Lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK II – NH 2021-2022 (Bổ sung)

0
2672

Danh sách học sinh vắng thi khối 10 xem tại đây

Danh sách học sinh vắng thi khối 11 xem tại đây

Danh sách học sinh vắng thi khối 12 xem tại đây

1. Học sinh sử dụng tài khoản Azota của mình để đăng nhập và dự thi.

2. Khai báo đầy đủ thông tin theo hiển thị trên Azota.

3. Thời gian và đường link kiểm tra:

TT NGÀY GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI THỜI GIAN LÀM BÀI (phút) MÔN Đường link dự thi
1 12/4/2022 14h00 50 Vật lí – Khối 10: https://azota.vn/de-thi/bzd6mm

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/bdfozm

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/uohogz

2 15h00 50 Sử –         Khối 10: https://azota.vn/de-thi/frpuvt

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/p5xoro

3 16h00 50 Hóa –         Khối 10: https://azota.vn/de-thi/zjcugc

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/02s8ko

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/75pg5y

4 17h00 50 Sinh –         Sinh 10: https://azota.vn/de-thi/0itfo6

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/h4ixjd

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/fluhq2

5 13/4/2022 14h00 50 GDCD –         Khối 10: https://azota.vn/de-thi/vavdia

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/w0p7hu

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/ifd6ym

6 15h00 50 Địa lí –         Khối 10: https://azota.vn/de-thi/pmwef9

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/dtw48t

7 16h00 60 Toán –         Khối 10: https://azota.vn/de-thi/zpqrdb

–         Khối 11: https://azota.vn/de-thi/hp7y3u

–         Khối 12: https://azota.vn/de-thi/4xrzdj

8 17h10 50 Anh –         Khối 10 (Hệ 7 năm): https://azota.vn/de-thi/xtaji2

–         Khối 10 (Hệ 10 năm): https://azota.vn/de-thi/fxahma

–         Khối 11 (Hệ 7 năm): https://azota.vn/de-thi/tt66su

–         Khối 11 (Hệ 10 năm): https://azota.vn/de-thi/m0r76j

–         Khối 12 (Hệ 7 năm): https://azota.vn/de-thi/af5bws