Danh sách học sinh bán trú đợt 1 (6 tuần, từ 21/9/2020 đến 31/10/2020)

0
643

Lưu ý: Ký hiệu P2.18-G1 nghĩa là ở phòng 2.18 và giường số 1

Stt Họ và tên Lớp Nữ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Bùi Đức Thiện 10A01 P2.14-G1 P2.14-G1
2 Đỗ Minh Anh 10A01 x P2.18-G1 P2.18-G1
3 Hà Thị Cẩm Tiên 10A01 x P2.18-G1 P2.18-G1 P2.18-G2 P2.18-G1
4 Lê Quốc Đạt 10A01 P2.14-G1 P2.14-G2 P2.14-G1 P2.14-G1
5 Nguyễn Lê Nhật Đăng 10A01 P2.14-G2 P2.14-G3
6 Trần Thị Thúy An 10A01 x P2.18-G2 P2.18-G3
7 Bùi Thu Hương 10A02 x P2.18-G2 P2.18-G4 P2.18-G2 P2.18-G2
8 Lưu Đỗ Vân Quỳnh 10A02 x P2.18-G3 P2.18-G5 P2.18-G3 P2.18-G3
9 Nguyễn Diệp Xuân Trúc 10A02 x P2.18-G4 P2.18-G6 P2.18-G4
10 Nguyễn duy nhất 10A02 P2.14-G3 P2.14-G2 P2.14-G4 P2.14-G2 P2.14-G2
11 Phạm Công Linh 10A02 P2.14-G4 P2.14-G5
12 Nguyễn Thị Thanh Giang 10A03 x P2.18-G3 P2.18-G7
13 Võ Thành Phát 10A03 P2.14-G5 P2.14-G3 P2.14-G6 P2.14-G3
14 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 10A04 x P2.18-G4 P2.18-G5 P2.18-G8 P2.18-G4
15 Nguyễn Tấn Dũng 10A04 P2.14-G4 P2.14-G7 P2.14-G3
16 Nguyễn Thanh Hồng Thy 10A04 x P2.18-G5 P2.19-G1
17 Nguyễn Thị Hải Yến 10A04 x P2.18-G6 P2.18-G5
18 Nguyễn Trọng Hưởng 10A04 P2.14-G6 P2.14-G8
19 Võ Khắc Minh 10A04 P2.14-G5 P2.13-G1 P2.14-G4 P2.14-G4
20 Hà Minh Trường 10A05 P2.14-G6 P2.14-G5
21 Lương Lê Quang Lộc 10A05 P2.14-G7 P2.14-G7 P2.13-G2 P2.14-G6
22 Nguyễn Lê Giáng Mi 10A05 x P2.18-G7 P2.19-G2 P2.18-G6 P2.18-G5
23 Nguyễn Ngọc Nhi 10A05 x P2.18-G6 P2.18-G8 P2.19-G3 P2.18-G7 P2.18-G6
24 Nguyễn Thái Quân 10A05 P2.14-G8 P2.14-G7
25 Nguyễn Tuấn Hoàn 10A05 P2.14-G8 P2.13-G1 P2.13-G3 P2.14-G8
26 Phạm Lê Anh Thư 10A05 x P2.19-G4 P2.18-G7
27 Phan Thị Gia Như 10A05 x P2.19-G1 P2.19-G5 P2.18-G8 P2.18-G8
28 Trần Minh Đức 10A05 P2.13-G1 P2.13-G2 P2.13-G4 P2.13-G1
29 Nguyễn Thế An 10A06 P2.13-G2 P2.13-G3 P2.13-G5 P2.13-G2
30 Trần Hoài Duyên 10A06 x P2.19-G2 P2.19-G1
31 Trần Quốc Thái 10A06 P2.13-G3 P2.13-G4 P2.13-G6 P2.13-G3
32 Bùi Quang Minh 10A07 P2.13-G4 P2.13-G5 P2.13-G7 P2.13-G4 P2.14-G5
33 Đặng Kim Ngân 10A07 x P2.18-G7 P2.19-G3 P2.19-G1
34 Lê Võ Trà Giang 10A07 x P2.18-G8 P2.19-G4 P2.19-G2
35 Nguyễn Gia Khánh Nhiên 10A07 x P2.19-G1 P2.19-G5 P2.19-G6 P2.19-G3
36 nguyễn hoàng long 10A07 P2.13-G5 P2.13-G6 P2.14-G6
37 Nguyễn Lê Khánh Vân 10A07 x P2.19-G2 P2.19-G6 P2.19-G7 P2.19-G2
38 Nguyễn Phương Thảo 10A07 x P2.19-G3 P2.19-G7 P2.19-G8 P2.19-G3
39 nguyễn Thị Hoàng Oanh 10A07 x P2.19-G8 P2.19-G4
40 Nguyễn Thị Trà My 10A07 x P2.19-G4 P2.20-G1 P2.20-G1 P2.19-G4
41 Phạm Thị Kim Ngân 10A07 x P2.19-G5 P2.20-G2
42 TRẦN GIA BẢO 10A07 P2.13-G6 P2.13-G7 P2.13-G8 P2.13-G5 P2.14-G7
43 Trần Phú Thế Minh 10A07 P2.13-G7 P2.13-G8 P2.14-G8
44 Trương Ngọc Mai Hương 10A07 x P2.19-G6 P2.20-G3 P2.19-G5
45 Trương Trọng Đạt 10A07 P2.13-G8 P2.12-G1
46 Vương Việt Long 10A07 P2.12-G1 P2.12-G2 P2.13-G6 P2.13-G1
47 Đậu Hồ Ánh Nguyệt 10A08 x P2.19-G7 P2.20-G2
48 Dương Anh Thư 10A08 x P2.19-G8 P2.20-G3
49 Lê Thị Ngọc Tú 10A08 x P2.20-G1
50 Nguyễn Quế Phương 10A08 x P2.20-G2 P2.20-G4
51 Phạm đoàn Nhật Vy 10A08 x P2.20-G3 P2.20-G5
52 Phạm Thị Biên 10A08 x P2.20-G4 P2.20-G6
53 Trần Minh Thảo Nguyên 10A08 x P2.20-G4 P2.20-G7 P2.19-G6
54 ĐẶNG QUỐC BẢO 10A09 P2.12-G1 P2.12-G2 P2.12-G3 P2.13-G7 P2.13-G2
55 Đỗ Đoàn Duy Hoàng 10A09 P2.12-G3 P2.13-G8
56 Nguyễn Thiên Lý 10A09 x P2.20-G5 P2.20-G8
57 Phạm Nhật Uyên Phương 10A09 x P2.20-G6 P2.20-G5 P2.21-G1 P2.19-G5
58 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 10A10 x P2.20-G7 P2.21-G2
59 Nguyễn Viết Nam 10A10 P2.12-G4 P2.12-G1
60 Phạm Bá Hải Anh 10A10 P2.12-G5 P2.12-G2
61 Phan Cẩm Giang 10A10 x P2.20-G8 P2.21-G3
62 Trần Thị Mai Anh 10A10 x P2.21-G4 P2.19-G7
63 Lê Công Tuấn 10A11 P2.12-G2 P2.12-G6 P2.12-G4 P2.12-G3
64 Nguyễn Phương Quỳnh 10A11 x P2.21-G1 P2.20-G6 P2.21-G5 P2.19-G6
65 Nguyễn Thị Thảo Ngân 10A11 x P2.21-G2 P2.20-G7 P2.21-G6 P2.19-G7
66 Nguyễn Thị Thu Huyền 10A11 x P2.21-G3 P2.21-G7
67 Tống Gia Bảo 10A11 P2.12-G3 P2.12-G5 P2.13-G3
68 Đỗ Minh Trí 10A12 P2.12-G4 P2.12-G6
69 Ngô Hoàng Tuấn 10A13 P2.12-G7 P2.12-G4
70 Nguyễn Quang Huy 10A13 P2.12-G5 P2.12-G7
71 Nguyễn Thị Thu Trang 10A13 x P2.21-G8 P2.19-G8
72 Vũ Minh Sang 10A13 P2.12-G6 P2.12-G8 P2.12-G8 P2.12-G5
73 Chạc Thị Thanh Minh 10A14 x P2.21-G4 P2.20-G8 P2.22-G1 P2.19-G8
74 Hoàng Xuân Mai 10A14 x P2.21-G1 P2.22-G2 P2.20-G1 P2.20-G1
75 Lê Ngọc Mỹ Duyên 10A14 x P2.21-G2 P2.22-G3
76 NGUYỄN TẤN KHÁNH 10A14 P2.12-G7 P2.10-G1 P2.10-G1 P2.12-G6
77 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A14 P2.12-G8 P2.10-G2 P2.10-G1 P2.12-G7
78 Phùng Khánh Vy 10A14 x P2.21-G3 P2.20-G2
79 Tăng Thị Hiền 10A14 x P2.21-G4 P2.22-G4 P2.20-G3 P2.20-G2
80 Trần Hoàng Khánh Thiện 10A14 P2.10-G1 P2.10-G2
81 Đào Thị Hương Mơ 10A15 x P2.21-G5 P2.21-G5 P2.22-G5 P2.20-G4
82 Đỗ Vũ Yến Nhi 10A15 x P2.21-G6 P2.20-G5
83 Dương Hồng Sơn 10A15 P2.10-G3 P2.10-G3 P2.12-G8 P2.13-G4
84 Hoàng Thị Ngọc Dung 10A15 x P2.21-G6 P2.21-G7 P2.22-G6 P2.20-G6
85 Lại Thị Mai Anh 10A15 x P2.21-G8 P2.22-G7 P2.20-G7 P2.20-G3
86 Nguyễn Phi Trường 10A15 P2.10-G2 P2.10-G4 P2.10-G4 P2.10-G1 P2.13-G5
87 Nguyễn Phương Uyên 10A15 x P2.22-G1 P2.22-G8 P2.20-G8 P2.20-G4
88 Phạm Trịnh Đăng Khoa 10A15 P2.10-G5 P2.10-G5 P2.10-G2 P2.13-G6
89 Quản Minh Trúc 10A15 x P2.21-G7 P2.22-G2 P2.23-G1 P2.21-G1 P2.20-G5
90 Tống Nguyễn Diệu Hương 10A15 x P2.21-G8 P2.22-G3 P2.23-G2 P2.21-G2
91 Trịnh Thị Thùy Trang 10A15 x P2.22-G1
92 Vũ anh phương 10A15 x P2.22-G2 P2.22-G4 P2.23-G3 P2.21-G3
93 Phạm Thị Khánh Linh 11A02 x P2.22-G3 P2.22-G5
94 Bùi Huyền Trang 11A03 x P2.22-G6
95 Lê Quang Phi 11A04 P2.10-G3 P2.10-G6 P2.10-G6 P2.10-G3
96 Lê Xuân Hoàng Sơn 11A04 P2.10-G4 P2.10-G7 P2.13-G7
97 Phạm Mai Yến 11A04 x P2.22-G7
98 Tạ Ngọc Thanh Vy 11A04 x P2.22-G8
99 Bùi Mai Khánh Huyền 11A08 x P2.22-G4 P2.23-G1 P2.23-G4 P2.21-G4
100 Nguyễn Thị Phượng 11A08 x P2.22-G5 P2.23-G2 P2.23-G5 P2.21-G5
101 Nguyễn Vân Anh 11A08 x P2.22-G6 P2.23-G3 P2.23-G6 P2.21-G6
102  Huỳnh Thị Thanh Nhi 11A09 x P2.22-G7 P2.23-G7 P2.20-G6
103 Lê Phước Trung Tín 11A09 P2.10-G5 P2.10-G7 P2.10-G8 P2.10-G4
104 Vũ Nhật Tiến 11A09 P2.10-G8 P2.9-G1 P2.10-G5 P2.13-G8
105 Trần Tuấn Anh 11A10 P2.9-G1 P2.9-G2 P2.10-G6 P2.12-G1
106 Đàm Thị Lan Hương 11A12 x P2.23-G4 P2.21-G7
107 Nguyễn Bá Nguyên 11A12 P2.10-G6 P2.9-G3
108 Nguyễn Chấn Thịnh 11A13 P2.10-G7 P2.9-G2 P2.9-G4 P2.10-G7
109 Ngô Thúy Quỳnh 11A14 x P2.23-G5
110 Nguyễn huỳnh ngọc hà 11A14 x P2.22-G8 P2.23-G8 P2.20-G7
111 Lê Việt Anh 12A03 x P2.24-G1 P2.21-G8 P2.20-G8
112 Nguyễn Thị Thu Thảo 12A05 x P2.23-G6 P2.22-G1
113 Trần Thị Phương Thảo 12A05 x P2.23-G7 P2.22-G2