Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh rủi ro về điện khi học trực tuyến

0
1800

Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT Đồng Nai, trường THPT Trấn Biên đề nghị quý phụ huynh và các em học sinh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh rủi ro về điện khi học trực tuyến theo hướng dẫn trong công văn như sau: