Cuộc thi Tìm hiểu và viết cảm nhận về Đảng cộng sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

0
1642

Thực hiện kế hoạch số 329-KH/TĐTN-BTG ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu và viết cảm nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2020) với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”;

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và niềm tin sắt son với Đảng; giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cuộc thi là đợt sinh hoạt sâu rộng, có tác dụng giáo dục chính trị đối với toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trường THPT Trấn Biên;

BCH Đoàn trường triển khai cuộc thi đến các chi đoàn, cụ thể như sau:

  1. CHỦ ĐỀ HỘI THI: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
  2. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
  3. Đối tượng dự thi: Tất cả đoàn viên, thanh niên có tài khoản facebook.
  4. Thời gian: được tổ chức trong 03 tuần, từ 26/12/2019 đến hết ngày 16/01/2020. Dự kiến trao tổng kết trao giải trong tháng 02/2020.
  5. Hình thức thi:

Thi trực tuyến trên trang Fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai” (https://www.facebook.com/TTDongnai/) thông qua website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myahoha.vn/) và thực hiện 01 bài viết cảm nhận về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó:

+ Tuần 1: Từ 26/12/2019 đến ngày 02/01/2020: trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề Dấu ấn lịch sử – Ánh sáng soi đường”

+ Tuần 2: Từ 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020: trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề Vinh quang Việt Nam – Vững bước tương lai”

+ Tuần 3: Từ 10/01/2020 đến ngày 16/01/2020: thực hiện bài viết về 01 tấm gương điển hình trong việc học tập và rèn luyện đạo đức, lý tưởng cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc 01 mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đoàn, Hội tham gia tích cực và có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ở địa phương, đơn vị và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.

  1. Nội dung, yêu cầu về Cuộc thi:

4.1. Nội dung:

– Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

Trên đây là kế hoạch Triển khai cuộc thi Tìm hiểu và viết cảm nhận về Đảng cộng sản Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính đề nghị quý thầy cô giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và tổ chức cho lớp mình tham gia đầy đủ, nhiệt tình.

Nơi nhận:

– Chi đoàn (t/hiện);

– Chi ủy – BGH (chỉ đạo) ;

– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nguyễn Thế Mạnh

Một số hình ảnh dự thi