Danh sách lớp học thêm khối 10, năm học 2020 – 2021

0
1776

Thời khóa biểu và địa điểm lớp học

DANH SÁCH HỌC SINH

Lưu ý:

  • Học sinh không có tên trong danh sách này mà muốn tham gia học thì gặp Quản sinh để đăng ký bổ sung
  • Học sinh có đăng ký bán trú thì sẽ xem danh sách phân phòng vào sáng thứ 2, ngày 21/9/2020
Stt Lớp Họ và tên Toán Anh Hóa
1 10A01 Trần Thị Thúy An L102
2 10A01 Vũ Nguyễn Ngọc Bích L102
3 10A01 Nguyễn Nhật Chương L104A H104
4 10A01 Lê Quốc Đạt T103 L103 H103A
5 10A01 Nguyễn Lê Nhật Đăng T101 AV101 L101 H101
6 10A01 Nguyễn Minh Đăng L103
7 10A01 Đặng Việt Hoàng T103 AV103
8 10A01 Nguyễn Thục Song Hy T104 L101
9 10A01 Vũ Đình Anh Kiệt L102
10 10A01 Phạm Lê Thanh Ngọc H101
11 10A01 Trần Vũ Thái Nguyệt L102
12 10A01 Nguyễn Thanh Thủy L102
13 10A01 Hà Thị Cẩm Tiên T101 AV101 L103 H103A
14 10A01 Quách Sơn Trà L101 H101
15 10A01 Lê Văn Đức Trọng T101 L101 H101
16 10A01 Trần Đình Việt L101 H103A
17 10A02 Nguyễn Quỳnh Anh T103 L103 H102
18 10A02 Trần Thị Vân Anh L103 H101
19 10A02 Hoàng Ngọc Du L103 H103A
20 10A02 Lê Minh Hiếu T102 L102 H104
21 10A02 Nguyễn Việt Hoàng AV103 L104A
22 10A02 Phạm Minh Huyền L103
23 10A02 Bùi Thu Hương AV104
24 10A02 Phạm Công Linh T101 AV101 L101 H101
25 10A02 Nguyễn Hữu Phương Nam T103 H103A
26 10A02 Lê Trần Thảo Nguyên L104A H104
27 10A02 Nguyễn Duy Nhất T101 L104A H103A
28 10A02 Đặng Tiến Phong AV102
29 10A02 Lưu Thị Mai Phương L103
30 10A02 Đinh Phạm Thảo Quyên T103 AV103 L103 H103A
31 10A02 Lưu Đỗ Vân Quỳnh T103 AV103
32 10A02 Phạm Đức Thắng T102 AV102
33 10A02 Vũ Đoàn Đức Thịnh T102 AV102 L103 H103A
34 10A02 Phạm Huyền Trâm T103 L103
35 10A03 Đinh Phạm Phước An H103A
36 10A03 Trần Tuấn Anh H103A
37 10A03 Trần Anh Dũng H103A
38 10A03 Nguyễn Dương H103A
39 10A03 Trương Hiển Đạt T103
40 10A03 Nguyễn Hải Đăng L103
41 10A03 Nguyễn Thị Thanh Giang T101 AV101 L101 H101
42 10A03 Đặng Quỳnh Nhật Hạ L101 H101
43 10A03 Dìn Minh Hào H101
44 10A03 Nguyễn Thành Kỳ L104A H101
45 10A03 Nguyễn Hữu Luân L104A H104
46 10A03 Võ Thanh Mai AV101 L104A H101
47 10A03 Nguyễn Trần Thảo My L101
48 10A03 Lưu Ngọc Lan Nhi L103
49 10A03 Võ Thành Phát T101 L101 H103A
50 10A03 Đỗ Minh Thư L104A
51 10A03 Phạm Anh Thư L104A
52 10A03 Dương Khánh Toàn T101 AV103 H103A
53 10A03 Nguyễn Lâm Trường H103A
54 10A03 Vũ Tường Vy L104A
55 10A03 Nguyễn Thị Hải Yến L104A H101
56 10A04 Trương Thị Thùy Anh AV104 H104
57 10A04 Đặng Trương Liêu Đông L104A
58 10A04 Nguyễn Trọng Hưởng AV102 H102
59 10A04 Nguyễn Phạm Ngọc Linh T101 L104A H104
60 10A04 Võ Khắc Minh L104A
61 10A04 Trần Anh Quân T101 AV101 L101
62 10A04 Nguyễn Hồng Sang T103 AV103 H103A
63 10A04 Nguyễn Thanh Hồng Thy L101 H101
64 10A04 Nguyễn Thị Hải Yến L104A H104
65 10A05 Lê Đức Anh L101
66 10A05 Mai Huỳnh Tuấn Anh T104 AV104 L101
67 10A05 Đỗ Thị Kim Dung T101 AV103 L101 H103A
68 10A05 Trần Minh Đức AV104 L101 H101
69 10A05 Phạm Minh Hiếu AV103 L102 H102
70 10A05 Nguyễn Tuấn Hoàn T104 AV104 L101 H101
71 10A05 Trịnh Hoàng Quỳnh Hương L101
72 10A05 Lương Lê Quang Lộc T104 AV104 L101 H101
73 10A05 Nguyễn Lê Giáng Mi T103 L103
74 10A05 Lê Trà My L102 H102
75 10A05 Nguyễn Hoài Nam T102 L102 H103A
76 10A05 Nguyễn Lê Yến Nhi L102
77 10A05 Nguyễn Phúc Hồng Nhung L102 H103A
78 10A05 Phan Thị Gia Như H103A
79 10A05 Nguyễn Thái Quân T104 AV104
80 10A05 Bùi Hoàng Thái Sơn L102
81 10A05 Nguyễn Trịnh Thủy Tiên L104A
82 10A05 Hà Minh Trường AV104
83 10A05 Dương Đào Thanh Tú L104A
84 10A05 Lê Phương Uyên T101 AV103 L101 H103A
85 10A05 Cao Đoàn Thảo Vân AV103
86 10A05 Đặng Quang Vinh AV102 L104A
87 10A05 Trịnh Minh Vũ T104 L101 H101
88 10A06 Nguyễn Thế An AV102 L104A H104
89 10A06 Phạm Lê Hoài An T101
90 10A06 Trần Hoài Duyên L104A H104
91 10A06 Trần Thị Ngọc Loan AV103 L101
92 10A06 Lã Thị Ánh Ngọc AV104 L103
93 10A06 Trần Quốc Thái T102 AV102 L104A H104
94 10A06 Đinh Hương Thảo L103 H103A
95 10A06 Ngô Thị Kiều Vy T103
96 10A07 Nguyễn Thị Bình An L104A
97 10A07 Trần Gia Bảo L102 H103A
98 10A07 Trương Trọng Đạt AV102
99 10A07 Lê Thị Châu Giang T103 L102 H104
100 10A07 Nguyễn Thị Phương Hà L102 H102
101 10A07 Vũ Lê Diệu Hà T104 L102 H103A
102 10A07 Mai Hoàng Hải T103 L103
103 10A07 Nguyễn Anh Khoa T101 AV101 H104
104 10A07 Vương Việt Long T104 L104A
105 10A07 Nguyễn Trần Phương Mi L104A
106 10A07 Bùi Quang Minh L101
107 10A07 Nguyễn Thị Trà My T101 AV103 L101 H103A
108 10A07 Bùi Ngọc Vân Nhi L104A H104
109 10A07 Nguyễn Thị Hoàng Oanh L102
110 10A07 Nguyễn Phương Thảo T101 AV103 L101 H103A
111 10A07 Nguyễn Lê Khánh Vân T102 AV102 L104A H104
112 10A07 Phan Khánh Vy L104A
113 10A08 Đặng Vũ Phương Anh L101
114 10A08 Hà Gia Bảo T103 L102
115 10A08 Phạm Thị Biên L102 H102
116 10A08 Lê Gia Hân L102 H102
117 10A08 Hồ Thúy Hiền T104 AV104 L103 H103A
118 10A08 Phạm Hồng Nguyên Khuê L104A
119 10A08 Trần Minh Thảo Nguyên AV104
120 10A08 Đậu Hồ Ánh Nguyệt L102 H102
121 10A08 Nguyễn Quế Phương L102
122 10A08 Dương Anh Thư L102 H102
123 10A08 Phạm Lê Hoài Thương L102
124 10A08 Lê Thị Ngọc Tú T101 L101
125 10A08 Hoàng Quốc Việt L102
126 10A08 Phạm Đoàn Nhật Vy L102 H103A
127 10A09 Đặng Quốc Bảo L103 H103B
128 10A09 Lê Văn Dũng L102 H104
129 10A09 Vũ Quốc Hải L102 H103B
130 10A09 Lê Thị Mỹ Hạnh H103B
131 10A09 Đỗ Đoàn Duy Hoàng AV101 L102 H103B
132 10A09 Nguyễn Đức Hùng AV101 L102
133 10A09 Nguyễn Thanh Hương L104B
134 10A09 Nguyễn Thùy Hương L104B
135 10A09 Nguyễn Thiên Lý AV101
136 10A09 Nguyễn Đức Mạnh T102 H102
137 10A09 Đinh Gia Uyển Nghi L104B H104
138 10A09 Phạm Thị Hồng Nhung AV102 L101 H103B
139 10A09 Lê Tâm Như H103B
140 10A09 Nguyễn Minh Phương L104B H101
141 10A09 Nguyễn Thanh Phương AV102 L101 H103B
142 10A09 Đoàn Văn Quang L101 H101
143 10A09 Võ Thị Phương Thảo AV101 L104B H101
144 10A09 Nguyễn Thị Thuý Vân L102 H103B
145 10A10 Phạm Bá Hải Anh T103 L103
146 10A10 Trần Thị Mai Anh L104B
147 10A10 Trần Công Danh AV101 H104
148 10A10 Nguyễn Đăng Trường Giang T101
149 10A10 Phan Cẩm Giang AV102 L102
150 10A10 Nguyễn Bá Hãn AV101 H104
151 10A10 Nguyễn Ngọc Gia Hân L102
152 10A10 Phạm Ngọc Huy Hoàng T103 AV103
153 10A10 Nguyễn Thị Thanh Hương H101
154 10A10 Phạm Quang Minh T101 AV103 L101 H103B
155 10A10 Nguyễn Phạm Ngọc Mỹ L104B
156 10A10 Nguyễn Viết Nam T103
157 10A10 Trần Thị Ánh Nguyệt T101 AV101 L104B H104
158 10A10 Nguyễn Hồng Phước AV104 H104
159 10A10 Từ Thị Mai Phương AV104 L103
160 10A10 Nguyễn Hữu Nam Sơn AV101 H104
161 10A10 Trần Tâm Thư L101 H101
162 10A10 Bùi Dương Ngọc Tiến L103
163 10A10 Nguyễn Thị Thùy Trang T101 H102
164 10A10 Đào Hữu Trí L104B H101
165 10A11 Tống Gia Bảo T101 L101 H102
166 10A11 Trần Gia Bảo T102 L102
167 10A11 Lê Gia Thành Đạt H102
168 10A11 Vũ Ngọc Bảo Hân L103
169 10A11 Phạm Quang Hiếu T103 AV102 L103 H102
170 10A11 Nguyễn Thị Ánh Hồng T104 AV104 L101 H101
171 10A11 Ngô Minh Huy T104
172 10A11 Nguyễn Thị Thu Huyền AV102 L101
173 10A11 Mai Nguyễn Thảo Linh L102
174 10A11 Nhữ Thị Hà Linh T104 AV104 L101 H101
175 10A11 Nguyễn Hoài Nam T101 AV101
176 10A11 Nguyễn Thị Thảo Ngân T101 AV103 L101 H103B
177 10A11 Lưu Thị Yến Nhi L104B
178 10A11 Phạm Nguyễn Yến Nhi L104B
179 10A11 Vũ Minh Quân T103 H104
180 10A11 Nguyễn Phương Quỳnh T101 L101 H103B
181 10A11 Vũ Đức Thành L104B H101
182 10A11 Trần Chí Trung L104B
183 10A11 Lê Công Tuấn AV101 L104B H101
184 10A11 Trần Thái Nhã Vân L104B
185 10A12 Lã Nguyễn Quốc An L102 H103B
186 10A12 Nguyễn Hoài Khánh An L102 H103B
187 10A12 Võ Nhật Hoàng T101 L101
188 10A12 Đinh Vũ Quang Huy T101 L101 H101
189 10A12 Cao Minh Thanh Huyền T104 AV102 H102
190 10A12 Đỗ Thị Thanh Hương L103 H103B
191 10A12 Vương Yến Nhi L102
192 10A12 Nguyễn Đức Tân T103 L103 H104
193 10A12 Nguyễn Hoàng Phương Thảo AV103
194 10A12 Bùi Cẩm Tiên T103 AV102 L103 H102
195 10A12 Vũ Thụy Mỹ Tiên T101 AV104
196 10A12 Trần Trân Trân T101 L101 H104
197 10A12 Đỗ Minh Trí AV102
198 10A13 Nguyễn Quang Huy AV102 H102
199 10A13 Phạm Gia Huy T101 H103B
200 10A13 Trần Thanh Huyền T101 H104
201 10A13 Đỗ Phương Linh H104
202 10A13 Lê Thanh Ngân H103B
203 10A13 Lê Nguyễn Phương Nhi H103B
204 10A13 Phùng Gia Như T101 AV103 L101 H103B
205 10A13 Vũ Minh Sang AV102 L103 H103B
206 10A13 Cao Thị Hải Tiên L104B
207 10A13 Đặng Anh Tuấn L104B H101
208 10A14 Nguyễn Phạm Quang Anh T101 AV103 H103B
209 10A14 Lê Ngọc Mỹ Duyên T103 L103 H101
210 10A14 Nguyễn Hữu Đạt H103B
211 10A14 Tăng Thị Hiền T103 L103
212 10A14 Trương Trọng Hiền T103 L103
213 10A14 Ngô Phi Hùng T102 L102 H103B
214 10A14 Nguyễn Trần Diệu Huyền L103 H103B
215 10A14 Nguyễn Tấn Khánh T102 L102 H103B
216 10A14 Nguyễn Tuấn Kiệt AV102 L103 H103B
217 10A14 Vũ Ngọc Khánh Linh T103 AV103
218 10A14 Hoàng Xuân Mai T103
219 10A14 Chạc Thị Thanh Minh T101 AV103 L101 H103B
220 10A14 Nguyễn Phan Lê Hoàn Mỹ L103
221 10A14 Tạ Hữu Nghĩa T104
222 10A14 Đỗ Thị Kim Ngọc L101
223 10A14 Lê Đặng Quang Nhật H104
224 10A14 Trương Minh Nhật L104B
225 10A14 Trần Duy Quang T104 AV104 L104B H104
226 10A14 Trần Hoàng Khánh Thiện T101
227 10A14 Nguyễn Thị Thanh Trà L102
228 10A14 Nguyễn Quỳnh Trang T101 H101
229 10A14 Diệc Bảo Trân AV104
230 10A14 Trần Thanh Tú L101 H103B
231 10A14 Phùng Khánh Vy T104 L104B
232 10A15 Vũ Hoàng An T104 L104B
233 10A15 Lại Thị Mai Anh L104B H104
234 10A15 Hoàng Thị Ngọc Dung T101 AV101 L104B H104
235 10A15 Lê Gia Huy AV103
236 10A15 Phạm Trịnh Đăng Khoa T104 L104B
237 10A15 Chu Gia Linh T104 AV102 L104B H102
238 10A15 Đào Thị Hương Mơ T104 AV101 L104B H101
239 10A15 Đỗ Vũ Yến Nhi T103
240 10A15 Phạm Yến Nhi T104 AV101
241 10A15 Nguyễn Công Phát T104 L104B H101
242 10A15 Vũ Anh Phương T104 AV101 L104B H101
243 10A15 Nguyễn Đức Quý L104B
244 10A15 Dương Hồng Sơn T103 AV104
245 10A15 Trần Hữu Kim Thành AV102 L104B H104
246 10A15 Trịnh Thị Thùy Trang T101 L101
247 10A15 Nguyễn Bảo Trinh AV101 L104B H101
248 10A15 Nguyễn Tường Đoan Trúc T101 L101 H103B
249 10A15 Quản Minh Trúc T104 L104B H101
250 10A15 Nguyễn Phi Trường L102 H105
251 10A15 Nguyễn Phương Uyên T103 AV103 L103 H103B