Danh sách xếp lớp học sinh khối 10, năm học 2021 – 2022

0
10288

Dự kiến ngày 24/8/2021 học sinh tập trung tại trường để nhận lớp. Khi đi tập trung thì học sinh mặc đồng phục của năm học lớp 9 (Không đeo khăn quàng). Nhớ mang theo phiếu thu tiền để nhận đồng phục mới.

(Mốc thời gian trên có thể thay đổi tùy theo tình hình. Học sinh thường xuyên vào trang https://thpttranbien.edu.vn/ để xem thông báo mới nhất)

Mọi chi tiết xin liên hệ cô Phương 098 8610277

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính
Lớp Đăng ký
IELTS
1 Nguyễn Quốc An 22-02-2006 Đồng Nai Nam 10A11
2 Hà Việt Bình An 19-02-2006 Đồng Nai Nam 10A04
3 Nguyễn Lê Thùy An 28-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
4 Phạm Trần Thùy An 14-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
5 Nguyễn Văn Trần An 28-04-2006 Đồng Nai Nam 10A11 X
6 Nguyễn Phương An 12-06-2006 Bình Dương Nữ 10A07
7 Nguyễn Hữu Bình An 24-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A04 X
8 Nguyễn Thị An 03-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
9 Hà Hữu Trường An 10-08-2006 Đồng Nai Nam 10A08
10 Nguyễn Thụy An 15-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
11 Đào Lê Thúy An 26-10-2006 Đồng Nai Nam 10A07
12 Lý Thế An 25-08-2006 Thanh Hóa Nam 10A06
13 Lê Quốc Ân 06-04-2006 Đồng Nai Nam 10A02
14 Trần Nam Anh 29-09-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 10A11
15 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 03-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
16 Vũ Duy Anh 14-05-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A03
17 Đặng Hồng Anh 25-02-2006 Thanh Hóa Nam 10A13
18 Nguyễn Thị Kim Anh 15-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
19 Lê Thị Lan Anh 21-05-2006 Hải Phòng Nữ 10A04
20 Nguyễn Ngọc Lan Anh 11-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A03 X
21 Ngô Lan Anh 21-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
22 Nguyễn Trần Mai Anh 20-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
23 Lê Hoàng Lan Anh 18-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
24 Tống Vân Anh 07-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
25 Trần Phan Quỳnh Anh 02-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
26 Chu Tuấn Anh 26-10-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A06
27 Nguyễn Thị Lan Anh 10-04-2006 Hà Tĩnh Nữ 10A09
28 Hỏa Đoàn Phương Anh 25-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
29 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh 20-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
30 Nguyễn Tuấn Hoài Anh 04-11-2006 Đồng Nai Nam 10A11 X
31 Đoàn Ngọc Anh 23-07-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A12
32 Nguyễn Đức Anh 20-02-2006 Đồng Nai Nam 10A14 X
33 Đào Thị Quỳnh Anh 09-11-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A15
34 Phạm Ngọc Anh 19-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
35 Đặng Minh Anh 04-01-2006 Thanh Hoá Nữ 10A08
36 Nguyễn Mai Anh 02-08-2006 Nam Định Nữ 10A09
37 Nguyễn Ngọc Phương Anh 04-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 X
38 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 08-04-2006 Hà Tĩnh Nam 10A13
39 Dương Thị Ngọc Anh 29-11-2006 Thanh Hóa Nữ 10A08 X
40 Khổng Thị Hải Anh 28-01-2006 Thái Bình Nữ 10A09
41 Phạm Vũ Mai Anh 27-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
42 Dương Thị Thảo Anh 25-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
43 Đỗ Đức Anh 20-08-2006 Nam Định Nam 10A12
44 Đặng Thị Mai Anh 18-09-2006 Đồng Nai Nam 10A07
45 Nguyễn Ngọc Ánh 11-12-2006 Thái Bình Nữ 10A04 X
46 Thiều Nguyễn Ngọc Ánh 14-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
47 Nguyễn Văn Bách 18-09-2006 Nghệ An Nam 10A06
48 Nhữ Thị Khánh Băng 05-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
49 Nguyễn Duy Bằng 30-04-2006 Bình Định Nam 10A04 X
50 Nguyễn Trọng Bằng 03-02-2006 Đồng Nai Nam 10A14
51 Phan Viết Gia Bảo 18-07-2006 Đồng Nai Nam 10A12
52 Đinh Quốc Bảo 21-11-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A03
53 Vũ Hoàng Thiên Bảo 31-10-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A11
54 Hồ Quốc Bảo 01-10-2006 Đồng Nai Nam 10A12
55 Hoàng Gia Bảo 18-03-2006 Đồng Nai Nam 10A05
56 Nguyễn Quốc Bảo 04-11-2006 Đồng Nai Nam 10A08
57 Hoàng Gia Bảo 15-06-2006 Đồng Nai Nam 10A11
58 Trần Chí Bảo 21-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A15 X
59 Nguyễn Gia Bảo 30-11-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 10A07
60 Dương Ngọc Bảo Bảo 26-08-2006 TP.Hồ Chí Minh Nữ 10A08 X
61 Nguyễn Gia Bảo 06-03-2006 Đồng Nai Nam 10A05
62 Tôn Quang Gia Bảo 25-10-2006 Đồng Nai Nam 10A01
63 Nguyễn Gia Bảo 06-02-2006 Đồng Nai Nam 10A10
64 Đinh Gia Bảo 15-10-2006 Đồng Nai Nam 10A11
65 Vũ Trần Gia Bảo 19-02-2006 Đồng Nai Nam 10A09
66 Lê Ngọc Bích 05-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A01 X
67 Vũ Trịnh Ngọc Bích 07-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
68 Bùi Vũ Hòa Bình 13/04/2006 Đồng Nai Nam 10A15
69 Nguyễn Hữu Hải Bình 20-04-2006 Đồng Nai Nam 10A12
70 Hoàng Đỗ Minh Châu 31-10-2006 Lâm Đồng Nữ 10A02
71 Nguyễn Đoàn Minh Chi 25-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
72 Nguyễn Huỳnh Khánh Chi 12-07-2006 Bình Định Nữ 10A11
73 Vũ Văn Chiến 03-07-2006 Đồng Nai Nam 10A09
74 Nguyễn Minh Chiến 27-08-2006 Đồng Nai Nam 10A03
75 Nguyễn Văn Công 13-08-2006 Hà Tĩnh Nam 10A12
76 Hoàng Tiến Cương 10-03-2006 Hà Tĩnh Nam 10A13
77 Phạm Anh Cường 05-03-2006 Đồng Nai Nam 10A04
78 Nguyễn Thảo Đan 12-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
79 Đỗ Ngọc Nguyên Đan 19-05-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A12
80 Hoàng Thụy Anh Đào 30-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
81 Trần Tiến Đạt 08-07-2006 Đồng Nai Nam 10A05 X
82 Mai Quý Đạt 12-09-2006 Đồng Nai Nam 10A06
83 Nguyễn Thành Đạt 02-11-2006 Đồng Nai Nam 10A07
84 Lê Bá Đạt 20-05-2006 Đồng Nai Nam 10A13
85 Phan Tuấn Đạt 09-07-2006 Đồng Nai Nam 10A07
86 Nguyễn Lê Quốc Đạt 13-01-2006 Lâm Đồng Nam 10A08 X
87 Hà Nguyễn Tiến Đạt 09-09-2006 Đồng Nai Nam 10A09 X
88 Nguyễn Vũ Thành Đạt 07/02/2006 Đồng Nai Nữ 10A07
89 Trần Tiến Đạt 17-07-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A07
90 Đinh Thị Ngọc Diệp 24-06-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A08
91 Đỗ Hồng Diệu 02/07/2006 Thanh Hóa Nữ 10A01 X
92 Nguyễn Thục Đoan 02-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
93 Đỗ Hà Minh Đức 03-05-2006 Đồng Nai Nam 10A13
94 Chu Bảo Đức 31-10-2006 Đồng Nai Nam 10A02 X
95 Nguyễn Minh Đức 08-04-2006 Đồng Nai Nam 10A14 X
96 Phan Huy Đức 24-01-2006 Đồng Nai Nam 10A04
97 Phạm Minh Đức 07-08-2006 Đồng Nai Nam 10A02
98 Phan Đại Đức 04-02-2006 Đồng Nai Nam 10A03
99 Đinh Xuân Đức 22-03-2006 Ninh Bình Nam 10A06
100 Trần Thanh Đức 29-11-2006 Đồng Nai Nam 10A14
101 Phạm Trung Đức 27-03-2006 Đồng Nai Nam 10A02
102 Nguyễn Cao Phương Dung 12-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
103 Mai Thị Thùy Dung 24-06-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A10
104 Nguyễn Phan Thùy Dung 14-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A10 X
105 Trần Thị Phương Dung 30-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
106 Trần Tiến Dũng 17-08-2006 Đồng Nai Nam 10A13 X
107 Nguyễn Mạnh Dũng 16-03-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A10
108 Nguyễn Tiến Dũng 21-04-2006 Đồng Nai Nam 10A14
109 Mai Văn Dũng 11-03-2006 Đồng Nai Nam 10A15
110 Nguyễn Hùng Dũng 08-03-2006 Đồng Nai Nam 10A13
111 Nguyễn Đại Dương 10-12-2006 Đồng Nai Nam 10A05
112 Vũ Thị Thùy Dương 17-10-2006 Nam Định Nữ 10A02 X
113 Nguyễn Thị Thùy Dương 23-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
114 Vũ Thùy Dương 01-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
115 Vương Huy Dương 09/04/2006 Đồng Nai Nữ 10A07
116 Dương Minh Duy 10-12-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A01
117 Nguyễn Thanh Duy 27-02-2006 Đồng Nai Nam 10A08
118 Phạm Khánh Duy 03-03-2006 Đồng Nai Nam 10A01
119 Trịnh Quang Duy 31-08-2006 Đồng Nai Nam 10A11 X
120 Đỗ Ngọc Duyên 05-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A08 X
121 Đặng Thị Hương Giang 29-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 X
122 Đỗ Hương Giang 24-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
123 Chu Linh Giang 16-08-2006 Thái Nguyên Nữ 10A04 X
124 Trần Nguyễn Hương Giang 11-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
125 Tôn Lê Bảo Giang 08-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A01 X
126 Quách Trần Hương Giang 15-08-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A11
127 Phạm Hương Giang 01-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 X
128 Nguyễn Hoàng Linh Giang 05-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
129 Nguyễn Quỳnh Giao 02-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
130 Mai Mai 17-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
131 Trần Thái Hải 15-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
132 Lương Hoàng 15-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A14 X
133 Trần Bảo Ngọc 26-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
134 Nguyễn Ngọc 30-05-2006 Sơn La Nữ 10A06
135 Phạm Thu 12-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
136 Lê Thị Thu 03-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A15 X
137 Đầu Hoàng Hải 02-10-2006 Thanh Hóa Nam 10A05
138 Vũ Hoàng Hải 22-12-2006 Đồng Nai Nam 10A01
139 Võ Trường Hải 14-03-2006 Đồng Nai Nam 10A02
140 Bùi Thanh Hải 10-08-2006 Đồng Nai Nam 10A09 X
141 Nguyễn Đỗ Trường Hải 02-04-2006 Đồng Nai Nam 10A13
142 Nguyễn Trần Duy Hải 09-03-2006 Đồng Nai Nam 10A10
143 Nguyễn Ngọc Hải 14-03-2006 Đồng Nai Nam 10A05
144 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 15-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A02 x
145 Lâm Gia Hân 30-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A06
146 Nguyễn Ngọc Hân 26-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
147 Nguyễn Ngọc Hân 20-11-2006 TP.Hồ Chí Minh Nữ 10A07 x
148 Trương Lê Gia Hân 15-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A07 x
149 Đào Ngọc Gia Hân 09/07/2006 Bình Dương Nữ 10A07 x
150 Thái Minh Hằng 02-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
151 Nguyễn Thị Thu Hằng 06-04-2006 Quảng Ngãi Nữ 10A10
152 Trần Thị Minh Hằng 16-08-2006 Ninh Bình Nữ 10A03 x
153 Nguyễn Thị Kim Hằng 21-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
154 Đỗ Nhật Hào 27-02-2006 Đồng Nai Nam 10A07
155 Trần Thị Hậu 10-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
156 Bùi Thanh Hiền 12-07-2006 Thái Bình Nữ 10A02
157 Lê Thị Diệu Hiền 03-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
158 Nguyễn Xuân Hiền 28-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
159 Nguyễn Thị Hiền 03-04-2006 Hà Nam Nữ 10A10 x
160 Lê Hoàng Minh Hiển 12-05-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A03
161 Nguyễn Thái Hoàng Hiệp 01-02-2006 Đồng Nai Nam 10A09
162 Nguyễn Văn Hiếu 02-12-2006 Đồng Nai Nam 10A15
163 Trần Minh Hiếu 17-10-2006 Đồng Nai Nam 10A09
164 Trần Trung Hiếu 01-08-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A08 x
165 Lưu Trung Hiếu 09-01-2006 Đồng Nai Nam 10A10
166 Quách Phạm Minh Hiếu 05-08-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A15
167 Huỳnh Đặng Minh Hiếu 13-09-2006 Quảng Ngãi Nam 10A14
168 Hà Huy Hiệu 09-10-2006 Đồng Nai Nam 10A10
169 Nguyễn Thị Hồng Hoa 25-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
170 Nguyễn Thị Thu Hòa 01-02-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A13
171 Phan Thị Xuân Hoài 01-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
172 Vũ Huy Hoàng 07-10-2006 Đồng Nai Nam 10A01
173 Nguyễn Huy Hoàng 25-03-2006 Đồng Nai Nam 10A01
174 Phạm Trần Huy Hoàng 04-12-2006 Đồng Nai Nam 10A11 x
175 Trần Nhật Hoàng 18-08-2006 Đồng Nai Nam 10A11
176 Phạm Khánh Hoàng 10-09-2006 Đồng Nai Nam 10A06
177 Nguyễn Minh Hoàng 06-11-2006 Đồng Nai Nam 10A06
178 Nguyễn Huy Hoàng 05-02-2006 Đồng Nai Nam 10A15
179 Ngô Phạm Tuyền Huê 31-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
180 Đỗ Quốc Hùng 03-07-2006 Đồng Nai Nam 10A08
181 Nguyễn Mạnh Hùng 26-03-2006 Đồng Nai Nam 10A14 x
182 Cao Nguyễn Gia Hưng 02-01-2006 Đồng Nai Nam 10A02
183 Vũ Chí Hưng 19-01-2006 Đồng Nai Nam 10A09
184 Nguyễn Quốc Hưng 09-01-2006 Đồng Nai Nam 10A05
185 Hoàng Văn Hưng 03-03-2006 Đồng Nai Nam 10A06
186 Cao Quốc Hưng 01-01-2006 Nam Định Nam 10A07
187 Trần Nhật Quỳnh Hương 10-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
188 Hoàng Thị Mai Hương 22-12-2005 Bình Dương Nữ 10A12
189 Võ Ngọc Quỳnh Hương 01-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
190 Nguyễn Ngọc Dịu Hương 26-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
191 Nguyễn Quỳnh Hương 04-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
192 Hồ Quê Hương 14-09-2006 Đồng Nai Nam 10A05 x
193 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 16-06-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A06
194 Phạm Gia Huy 21-01-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A09
195 Nguyễn Kim Huy 21-06-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A09
196 Triệu Quốc Huy 09-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A02
197 Lê Bảo Huy 21-07-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A03
198 Phan Đức Huy 08-01-2006 Đồng Nai Nam 10A05
199 Trịnh Gia Huy 08-01-2006 Đồng Nai Nam 10A09
200 Ngô Gia Huy 30-09-2006 Đồng Nai Nam 10A10
201 Cao Gia Huy 24-01-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 10A07
202 Lương Quang Huy 27-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A07
203 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
204 Nguyễn Vân Khánh Huyền 18-03-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A11
205 Hồ Thị Thanh Huyền 21-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A03
206 Vũ Minh Huyền 02-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
207 Đỗ Khánh Huyền 05-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A03 x
208 Phan Xuân Khải 03-09-2006 Đồng Nai Nam 10A03
209 Phạm Hữu Quốc Khang 28-02-2006 Cà Mau Nam 10A02
210 Hồ Trần Gia Khang 07-06-2006 Đồng Nai Nam 10A12 x
211 Nguyễn Mạnh Khang 23-06-2006 Bình Định Nam 10A12
212 Trần Khắc Khang 29-10-2006 Đồng Nai Nam 10A11
213 Nguyễn Hoàng Mai Khanh 28-09-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A02
214 Trần Gia Khanh 05-06-2006 Đồng Nai Nam 10A12
215 Nguyễn Hà Vân Khánh 16-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
216 Phan Hoàng Quốc Khánh 09-05-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 10A01
217 Hoàng Lê Khánh 16-12-2006 Đồng Nai Nam 10A01
218 Ngô Phan Đức Khánh 09-12-2006 Đồng Nai Nam 10A04 X
219 Lê Đỗ Hoàng Nhật Khánh 30-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
220 Lê Duy Khánh 13-01-2006 Đồng Nai Nam 10A10
221 Bùi Hoàng Nam Khánh 30-03-2006 Đồng Nai Nam 10A12
222 Nguyễn Nam Khánh 09-01-2006 Thanh Hoá Nam 10A10
223 Phùng Quốc Khánh 25-04-2006 Đồng Nai Nam 10A12
224 Nguyễn Mạnh Khiêm 28-03-2006 Đồng Nai Nam 10A06
225 Nguyễn Tài Khoa 22-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 10A01
226 Tôn Thất Nguyên Khoa 14-02-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A01
227 Nguyễn Nhật Khoa 23-06-2006 Đồng Nai Nam 10A01
228 Đinh Anh Khoa 15-03-2006 Đồng Nai Nam 10A03 X
229 Nguyễn Đình Đăng Khoa 10-09-2006 Đồng Nai Nam 10A15 X
230 Trần Mai Anh Khoa 11-12-2006 Đồng Nai Nam 10A13
231 Nguyễn Anh Khôi 19-10-2006 Đồng Nai Nam 10A14
232 Huỳnh Tuấn Khôi 13-02-2006 Đồng Nai Nam 10A02
233 Trần Đăng Khôi 17-10-2006 Đồng Nai Nam 10A14
234 Đinh Ngọc Khuê 28-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
235 Hoàng Vũ Ánh Khuê 20-09-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A07
236 Trần Đức Kiên 10-11-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A09
237 Nguyễn Anh Kiệt 04-03-2006 Đồng Nai Nam 10A05 X
238 Nguyễn Đức Tấn Kiệt 19-07-2006 Đồng Nai Nam 10A02
239 Nguyễn Anh Kiệt 08-01-2006 Đồng Nai Nam 10A15
240 Trần Tuấn Kiệt 21-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
241 Ninh Thụy Hạ Lam 12-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
242 Nguyễn Bảo Lâm 25-11-2006 Đồng Nai Nam 10A14
243 Nguyễn Thị Thu Lan 18-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
244 Lại Nguyễn Bảo Lan 12-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A04
245 Nguyễn Vũ Bảo Lân 12-01-2006 Đồng Nai Nam 10A03
246 Nguyễn Mạnh Lân 29-08-2006 Đồng Nai Nam 10A01 X
247 Hồ Ngọc Linh 01-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
248 Nguyễn Phạm Thùy Linh 20-03-2006 Ninh Bình Nữ 10A02
249 Lê Hoàng Gia Linh 10-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
250 Ngô Thị Thùy Linh 02-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
251 Nguyễn Thị Phương Linh 29-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
252 Vũ Gia Linh 20-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
253 Nguyễn Trúc Linh 29-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A14 X
254 Lường Thị Mai Linh 30-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A15 X
255 Nguyễn Khánh Linh 31-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
256 Đinh Thị Bảo Linh 01-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
257 Đậu Thị Diệu Linh 25-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
258 Vũ Ngọc Khánh Linh 17-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
259 Trương Thị Mỹ Linh 17-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
260 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A06 X
261 Trần Thị Diệu Linh 30-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
262 Nguyễn Hà Phương Linh 11-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
263 Hà Nguyễn Khánh Linh 12-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
264 Nguyễn Khánh Linh 03-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
265 Lê Nguyễn Phương Linh 30-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
266 Huỳnh Thị Kim Loan 14-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
267 Nguyễn Tấn Lộc 13-05-2006 Đồng Nai Nam 10A08 X
268 Nguyễn Tất Lợi 19-06-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A02 X
269 Nguyễn Hoàng Long 22-03-2006 Đồng Nai Nam 10A04
270 Nguyễn Thành Long 25-01-2006 Đồng Nai Nam 10A03
271 Nguyễn Hoàng Long 30-08-2006 Đồng Nai Nam 10A02
272 Vũ Thành Long 30-12-2006 Đồng Nai Nam 10A14
273 Phạm Thành Long 31-08-2006 Đồng Nai Nam 10A06
274 Lê Hoàng Gia Long 10-07-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A06
275 Đặng Nguyễn Minh Luân 04-01-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A12
276 Trần Đức Lương 06-10-2006 Đồng Nai Nam 10A07
277 Nguyễn Thanh Lương 11-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
278 Nguyễn Ngọc Đan Ly 15-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
279 Hoàng Thị Ngọc Ly 22-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
280 Huỳnh Ngọc Thảo Ly 20-09-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A03
281 Bùi Quỳnh Mai 10-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
282 Nguyễn Xuân Mai 14-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A15 X
283 Đậu Thị Thanh Mai 12-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A04
284 Nguyễn Trần Phương Mai 08-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
285 Phan Nguyễn Ngọc Mai 10-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
286 Vũ Xuân Mai 03-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
287 Nguyễn Tùng Mai 01-01-2006 Phú Thọ Nữ 10A09 X
288 Lê Võ Quỳnh Mai 02-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
289 Nguyễn Thị Thanh Mai 22-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
290 Phạm Thị Lệ Mai 12/08/2006 Hải Phòng Nữ 10A05
291 Hữu Cao Minh Mẫn 29-11-2006 Đồng Nai Nam 10A13 X
292 Nguyễn Duy Mạnh 04-12-2006 Đồng Nai Nam 10A08
293 Phạm Duy Mạnh 16-09-2006 Đồng Nai Nam 10A15
294 Lê Quang Minh 08-04-2006 Thanh Hóa Nam 10A05
295 Nguyễn Hoàng Minh 08-01-2006 Đồng Nai Nam 10A07
296 Nguyễn Hồng Minh 08-01-2006 Hà Nam Nam 10A13
297 Bùi Phạm Bảo Minh 15-03-2006 Đồng Nai Nam 10A08
298 Lê Huỳnh Tuấn Minh 02-10-2006 Đồng Nai Nam 10A04 X
299 Hoàng Vương Phương Minh 18-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
300 Lương Duy Minh 04-11-2006 Đồng Nai Nam 10A08
301 Nguyễn Hoàng Thái Minh 10-07-2006 Đồng Nai Nam 10A12
302 Nguyễn Đặng Trà My 01-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
303 Võ Hà My 28-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A06
304 Nguyễn Hà My 05-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
305 Nguyễn Hoài Nam 28-07-2005 Quảng Ninh Nam 10A13
306 Đặng Nhật Nam 03-08-2006 Hà Nội Nam 10A04
307 Chu Thanh Nam 28-11-2006 Đồng Nai Nam 10A01
308 Phạm Tiến Nam 05-04-2006 Đồng Nai Nam 10A15
309 Đặng Thị Thúy Nga 07-07-2006 Nghệ An Nữ 10A05
310 Nguyễn Thiên Nga 08-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
311 Bùi Thanh Nga 19-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
312 Phan Bảo Ngân 05-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
313 Lê Tuyết Ngân 11-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A03 X
314 Trần Lưu Ngân 24-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 X
315 Cao Thị Thanh Ngân 11-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
316 Lê Thanh Ngân 27-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A04 X
317 Hoàng Mai Ngân 12-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
318 Nguyễn Bảo Ngân 12-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
319 Trần Bích Ngân 01-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
320 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 16-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
321 Mai Ngọc Kim Ngân 22-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
322 Phạm Vũ Thy Ngân 07-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
323 Nguyễn Thiên Ngân 19-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
324 Trương Thị Kim Ngân 15-12-2006 Đồng Nai Nam 10A07
325 Trần Xuân Nghi 05-07-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A07 X
326 Trần Bội Nghi 05-09-2006 TP.Hồ Chí Minh Nữ 10A06 X
327 Vũ Quỳnh Ngọc 30-10-2006 Tp. HCM Nữ 10A02
328 Dương Nguyễn Khánh Ngọc 18-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
329 Phạm Bùi Khánh Ngọc 29-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
330 Mai Thị Hồng Ngọc 19-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
331 Huỳnh Triệu Ngọc 27-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
332 Lưu Minh Ngọc 19-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
333 Lê Thu Ngọc 20-12-2005 Đồng Nai Nữ 10A07
334 Trần Thị Bảo Ngọc 08-04-2006 Lào Cai Nữ 10A09
335 Nguyễn Hồng Ngọc 08-03-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A10
336 Nguyễn Minh Nguyên 05-04-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A03
337 Phan Thảo Nguyên 05-02-2006 Bà Rịa – Vũng Tàu Nữ 10A13
338 Phan Đoàn Thảo Nguyên 07-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
339 Huỳnh Nguyễn Minh Nguyên 07/01/2006 Đồng Nai Nam 10A03
340 Vũ Nguyễn Thảo Nguyên 06-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
341 Lê Hoài Quỳnh Nguyên 15-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
342 Đào Bình Nguyên 26-03-2006 Đồng Nai Nam 10A15
343 Đỗ Hạnh Nguyên 18-05-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A11
344 Ninh Gia Nguyễn 30-11-2006 Đồng Nai Nam 10A10
345 Nguyễn Minh Nguyệt 23-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A08 X
346 Lại Thị Kim Nguyệt 03-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 X
347 Hà Văn Nhâm 20-04-2006 Đồng Nai Nam 10A06 X
348 Hồ Sỹ Nhân 30-01-2006 Đồng Nai Nam 10A14
349 Phạm Chí Nhân 16-01-2006 Đồng Nai Nam 10A11
350 Nguyễn Thành Nhân 26-03-2006 Đồng Nai Nam 10A13
351 Trần Thiện Nhân 19-05-2006 Đồng Nai Nam 10A13
352 Trần Minh Nhật 14-06-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A11
353 Ngô Minh Nhật 01-01-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A15
354 Nguyễn Minh Hoàng Nhật 04-05-2006 Đồng Nai Nam 10A06
355 Đặng Việt Nhật 01-09-2006 Đồng Nai Nam 10A07 X
356 Đặng Minh Nhật 26-03-2006 TP.Hồ Chí Minh Nam 10A03
357 Nguyễn Thế Nhật 27-10-2006 Đồng Nai Nam 10A04
358 Nguyễn Minh Nhật 01-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
359 Trần Nguyễn Minh Nhật 04-10-2006 Đồng Nai Nam 10A14
360 Phạm Vũ Minh Nhật 24-12-2006 Nam Định Nam 10A14
361 Lâm Tâm Nhi 20-01-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A08
362 Tống Yến Nhi 19-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
363 Nguyễn Hải Nhi 25-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
364 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 27-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
365 Phạm Hồ Uyên Nhi 07-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
366 Vũ Ngọc Thảo Nhi 27-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
367 Phạm Thị Yến Nhi 07-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 x
368 Phạm Hoàng Nhi 08-09-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A09
369 Nguyễn Xuân Nhi 05-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A03 x
370 Nguyễn Yến Nhi 03-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
371 Bùi Trương Quỳnh Nhi 19-09-2006 Thừa Thiên-Huế Nữ 10A07
372 Nguyễn Lê Uyển Nhi 16-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
373 Trần Bảo Nhi 02/05/2006 Đồng Nai Nữ 10A08 x
374 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 20-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
375 Hồ Quỳnh Như 05-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
376 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
377 Nguyễn Quỳnh Như 22-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 10A01 x
378 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
379 Vũ Thị Quỳnh Như 12-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 x
380 Dương Hoàng Tâm Như 28-01-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A09
381 Lương Tâm Như 19-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
382 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A04 x
383 Hà Giang Quỳnh Như 04-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
384 Bùi Ngọc Quỳnh Như 23-04-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A05 x
385 Dương Hoàng Quỳnh Như 28-01-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A11
386 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
387 Nguyễn Đào Yến Nhung 27-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
388 Đào Khánh Nhung 02-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
389 Vũ Hoàng Kim Nhung 19-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
390 Trần Kim Nhung 04-09-2006 Hải Dương Nữ 10A05 x
391 Nguyễn Điền Tấn Phát 02-11-2006 Đồng Nai Nam 10A01
392 Phan Mai Nguyên Phi 19-03-2006 Đà Nẵng Nữ 10A04 x
393 Trương Khắc Nhật Phi 05-03-2006 Đồng Nai Nam 10A08
394 Lưu Tuấn Phong 16-12-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A11
395 Chử Đức Phong 10-09-2006 Đồng Nai Nam 10A02
396 Nguyễn Nhất Phong 19-10-2006 Đồng Nai Nam 10A14 x
397 Thái Tuấn Phong 13-10-2006 Đồng Nai Nam 10A10
398 Nguyễn Đức Phú 18-09-2006 Đồng Nai Nam 10A09
399 Vũ Đức Phúc 09-02-2006 Đồng Nai Nam 10A04 x
400 Vũ Đình Hoàng Phúc 03-05-2006 Đồng Nai Nam 10A15
401 Phạm Huy Phúc 06-04-2006 Quảng Ngãi Nam 10A12
402 Nguyễn Trí Phúc 27-12-2006 Đồng Nai Nam 10A08
403 Nguyễn Phan Hồng Phúc 22-01-2006 Đồng Nai Nam 10A05
404 Trần Thanh Phúc 11-08-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 10A12
405 Đỗ Phạm Hoàng Phúc 16-04-2006 Đồng Nai Nam 10A13 x
406 Đinh Ngọc Phước 13-03-2006 Đồng Nai Nam 10A15 x
407 Đồng Vũ Mai Phương 02-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
408 Đỗ Thụy Mai Phương 05-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A01
409 Huỳnh Thị Mai Phương 13-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
410 Nguyễn Hoàng Mai Phương 27-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
411 Hoàng Trúc Phương 16-04-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A12
412 Lê Thu Phương 20-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
413 Trần Thu Phương 17-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
414 Nguyễn Ngô Bảo Phương 12-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A12 x
415 Nguyễn Lê Thanh Phương 13-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
416 Nguyễn Thị Thu Phương 30-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
417 Mạnh Hoàng Quân 17-09-2006 Đồng Nai Nam 10A02
418 Đinh Lê Anh Quân 21-10-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A04
419 Đoàn Minh Quân 07-11-2006 Đồng Nai Nam 10A09
420 Nhâm Minh Quân 10-05-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A10
421 Trần Duy Quân 06-03-2006 Đồng Nai Nam 10A10
422 Trần Minh Quân 12-04-2006 Đồng Nai Nam 10A02
423 Đào Minh Quân 24-09-2006 Đồng Nai Nam 10A05 x
424 Nguyễn Anh Quân 29-09-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A09 x
425 Nguyễn Viết Quân 08-10-2006 Đồng Nai Nam 10A10
426 Khúc Minh Quân 23-04-2006 Đồng Nai Nam 10A15
427 Ngô Minh Quang 15-08-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A05
428 Cao Văn Minh Quốc 28-07-2006 Thanh Hóa Nam 10A11 X
429 Phạm Đức Quý 07-09-2006 Đồng Nai Nam 10A11
430 Lý Thành Quý 20-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A15
431 Nguyễn Nhật Thục Quyên 23-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
432 Phạm Lâm Quyền 17-07-2006 Đồng Nai Nam 10A08
433 Phạm Đình Quyết 09-01-2006 Đồng Nai Nam 10A09
434 Phạm Như Quỳnh 10-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
435 Vũ Thị Như Quỳnh 17-01-2006 Bắc Ninh Nữ 10A03
436 Vũ Ngọc Khánh Quỳnh 16-03-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A02
437 Huỳnh Mai Diễm Quỳnh 19-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
438 Nguyễn Trương Như Quỳnh 10/11/2006 Đồng Nai Nữ 10A01 X
439 Nguyễn Như Quỳnh 15-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
440 Nguyễn Như Quỳnh 17-07-2006 Bà Rịa – Vũng Tàu Nữ 10A14
441 Nguyễn Như Quỳnh 17-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
442 Vũ Như Quỳnh 10-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
443 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 06-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A07 X
444 Phan Như Quỳnh 04-02-2006 Hà Tĩnh Nữ 10A07
445 Lầu Thị Diễm Quỳnh 09-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
446 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 11-12-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A06
447 Kim Trung Sơn 03-05-2006 Đồng Nai Nam 10A15
448 Hồ Thị Hạnh Tâm 07-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
449 Lê Minh Tâm 13-01-2006 Đồng Nai Nam 10A04 X
450 Nguyễn Chí Tâm 10-02-2006 Đồng Nai Nam 10A04
451 Hà Mỹ Tâm 26-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
452 Nguyễn Thành Tâm 04-05-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A11
453 Trần Đặng Ngân Tâm 24-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
454 Đỗ Ngọc Minh Tâm 06-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
455 Đỗ Thanh Tâm 18-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
456 Phạm Quốc Thái 28-08-2006 Hải Phòng Nam 10A12
457 Nguyễn Duy Thái 16-10-2006 Đồng Nai Nam 10A13
458 Hoàng Lâm Quốc Thái 19-01-2006 Lào Cai Nam 10A08
459 Phạm Quang Thái 07-07-2006 Đồng Nai Nam 10A04
460 Nguyễn Hữu Thắng 20-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A03
461 Nguyễn Viết Thắng 25-08-2006 Đồng Nai Nam 10A08
462 Nguyễn Đức Thắng 24-06-2006 Đồng Nai Nam 10A06
463 Nguyễn Đức Thắng 14-08-2006 Đồng Nai Nam 10A07
464 Nguyễn Toàn Thắng 23-07-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 10A06
465 Trịnh Hoàng Trúc Thanh 10-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
466 Lê Nguyễn Trang Thanh 02-03-2006 TP.Hồ Chí Minh Nữ 10A09 X
467 Nguyễn Lê Ngọc Thanh 19-06-2006 Đồng Nai Nam 10A08
468 Nguyễn Phương Thanh 25-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A07 X
469 Nguyễn Vũ Kiều Thanh 18-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
470 Trần Ngọc Thành 13-04-2006 Đồng Nai Nam 10A04
471 Hoàng Văn Thành 31-03-2006 Đồng Nai Nam 10A14
472 Nguyễn Minh Thành 05-02-2006 Đồng Nai Nam 10A05
473 Phùng Đinh Phương Thảo 26-12-2006 Nghệ An Nữ 10A02
474 Bùi Thị Phương Thảo 12-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
475 Nghiêm Thị Thanh Thảo 21-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
476 Chu Nguyễn Thanh Thảo 02-06-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A02
477 Võ Quỳnh Phương Thảo 17-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
478 Nguyễn Phương Thảo 24-04-2006 Thái Bình Nữ 10A05
479 Vũ Đặng Thanh Thảo 15-07-2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 10A04 X
480 Trần Thị Mai Thảo 19-05-2006 Long An Nữ 10A10
481 Đoàn Phương Thảo 28-10-2006 Quảng Bình Nữ 10A05
482 Bùi Phương Thảo 13-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A14 X
483 Lưu Hà Thanh Thảo 02-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
484 Mã Thanh Thảo 20-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
485 Phạm Thanh Thảo 03-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
486 Đinh Phương Thảo 09-01-2006 Hải Dương Nữ 10A06
487 Nguyễn Phạm Phương Thảo 07-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 X
488 Võ Thị Phương Thảo 02-10-2006 Nghệ An Nữ 10A08 X
489 Phạm Ngọc Nhã Thi 05-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
490 Lê Minh Thiện 18-01-2006 Đồng Nai Nam 10A06
491 Trần Gia Thiều 11-04-2006 Đồng Nai Nam 10A10
492 Đỗ Hoàng Trang Thơ 14-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
493 Nguyễn Hoàng Hà Thu 17-11-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A14
494 Đào Nguyễn Anh Thư 03-03-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A04
495 Hoàng Anh Thư 26-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A04
496 Nguyễn Nguyễn Phương Thư 08-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
497 Nguyễn Anh Thư 08-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
498 Trịnh Hồ Anh Thư 25-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
499 Vũ Trần Anh Thư 08-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
500 Ngô Hồ Anh Thư 24-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
501 Nguyễn Anh Thư 23-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 X
502 Cao Hoàng Anh Thư 27-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
503 Phan Anh Thư 08-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
504 Nguyễn Minh Thư 13-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
505 Trần Vũ Uyên Thư 27-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
506 Hà Anh Thư 09-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
507 Mai Minh Thuận 08-07-2006 Đồng Nai Nam 10A10 X
508 Nguyễn Huỳnh Duy Thức 16-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
509 Trương Ngọc Thương 17-02-2006 Quảng Bình Nữ 10A03
510 Nguyễn Lê Phương Thùy 28-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
511 Nguyễn Xuân Thủy 24-03-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A13
512 Hoàng Hương Thủy 02-08-2006 Hải Phòng Nữ 10A06
513 Phan Ngọc Bảo Thy 20-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
514 Đỗ Thùy Tiên 09-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
515 Vũ Thủy Tiên 19-03-2006 Nam Định Nữ 10A01
516 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 22-10-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A06
517 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 25-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A11 X
518 Trần Thị Cẩm Tiên 21-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
519 Phạm Minh Tiến 27-02-2006 Đồng Nai Nam 10A01
520 Kiều Hùng Tiến 05-11-2006 Đồng Nai Nam 10A15 X
521 Trần Ngọc Tiến 16-12-2006 Đồng Nai Nam 10A10
522 Nguyễn Đức Tín 21-07-2006 TP. Hồ Chí Minh Nam 10A09 X
523 Nguyễn Thị Bảo Trâm 11-01-2006 Hà Tây Nữ 10A02
524 Nguyễn Ngọc Trâm 08-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
525 Hà Ngọc Bảo Trâm 14-10-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A02
526 Lê Thị Phương Trâm 02-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 X
527 Ngô Huỳnh Trâm 11-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
528 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 13-06-2006 Hà Tĩnh Nữ 10A07
529 Phan Nguyễn Quỳnh Trâm 18-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
530 Lê Ngọc Mai Trâm 17-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
531 Phan Ngọc Bảo Trâm 24-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
532 Phạm Ngọc Thùy Trâm 25-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
533 Nguyễn Bảo Trân 05-12-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A04
534 Trần Nguyễn Bảo Trân 11-10-2006 Cà Mau Nữ 10A15
535 Phùng Ngọc Bảo Trân 23-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
536 Nguyễn Ái Trân Trân 01-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A11 X
537 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09-09-2006 Bình Dương Nữ 10A10 X
538 Bùi Thị Minh Trang 28-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A01 X
539 Dương Lê Huyền Trang 01-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
540 Trần Nguyễn Thùy Trang 30-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
541 Phạm Thị Tuyết Trang 10-11-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A05
542 Trần Thùy Trang 08-03-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
543 Phạm Quỳnh Trang 27-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A09 X
544 Lê Thị Thùy Trang 23-11-2006 Quảng Nam Nữ 10A05
545 Trần Hà Trang 18-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
546 Lê Thùy Trang 08-11-2006 Hà Tĩnh Nữ 10A08
547 Lê Huyền Trang 14-03-2006 Quảng Bình Nữ 10A10
548 Lê Hoàng Thu Trang 13/08/2006 Đồng Nai Nữ 10A05 X
549 Phạm Vũ Đoan Trang 13-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
550 Nguyễn Phạm Đoan Trang 24-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
551 Đặng Trọng Trí 20-09-2006 Đồng Nai Nam 10A01
552 Mai Lê Minh Trí 25-05-2006 Đồng Nai Nam 10A11
553 Nguyễn Minh Trí 08-07-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A09
554 Phạm Thiên Trí 21-11-2006 Tp Hồ Chí Minh Nam 10A12
555 Thái Phạm Nhân Triết 27-07-2006 Đồng Nai Nam 10A01
556 Lê Minh Triết 24-04-2006 Tp. Hồ Chí Minh Nam 10A07
557 Nguyễn Hải Triều 20-07-2006 Đồng Nai Nam 10A06 X
558 Hoàng Hà Phương Trinh 20-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
559 Phan Thị Hiền Trinh 02-01-2006 Hà Tĩnh Nữ 10A10
560 Lê Thị Thu Trinh 20-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A11 X
561 Tôn Nữ Phương Trinh 22-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A11 X
562 Nguyễn Đức Trọng 20-12-2006 Đồng Nai Nam 10A02 X
563 Nguyễn Danh Trọng 01-04-2006 Nghệ An Nam 10A02
564 Lý Minh Trúc 19-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A10 X
565 Ngô Ngọc Thanh Trúc 21-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A06 X
566 Đinh Lê Thanh Trúc 07-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A15
567 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06-12-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A02
568 Lê Thanh Trúc 21-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
569 Phan Quang Trung 14-05-2006 Đồng Nai Nam 10A13
570 Phùng Xuân Trung 09-12-2006 Đồng Nai Nam 10A14
571 Nguyễn Lê Quang Trung 27-07-2006 Đồng Nai Nam 10A12
572 Đỗ Văn Hoàng Trung 19-04-2006 Đồng Nai Nam 10A07
573 Trần Quang Trường 05-05-2006 Nam Định Nam 10A08
574 Hà Hoàng Cẩm 22-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A07
575 Phạm Nguyễn Thiên 08-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A13
576 Trần Quốc Tuấn 02-02-2006 Đồng Nai Nam 10A03
577 Đặng Huy Tuấn 31-08-2006 Đồng Nai Nam 10A05
578 Trương Lê Anh Tuấn 19-02-2006 Đồng Nai Nam 10A12
579 Triệu Quốc Tuấn 16-11-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A08
580 Nguyễn Thanh Tùng 11-09-2006 Đồng Nai Nam 10A10
581 Võ Đăng Tùng 03-11-2006 Đồng Nai Nam 10A03
582 Phạm Đăng Tùng 25-12-2006 Thanh Hóa Nam 10A09
583 Tống Thị Tuyết 09-03-2006 Ninh Bình Nữ 10A03 x
584 Phạm Nguyễn Tâm Uyên 29-08-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A09
585 Nguyễn Song Nhật Uyên 05-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
586 Trịnh Thảo Uyên 15-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
587 Trịnh Thu Uyên 29-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A06
588 Võ Hoài Phương Uyên 23-11-2006 Thừa Thiên – Huế Nữ 10A15
589 Nguyễn Tú Uyên 01-12-2006 Ninh Bình Nữ 10A06
590 Đàm Phương Uyên 12-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
591 Nguyễn Lê Tường Vân 11-01-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
592 Nguyễn Diệu Cẩm Vân 01-10-2006 Đồng Nai Nữ 10A12
593 Bùi Thùy Vân 06-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
594 Mai Thị Thảo Vân 10-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A13
595 Nguyễn Phạm Tường Vi 18/10/2006 Đồng Nai Nữ 10A01 x
596 Trần Ngọc Tú Vi 08-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A10
597 Nguyễn Quốc Việt 22-02-2006 Đồng Nai Nam 10A10
598 Nguyễn Quốc Việt 26-09-2006 TP Hồ Chí Minh Nam 10A14
599 Nguyễn Đức Tuấn Việt 27-07-2006 Đồng Nai Nam 10A07
600 Nguyễn Hoàng Việt 25-02-2006 Đồng Nai Nam 10A05
601 Thái Hồng Mai Việt 25-08-2006 Đồng Nai Nam 10A07
602 Nguyễn Quốc Việt 06/04/2006 Đồng Nai Nữ 10A07
603 Phạm Đức Vinh 12-10-2006 Đắk Lắk Nam 10A06
604 Nguyễn Lý Quang Vinh 14-10-2006 Đồng Nai Nam 10A04
605 Hoàng Ngọc Minh 13-11-2006 Đồng Nai Nam 10A01
606 Bùi Ngọc Anh 26-02-2006 Đồng Nai Nam 10A04
607 Lê Tấn 28-06-2006 Đồng Nai Nam 10A02 x
608 Phạm Văn 02-04-2006 Đồng Nai Nam 10A15
609 Phạm Yến Vy 05-11-2006 Đồng Nai Nữ 10A04
610 Trần Nguyễn Tường Vy 15-07-2006 Nghệ An Nữ 10A01
611 Phạm Ngọc Thúy Vy 09-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A08
612 Trần Nhật Hải Vy 21-09-2006 Đắk Lắk Nữ 10A08 x
613 Nguyễn Thị Yến Vy 28-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A09
614 Nguyễn Thị Tường Vy 04-08-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
615 Khổng Đồng Thúy Vy 21-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A11
616 Trần Ngọc Thảo Vy 28-08-2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ 10A09
617 Đỗ Ngọc Tường Vy 22-12-2006 Đồng Nai Nữ 10A10 x
618 Võ Bùi Thùy Vy 05-05-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
619 Đỗ Thanh Xuân 07-02-2006 Đồng Nai Nữ 10A03
620 Lê Thị Thanh Xuân 18-07-2006 Đồng Nai Nữ 10A14
621 Phạm Nguyễn Như Ý 23-04-2006 Đồng Nai Nữ 10A02
622 Vũ Nguyễn Hải Yến 04-11-2006 Hải Dương Nữ 10A01 x
623 Ngô Thị Hải Yến 22-04-2006 TP Hồ Chí Minh Nữ 10A07
624 Hoàng Hải Yến 04-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A05
625 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 28-09-2006 Đồng Nai Nữ 10A13 x
626 Đỗ Hoàng Hải Yến 04-06-2006 Đồng Nai Nữ 10A01
627 Trương Ngọc Hải Yến 03-01-2006 TP. Hồ Chí Minh Nữ 10A06