Kết quả và đăng ký phúc khảo (nếu có) kỳ kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK I – NH 2022 – 2023

0
10328

1. KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, ĐỊNH KỲ

GIỮA HỌC KỲ I – NH 2022 – 2023

(chính thức – Cập nhật ngày 06/12/2022)

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

2. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO (Nếu có) tại đây

– Hạn chót đăng ký phúc khảo: 17h00 thứ 3 (15/11/2022)