Danh sách xếp lớp 10, năm học 2019 – 2020

0
8103

Xem thời khóa biểu. Bấm vào đây

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp
1 Đặng Phạm Bình An 03-11-2004 Nam 10A14
2 Doãn Đình An 04-01-2004 Nam 10A06
3 Nghiêm Thúy An 10/03/2004 Nữ 10A07
4 Nguyễn Hoàng An 25/02/2004 Nữ 10A04
5 Nguyễn Nhật An 12/05/2004 Nam 10A13
6 Nguyễn Thiên An 12-03-2004 Nam 10A02
7 Nguyễn Thúy An 01-06-2004 Nữ 10A05
8 Tạ Quang An 11-01-2004 Nam 10A15
9 Thân Thùy An 09/10/2004 Nữ 10A13
10 Trần Thị Ngọc An 15-12-2004 Nữ 10A05
11 Nguyễn Thị Thiên Ân 11-02-2004 Nữ 10A01
12 Bùi Ngọc Anh 26-01-2004 Nam 10A07
13 Cao Bảo Anh 18-04-2004 Nam 10A13
14 Đặng Bùi Hoàng Anh 06-02-2004 Nữ 10A10
15 Đào Minh Anh 15-08-2004 Nữ 10A15
16 Đào Thị Mai Anh 18/11/2004 Nữ 10A06
17 Đào Vũ Thảo Anh 31-03-2004 Nữ 10A03
18 Đỗ Hà Ngọc Anh 25-04-2004 Nữ 10A07
19 Đỗ Ngọc Phương Anh 15-04-2004 Nữ 10A04
20 Dương Đức Anh 26-09-2004 Nam 10A10
21 Hoàng Thị Quỳnh Anh 29/05/2004 Nữ 10A03
22 Lê Minh Anh 18-05-2004 Nữ 10A12
23 Lê Nhật Anh 25-01-2004 Nữ 10A08
24 Lưu Quế Anh 15-05-2004 Nữ 10A04
25 Nguyễn Bùi Tiến Anh 19/09/2004 Nam 10A06
26 Nguyễn Duy Anh 09-07-2004 Nam 10A05
27 Nguyễn Hoàng Phương Anh 03-11-2004 Nữ 10A14
28 Nguyễn Hoàng Thảo Anh 10-01-2004 Nữ 10A11
29 Nguyễn Huy Hoàng Anh 26/5/2004 Nam 10A01
30 Nguyễn Lê Bảo Anh 14-12-2004 Nữ 10A02
31 Nguyễn Ngọc Phương Anh 27-09-2004 Nữ 10A01
32 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 19/02/2004 Nữ 10A07
33 Nguyễn Thị Hồng Anh 22-03-2004 Nữ 10A02
34 Nguyễn Tuấn Anh 12-09-2004 Nam 10A15
35 Nguyễn Vân Anh 12-02-2004 Nữ 10A08
36 Nguyễn Vân Anh 13-01-2004 Nữ 10A02
37 Phạm Thị Kim Anh 02/01/2004 Nữ 10A13
38 Phạm Thị Vân Anh 04-03-2004 Nữ 10A14
39 Phan Lê Thục Anh 04/07/2004 Nữ 10A12
40 Phan Quỳnh Anh 11/11/2004 Nữ 10A14
41 Phùng Trần Tú Anh 27-10-2004 Nữ 10A02
42 Thái Ngọc Phương Anh 21-12-2004 Nữ 10A09
43 Trần Đức Anh 07-04-2004 Nam 10A03
44 Trần Trương Vân Anh 24/01/2004 Nữ 10A15
45 Trần Tuấn Anh 30-07-2004 Nam 10A10
46 Trần Vũ Quỳnh Anh 26/3/2004 Nữ 10A09
47 Trương Thị Phương Anh 30-06-2004 Nữ 10A15
48 Văn Thị Vân Anh 10-04-2004 Nữ 10A13
49 Võ Quế Anh 02/04/2004 Nữ 10A11
50 Nguyễn Ngọc Ánh 05-12-2004 Nữ 10A03
51 Nguyễn Ngọc Ánh 15-05-2004 Nữ 10A10
52 Nguyễn Thị Minh Ánh 23-07-2004 Nữ 10A12
53 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01-10-2004 Nữ 10A11
54 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03-06-2004 Nữ 10A11
55 Phan Lưu Minh Ánh 23-05-2004 Nữ 10A05
56 Trần Lê Ngọc Ánh 10-10-2004 Nữ 10A05
57 Bùi Phạm Gia Bảo 15/05/2004 Nam 10A12
58 Bùi Phạm Thái Bảo 21-06-2004 Nam 10A08
59 Cù Gia Bảo 17-11-2004 Nam 10A15
60 Đinh Trí Bảo 13-09-2004 Nam 10A04
61 Hoàng Thanh Bảo 16-01-2004 Nam 10A03
62 Nguyễn Hoàng Nhật Bảo 09-11-2004 Nam 10A04
63 Nguyễn Khắc Thái Bảo 24-10-2004 Nam 10A05
64 Nguyễn Thị Ngọc Bích 21-09-2004 Nữ 10A12
65 Phạm Ngọc Bích 01-10-2004 Nữ 10A13
66 Đinh Bùi Thanh Bình 09-04-2004 Nam 10A06
67 Nguyễn Trương Thanh Bình 26-02-2004 Nam 10A01
68 Phạm Lê Bình 06-11-2004 Nam 10A12
69 Đặng Trịnh Minh Châu 04/10/2004 Nữ 10A04
70 Lê Đoàn Bảo Châu 07-12-2004 Nữ 10A12
71 Lê Nguyễn Minh Châu 12-11-2004 Nữ 10A08
72 Nguyễn Ngọc Minh Châu 26-09-2004 Nữ 10A05
73 Trần Bảo Châu 27-03-2004 Nữ 10A01
74 Trịnh Hà Châu 29/11/2004 Nữ 10A10
75 Lê Mai Chi 08-03-2004 Nữ 10A09
76 Phạm Mai Chi 09-02-2004 Nữ 10A11
77 Trần Ngọc Yến Chi 25-08-2004 Nữ 10A15
78 Phạm Công Chiến 25-09-2004 Nam 10A14
79 Kiều Chinh 01-06-2004 Nữ 10A12
80 Lê Vân Chinh 01-01-2004 Nữ 10A03
81 Dịp Ngạn Chương 03-10-2004 Nam 10A02
82 Nguyễn Chí Công 22-07-2004 Nam 10A04
83 Phạm Đức Minh Công 11-02-2004 Nam 10A13
84 Lăng Khắc Cường 25-05-2004 Nam 10A06
85 Mai Nguyễn Nam Cường 04-10-2004 Nam 10A06
86 Nguyễn Đặng Kiên Cường 29-08-2004 Nam 10A03
87 Trần Võ Mạnh Cường 12-12-2003 Nam 10A11
88 Võ Huy Cường 09-01-2004 Nam 10A15
89 Nguyễn Hải Đăng 15-10-2004 Nam 10A01
90 Lê Thành Danh 27-08-2004 Nam 10A13
91 Bùi Thành Đạt 27-02-2004 Nam 10A13
92 Bùi Thành Đạt 01-06-2004 Nam 10A02
93 Bùi Tiến Đạt 14-08-2004 Nam 10A02
94 Nguyễn Danh Thành Đạt 11-04-2004 Nam 10A12
95 Nguyễn Tất Đạt 09/10/2004 Nam 10A01
96 Quách Thành Đạt 05-03-2004 Nam 10A06
97 Võ Tiến Đạt 05-03-2004 Nam 10A02
98 Lê Ngọc Diễm 02-01-2004 Nữ 10A15
99 Nguyễn Ngọc Diễm 23-09-2004 Nữ 10A01
100 Nguyễn Hữu Đình 09/02/2004 Nam 10A03
101 Lê Thị Y Na Dơng 15-11-2004 Nữ 10A11
102 Lê Anh Đức 06-03-2004 Nam 10A14
103 Lê Duy Đức 02-04-2004 Nam 10A05
104 Mai Tuyết Ngọc Đức 17-04-2004 Nữ 10A10
105 Nguyễn Phúc Thành Đức 11-07-2004 Nam 10A14
106 Nguyễn Ngọc Dung 13/7/2004 Nữ 10A03
107 Phan Thị Thùy Dung 17-09-2004 Nữ 10A06
108 Bùi Quang Dũng 28-04-2004 Nam 10A05
109 Đoàn Thùy Dương 16-05-2004 Nữ 10A04
110 Lê Võ Thuỳ Dương 29-11-2004 Nữ 10A15
111 Nguyễn Hoàng Thùy Dương 17/01/2004 Nữ 10A14
112 Lê Phương Duy 17-10-2004 Nam 10A05
113 Phạm Thái Nhật Duy 01-07-2004 Nam 10A12
114 Phan Đình Duy 27-01-2004 Nam 10A04
115 Cao Kỳ Duyên 09-09-2004 Nữ 10A06
116 Nguyễn Ngọc Kiều Duyên 27-06-2004 Nữ 10A03
117 Nguyễn Thanh Duyên 16/11/2004 Nữ 10A04
118 Phạm Thị Mai Duyên 20/02/2004 Nữ 10A13
119 Phan Thị Mỹ Duyên 28-09-2004 Nữ 10A08
120 Nguyễn Hương Giang 19/11/2004 Nữ 10A03
121 Nguyễn Thị Lê Giang 14-01-2004 Nữ 10A06
122 Trần Thị Hương Giang 07-03-2004 Nữ 10A07
123 Dương Đăng Giáp 29-03-2004 Nam 10A08
124 Nguyễn Quang Giáp 06-04-2004 Nam 10A02
125 Lê Thị Thanh 27-06-2004 Nữ 10A02
126 Nguyễn Huỳnh Ngọc 27-04-2004 Nữ 10A14
127 Nguyễn Thị 05/04/2004 Nữ 10A07
128 Nguyễn Thị Hải 08-12-2004 Nữ 10A15
129 Nguyễn Thị Hải 10-01-2004 Nữ 10A03
130 Nguyễn Thị Thu 25-07-2004 Nữ 10A09
131 Nguyễn Thị Thu 24/1/2004 Nữ 10A01
132 Trần Nguyễn Thu 07-07-2004 Nữ 10A06
133 Nguyễn Đỗ Trung Hải 10-03-2004 Nam 10A07
134 Nguyễn Đức Hải 10-12-2004 Nam 10A09
135 Trần Nguyễn Nam Hải 8/12/2004 Nam 10A02
136 Hồ Gia Hân 18-10-2004 Nữ 10A11
137 Huỳnh Gia Hân 06-12-2004 Nữ 10A01
138 Kiều Bảo Hân 22-05-2004 Nữ 10A07
139 Ngô Gia Hân 23-05-2004 Nữ 10A07
140 Nguyễn Ngọc Thảo Hân 25-05-2004 Nữ 10A05
141 Nguyễn Vũ Thái Hân 18-10-2004 Nữ 10A10
142 Phan Gia Hân 31-07-2004 Nữ 10A05
143 Lê Nguyễn Thúy Hằng 10-04-2004 Nữ 10A04
144 Lê Thanh Hằng 05-09-2004 Nữ 10A08
145 Phan Nguyễn Thanh Hằng 29-09-2004 Nữ 10A06
146 Trần Thị Thu Hằng 29/06/2004 Nữ 10A08
147 Bùi Đoàn Hồng Hạnh 30/01/2004 Nữ 10A14
148 Phạm Hồng Hạnh 21-02-2004 Nữ 10A08
149 Phan Thị Hồng Hạnh 24-11-2004 Nữ 10A06
150 Bùi Phương Hậu 20-08-2004 Nữ 10A11
151 Hà Công Hậu 04-09-2004 Nam 10A15
152 Nguyễn Thị Thu Hiền 06-10-2004 Nữ 10A12
153 Nguyễn Thị Thu Hiền 26-08-2004 Nữ 10A03
154 Trần Phan Thu Hiền 01-05-2004 Nữ 10A06
155 Vũ Thúy Hiền 15/11/2004 Nữ 10A04
156 Nguyễn Đăng Minh Hiếu 31-10-2004 Nam 10A07
157 Phan Lê Quang Hiếu 02/04/2004 Nam 10A07
158 Trần Xuân Hiếu 19-06-2004 Nam 10A04
159 Trần Khánh Hoa 29-11-2004 Nữ 10A08
160 Phùng Thế Hoan 15-07-2004 Nam 10A13
161 Nguyễn Viết Hoàn 11-10-2004 Nam 10A10
162 Đào Minh Hoàng 01-05-2004 Nam 10A02
163 Nguyễn Huy Hoàng 01-05-2004 Nam 10A08
164 Nguyễn Khánh Hoàng 01/05/2004 Nam 10A04
165 Nguyễn Minh Hoàng 30/12/2003 Nam 10A15
166 Nguyễn Thanh Hoàng 27/1/2004 Nam 10A10
167 Phạm Hà Minh Hoàng 18/05/2004 Nam 10A03
168 Phạm Nguyệt Minh Hoàng 19-07-2004 Nữ 10A07
169 Trần Huy Hoàng 20-02-2004 Nam 10A02
170 Nguyễn Hoàng Huân 07-03-2004 Nam 10A09
171 Bùi Lưu Việt Hùng 01-06-2004 Nam 10A08
172 Trần Phi Hùng 25-09-2004 Nam 10A09
173 Nguyễn Quang Hưng 30-11-2004 Nam 10A15
174 Đàm Thị Lan Hương 14-03-2004 Nữ 10A12
175 Đỗ Thị Quỳnh Hương 10-01-2004 Nữ 10A03
176 Đỗ Thị Thu Hương 12-08-2004 Nữ 10A11
177 Nguyễn Thiên Hương 12/6/2004 Nữ 10A08
178 Trần Thị Lan Hương 27-08-2004 Nữ 10A04
179 Bùi Đoàn Quang Huy 27-01-2004 Nam 10A12
180 Đào Vũ Bảo Huy 09-01-2004 Nam 10A10
181 Đinh Ngọc Quang Huy 08-01-2004 Nam 10A11
182 Đỗ Gia Huy 23-08-2004 Nam 10A01
183 Đỗ Quang Huy 26-12-2004 Nam 10A04
184 Đỗ Xuân Huy 01-01-2004 Nam 10A02
185 Hồ Hoàng Huy 23-05-2004 Nam 10A05
186 Nguyễn Đinh Gia Huy 22-06-2004 Nam 10A08
187 Nguyễn Gia Huy 31-03-2004 Nam 10A12
188 Nguyễn Nhật Huy 01-05-2004 Nam 10A09
189 Nguyễn Quang Huy 8-8-2004 Nam 10A04
190 Phan Huy 08-04-2004 Nam 10A01
191 Văn Quang Huy 01-12-2004 Nam 10A06
192 Bạch Thị Ngọc Huyền 04-03-2004 Nữ 10A14
193 Bùi Mai Khánh Huyền 15-09-2004 Nữ 10A08
194 Ngô Ánh Huyền 13-11-2004 Nữ 10A15
195 Nguyễn Mai Huyền 25-02-2004 Nữ 10A09
196 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22-01-2004 Nữ 10A09
197 Tống Thị Thanh Huyền 30-10-2004 Nữ 10A13
198 Võ Thanh Huyền 14/05/2004 Nữ 10A05
199 Trần Đăng Khải 22-04-2004 Nam 10A10
200 Đoàn Võ Hoàng Khang 26-06-2004 Nam 10A09
201 Phạm Hoàng Duy Khang 04/08/2004 Nam 10A06
202 Đặng Văn Khánh 15-04-2004 Nam 10A11
203 Huỳnh Bảo Khánh 18-08-2004 Nữ 10A01
204 Lê Kim Khánh 27/12/2004 Nữ 10A02
205 Nguyễn Công Quốc Khánh 13/09/2004 Nam 10A02
206 Phạm Duy Khánh 14-03-2004 Nam 10A14
207 Phạm Quốc Khánh 02-09-2004 Nam 10A14
208 Vũ Nguyễn Vân Khánh 20-07-2004 Nữ 10A12
209 Phạm Trí Khiêm 02/06/2004 Nam 10A15
210 Đậu Văn Đăng Khoa 18-10-2004 Nam 10A01
211 Đỗ Văn Khoa 11-03-2004 Nam 10A02
212 Hồ Đăng Minh Khoa 16-10-2004 Nam 10A11
213 Lê Duy Ngọc Khoa 05-10-2004 Nam 10A12
214 Ngô Anh Khoa 03/04/2004 Nam 10A13
215 Nguyễn Bá Anh Khoa 20-07-2004 Nam 10A05
216 Nguyễn Đăng Khoa 03-07-2004 Nam 10A13
217 Nguyễn Duy Khoa 08-08-2004 Nam 10A09
218 Đào Minh Khôi 23-10-2004 Nam 10A14
219 Nguyễn Đức Khôi 02-05-2004 Nam 10A04
220 Phan Tuấn Khôi 05-08-2004 Nam 10A01
221 Nguyễn Đỗ Trung Kiên 02-08-2004 Nam 10A03
222 Nguyễn Trung Kiên 24-10-2004 Nam 10A05
223 Nguyễn Đại Gia Kiệt 03-11-2004 Nam 10A01
224 Nguyễn Trí Kiệt 26-02-2004 Nam 10A06
225 Trương Tuấn Kiệt 11-11-2004 Nam 10A10
226 Trần Đặng Diễm Kiều 14-07-2004 Nữ 10A09
227 Trần Thị Băng Kiều 30-10-2004 Nữ 10A10
228 Đinh Hoàng Thiên Kim 08-03-2004 Nữ 10A02
229 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 06-07-2004 Nữ 10A15
230 Nguyễn Quốc Kỳ 23-03-2004 Nam 10A11
231 Nguyễn Huỳnh Ngọc Lan 29/06/2004 Nữ 10A14
232 Nguyễn Ngọc Lan 09-11-2004 Nữ 10A05
233 Nguyễn Hoàng Lân 14-06-2004 Nam 10A03
234 Nguyễn Lưu Trọng Lễ 10/07/2004 Nam 10A07
235 Bùi Thị Ánh Linh 27-06-2004 Nữ 10A11
236 Đặng Khánh Linh 16-10-2004 Nữ 10A15
237 Đỗ Thị Thùy Linh 06-04-2004 Nữ 10A12
238 Lê Hoàng Khánh Linh 01-11-2004 Nữ 10A01
239 Lê Thị Thùy Linh 29-02-2004 Nữ 10A05
240 Lê Thùy Khánh Linh 30-08-2004 Nữ 10A09
241 Mã Hoàng Linh 13-09-2004 Nam 10A05
242 Nguyễn Thị Diệu Linh 14-05-2004 Nữ 10A04
243 Nguyễn Thùy Linh 18/4/2004 Nữ 10A04
244 Nguyễn Viết Linh 08-06-2004 Nam 10A15
245 Phạm Thị Khánh Linh 19-03-2004 Nữ 10A11
246 Phạm Thị Khánh Linh 30-09-2004 Nữ 10A02
247 Phạm Thị Mỹ Linh 20-10-2004 Nữ 10A15
248 Phạm Thị Thuỳ Linh 29-02-2004 Nữ 10A01
249 Phạm Văn Hoài Linh 16-01-2004 Nam 10A03
250 Thái Thùy Linh 05-06-2004 Nữ 10A12
251 Trần Thị Khánh Linh 06/10/2004 Nữ 10A01
252 Trần Tiểu Linh 06-09-2004 Nữ 10A05
253 Trần Vũ Khánh Linh 05-09-2004 Nữ 10A01
254 Vũ Thị Yến Linh 27-06-2004 Nữ 10A06
255 Vũ Trần Phương Linh 10-03-2004 Nữ 10A05
256 Vũ Trần Thùy Linh 10-03-2004 Nữ 10A07
257 Trần Bích Loan 22-07-2004 Nữ 10A08
258 Cao Gia Lộc 29/10/2004 Nam 10A08
259 Huỳnh Lê Phước Lộc 12/05/2004 Nam 10A07
260 Nguyễn Võ Gia Lộc 23/07/2004 Nam 10A07
261 Trần Hoàng Long 27-01-2004 Nam 10A10
262 Trương Hoàng Long 02-01-2004 Nam 10A09
263 Nguyễn Lương Thành Luân 06-02-2004 Nam 10A02
264 Nguyễn Công Luận 15/08/2004 Nam 10A08
265 Bùi Thị Thu Luyến 19-08-2004 Nữ 10A11
266 Nguyễn Ngọc Trúc Ly 23/02/2004 Nữ 10A05
267 Vũ Thảo Ly 20-04-2004 Nữ 10A14
268 Lê Diệp 16-02-2004 Nữ 10A12
269 Ngô Thị Hải 07-03-2004 Nữ 10A12
270 Bùi Ánh Tuyết Mai 26-03-2004 Nữ 10A07
271 Bùi Phương Mai 19-04-2004 Nữ 10A03
272 Lê Nguyễn Xuân Mai 02-01-2004 Nữ 10A02
273 Nguyễn Thanh Mai 02-08-2004 Nữ 10A10
274 Trần Thanh Mai 24-09-2004 Nữ 10A13
275 Vũ Hoàng Mai 07-03-2004 Nữ 10A13
276 Vũ Thị Ngọc Mai 03-12-2004 Nữ 10A13
277 Bùi Vũ Nhật Minh 05-02-2004 Nam 10A05
278 Đỗ Tuấn Minh 31-03-2004 Nam 10A09
279 Đoàn Quốc Minh 01/10/2004 Nam 10A02
280 Lê Đức Nhật Minh 04-01-2004 Nam 10A13
281 Lương Ngọc Tuấn Minh 23-05-2004 Nam 10A01
282 Mai Văn Minh 13-01-2004 Nam 10A08
283 Nguyễn Hà Quang Minh 16-03-2004 Nam 10A03
284 Nhâm Bảo Minh 21/10/2004 Nam 10A10
285 Trương Thị Phương Minh 23-08-2004 Nữ 10A14
286 Nguyễn Ngọc Thảo My 05-01-2004 Nữ 10A10
287 Nguyễn Thanh Trà My 22/11/2004 Nữ 10A01
288 Tăng Phạm Trà My 27-05-2004 Nữ 10A11
289 Bùi Phương Nam 14-03-2004 Nam 10A01
290 Ninh Đức Nam 23/11/2003 Nam 10A04
291 Phạm Kim Ngân 20-07-2004 Nữ 10A11
292 Phạm Ngọc Bảo Ngân 17/06/2004 Nữ 10A02
293 Nguyễn Thạc Giang Nghi 06-11-2004 Nữ 10A02
294 Đặng Trần Nghĩa 13-04-2004 Nam 10A12
295 Lê Ngô Bảo Ngọc 27-12-2004 Nữ 10A02
296 Nguyễn Bảo Ngọc 08-03-2004 Nữ 10A15
297 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 04-06-2004 Nữ 10A11
298 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 25-02-2004 Nữ 10A06
299 Tạ Minh Ngọc 17-02-2004 Nam 10A15
300 Trần Thị Thảo Ngọc 10-09-2004 Nữ 10A06
301 Vũ Nguyễn Xuân Ngọc 04-08-2004 Nữ 10A01
302 Cao Khôi Nguyên 10-02-2004 Nam 10A02
303 Đỗ Khôi Nguyên 09-04-2004 Nam 10A05
304 Huỳnh Thảo Nguyên 01/01/2004 Nữ 10A06
305 Nguyễn Bá Nguyên 23-01-2004 Nam 10A12
306 Nguyễn Cảnh Nguyên 17/06/2004 Nam 10A03
307 Nguyễn Hà Thảo Nguyên 29-07-2004 Nữ 10A01
308 Nguyễn Lê Hoàng Nguyên 19/03/2004 Nữ 10A07
309 Nguyễn Minh Nguyên 05/03/2004 Nam 10A02
310 Quảng Nguyễn Thảo Nguyên 27-10-2004 Nữ 10A13
311 Trịnh Vũ Nguyên 14-04-2004 Nam 10A10
312 Vũ Gia Nguyên 10/02/2004 Nam 10A11
313 Phan Thành Nhân 26/01/2004 Nam 10A08
314 Cao Đức Minh Nhật 11/01/2004 Nam 10A04
315 Nguyễn Đình Nhật 05-05-2004 Nam 10A01
316 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 17-04-2004 Nam 10A13
317 Nguyễn Minh Nhật 30-05-2004 Nam 10A13
318 Phạm Minh Nhật 22-10-2004 Nam 10A12
319 Vũ Minh Nhật 05-02-2004 Nam 10A02
320 Bùi Thị Tuyết Nhi 06-02-2004 Nữ 10A07
321 Đinh Ngọc Ý Nhi 07-08-2004 Nữ 10A05
322 Đỗ Nguyễn Tuyết Nhi 23-04-2004 Nữ 10A03
323 Đỗ Thụy Uyên Nhi 01-11-2004 Nữ 10A04
324 Đoàn Yến Nhi 05-01-2004 Nữ 10A10
325 Huỳnh Thị Thanh Nhi 29-07-2004 Nữ 10A09
326 Lâm Yến Nhi 7/2/2004 Nữ 10A14
327 Lê Thảo Nhi 09-04-2004 Nữ 10A05
328 Lê Thị Yến Nhi 23-03-2004 Nữ 10A13
329 Lê Thị Yến Nhi 10-04-2004 Nữ 10A10
330 Mai Ngọc Yến Nhi 07-12-2004 Nữ 10A06
331 Nguyễn Bảo Nhi 12/10/2004 Nữ 10A01
332 Nguyễn Lê Thảo Nhi 1/6/2004 Nữ 10A12
333 Nguyễn Ngọc Nhi 20-04-2004 Nữ 10A05
334 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 14/03/2004 Nữ 10A10
335 Nguyễn Tư Hoàng Nhi 18/10/2004 Nữ 10A04
336 Nguyễn Yến Nhi 22-11-2004 Nữ 10A05
337 Nguyễn Yến Nhi 02-09-2004 Nữ 10A11
338 Ninh Bảo Yến Nhi 21-09-2004 Nữ 10A07
339 Phạm Ông Quỳnh Nhi 21/10/2004 Nữ 10A06
340 Trần Uyên Nhi 30-03-2004 Nữ 10A01
341 Trịnh Yến Nhi 29-12-2004 Nữ 10A06
342 Dương Hoàng Minh Như 03-02-2004 Nữ 10A04
343 Hà Thị Bảo Như 06-05-2004 Nữ 10A12
344 Lê Tâm Như 21-06-2004 Nữ 10A06
345 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 30-01-2004 Nữ 10A06
346 Nguyễn Huỳnh Như 15-10-2004 Nữ 10A02
347 Nguyễn Minh Như 05-11-2004 Nữ 10A08
348 Nguyễn Phương Quỳnh Như 07-12-2004 Nữ 10A13
349 Nguyễn Thoại Minh Quỳnh Như 09-11-2004 Nữ 10A13
350 Trần Ngọc Phi Như 02-03-2004 Nữ 10A14
351 Trần Nguyễn Quỳnh Như 13/7/2004 Nữ 10A15
352 Trương Ngọc Quỳnh Như 20-05-2004 Nữ 10A15
353 Vũ Lâm Quỳnh Như 28-10-2004 Nữ 10A01
354 Trần Thị Yến Nhung 11-04-2004 Nữ 10A08
355 Nguyễn Đức Niên 29-12-2004 Nam 10A14
356 Bùi Quốc Phát 01/10/2004 Nam 10A01
357 Nguyễn Quang Hoàng Phát 23-07-2004 Nam 10A09
358 Hoàng Nhất Phi 13-10-2004 Nam 10A06
359 Lê Quang Phi 13-06-2004 Nam 10A04
360 Trương Đỗ Phi 16-04-2004 Nam 10A15
361 Nguyễn Đặng Hoài Phong 23/12/2004 Nam 10A09
362 Nhâm Nam Phong 30-03-2004 Nam 10A07
363 Trần Gia Phong 15-11-2004 Nam 10A01
364 Nguyễn Ngọc Phú 26/09/2004 Nam 10A12
365 Trần Xuân Phú 23-02-2004 Nam 10A14
366 Lê Bá Phúc 29-11-2004 Nam 10A02
367 Ngô Minh Phúc 11-03-2004 Nam 10A06
368 Nguyễn Thanh Thiên Phúc 23-06-2004 Nữ 10A14
369 Nguyễn Ngọc Kim Phụng 06-09-2004 Nữ 10A14
370 Nguyễn Thị Kim Phụng 21-01-2004 Nữ 10A05
371 Nguyễn Phan Định Phước 19-05-2004 Nam 10A15
372 Đoàn Thanh Phương 17-07-2004 Nữ 10A15
373 Hồ Lê Minh Phương 18-12-2004 Nữ 10A03
374 Nguyễn Hà Phương 13-03-2004 Nữ 10A15
375 Nguyễn Nam Phương 24-01-2004 Nam 10A06
376 Phan Mai Minh Phương 31-05-2004 Nữ 10A09
377 Nguyễn Thị Phượng 13-09-2004 Nữ 10A08
378 Hoàng Nguyễn Minh Quân 01-06-2004 Nam 10A01
379 Ngô Minh Quân 19-05-2004 Nam 10A01
380 Nguyễn Anh Quân 23-03-2004 Nam 10A10
381 Nguyễn Anh Quân 21-04-2004 Nam 10A08
382 Phạm Hoàng Anh Quân 24-08-2004 Nam 10A11
383 Khương Thanh Quản 16/10/2004 Nam 10A07
384 Đinh Minh Quang 27/10/2004 Nam 10A09
385 Nguyễn Đăng Quang 14-12-2004 Nam 10A07
386 Nguyễn Duy Quang 22-06-2004 Nam 10A03
387 Ngô Anh Quốc 09-10-2004 Nam 10A03
388 Đỗ Thị Phượng Quyên 26-04-2004 Nữ 10A08
389 Hoàng Đỗ Quyên 28/10/2004 Nữ 10A08
390 Khương Thụy Diệu Quyên 16-05-2004 Nữ 10A01
391 Nguyễn Hoàng Quyên 01-06-2004 Nữ 10A06
392 Nguyễn Thảo Quyên 28-05-2004 Nữ 10A09
393 Phan Huỳnh Thục Quyên 27-02-2004 Nữ 10A10
394 Hoàng Nguyễn Như Quỳnh 27-11-2004 Nữ 10A09
395 Ngô Thuý Quỳnh 05-04-2004 Nữ 10A14
396 Nguyễn Cẩm Quỳnh 07-10-2004 Nữ 10A03
397 Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh 09/10/2004 Nữ 10A07
398 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 09-01-2004 Nữ 10A12
399 Nguyễn Thúy Quỳnh 06/06/2004 Nữ 10A03
400 Phan Như Quỳnh 15-07-2004 Nữ 10A04
401 Trương Ngọc Trúc Quỳnh 15-07-2004 Nữ 10A04
402 Lê Nguyễn Bích Sang 05-09-2004 Nữ 10A11
403 Nguyễn Thường Sang 24-06-2004 Nam 10A10
404 Nguyễn Trần Tuyết Sang 04-08-2004 Nữ 10A05
405 Lê Thiên Sơn 1/12/2004 Nam 10A09
406 Lê Xuân Hoàng Sơn 14-11-2004 Nam 10A04
407 Nguyễn Công Sơn 28-07-2004 Nam 10A10
408 Nguyễn Doãn Hoàng Sơn 26/03/2004 Nam 10A04
409 Nguyễn Duy Thế Sơn 16-10-2004 Nam 10A12
410 Phạm Hoài Sơn 23-03-2004 Nam 10A08
411 La Phước Tài 14-08-2004 Nam 10A13
412 Lê Đức Tài 08/04/2004 Nam 10A07
413 Lê Hiếu Tài 03-02-2004 Nam 10A01
414 Nguyễn Tấn Tài 20-08-2004 Nam 10A09
415 Nguyễn Tuấn Tài 30/10/2004 Nữ 10A07
416 Trần Tuấn Tài 10-05-2004 Nam 10A07
417 Lê Đăng Tâm 08-02-2004 Nam 10A13
418 Ngô Minh Tâm 23-06-2004 Nữ 10A08
419 Nguyễn Điền Mỹ Tâm 10-02-2004 Nữ 10A13
420 Nguyễn Thị Hồng Tâm 07-08-2004 Nữ 10A11
421 Phan Thị Thanh Tâm 14-04-2004 Nữ 10A12
422 Trần Phương Tâm 25/12/2004 Nữ 10A05
423 Vũ Nhật Tân 19-12-2003 Nam 10A06
424 Đỗ Phạm Quốc Thái 19-05-2004 Nam 10A12
425 Mai Đức Thắng 18-08-2004 Nam 10A02
426 Ngô Đăng Thắng 19-06-2004 Nam 10A09
427 Nguyễn Đình Thắng 02-06-2004 Nam 10A14
428 Trần Văn Thắng 23-07-2004 Nam 10A09
429 Nguyễn Tuấn Thanh 21-01-2004 Nam 10A05
430 Trương Thị Mỹ Thanh 24/09/2004 Nữ 10A07
431 Ngô Minh Thành 28-02-2004 Nam 10A08
432 Nguyễn Thị Mỹ Thành 28-10-2004 Nữ 10A03
433 Phạm Đức Thành 19-11-2004 Nam 10A14
434 Đặng Phương Thảo 12-04-2004 Nữ 10A06
435 Hoàng Lê Như Thảo 21-10-2004 Nữ 10A10
436 Hoàng Phương Thảo 18-09-2004 Nữ 10A13
437 Huỳnh Phạm Thanh Thảo 25-01-2004 Nữ 10A08
438 Nguyễn Phương Thảo 03/08/2004 Nữ 10A02
439 Nguyễn Quách Thu Thảo 13-04-2004 Nữ 10A14
440 Phạm Đan Thảo 10-06-2004 Nữ 10A02
441 Phạm Phương Thảo 16-01-2004 Nữ 10A06
442 Phạm Thị Mai Thảo 25-10-2004 Nữ 10A09
443 Phạm Thị Phương Thảo 22-11-2004 Nữ 10A15
444 Phan Thị Thanh Thảo 18/09/2004 Nữ 10A11
445 Trần Mai Thảo 08/01/2004 Nữ 10A08
446 Trần Nguyễn Thanh Thảo 21-08-2004 Nữ 10A03
447 Trần Thanh Thảo 26-08-2004 Nữ 10A02
448 Võ Thị Thanh Thảo 4/4/2004 Nữ 10A15
449 Vũ Thị Phương Thảo 14-03-2004 Nữ 10A05
450 Lê Trọng Thế 24-11-2004 Nam 10A11
451 Nguyễn Thái Khoa Thi 30-11-2004 Nữ 10A06
452 Phạm Thanh Bảo Thi 29-08-2004 Nữ 10A05
453 Phạm Nhật Thiên 14-07-2004 Nam 10A09
454 Phạm Thuận Thiên 29-01-2004 Nam 10A03
455 Trần Bảo Thiên 21-07-2004 Nam 10A03
456 Võ Thanh Thiên 21-05-2004 Nam 10A04
457 Nguyễn Chấn Thịnh 04-06-2004 Nam 10A13
458 Nguyễn Phạm Quốc Thịnh 01-03-2004 Nam 10A15
459 Nguyễn Quốc Thịnh 13-01-2004 Nam 10A04
460 Phạm Gia Thịnh 06-01-2004 Nam 10A13
461 Trần Huỳnh Phúc Thịnh 09-09-2004 Nam 10A10
462 Đỗ Thị Hoài Thu 10-09-2004 Nữ 10A10
463 Chu Việt Thư 05-05-2004 Nữ 10A07
464 Đặng Trần Anh Thư 01/01/2004 Nữ 10A07
465 Đinh Ngọc Anh Thư 15/03/2004 Nữ 10A06
466 Mai Anh Thư 13-04-2004 Nữ 10A14
467 Nguyễn Anh Thư 04-02-2004 Nữ 10A14
468 Nguyễn Anh Thư 25-10-2004 Nữ 10A14
469 Nguyễn Đỗ Anh Thư 05/11/2002 Nữ 10A07
470 Nguyễn Hoàng Minh Thư 18-10-2004 Nữ 10A11
471 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02-05-2004 Nữ 10A14
472 Nguyễn Thị Anh Thư 26-06-2004 Nữ 10A05
473 Nguyễn Thị Minh Thư 02-02-2004 Nữ 10A08
474 Nguyễn Thị Minh Thư 01-11-2004 Nữ 10A07
475 Nguyễn Thị Minh Thư 08-05-2004 Nữ 10A11
476 Nguyễn Võ Anh Thư 13-11-2004 Nữ 10A14
477 Phạm Anh Thư 25-06-2004 Nữ 10A10
478 Trần Minh Thư 22/5/2004 Nữ 10A07
479 Trần Minh Thư 09-06-2004 Nữ 10A06
480 Trần Ngọc Minh Thư 20/03/2004 Nữ 10A04
481 Trịnh Minh Thư 03-06-2004 Nữ 10A10
482 Trương Nguyễn Thanh Thư 24/5/2004 Nữ 10A08
483 Bùi Thúy Thuần 23-01-2004 Nữ 10A07
484 Đỗ Minh Thuận 12/04/2004 Nam 10A09
485 Hà Thụy Kim Thương 11-12-2004 Nữ 10A11
486 Nguyễn Đặng Hoài Thương 27-12-2004 Nữ 10A03
487 Nguyễn Thị Hoài Thương 30-09-2004 Nữ 10A06
488 Huỳnh Thị Thanh Thùy 30-06-2004 Nữ 10A09
489 Phạm Thị Mai Thùy 22-05-2004 Nữ 10A15
490 Nguyễn Như Thủy 20-01-2004 Nữ 10A02
491 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07-03-2004 Nữ 10A08
492 Nguyễn Anh Thy 23-09-2004 Nữ 10A08
493 Nguyễn Hoàng Anh Thy 08/11/2004 Nữ 10A07
494 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 16-09-2004 Nữ 10A11
495 Nguyễn Nhật Thy 15-01-2004 Nữ 10A06
496 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24-09-2004 Nữ 10A13
497 Bùi Nguyễn Nhật Tiến 29-12-2004 Nam 10A13
498 Đinh Thành Tiến 10-03-2004 Nam 10A13
499 Nguyễn Minh Tiến 04/01/2004 Nam 10A08
500 Nguyễn Minh Tiến 13-09-2004 Nam 10A04
501 Nguyễn Trung Tiến 07-10-2004 Nam 10A05
502 Vũ Nhật Tiến 10-01-2004 Nam 10A09
503 Lê Phước Trung Tín 14-03-2004 Nam 10A09
504 Lưu Văn Tín 29-06-2004 Nam 10A09
505 Nguyễn Trung Tín 14-03-2004 Nam 10A13
506 Cấn Mạnh Toàn 04-08-2004 Nam 10A12
507 Trần Ngọc Toàn 01/01/2004 Nam 10A11
508 Nguyễn Bảo Trâm 26-08-2004 Nữ 10A12
509 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 13-02-2004 Nữ 10A10
510 Đoàn Hoàng Trân 04-03-2004 Nam 10A10
511 Dương Quế Trân 30-10-2004 Nữ 10A12
512 Tưởng Thị Huyền Trân 01-07-2004 Nữ 10A01
513 Vương Ngọc Bảo Trân 22-10-2004 Nữ 10A06
514 Bùi Đặng Quỳnh Trang 09/10/2004 Nữ 10A07
515 Bùi Huyền Trang 21-02-2004 Nữ 10A03
516 Cao Thùy Trang 03-06-2004 Nữ 10A02
517 Lê Thị Huyền Trang 07-03-2004 Nữ 10A14
518 Nguyễn Thị Thùy Trang 07-07-2004 Nữ 10A08
519 Nguyễn Trần Linh Trang 06-01-2004 Nữ 10A13
520 Phạm Hà Trang 29-04-2004 Nữ 10A09
521 Trịnh Thị Thùy Trang 16-05-2004 Nữ 10A10
522 Võ Ngọc Thùy Trang 10/02/2004 Nữ 10A12
523 Trần Vũ Anh Trí 12/11/2004 Nam 10A10
524 Bùi Minh Triết 31/10/2004 Nam 10A15
525 Nguyễn Huỳnh Phương Trinh 17/02/2004 Nữ 10A07
526 Nguyễn Ngọc Trinh 28-02-2004 Nữ 10A02
527 Trần Thị Phương Trinh 10-09-2004 Nữ 10A09
528 Văn Nguyễn Phương Trinh 26-05-2004 Nữ 10A15
529 Lê Ngọc Thanh Trúc 04-05-2004 Nữ 10A14
530 Trần Đào Sơn Trúc 28-02-2004 Nữ 10A02
531 Hoàng Anh Trung 18-01-2004 Nam 10A13
532 Nguyễn Thành Trung 26/09/2004 Nam 10A15
533 Trương Xuân Trung 09-01-2004 Nam 10A04
534 Trịnh Quang Trường 26-12-2004 Nam 10A14
535 Đặng Thanh 11/1/2004 Nam 10A11
536 Đào Anh 07/10/2004 Nam 10A10
537 Nguyễn Ngọc 16-05-2004 Nữ 10A15
538 Nguyễn Thanh 18/02/2004 Nam 10A14
539 Phạm Thị Cẩm 13-08-2004 Nữ 10A09
540 Đặng Hà Minh Tuấn 16/12/2003 Nam 10A03
541 Đỗ Danh Tuấn 08-12-2004 Nam 10A05
542 Nguyễn Minh Tuấn 08-12-2004 Nam 10A07
543 Nguyễn Thành Tuấn 27-02-2004 Nam 10A01
544 Trần Đức Tuấn 01-01-2004 Nam 10A12
545 Trần Hoàng Tuấn 28-06-2004 Nam 10A10
546 Trần Võ Anh Tuấn 12-10-2004 Nam 10A01
547 Trương Anh Tuấn 20-07-2004 Nam 10A07
548 Võ Anh Tuấn 15-11-2004 Nam 10A01
549 Trần Lê Thanh Tùng 19/01/2004 Nam 10A04
550 Hoàng Mạnh Tường 24-11-2004 Nam 10A10
551 Phan Vũ Cát Tường 08-02-2004 Nữ 10A14
552 Đàm Thị Ánh Tuyết 25-01-2004 Nữ 10A11
553 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19-02-2004 Nữ 10A11
554 Lê Minh Uyên 17-01-2004 Nữ 10A02
555 Nguyễn Thái Ngọc Phương Uyên 21/10/2004 Nữ 10A13
556 Nguyễn Thảo Uyên 06-07-2004 Nữ 10A14
557 Phạm Bùi Phương Uyên 23-07-2004 Nữ 10A11
558 Phạm Nguyễn Tú Uyên 02-04-2004 Nữ 10A02
559 Vũ Thị Ngọc Uyên 18-01-2004 Nữ 10A15
560 Lê Thị Thanh Vân 10-01-2004 Nữ 10A08
561 Trần Ngọc Khánh Vân 11-09-2004 Nữ 10A03
562 Trần Ngọc Khánh Vân 16/08/2004 Nữ 10A07
563 Vũ Kiều Thúy Vân 13-07-2004 Nữ 10A03
564 Phùng Hoàng Phương Vi 08/07/2004 Nữ 10A03
565 Phạm Thị Hoàng Ngọc Viên 28-02-2004 Nữ 10A06
566 Nguyễn Quốc Việt 27-01-2004 Nam 10A12
567 Đỗ Khắc Phú Vinh 18-07-2004 Nam 10A12
568 Hà Văn Phúc Vinh 04-10-2004 Nam 10A09
569 Nguyễn Quốc Vinh 14-05-2004 Nam 10A10
570 Nguyễn Tất Vinh 11-08-2004 Nam 10A13
571 Bùi Nguyễn Huyền Vy 06-09-2004 Nữ 10A15
572 Bùi Thị Hà Vy 16-06-2004 Nữ 10A12
573 Kiều Hoàng Thúy Vy 10/11/2004 Nữ 10A15
574 Lê Thị Thảo Vy 29-07-2004 Nữ 10A03
575 Lê Uyên Vy 18-03-2004 Nữ 10A13
576 Nguyễn Hải Vy 26-08-2004 Nữ 10A04
577 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy 07/01/2004 Nữ 10A01
578 Nguyễn Ngọc Tường Vy 19/01/2004 Nữ 10A03
579 Nguyễn Phạm Thúy Vy 02-03-2004 Nữ 10A03
580 Phan Lê Tường Vy 02-01-2004 Nữ 10A11
581 Tạ Ngọc Thanh Vy 24-07-2004 Nữ 10A04
582 Trần Huỳnh Thảo Vy 05-12-2004 Nữ 10A05
583 Trần Tường Vy 08-09-2004 Nữ 10A14
584 Đỗ Thị Thanh Xuân 02-01-2004 Nữ 10A05
585 Trương Đỗ Linh Xuân 29-02-2004 Nữ 10A12
586 Đoàn Nguyễn Như Ý 05-03-2004 Nữ 10A10
587 Nguyễn Như Ý 20-10-2004 Nữ 10A04
588 Đỗ Ngọc Yến 08/04/2004 Nữ 10A02
589 Hà Hữu Hoàng Yến 05-06-2004 Nữ 10A08
590 Lê Trần Hải Yến 16-08-2004 Nữ 10A09
591 Lưu Hoàng Yến 06-12-2004 Nữ 10A11
592 Phạm Mai Yến 12-01-2004 Nữ 10A04
593 Trần Hoàng Yến 15-08-2004 Nữ 10A11