc Tuấn 10-04-2003 Đồng Nai  
38 Võ Đức Phương Tuấn 21-01-2003 Đồng Nai  
39 Lê Tường Vân 20-10-2003 Tp Hồ Chí Minh  
40 Lê Khánh Vy 18-05-2003 Đồng Nai  
41 Nghiêm Thị Thanh Xuân 31/10/2003 Đồng Nai  
LỚP 10A14
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Thị Phương Anh 20-10-2003 Đồng Nai  
2 Nguyễn Quỳnh Anh 22-02-2003 Đồng Nai  
3 Vũ Thị Tú Anh 12-12-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Ngọc Anh Chi 02-02-2003 Đồng Nai  
5 Nguyễn Thị Linh Chi 20-05-2003 Đồng Nai  
6 Nguyễn Trọng Đức 07-05-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Thị Thùy Dung 01-08-2003 Đồng Nai  
8 Hoàng Huỳnh Minh Duy 13-10-2003 Phan Thiết  
9 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 27-08-2003 Đồng Nai  
10 Võ Lê Thùy Duyên 05-12-2003 Đồng Nai  
11 Mai Thị Thu 28-01-2003 Đồng Nai  
12 Nguyễn Thị Thanh Hiền 21-04-2003 Đồng Nai  
13 Nguyễn Doãn Hoàng 28-07-2003 Đồng Nai  
14 Bùi Thị Thanh Hương 22-11-2003 Đồng Nai  
15 Trịnh Mỹ Linh 01-02-2003 Đồng Nai  
16 Huỳnh Đình Luyện 02/05/2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Quý Mùi 02-02-2003 Đồng Nai  
18 Hoàng Thảo Ngọc 09-03-2003 Đồng Nai  
19 Đặng Khánh Nguyên 09-05-2003 Đồng Nai  
20 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 19-10-2003 Đồng Nai  
21 Nguyễn Hoàng Phú 10/02/2003 Đồng Nai  
22 Đỗ Hồng Nam Phương 01-04-2003 Tp Hồ Chí Minh  
23 Nguyễn Hoàng Quân 01-05-2003 Đồng Nai  
24 Lê Minh Quang 29-09-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Hoàng Quyết 26/06/2003 Đồng Nai  
26 Ngô Diễm Quỳnh 05-07-2003 Đồng Nai  
27 Nguyễn Quang Thịnh 01/10/2003 Đồng Nai  
28 Cù Thị Anh Thư 09-09-2003 Đồng Nai  
29 Vũ Thân Minh Thư 29/10/2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thanh Thúy 03/01/2003 Đồng Nai  
31 Hồ Nguyễn Thùy 27-05-2003 Đồng Nai  
32 Đặng Doãn Toàn 18-06-2003 Đồng Nai  
33 Nguyễn Phương Trang 03-03-2003 Đồng Nai  
34 Nguyễn Thị Thanh Trang 22-07-2003 Hà Tĩnh  
35 Nguyễn Thanh Trúc 26-04-2003 Hà Nội  
36 Ngô Trịnh Anh 22-08-2003 TP.HCM  
37 Ngô Trịnh Anh Tuấn      
38 Bùi Thị Thu Vân 09-02-2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Thị Thanh Vân 16-07-2003 Hưng Yên  
40 Nguyễn Thanh Xuân 12-05-2003 Đồng Nai  
41 Nguyễn Phi Yến 23-07-2003 Đồng Nai  
42 Phạm Thị Ngọc Yến 09-02-2003 Đồng Nai  
LỚP 10A15
STT Ho Ten NgaySinh NoiSinh Ghi chú
1 Huỳnh Nguyễn Hải An 21-03-2003 Đồng Nai  
2 Đỗ Tiến Anh 28-06-2003 Đồng Nai  
3 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 14-11-2003 Đồng Nai  
4 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 25-08-2003 Đồng Nai  
5 Phạm Võ Mai Anh 26-02-2003 Đồng Nai  
6 Trương Thị Vân Anh 01-09-2003 Đồng Nai  
7 Nguyễn Chí Bảo 31-01-2003 Đồng Nai  
8 Nguyễn Minh Bảo 30-10-2003 Đồng Nai  
9 Lê Nguyên Chương 21-10-2003 Đồng Nai  
10 Ngô Thị Hồng Đào 21-02-2003 Đồng Nai  
11 Phạm Huỳnh Đức 23-10-2003 Đồng Nai  
12 Lưu Phương Dung 23-09-2003 Đồng Nai  
13 Trần Thị Thùy Dung 13-01-2003 Đồng Nai  
14 Trần Trọng Dũng 21-04-2003 Đồng Nai  
15 Phạm Bình Dương 24-05-2003 Đồng Nai  
16 Nguyễn Trường Giang 14-03-2003 Đồng Nai  
17 Nguyễn Thị Thu 15-10-2003 Đồng Nai  
18 Cấn Thị Thu Hiền 10-01-2003 Hà Tây  
19 Phạm Minh Hiền 14/03/2003 Đồng Nai  
20 Nguyễn Việt Hương 20-01-2003 Đồng Nai  
21 Đàm Đức Huy 10-02-2003 Đồng Nai  
22 Nguyễn Quang Huy 04-11-2003 Đồng Nai  
23 Trần Quang Huy 06-12-2003 Phú Thọ  
24 Nguyễn Lê Khánh Huyền 16-12-2003 Đồng Nai  
25 Nguyễn Quốc Khởi 07-11-2003 Nam Định  
26 Lê Thị Thanh Lan 11-12-2003 Đồng Nai  
27 Đặng Trần Ngọc Linh 16-08-2003 Đồng Nai  
28 Đinh Thị Thùy Linh 16-10-2003 Đồng Nai  
29 Trần Khánh Linh 31-08-2003 Đồng Nai  
30 Nguyễn Thị Thúy Loan 29-12-2003 Đồng Nai  
31 Khổng Nguyễn Minh Nhật 06-07-2003 Đồng Nai  
32 Nguyễn Thảo Nhi 07-03-2003 Đồng Nai  
33 Chu Tuấn Sang 27/05/2003 Đồng Nai  
34 Phạm Thế Sang 15/05/2003 Đồng Nai  
35 Nguyễn Đình Toàn 13-08-2003 Đồng Nai  
36 Vi Nguyễn Quốc Trung 24-03-2003 Đồng Nai  
37 Bùi Anh Tuấn 27-03-2003 Đồng Nai  
38 Lê Anh Tuấn 13-10-2003 Đồng Nai  
39 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 07-05-2003 Đồng Nai  
40 Trần Ngọc Hà Vy 28-03-2003 Đồng Nai  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn