Khối 11: Danh sách đăng ký học nghề PT (2019 – 2020)

0
2468
Lớp Họ và tên Ngày sinh Nghề Ca GV
11A01 Chung Quý Bảo 20/03/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Hoàng Bùi An Ninh 20/03/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Trần Thanh Tâm 01/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Trần Tuấn Thành 31/07/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Nguyễn Thu Thảo 06/08/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Trần Danh Thịnh 30/03/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Nguyễn Thị Anh Thơ 17/06/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Trần Thị Thu Thủy 25/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Đinh Dương Hải Yến 29/04/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Lê Thanh Hà 17/12/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Ngô Minh Hiếu 16/08/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Nguyễn Minh Hiếu 07/07/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Nguyễn Thanh Hoàng 21/11/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Ninh Đức Minh Khang 14/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Lê Trung Nghĩa 22/03/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Trịnh Thị Minh Ngọc 05/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Ngô Trần Bảo Nguyên 28/04/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A01 Huỳnh Ngọc Tú Anh 18/12/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A01 Nguyễn Thị Hồng Phúc Thiên Anh 12/09/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A01 Phạm Minh Anh 31/07/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A01 Phạm Thị Minh Anh 16/10/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Đoàn Khánh Linh 10/04/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Thục Nhi 26/09/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Vũ Quỳnh Lệ Nhi 22/06/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Thị Liên Thảo 07/02/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Lê Anh Thư 08/03/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 01/08/2002 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Trần Lan Uyên 24/06/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Thị Thảo Vân 27/06/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Lê Trương Thảo Vy 14/04/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Kiều Huệ Chi 10/05/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Trương Quỳnh Chi 09/04/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Yến Chi 14/10/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Đinh Thị Ngọc Diệp 22/12/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Trần Linh Giao 22/05/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Thị Kim Hoa 25/06/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Lâm Thư Huy 13/06/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A01 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 25/12/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A02 Nguyễn Thái Bình 19/01/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Nguyễn Thanh Bình 30/06/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Thái Minh Đức 31/03/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Nguyễn Anh Khoa 20/01/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Trương Thị Ngọc Minh 14/11/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Nguyễn Thị Hằng Nga 03/09/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Phạm Đức Tâm 08/02/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/03/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A02 Phùng Thụy Vân An 13/06/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Văn Huy 03/05/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Hoàng Ngọc Minh Huyền 05/05/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Lê Thị Khánh Huyền 21/11/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Lê Nguyễn Khánh Hưng 24/02/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Quốc Hưng 19/04/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Lê Gia Khánh 24/05/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Khánh 03/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Mai Anh Khoa 11/04/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Trần Tuấn Kiệt 19/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Võ Nhật Kiều 29/05/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Đinh Thị Ngọc Anh 11/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Hà Thị Lưu Luyến 26/11/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Nhật Minh 29/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Đỗ Phương Nam 27/05/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Huỳnh Thị Khánh Ngân 23/09/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Phan Lê Bảo Ngọc 08/07/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Quản Huyền Nhi 12/06/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Đàm Thanh Phương 12/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Trần Thái Quang 29/04/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Trần Minh Thư 08/07/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Huỳnh Cát Tường 17/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Trần Quốc Anh 27/04/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Vũ Hải Yến 05/11/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Vũ Tuấn Anh 13/01/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Thảo Dung 04/08/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Vũ Ngân Hà 12/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Lê Hiếu 11/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Đặng Việt Hoàng 31/07/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A02 Nguyễn Thị Thúy Hồng 15/09/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A03 Nguyễn Thị Minh Anh 29/05/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Nguyễn Đình Nhật Bách 03/11/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Nguyễn Thái Bảo 04/04/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Trương Hoàng Lam 26/07/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Nguyễn Vũ Ngọc Nhi 11/12/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Bùi Minh Quân 02/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A03 Vũ Hoàng Thiên An 20/11/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Phạm Hoàng Bảo Châu 21/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Công Dương 25/10/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Lương Vũ Thanh Hà 21/11/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Dương Nguyệt Hằng 04/12/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Hà Huy Hoàng 30/04/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Phạm Hữu Hoàng 09/12/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Bùi Gia Huy 07/11/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Gia Hưng 01/06/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Trần Vũ Thu Hương 29/04/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Võ Nguyễn Mai Lan 03/06/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Hà Thị Tú Anh 15/11/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Lê Thị Mỹ Linh 22/02/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Trần Khánh Linh 03/08/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Nam Long 29/04/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Đoàn Thái Sơn 10/07/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Trần Quý Tài 06/10/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Phan Thị Thanh Thảo 25/07/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Huỳnh Thị Anh Thư 13/03/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Lê Thị Anh Thư 24/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Thủy Tiên 11/03/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Phạm Khánh Toàn 19/09/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Lê Việt Anh 29/03/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Phương Trinh 20/07/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Tú Uyên 29/09/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Văn Vương 17/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Chu Đào Tuyết Vy 13/07/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Huỳnh Thị Đoàn Vy 25/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Lan Anh 04/11/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Phương Anh 23/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Thị Chung Anh 13/12/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Thị Minh Anh 26/03/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Lê Đức Bảo 28/06/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A03 Nguyễn Hồ Gia Bảo 01/12/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A04 Trần Kim Anh 16/06/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Bùi Đình Công 01/02/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Vũ Lê Đức 31/05/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Nguyễn Thu Hiền 28/05/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Đoàn Mạnh Hùng 27/10/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Nguyễn Lê Nhật Nam 19/04/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Lê Yến Nhi 28/11/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Phạm Nguyễn Khánh Nhi 01/07/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Trần Quang Phúc 25/10/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Nguyễn Mai Phương 13/05/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Trịnh Võ Lâm Quý 21/09/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 06/09/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Trần Khiết Tường 13/01/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A04 Trần Thùy An 05/09/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Thị Thu Hà 21/04/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Phạm Thị Ánh Hồng 21/10/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lê Ngọc Khánh 19/03/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Trần Diệu Linh 19/09/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Ngọc Tường Loan 24/10/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Phạm Thị Cẩm Ly 04/02/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Trần Nguyễn Trà My 08/02/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/02/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lê Thị Hồng Ngọc 29/11/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Kim Ngọc 10/06/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Bùi Thị Vân Anh 31/01/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Vũ Thị Tuyết Nhung 21/06/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lê Quỳnh Như 09/12/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Trần Thị Phương Thảo 28/07/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/02/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Trần Minh Thư 15/07/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lê Thị Huyền Trang 11/09/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Ngô Bảo Trân 05/06/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Thùy Vân 14/10/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Hoàng Trần Yến Vy 24/11/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lee So You 18/01/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Đỗ Thị Mai Anh 23/09/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Lý Minh Anh 13/06/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Nguyễn Thị Lan Anh 19/03/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Thái Việt Anh 03/12/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Phạm Trọng Du 22/03/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Phan Ngọc Thùy Dương 20/07/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A04 Đỗ Thị Thu Hà 21/06/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A05 Lương Thành Vỹ 05/09/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A05 Đặng Văn Đức Anh 30/01/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Phạm Trung Hiếu 25/05/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trịnh Ngọc Hòa 27/10/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Huỳnh Chiêu Hoàng 25/03/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Đặng Trung Kiên 28/11/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Tống Khánh Vy Linh 02/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Phan Gia Bảo Long 19/09/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Ngọc Xuân Mai 12/11/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Hồ Thị Thúy Nga 13/01/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 12/06/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thị Hồng Ngân 26/03/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thị Kim Anh 07/08/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Cao Phương Nhi 16/08/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Thị Hồng Nhung 27/04/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Đình Minh Như 24/12/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Hoàng Phúc 02/02/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Tăng Văn Ngọc Quí 27/05/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thanh Thanh Tâm 21/02/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Dương Thanh Thảo 24/09/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Đặng Nguyễn Thanh Thảo 06/02/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Minh Thảo 29/01/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Tiến Anh 13/08/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Thị Phương Thảo 10/05/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Trung Thịnh 08/09/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thanh Thủy 07/06/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Hoàng Thị Thanh Thúy 25/01/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thị Tuyết Thư 23/09/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Vũ Nguyễn Hoài Thư 13/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Vũ Bảo Trân 01/10/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Đinh Quốc Trung 03/01/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Ngọc Thùy Vân 16/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Hoàng Nam Việt 26/12/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Trần Nguyễn Ngọc Ánh 11/06/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Đỗ Thành Công 12/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Đại Huy Cường 22/07/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Xuân Cường 01/03/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Ngọc Hải 27/05/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A05 Nguyễn Thái Bảo Hân 11/02/2003 Tin 4 1 T Bảy
11A06 Nguyễn Phước Việt 29/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A06 Hoàng Hải Anh 20/02/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Tuấn Dũng 05/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Lê Vũ Thùy Dương 11/08/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Trần Nguyễn Trí Đạt 11/10/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Lâm Hải Đăng 05/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Thu Huyền 10/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Thu Hương 01/09/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Vũ Minh Khoa 06/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Bùi Nhật Thuỳ Linh 20/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Ngô Thị Mỹ Linh 30/10/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Diệu Linh 29/09/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Hoàng Mai Anh 28/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Hoàng Minh 13/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Văn Huy Minh 02/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Vũ Văn Quang Minh 23/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Vũ Bùi Ngọc Ngân 03/03/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Trần Trọng Nhân 26/05/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Hà Thị Phương Nhung 16/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Doãn Hoàng Quân 01/10/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Đặng Thanh Sơn 03/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Hữu Tài 12/10/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Trần Ngọc Thanh Tâm 29/08/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Thị Lan Anh 26/09/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Đinh Thị Thu Thảo 13/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Mai Long Thiên 16/07/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Hồ Quốc Thịnh 25/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Hoàng Trần Anh Thư 23/01/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Thuỷ Tiên 22/02/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Mai Thị Thùy Trang 27/08/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Phạm Trần Tâm Trang 27/04/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Vũ Minh Trí 15/08/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Phạm Quang Vũ 07/09/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Đậu Hải Yến 13/05/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Ninh Quỳnh Anh 04/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Trần Thị Lan Anh 03/09/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Ngô Ngọc Ánh 08/06/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Huỳnh Bảo Châu 28/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Lê Đình Chung 19/11/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A06 Nguyễn Chí Công 28/10/2003 Tin 5 1 C Ngần
11A07 Trần Thị Ngọc Diệp 14/10/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 25/02/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Trịnh Thị Thanh Hương 11/06/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Trần Khánh Linh 22/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Hà Thị Hồng Nhung 23/11/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Hồng Nhung 15/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Minh Tâm 15/01/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Giang Sơn Thành 02/10/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Huỳnh Công Tiến 23/02/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Đại Tiến 22/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Phạm Quốc Toàn 09/05/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Trần Phương Trang 08/03/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Trần Thị Tú Trinh 27/07/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Sơn Tùng 12/12/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Trần Thị Lâu Bình 08/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A07 Nguyễn Phước Quế Anh 04/07/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Phạm Quỳnh Anh 13/03/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đoàn Duy Ân 14/08/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Thị Kim Cúc 02/11/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Minh Hiệp 05/12/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Hồ Sỹ Hưởng 25/05/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đoàn Đặng Vân Khánh 11/11/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Trần Gia Khiêm 17/10/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đặng Mẫn Linh 20/02/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Tống Ngọc Khánh Linh 15/11/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Trần Nhật Linh 03/07/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đoàn Phạm Minh Nguyên 30/05/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Hoàng Văn Minh Nhật 06/02/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đặng Nguyễn Lam Nhi 18/08/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đinh Hoàng Uyển Nhi 01/02/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Lê An Nhiên 28/01/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Lục Hoàng Tố Như 11/09/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Hoàng Võ Tú Quyên 17/09/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Hoàng Duy Tân 21/02/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Vũ Thị Thu Trang 30/08/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Đoàn Minh Tú 24/08/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Trần Kim Tuyết 15/03/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy 02/07/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Lê Hà Uyên Vy 05/04/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 22/09/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A07 Nguyễn Thúy Tường Vy 25/07/2003 Tin 9 2 T Bảy
11A08 Nguyễn Ngô Thanh An 30/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Bùi Nhật Anh 07/10/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Gia Bảo 29/04/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Vũ Thị Phương Diệu 23/09/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Thùy Dung 05/06/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Bùi Mạnh Dũng 22/12/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Xuân Đạt 02/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Thanh Hoàng 07/06/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Trần Thị Ngọc Hương 25/08/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Hoài Nam 03/05/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Lê Kiều Oanh 03/09/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Lê Đức Phát 27/04/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Lê Thị Diễm Quỳnh 20/09/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Nguyễn Bùi Huyền Trân 11/02/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Đào Đình Tùng 25/05/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Trần Đỗ Thảo Vy 15/04/2003 Điện 2 1 Cô Oanh
11A08 Trần Thị Ngọc Ánh 27/09/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Nguyễn Minh Duy 22/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Đoàn Mai Kỳ Duyên 20/03/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Đào Gia Hải 18/01/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Phạm Văn Hiếu 08/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Vương Mỹ Hoa 26/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Phạm Minh Khôi 21/09/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Nguyễn Thị Ngọc Linh 31/10/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Phan Hồng Mỹ Linh 13/11/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Trần Thùy Linh 13/11/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Bùi Minh Long 20/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Huỳnh Thị Xuân Mai 22/12/2002 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Nguyễn Thị Huệ Nhân 10/01/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Ngô Thụy Quỳnh Như 01/12/2003 Tin 10 2 C Ngần
11A08 Nguyễn Thanh Thảo Quyên 23/12/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Hà Nguyễn Như Quỳnh 18/08/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Cao Chí Thành 16/01/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Phạm Việt Thành 09/08/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Nguyễn Công Thịnh 10/01/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Bùi Khắc Thông 13/04/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Phạm Đình Tiến 21/02/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Lê Nữ Thùy Trang 04/08/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn 07/11/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Nguyễn Hùng Tuấn 19/01/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Hoàng Trí Tường 03/08/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A08 Vy Anh Việt 03/07/2003 Tin 11 2 C Hiền
11A09 Ngô Thị Ngọc Lan 02/06/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A09 Phan Thị Thùy Linh 26/11/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A09 Tôn Nữ Thị Mỹ Phương 22/05/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A09 Trần Thị Thu Tâm 11/10/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A09 Nguyễn Thị Yến Vy 11/04/2003 Điện 1 1 Cô Trang
11A09 Vũ Quốc An 02/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Đoàn Mai Ngọc Hân 14/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/03/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Phạm Thị Hương Hoa 12/10/2002 Tin 2 1 T Danh
11A09 Phạm Minh Hoàng 11/09/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trương Khánh Linh 20/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trương Thị Mỹ Linh 10/06/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Thị Xuân Mai 21/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Phan Huỳnh Kim Ngân 12/08/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Tống Ngọc Bảo Ngân 21/11/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Hà Tuấn Anh 21/05/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Phúc Gia Nghi 08/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/02/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Tô Vi Hồng Nhung 17/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Lê Ngọc Tâm Như 30/09/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trịnh Xuân Thanh 16/08/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Võ Trần Đan Thanh 12/01/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Việt Thắng 29/10/2002 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Võ Phương Thy 14/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Phạm Thủy Tiên 06/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trần Minh Tới 07/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Kỳ Anh 07/08/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Đào Lê Tuấn 03/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Đào Thị Phương Uyên 11/01/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Hồ Thành Vinh 27/12/2002 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 02/08/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Ngọc Yến Vy 06/11/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trần Vũ Minh Anh 31/08/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Vũ Thị Mai Anh 21/12/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Ngọc Diệp 25/10/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Trần Khương Duy 17/10/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Phạm Quốc Dũng 07/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A09 Nguyễn Tiến Đạt 24/07/2003 Tin 2 1 T Danh
11A10 Nguyễn Đỗ Ngọc Anh 11/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Ứng Thu Phương 17/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Phạm Hoàng Quân 26/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Nguyễn Thanh Tâm 01/10/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Đỗ Phương Uyên 26/02/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Nguyễn Tố Uyên 03/07/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Võ Thị Kỳ Duyên 04/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Thái Thành Đạt 10/04/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Lê Phạm Hương Giang 19/01/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Đào Ngọc Lan Hồng 28/05/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Đào Thị Mai Linh 31/10/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Lê Thị Phương Linh 12/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 22/05/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Hồ Đặng Nhã Phương 14/08/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A10 Trần Tường An 27/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Phạm Trung Huy 21/06/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Thị Bích Huyền 03/06/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Phan Trung Nghĩa 08/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Vỹ Giang Nhi 24/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Dương Minh Phát 23/06/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 La Đình Nhật Tân 23/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Trần Ngọc Hải Tân 23/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Vũ Hà Thanh Thanh 12/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Ngô Thị Thu Thảo 01/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Trần Vũ Anh Thư 12/08/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Hồ Thị Phương Anh 20/01/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Đoàn Vũ Thùy Trang 22/03/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Trần Thiên Trang 26/06/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Trần Quỳnh Trang 28/11/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Thanh Trúc 17/09/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Võ Văn Tuấn 14/05/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Phan Ngọc Cát Tường 06/03/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Phạm Như Ý 02/04/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Trần Minh Châu 06/12/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Mạnh Dũng 27/04/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Thái Ngọc Dũng 18/06/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Thị Thu Hà 25/03/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Hồ Huy Hoàng 22/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Nguyễn Minh Hoàng 25/12/2003 Tin 8 2 T Danh
11A10 Bùi Phước Huy 07/08/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Trần Lê Cẩm Anh 20/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Lê Huy Bảo 13/08/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Văn Cao Dương 02/06/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Hoàng Vũ Huy 08/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Thùy Hương 06/05/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Trần Trung Kiên 10/02/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Phạm Hoàng Linh 28/03/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Tạ Phạm Xuân Mai 26/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Ngọc Trà My 26/08/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Huỳnh Quí Ngọc 16/02/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Hoàng Bảo Nguyên 03/03/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Đỗ Nguyễn Ái Nhi 26/03/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Ngọc Phương 07/04/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Võ Lê Quân 11/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Đào Duy Thái 20/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Ngô Thị Thảo 20/09/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Huyền Trang 07/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Phạm Quỳnh Trang 02/11/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Lê Thị Ngọc Tú 27/08/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Hà Phương Uyên 05/06/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Lê Thành Vinh 09/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Trương Lê Công Vinh 06/12/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Đoàn Thanh Xuân 15/03/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Nguyễn Thị Ngọc Yến 26/09/2003 Điện 4 2 Cô Oanh
11A11 Bùi Phương Anh 20/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A11 Phạm Thu Phương 20/04/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A11 Nguyễn Văn Quân 31/08/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A11 Nguyễn Thị Tường Vi 25/01/2003 Tin 1 1 T Đạt
11A11 Nguyễn Thị Kim Anh 25/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Võ Huỳnh Phương Anh 19/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Lê Thùy Dương 17/12/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Hoàng Thị Huyền Hảo 26/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Bùi Nguyễn Đức Hùng 24/01/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Võ Nguyễn Khánh Huyền 22/02/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Nguyễn Thị Minh Hương 27/04/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Nguyễn Ngọc Minh 26/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Phạm Hà Thảo My 06/08/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Nguyễn Phương Thảo 05/10/2003 Tin 8 2 T Danh
11A11 Nguyễn Hiền Gia Uyên 03/07/2003 Tin 8 2 T Danh
11A12 Nguyễn Thị Thuý Hằng 07/08/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Luân Thục Nghi 15/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Võ Trần Như Ngọc 25/08/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Nguyễn Minh Nhật 02/03/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Nguyễn Tuấn Phong 14/12/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Lê Vũ Việt Quang 01/04/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Trần Minh Thiên 26/07/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A12 Nguyễn Đức Anh 09/12/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Ngọc Minh Huyền 01/10/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Thị Ngọc Huyền 16/02/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Sông Hương 11/10/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Lại Thị Thúy Hường 01/09/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trịnh Đặng Thiên Kim 07/04/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Lê Thành Lâm 28/04/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Bùi Phạm Ngọc Linh 09/10/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Ngô Trần Phương Linh 26/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Thảo Nhi 10/06/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Hoàng Kiều Oanh 01/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Ngọc Quế Anh 06/05/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Hồ Thị Phương 18/07/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Thị Lưu Phượng 28/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Cao Lệ Quyên 13/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Công Sơn 28/06/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Dương Thị Minh Thảo 10/03/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Đỗ Việt Thắng 07/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Lê Nguyễn Anh Thư 22/05/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Hoàng Văn Tiến 04/07/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Lưu Huyền Trang 06/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Đinh Tuấn Trung 25/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Thành Trung 27/06/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Thị Thanh Trúc 18/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Phương Uyên 17/10/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Bùi Nguyễn Khánh Vy 22/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Nguyễn Trâm Anh 25/07/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Phan Văn Anh 28/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Tuấn Anh 28/09/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Văn Thị Bích Dung 28/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Trần Minh Đạt 08/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A12 Bùi Nguyễn Bảo Hân 29/12/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Hồ Ngọc Bích 25/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Tạ Công Bình 15/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Lê Thị Kim Chi 05/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Đỗ Thị Thùy Dung 09/11/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Đỗ Thu Hiền 16/11/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Phạm Tuấn Hiệp 07/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Bùi Đình Hoàng 23/05/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Công Minh 13/12/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Ngọc Hải Minh 04/12/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Trần Hà My 21/06/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Vũ Thị Thúy Ngân 15/07/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Cao Thị Mỹ Nhung 15/07/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Tăng Thị Quỳnh Như 03/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Mai Phương 20/03/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Phan Hồng Quân 02/06/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Như Quỳnh 28/04/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Thị Thanh 09/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Trương Thị Mỹ Thạnh 21/04/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Vũ Xuân Thế 12/09/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 02/07/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Hoàng Thị Minh Thư 19/06/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Phan Thị Tú Trinh 26/08/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nguyễn Tất Trường 14/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Lê Anh Tuấn 17/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Tạ Ngọc Tuấn 10/04/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Võ Đức Phương Tuấn 21/01/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Lê Tường Vân 20/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Lê Khánh Vy 18/05/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Nghiêm Thị Thanh Xuân 31/10/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Trịnh Minh Anh 21/04/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A13 Lê Thị Vân Anh 27/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Nguyễn Thế Bảo 07/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Nguyễn Trần Ánh Dương 28/04/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Mai Quốc Huy 27/09/2002 Tin 3 1 C Thành
11A13 Nguyễn Trung Kiên 12/08/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Lê Nguyễn Nhật Minh 12/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Lưu Thị Ngọc Mỹ 04/06/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Nguyễn Phương Nam 14/01/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Nguyễn Phạm Linh Nhi 30/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Tô Thị Phương Thảo 12/11/2003 Tin 3 1 C Thành
11A13 Phùng Thị Anh Thư 20/12/2003 Tin 3 1 C Thành
11A14 Nguyễn Phạm Thị Phương Anh 20/10/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Trọng Đức 07/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Mai Thị Thu Hà 28/01/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thị Thanh Hiền 21/04/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Doãn Hoàng 28/07/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Bùi Thị Thanh Hương 22/11/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Trịnh Mỹ Linh 01/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Huỳnh Đình Luyện 02/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Quý Mùi 02/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Hoàng Thảo Ngọc 09/03/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Đặng Khánh Nguyên 09/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Quỳnh Anh 22/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 19/10/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Hoàng Phú 10/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Lê Minh Quang 29/09/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Hoàng Quân 01/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Hoàng Quyết 26/06/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Ngô Diễm Quỳnh 05/07/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Quang Thịnh 01/10/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Hồ Nguyễn Thùy 27/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thanh Thúy 03/01/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Cù Thị Anh Thư 09/09/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Trần Mai Anh 29/12/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Vũ Thân Minh Thư 29/10/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Đặng Doãn Toàn 18/06/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Phương Trang 03/03/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thị Thanh Trang 22/07/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thanh Trúc 26/04/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Ngô Trịnh Anh Tú 22/08/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Ngô Trịnh Anh Tuấn 22/08/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Bùi Thị Thu Vân 09/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/07/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thanh Xuân 12/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Ngọc Anh Chi 02/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Phi Yến 23/07/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Phạm Thị Ngọc Yến 09/02/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thị Linh Chi 20/05/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/08/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Hoàng Huỳnh Minh Duy 13/10/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 27/08/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A14 Võ Lê Thùy Duyên 05/12/2003 Tin 6 1 C Hiền
11A15 Đoàn Nghi Thảo 10/06/2003 Điện 3 2 Cô Trang
11A15 Nguyễn Chí Bảo 31/01/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Minh Bảo 30/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Lê Nguyên Chương 21/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Lưu Phương Dung 23/09/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trần Thị Thùy Dung 13/01/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trần Trọng Dũng 21/04/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Phạm Bình Dương 24/05/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Ngô Thị Hồng Đào 21/02/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Phạm Huỳnh Đức 23/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Trường Giang 14/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Thị Thu Hà 15/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Cấn Thị Thu Hiền 10/01/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Phạm Minh Hiền 14/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Đàm Đức Huy 10/02/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Quang Huy 04/11/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trần Quang Huy 06/12/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Lê Khánh Huyền 16/12/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Việt Hương 20/01/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Lê Thị Thanh Lan 11/12/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Đặng Trần Ngọc Linh 16/08/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Đinh Thị Thùy Linh 16/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trần Khánh Linh 31/08/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Thị Thúy Loan 29/12/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Khổng Nguyễn Minh Nhật 06/07/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Thảo Nhi 07/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Phạm Thế Sang 15/05/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Đình Toàn 13/08/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Vi Nguyễn Quốc Trung 24/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Bùi Anh Tuấn 27/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Lê Anh Tuấn 13/10/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Đỗ Tiến Anh 28/06/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 07/05/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trần Ngọc Hà Vy 28/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Huỳnh Nguyễn Hải An 21/03/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 14/11/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 25/08/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Phạm Võ Mai Anh 26/02/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Trương Thị Vân Anh 01/09/2003 Tin 7 2 T Đạt
11A15 Vũ Thị Tú Anh 12/12/2003 Tin 7 2 T Đạt