CB-GV-NV và học sinh báo cáo tình hình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

0
3398

CB-GV-NV và học sinh kể từ ngày 01/09/2021 trở đi mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc đối tượng điều trị (F0) và cách ly (F1) thì đề nghị điền thông tin phía dưới để nhà trường tổng hợp. Chi tiết liên hệ 0986.818.650 (Cô Hợp – Y tế)

Điền thông tin báo cáo: Bấm vào đây