22:06 EST Thứ sáu, 14/12/2018

Menu

CƯỜI 24H :))

ĐĂNG NHẬP

Quảng cáo trái

VNPT Đồng Nai
Đại Học Lạc Hồng

Trang nhất » DANH MỤC » NHÀ TRƯỜNG » VĂN BẢN

THI ĐUA Năm học 2014– 2015

Thứ hai - 24/11/2014 03:48
 Căn cứ vào kết quả Hội nghị công chức viên chức ngày 24 tháng 9 năm 2014 của trường THPT Trấn biên, Ban thi đua trường Trấn Biên triển khai áp dụng bảng tính điểm thi đua năm học 2014-2015 đến tất cả quý thầy cô giáo viên, cán bộ, công nhân viên biết và thực hiện. Thi đua Năm học 2014-2015 được tính như sau:
 
              A. XẾP LOẠI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:
I. Các tiêu chí để xếp loại giáo viên:
1. Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (đánh giá về: nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành NQ Đảng, pháp luật nhà nước; Qui định của ngành; Giữ gìn đạo đức lối sống).
2. Tiêu chí 2: Trình độ nghiệp vụ sư phạm (đánh giá về: trình độ nắm nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, hiệu quả giảng dạy)
3. Tiêu chí 3: Thực hiện qui chế, qui định chuyên môn (đánh giá về: thực hiện chương trình, quy định về dạy học thêm, soạn giáo án, ra đề thi, chấm bài, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, coi thi, chấm thi)
4. Tiêu chí 4: Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh.
5. Tiêu chí 5: Hoàn thành công tác chủ nhiệm và công tác khác được Hiệu trưởng và các đoàn thể phân công.
6. Tiêu chí 6: Tổng điểm sau khi đã quy đổi, đã cộng, trừ theo quy định.
II. Các quy định:
  1. Số điểm tiêu chuẩn: Tất cả Giáo viên- CNV đều được tính số điểm ban đầu là 200 điểm
  2. Số điểm cộng: BGH nhà trường  sẽ cùng các bộ phận theo dõi và đánh giá thi đua của GV-CB-CNV trong trường
STT NỘI DUNG CỘNG CỘNG ĐIỂM Bộ phận đánh giá, theo dõi
1 GV tham gia bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh 
* giải KK       
* giải 1,2,3   
+ GV bồi dưỡng HS đạt giải TDTT cấp Tỉnh có HC:
·         Vàng
·         Bạc
·         Đồng
                                      
 
+ 5 đ/1kỳ thi
+10đ/1 kỳ thi
+20 điểm/1kt
 
+5đ/1 HC
+3đ
+2đ
 
 
Tổ trưởng
2 Dạy thay( trường hợp gv nghỉ đúng quy định) 1 điểm /1tiết Tổ trưởng
3 Tham gia các hội thi  VHVN - TDTT do đoàn cấp trên tổ chức( đạt giải KK)
Giải 1,2,3
5 điểm/ 1 đợt
 
10 điểm
 
CĐ, ĐT
 
4 Dẫn học sinh đi thi HS giỏi, Văn nghệ, TDTT, về nguồn, giao lưu ở ngoài nhà trường 2 điểm./đợt ĐT
5 Tham gia tổ chức chuyên đề( kể cả SKKN) cấp tổ hoặc cấp trường,, có tổ chức báo cáo    +5 điển/lần  Tổ trưởng
6 Hội iảng cấp Tỉnh kết quả giỏi
 
Đạt số 1,2,3
 
 
 + 15đ
    
  + 20đ
 
 
 Tổ trưởng
7 Hội giảng cấp trường đạt loại giỏi        + 10đ  Tổ trưởng
8 Dự giờ dư theo quy định (8 tiết /năm đối với GV < 5 năm; 6 tiết/năm đối với GV ≥ 5 năm) 100% số tiết dự phải của GV cùng tổ 1 điểm/tiết Tổ trưởng
9 Cá nhân thực hiện giảng dạy bằng bảng tương tác theo chuyên đề nghiên cứu bài học sinh họat TCM + 5đ/ 1 tiết TT
10 Cá nhân tham gia sọan bài, góp ý tiết giảng bằng bảng tương tác theo chuyên đề nghiên cứu bài học sinh họat TCM + 2 đ/ 1 tiết TT
11 Lớp chủ nhiệm:
 - Xếp thi đua Hạng 1:
 -  Hạng 2,3
- Tăng 6 hạng so với năm trước( kết quả cuối năm học)
- Đạt giải( Từ giải KK trở lên)trong các phong trào thi đua do trường, đoàn TN tổ chức( lấy các giải ở các hoạt động tham gia))
 
+ 10đ/HK
+ 5đ/HK
+ 5đ/ HK
 
+3đ/ 1 họat động
ĐT
 
  1. Số điểm trừ:
STT NỘI DUNG  TRỪ TRỪ ĐIỂM Bộ phận đánh giá, theo dõi
1 Vắng dạy: có lí do( Đơn xin phép nộp trước ngày nghỉ, những trường hợp đột xuất có thể nộp sau 1 ngày). Đơn phải có xác nhận BGH mới được xem là hợp lệ. -1đ/tiết
Trừ đi CT, nhà trường cử đi học, nằm viện có giấy BV
TT,TKHĐ,QS
2 Vắng dạy: không lí do:  -5 đ/tiết TT, TKHĐ,QS
3 Vắng: họp (Tổ,Hội đồng); chào cờ; mitting, hoặc các hoạt động khác trong nhà trường( lễ sơ tổng kết, 20-11..v.v.)          
- Có lý do:
- Không lý do:   
 
 
 
- 2 đ/buổi
- 5 đ/buổi.
TT,TKHĐ,QS
4 Dự giờ không đủ số tiết quy định: (8 tiết /năm đối với GV < 5 năm; 6 tiết/năm đối với GV > 5 năm)    - 2 điểm/tiết. Tổ trưởng
5 Đi dạy trễ hoặc ra tiết sớm trên 5 – 10 phút ( tính cả tiết chào cờ, SHCN) - 3 điểm./1 lần TKHĐ,QS
   6 Đi dạy trễ trên 15 phút ( tính cả tiết chào cờ, SHCN) -5 điểm/ 1 lần TKHĐ,QS
7 Vào điểm, phê học bạ không đúng thời gian qui định hoặc vào điểm sai, sót trên 5 lỗi: - 5 điểm/ 1 lần Phòng CM
8 Không phê sổ đầu bài hoặc phê không đầy đủ:     - 1đ/tiết. ĐT
9 Đồng phục đứng lớp không đúng quy định ( trừ những hôm thời tiết xấu hoặc có lý do chính đáng). không đeo thẻ Công chức vào ngày thứ hai theo quy định -2điểm/lần
10    Lớp chủ nhiệm
   Hạng 13,14
   Hạng chót(15)
  
 
          -3đ/HK
          -5 đ/HK
          
 
ĐT
11 Chấm điểm KTTT, Thi GK, Thi HK:
+ Lệch từ 2 đến 3 điểm
+ Lệch từ 3 điểm trở lên
       - 3 đ/ 1 bài
    -5 đ/ 1 bài
Phòng CM
12 Nhập sổ điểm không đúng thời gian hoặc thiếu cột điểm theo quy định; nộp bài chấm thi HK không đúng thời gian theo thông báo: - 5 điểm./ 1 lần Phòng CM
 
LƯU Ý:
·         Đối với GV kiêm nhiệm như: tổ trưởng, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch Hội chữ Thập Đỏ, Thư ký hội đồng sẽ được cộng 10 điểm/ 1 học kỳ
·         Đối với giáo viên được nhà trường cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị sẽ căn cứ vào kết quả học tập để đánh giá xếp loại cuối năm.
III. Xếp loại:
Yêu cầu phải hội đủ 6 tiêu chí theo từng loại
NỘI DUNG XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
XUẤT SẮC KHÁ TRUNG BÌNH KÉM
Tiêu chí 1 Tốt Khá trở lên Đạt Y/C trở lên Một trong 05 tiêu chí trên chưa đạt yêu cầu
Tiêu chí 2 Tốt Khá trở lên Đạt Y/C trở lên
Tiêu chí 3 Tốt Khá trở lên Đạt Y/C trở lên
Tiêu chí 4 Tốt Khá trở lên Đạt Y/C trở lên
Tiêu chí 5 Khá trở lên Đạt Y/C trở lên Đạt Y/C trở lên
Tiêu chí 6 220 điểm trở lên 200 đến 219 điểm 180 đến 199 điểm Dưới 180 điểm
 
 
LƯU Ý:  Ngoài những  tiêu chí trên còn một số quy định khống chế xếp loại như sau:
  • không xếp loại xuất sắc: nếu GV có 01 trong những vấn đề sau:
+ Vắng họp hoặc vắng các hoạt động với lớp CN không có lý do: 02 buổi trở lên
+ Vắng dạy không lý do trên 03 tiết.
+ Nghỉ dạy có lý do trên 20 tiết ( trừ đi công tác, hiếu hỉ theo quy định, bệnh
nằm bệnh viện, nhà trường cử đi học)
+ Không dạy thay khi được phân công( Trừ trường hợp có lý do chính đáng)
+ Nhà trường nhắc nhở nhiều lần, bê trễ trong công việc.
  • Không xếp loại khá: nếu GV có 01 trong những vấn đề sau:
+ Vắng họp hoặc vắng các hoạt động với lớp CN không lý do: 04 buổi trở lên
+ Vắng dạy không có lý do trên 06 tiết 
+ Nghỉ dạy có lý do trên 25 tiết ( trừ đi công tác, hiếu hỉ theo quy định, bệnh
nằm bệnh viện, nhà trường cử đi học )
+ Không dạy thay khi được phân công( Trừ trường hợp có lý do chính đáng)
+ Nhà trường nhắc nhở nhiều lần, bê trễ trong công việc.
 
B. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI THI ĐUA TỔ HÀNH CHÍNH:
Căn cứ phẩm chất đạo đức, lối sống; căn cứ ngày giờ công; căn cứ hiệu quả công việc để đánh giá và xếp loại công chức: A (Xuất sắc); B (Khá); C (Trung bình); D (Kém).
1. Điểm cộng:
STT NỘI DUNG CỘNG CỘNG ĐIỂM Ghi chú
1 Tham gia ngoại khoá với học sinh  + 5 điểm/buổi  
2 Tham gia các hoạt động đoàn thể + 5 điểm/đợt  
4 Đảm bảo ngày công ( không nghỉ buổi nào trừ những trường hợp nghỉ có phép theo quy định như hiếu hỉ, bệnh nằm viện, đi công tác)      +  10 điểm/ 1 hk  
5 Nhân viên tổ HC làm thêm công việc  khác mà nhà trường giao phó    10 điểm / 1 HK  
6      
2. Điểm trừ:
STT NỘI DUNG  TRỪ TRỪ ĐIỂM Ghi chú
1 Nghỉ làm 01 buổi:
- Có lý do
- Không lý do
 
- 2 điểm/buổi
- 5 điểm/buổi
 
2 Nghỉ họp 01 buổi:
- Có lý do
- Không lý do
 
- 2 điểm/buổi
- 5 điểm/buổi
 
3 Đồng phục không đúng quy định vào thứ 2 và thứ 6, không đeo thẻ CC - 2điểm/lần  
4 Đi làm trễ về sớm (quá 10 phút) - 5 điểm/lần  
 
 Loại XS : 210 điểm trở lên
 Loại Khá:Từ 200 đến 209 điểm
 Loại TB:  Từ 180 đến 199 điểm
 
C. CĂN CỨ ĐỂ BÌNH BẦU DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
 
I.                   CÁ NHÂN
  1. Xếp loại Xuất sắc:
-Về danh hiệu thi đua: Có thể xét CSTĐCS hoặc LĐTT. Riêng CSTĐ cấp Tỉnh thì phải đạt 03 năm liền CSTĐCS (CSTĐCS hoặc CSTĐ cấp Tỉnh phải có sáng kiến kinh nghiệm được HĐKH ngành hoặc Tỉnh công nhận)
-Về khen thưởng: Có thể đề nghị bộ GD&ĐT hoặc UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc sở GD&ĐT tặng Giấy khen
2.Xếp loại Khá:
-Về danh hiệu thi đua: Đạt danh hiệu LĐTT. Có thể xét CSTĐCS. Riêng CSTĐ cấp Tỉnh thì phải đạt 03 năm liền CSTĐCS (CSTĐCS hoặc CSTĐ cấp Tỉnh phải có sáng kiến kinh nghiệm được HĐKH ngành hoặc Tỉnh công nhận)
-Về khen thưởng: Có thể đề nghị sở GD&ĐT tặng Giấy khen
2.Xếp loại TB:
-Về danh hiệu thi đua: Không
-Về khen thưởng: Không
3.Xếp loại kém:
-Về danh hiệu thi đua: Không
-Về khen thưởng: Không
       II/            TẬP THỂ
 Tập thể (tổ) lao động tiên tiến:
      * Có trên 50% thành viên của tổ đạt LĐTT và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.   
      * Có kế hoạch  và hòan thành tốt nhiệm vụ  kế hoạch đề ra.
      * Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực có hiệu quả.
      * Tổ chức tốt bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu. Có các chuyên đề nâng cao chất lượng GD.
      *  Sinh hoạt thường kỳ có chất lượng, có tinh thần đòan kết tương trợ tốt. gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của nhà nước.
                   Trên đây là bảng  tính thi đua giáo viên, cán bộ, công nhân viên năm học 2014-2015 đã được toàn thể tập thể sư phạm nhà trường nhất trí thông qua trong Hội nghị công chức viên chức ngày 24 tháng 9 năm 2014. Đề nghị tổ trưởng các tổ, các bộ phận theo dõi thi đua, các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường triển khai thực hiên nghiêm túc.
                                                                                                      TRƯỞNG BAN THI ĐUA
                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                                    Hiệu trưởng
                                                                                                             Nguyễn Văn Hưng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn