Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) và 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950 – 09/1/2020)

0
1081

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) và 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950 – 09/1/2020) , chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đoàn viên thanh niên trường THPT Trấn Biên đã và đang thi đua đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước.