Danh sách giáo viên coi thi tuyển sinh vào lớp 10 – NH 2020-2021

0
3676

– Giám thị có mặt tại hội đồng coi thi lúc 8h00 ngày 21/7/2020 để làm nhiệm vụ.

– Đề nghị quý thầy cô có mặt đúng giờ và đầy đủ.

– Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10