13:59 EDT Thứ bảy, 20/10/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » ĐOÀN TRƯỜNG » THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Cuộc thi "70 năm vẻ vang lịch sử Quân khu 7"

Thứ bảy - 29/08/2015 21:22
Cuộc thi "70 năm vẻ vang lịch sử Quân khu 7"

Cuộc thi "70 năm vẻ vang lịch sử Quân khu 7"

     KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu
“70 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”
Thực hiện kế hoạch số 1501/KH-LT ngày 10/08/2015 của Sở GD & ĐT và Tỉnh Đoàn Đồng Nai về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 -  10/12/2015).
BCH Đoàn trường THPT Trấn Biên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7” như sau:
I.                   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.      Mục đích:
-                      Thông qua cuộc thi nhằm làm cho Đoàn viên, thanh niên học sinh nâng cao nhận thức, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của Quân khu 7 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
2.      Yêu cầu:
-                      Tất cả Đoàn viên, thanh niên học sinh đề tham gia cuộc thi, nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân khu 7.
II.               THỜI GIAN CUỘC THI:
-         Thời gian nộp bài thi : Hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 23/10/2015.
-         Địa điểm nộp bài thi : Phòng hành chánh nhà trường.
III.            ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY ĐỊNH BÀI THI:
1.      Đối tượng:
-                      Tất cả Đoàn viên, thanh niên, học sinh của trường.
-                      Mỗi người viết một bài dự thi.
2.      Quy định bài thi:
-                      Bài dự thi bằng tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, trả lời đầy đủ 05 câu hỏi (Không phải chép lại câu hỏi) và được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập ( Có thể sử dụng tranh, hình ảnh minh họa).
-                      Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “70 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7” , họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại bản thân.
-                      Không nhận những bài dự thi photocopy và bài dự thi do nhiều người cùng viết ( đồng tác giả ).
IV.             CÂU HỎI CUỘC THI: Người tham gia cuộc thi trả lời đầy đủ 05 câu hỏi sau:
Câu 1: Quân khu 7 được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Chỉ thị nào của Trung ương Đảng, Nghị quyết nào của Xứ ủy Nam Bộ quyết định đến công cuộc xây dựng LLVT ở miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ phát triển đúng hướng và  vững chắc? Quá trình hình thành, phát triển của Quân khu 70 năm qua? Tư lệnh, Chính ủy ( Phó Tư lệnh về Chính trị) Quân khu qua các thời kỳ?
Câu 2: Những nét tiêu biểu truyền thống vẻ vang của LLVT QK7?
Câu 3 : Những địa danh lịch sử cách mạng nổi tiếng trên địa bàn Quân khu 7?
Câu 4: Những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu củaquân và dân Quân khu 7 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược?
Câu 5 : Viết cảm tưởng, hoặc kỉ niệm sâu sắc của bản thân, gia đình về người chiến sĩ Quân khu 7, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa LLVT Quân khu 7 với nhân dân và trách nhiệm của bản thân trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay ? (Không quá 1000 từ).
Đề nghị GVCN, Bí thư, lớp trưởng triển khai kế hoạch này trước lớp để các thành viên trong lớp tham gia đầy đủ.
                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                      PHÓ BÍ THƯ
 
 
                                                                                                       ( Đã ký )
 
 
                                                                                                   Nguyễn Thế Mạnh
Nơi nhận:
-         GVCN các lớp.
-         Ban giám hiệu – Chi bộ nhà trường.
-         Lưu : VP Đoàn trường.

Tác giả bài viết: Mạnh Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 86 trong 29 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn