TKB HK II – NH 2022-2023 Áp dụng từ ngày 30.01.2023 (Bổ sung TKB môn Thể dục và môn Công nghệ 12)

0
6515

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

– TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30.01.2023

II. TKB CHI TIẾT

III. TKB MÔN THỂ DỤC VÀ MÔN CÔNG NGHỆ

1. Học sinh lưu ý:

  • NẾU BỊ TRÙNG VỚI LỊCH HỌC TIẾNG ANH IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP THÌ PHẢI CHUYỂN LỚP CHO PHÙ HỢP (Liên hệ trực tiếp giáo viên của lớp muốn chuyển qua học).
  • Đây là các môn học bắt buộc trong chương trình GDPT. Nếu học sinh vắng quá số buổi, không đủ điều kiện qua môn (theo quy định),…sẽ phải thi lại hoặc ở lại lớp.

2. TKB môn thể dục xem tại đây

3. TKB môn công nghệ 12