Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2024-2025

0
3080

Lưu ý: Số thứ tự trong danh sách này là Số thứ tự hồ sơ nhập học

Học sinh trúng tuyển lưu ý các mốc thời gian xem tại đây

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Tổng điểm
1 Bùi Nguyễn Hoài An 26/07/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.25
2 Nguyễn Ngọc Hà An 11/01/2009 Đồng Nai 42.25
3 Nguyễn Ngọc Vĩnh An 07-01-2009 Tp Hồ Chí Minh 40.75
4 Nguyễn Thị Kim An 07-10-2009 Đồng Nai 40.25
5 Phạm Minh Hà An 11-11-2009 Đồng Nai 42.25
6 Thái Thị Thanh An 04-01-2009 Nghệ An 43.25
7 Trần Ngọc Thúy An 26-05-2009 Tp Hồ Chí Minh 43.75
8 Trần Quỳnh Thùy An 15-06-2009 Đồng Nai 41.25
9 Trịnh Minh Khánh An 20/09/2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
10 Võ Quỳnh An 06/03/2009 Đồng Nai 40.5
11 Vũ Thị Hà An 12-06-2009 Đồng Nai 45.25
12 Nguyễn Hoàng Ân 12-06-2009 Đồng Nai 42.5
13 Nguyễn Lâm Thiên Ân 25/08/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42
14 Nguyễn Thiên Ân 06-11-2009 Đồng Nai 42.75
15 Nguyễn Tuấn Hoàng Ân 02-01-2009 Đồng Nai 43
16 Phạm Nguyễn Hồng Ân 26-09-2009 Đồng Nai 43.5
17 Bùi Trần Hà Anh 02-11-2009 Đồng Nai 42.75
18 Đặng Quỳnh Anh 02/02/2009 Đồng Nai 40.75
19 Đỗ Thị Hoàng Anh 31-01-2009 Đồng Nai 38.75
20 Hà Minh Anh 26/03/2009 Hải Dương 40.75
21 Hà Trần Trâm Anh 29-03-2009 Đồng Nai 39.5
22 Hồ Quỳnh Anh 23-08-2009 Đồng Nai 43.75
23 Lê Duy Anh 15-05-2009 Đồng Nai 45.75
24 Lê Huỳnh Anh 13-02-2009 Tp Hồ Chí Minh 43
25 Lê Quỳnh Anh 19-11-2009 Đồng Nai 45.25
26 Lê Quỳnh Anh 29-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.75
27 Lê Thanh Bảo Anh 05-03-2009 Đồng Nai 39
28 Lương Mai Quỳnh Anh 14-07-2009 Đồng Nai 44.5
29 Lý Hà Anh 28-03-2009 Đồng Nai 44
30 Ngô Điệp Tú Anh 06/06/2009 Đồng Nai 39.5
31 Ngô Trâm Anh 20-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
32 Nguyễn Hải Anh 05-12-2009 Đồng Nai 45.25
33 Nguyễn Hoàng Lan Anh 22-07-2009 Đồng Nai 38.5
34 Nguyễn Ngọc Anh 18-03-2009 Đồng Nai 40.25
35 Nguyễn Ngọc Minh Anh 01-12-2009 Đồng Nai 44
36 Nguyễn Thị Hải Anh 01-01-2009 Đồng Nai 44
37 Nguyễn Thị Lâm Anh 26-09-2009 Đồng Nai 38.5
38 Nguyễn Thị Phương Anh 24-11-2009 Quảng Bình 40.5
39 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 31-08-2009 Thanh Hoá 41
40 Nguyễn Thiên Anh 18-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39
41 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 30-09-2009 Bà Rịa-Vũng Tàu 41.25
42 Nguyễn Võ Quỳnh Anh 25/07/2009 Tp. Hồ Chí Minh 40
43 Phạm Đan Anh 09-01-2009 Đồng Nai 40.5
44 Phạm Hoàng Ngọc Anh 08/03/2009 Đồng Nai 40
45 Phạm Quỳnh Anh 30-10-2009 Đồng Nai 41.25
46 Phan Phạm Việt Anh 18-09-2009 Đồng Nai 38
47 Thái Nhật Anh 03-04-2009 Đồng Nai 39.75
48 Trần Hoàng Anh 13/03/2009 Đồng Nai 42.75
49 Trần Hồng Anh 17-09-2009 Đồng Nai 42.75
50 Trần Minh Anh 23-07-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
51 Trần Thị Quỳnh Anh 20-05-2009 Đồng Nai 43.25
52 Trịnh Cẩm Anh 10/12/2009 Đồng Nai 40.5
53 Trương Kim Anh 05/03/2009 Bạc Liêu 40.5
54 Uông Hoàng Quỳnh Anh 24-07-2009 Đồng Nai 43.25
55 Võ Duy Anh 11-08-2009 Đồng Nai 39.25
56 Võ Hoàng Anh 23-07-2009 Đồng Nai 44.25
57 Vũ Hoàng Lan Anh 11-01-2009 Đồng Nai 39.75
58 Vũ Trần Vân Anh 14-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 44
59 Vũ Võ Lan Anh 26-06-2009 Đồng Nai 43
60 Vương Quế Anh 12-01-2009 Đồng Nai 38.25
61 Bùi Ngọc Ánh 13-02-2009 Thái Bình 42.5
62 Hoàng Kim Ánh 31/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
63 Nguyễn Ngọc Ánh 30-03-2009 Đồng Nai 45
64 Phạm Minh Ánh 10-01-2009 Đồng Nai 39
65 Đoàn Gia Bảo 03-11-2009 Đồng Nai 43.25
66 Đoàn Kim Gia Bảo 10-09-2009 Đồng Nai 39.75
67 Hoàng Gia Bảo 06-12-2009 Đồng Nai 41.25
68 Lưu Gia Bảo 27-05-2009 Đồng Nai 42
69 Nguyễn Diệp Bảo Bảo 16-05-2009 Tp.Hồ Chí Minh 38.75
70 Nguyễn Đình Bảo 06-07-2009 Đồng Nai 39
71 Nguyễn Đình Gia Bảo 23-10-2009 Đồng Nai 41.75
72 Nguyễn Phan Quốc Bảo 14-04-2009 Đồng Nai 43.25
73 Nguyễn Quốc Bảo 14-03-2009 Đồng Nai 40.25
74 Ông Ngọc Bảo 23-06-2009 Đồng Nai 42.5
75 Phan Gia Bảo 26-07-2009 Đồng Nai 42
76 Trần Gia Bảo 16-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43
77 Trần Hoàng Gia Bảo 20/08/2009 Đồng Nai 43.5
78 Trần Lê Gia Bảo 12-10-2009 Đồng Nai 41.25
79 Vũ Lâm Gia Bảo 30-08-2009 Đồng Nai 40.5
80 Bùi Ngọc Bích 19-04-2009 Đồng Nai 41.25
81 Đỗ Ngọc Bích 21/09/2009 Đồng Nai 38.25
82 Đặng Thị Bình 09/12/2009 Đồng Nai 39
83 Nguyễn An Bình 25-12-2008 Đồng Nai 41.75
84 Nguyễn Đức Bình 21-06-2009 Đồng Nai 42.5
85 Nguyễn Quốc Bình 03-07-2009 Tp. Hồ Chí Minh 37.75
86 Nguyễn Thanh Bình 01/11/2009 Đồng Nai 42
87 Nguyễn Thế Bình 27/05/2009 Đồng Nai 40.25
88 Bùi Ngọc Minh Châu 24-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.5
89 Đinh Hoàng Diệu Châu 25-08-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
90 Đỗ Hoàng Bảo Châu 17-08-2009 TP Hồ Chí Minh 38.25
91 Lê Ngọc Minh Châu 20-01-2009 Đồng Nai 42.5
92 Nhâm Hoàng Bảo Châu 13-04-2009 Đồng Nai 39.5
93 Bùi Thị Quỳnh Chi 24-11-2009 Đồng Nai 42.5
94 Hồ Nguyễn Phương Chi 21-05-2009 Đồng Nai 40
95 Hoàng Lê Hạnh Chi 22-08-2009 Đồng Nai 43.75
96 Nguyễn An Chi 16-09-2009 Đồng Nai 44.75
97 Nguyễn Bảo Lan Chi 29-08-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
98 Nguyễn Lê Tùng Chi 13/10/2009 Đồng Nai 42.75
99 Nguyễn Linh Chi 25/11/2009 Hà Tĩnh 43.5
100 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 16-08-2009 Đồng Nai 40.5
101 Nguyễn Phương Chi 04-11-2009 Tp. Hà Nội 42.5
102 Phạm Thị Diệp Chi 24-02-2009 Đồng Nai 40
103 Vũ Phạm Quỳnh Chi 27/09/2009 Đồng Nai 42
104 Nguyễn Đức Chí 07-03-2009 Đồng Nai 43.25
105 Phạm Nguyễn Trí Công 05-01-2009 Đồng Nai 44.5
106 Nguyễn Ngọc Cương 27-06-2009 Đồng Nai 37.75
107 Nguyễn Đức Huy Cường 01-10-2009 Đồng Nai 38.5
108 Nguyễn Hùng Cường 12/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
109 Nguyễn Đại 01-02-2009 Đồng Nai 42.75
110 Nguyễn Ngọc Anh Đào 21-08-2009 Đồng Nai 40.75
111 Chế Nguyễn Minh Đạt 16/04/2009 Đồng Nai 40
112 Hoàng Minh Đạt 20-07-2009 Đồng Nai 39.25
113 Hoàng Quốc Đạt 20-07-2009 Tp Hồ Chí Minh 38.5
114 Nguyễn Sỹ Trần Đạt 02-08-2009 Hà Tĩnh 39.75
115 Nguyễn Tấn Đạt 05/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43
116 Nguyễn Tiến Đạt 15-04-2009 Đồng Nai 38.25
117 Phạm Tiến Đạt 07/04/2009 Đồng Nai 38.25
118 Phạm Viết Đạt 06-03-2009 Đồng Nai 40
119 Phan Công Tiến Đạt 11-02-2009 Nghệ An 43.75
120 Nguyễn Đoàn Ngọc Diễm 27-11-2009 Nghệ An 44.5
121 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 04-08-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 39.25
122 Phạm Ngọc Diệp 13/01/2009 An Giang 39.25
123 Võ Ngọc Diệp 10-08-2009 Đồng Nai 43.5
124 Trịnh Ngọc Huyền Diệu 17-04-2009 Nam Định 41.75
125 Dương Ngọc Đồng 02-01-2009 Đồng Nai 44.25
126 Hoàng Minh Đức 27-10-2009 Đồng Nai 38.25
127 Hoàng Ngọc Minh Đức 09/08/2009 Đồng Nai 42.5
128 Khương Văn Minh Đức 02-08-2009 Đồng Nai 43
129 Lý Minh Đức 05-01-2009 Quảng Ngãi 38.5
130 Nguyễn Anh Đức 06-01-2009 Đồng Nai 44.5
131 Phạm Mạnh Đức 31-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
132 Trần Minh Đức 29-06-2009 Đồng Nai 41.5
133 Lưu Thuỳ Dung 17-07-2009 Đồng Nai 44.5
134 Nguyễn Ngọc Dung 18-10-2009 Đồng Nai 38
135 Phạm Thùy Dung 13/03/2009 Đồng Nai 45.25
136 Bùi Trung Dũng 08/11/2009 Đồng Nai 43.75
137 Lê Nguyên Mai Dũng 02-01-2009 Đồng Nai 42.75
138 Nguyễn Tấn Dũng 27-06-2009 Đồng Nai 42.25
139 Nguyễn Tiến Dũng 31-01-2009 Đồng Nai 43.5
140 Nguyễn Tiến Dũng 21-02-2009 Đồng Nai 40
141 Trần Tấn Dũng 16-12-2009 Hà Tĩnh 42
142 Nguyễn Minh Dương 19-01-2009 Đồng Nai 40.5
143 Phạm Thùy Dương 01/08/2009 Đồng Nai 41.75
144 Phan Ánh Dương 05-03-2009 Đồng Nai 43.25
145 Trần Thùy Dương 24/02/2009 Đồng Nai 41.5
146 Lục Khánh Duy 01-03-2009 Tp Hồ Chí Minh 43
147 Nguyễn Hoàng Minh Duy 30-01-2009 Đồng Nai 40.25
148 Phạm Bá Hải Duy 21-04-2009 Kiên Giang 40.25
149 Trần Nguyễn Minh Duy 26-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
150 Phạm Nguyễn Thảo Duyên 02-05-2009 Đồng Nai 43.5
151 Nguyễn Võ Trà Giang 11-08-2009 Đồng Nai 38.5
152 Vũ Hoàng Giang 04-02-2009 Đồng Nai 41
153 Lê Ngọc Thái 24-02-2009 Đồng Nai 40.75
154 Lê Thanh 09-02-2009 Đồng Nai 43.25
155 Lê Thu 25-12-2009 Đồng Nai 43.25
156 Nguyễn Minh 17-06-2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.5
157 Nguyễn Trần Thu 22-01-2009 Đồng Nai 44.5
158 Phạm Hoàng 28/05/2009 Đồng Nai 42.5
159 Phạm Ngân 29-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
160 Phạm Thị Thanh 07-10-2009 Đồng Nai 40.75
161 Phan Khánh 03-02-2009 Đồng Nai 44.25
162 Phùng Nguyễn Việt 06-02-2009 Đồng Nai 41.75
163 Nguyễn Nhật Hạ 26-07-2009 Đồng Nai 38.75
164 Nguyễn Bá Minh Hải 17-06-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
165 Nguyễn Vũ Thanh Hải 09-06-2009 Đồng Nai 43.75
166 Quế Hoàng Thanh Hải 29-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
167 Nguyễn Cao Bảo Hân 18-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40
168 Nguyễn Gia Hân 03-11-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
169 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 18-01-2009 Đồng Nai 38.75
170 Nguyễn Trần Gia Hân 15-04-2009 Đồng Nai 42
171 Nguyễn Vĩnh Ngọc Hân 15/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 39
172 Trần Ngọc Bảo Hân 19-05-2009 Đồng Nai 40.75
173 Trần Ngọc Bảo Hân 14-08-2009 Tp Hồ Chí Minh 38.25
174 Trần Thị Ngọc Hân 08-03-2009 Đồng Nai 39
175 Vũ Đỗ Gia Hân 08-01-2009 Đồng Nai 43.75
176 An Thị Minh Hằng 01-11-2009 Đồng Nai 41.5
177 Đỗ Thị Hằng 22-08-2009 Thanh Hóa 39.75
178 Huỳnh Minh Hằng 13-03-2009 Đồng Nai 40.5
179 Lê Thị Thúy Hằng 04-03-2009 Đồng Nai 44.5
180 Nguyễn Đặng Minh Hằng 17-11-2009 Đồng Nai 39.75
181 Nguyễn Thị Minh Hằng 19-10-2009 Đồng Nai 43
182 Nguyễn Thị Minh Hằng 26-12-2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.5
183 Trịnh Thị Thu Hiền 11-05-2009 Đồng Nai 38.25
184 Lê Trọng Hiển 15-04-2009 Đồng Nai 40.75
185 Nguyễn Đức Hiệp 19-10-2009 Hà Tĩnh 40.25
186 Nguyễn Quang Hiệp 30-08-2009 Đồng Nai 39.5
187 Lê Nguyên Hiếu 30-10-2009 Thừa Thiên Huế 43.75
188 Nguyễn Tông Hiếu 10-10-2009 Đồng Nai 43.75
189 Phạm Minh Hiếu 25-11-2009 Đồng Nai 41.25
190 Trần Ngọc Hiếu 10-12-2009 Đồng Nai 43.75
191 Lê Huy Hoàng 20-08-2009 Đồng Nai 40
192 Nguyễn Hoàng 05-03-2009 Đồng Nai 42.5
193 Nguyễn Lê Hưng Hoàng 22-12-2009 Đồng Nai 40.75
194 Võ Viết Hoàng 18-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 37.75
195 Ngô Thị Xuân Hồng 30-03-2009 Bến Tre 41.75
196 Nguyễn Văn Hùng 04-04-2009 Đồng Nai 44
197 Hoàng Mạnh Hưng 09-09-2009 Đồng Nai 38
198 Hoàng Viết Thành Hưng 26-09-2009 Đồng Nai 43.5
199 Nguyễn Khánh Hưng 21-01-2009 Đồng Nai 44.75
200 Nguyễn Tiến Hưng 18-01-2009 Đồng Nai 45
201 Nguyễn Viết Hưng 06-11-2009 Đồng Nai 43.75
202 Trương Gia Hưng 09/10/2009 Đồng Nai 42.5
203 Đào Quốc Huy 07-07-2009 Đồng Nai 42.25
204 Đỗ Đường Huy 05/11/2009 Bình Dương 42.25
205 Huỳnh Tuấn Huy 10-03-2009 Đồng Nai 40
206 Lâm Trung Huy 12-02-2009 Đồng Nai 42.75
207 Lê Bảo Huy 13-06-2009 Tp.Hồ Chí Minh 43
208 Mạch Gia Huy 02-02-2009 Tp Hồ Chí Minh 44
209 Mai Đức Huy 13-11-2009 Đồng Nai 42.5
210 Mai Đức Huy 04-11-2009 Đồng Nai 41.25
211 Nguyễn Đình Quang Huy 27-11-2009 Bắc Ninh 43.5
212 Nguyễn Nhật Trường Huy 25-02-2009 Hà Nội 42.25
213 Phạm Tăng Tiến Huy 09/03/2009 Đồng Nai 39
214 Phan Đức Quốc Huy 14-06-2009 Lâm Đồng 38
215 Trần Anh Huy 14-03-2009 Đắk Lắk 41
216 Trần Đức Huy 23-02-2009 Đồng Nai 43.5
217 Vũ Quang Huy 12-10-2009 Đồng Nai 41.5
218 Trần Nguyễn Khánh Huyền 25-11-2009 Đồng Nai 44
219 Cao Ngọc Bảo Khang 07-11-2009 Đồng Nai 44.75
220 Hoàng Minh Khang 22-09-2009 Tp Hồ Chí Minh 46.5
221 Ngô Kiện Khang 06/12/2009 Đồng Nai 42.5
222 Nguyễn Huỳnh Khang 27-11-2009 Tp.Hồ Chí Minh 42.25
223 Nguyễn Phúc Khang 19-05-2009 Đồng Nai 40.25
224 Nguyễn Tuấn Khang 16-05-2009 Đồng Nai 39.5
225 Phạm Đức Tuấn Khang 21-04-2009 Đồng Nai 43.75
226 Phan Hà Minh Khang 11/05/2009 Đồng Nai 40.5
227 Lương Bảo Khánh 19-09-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 42
228 Ngô Minh Khánh 12-05-2009 Đồng Nai 41.5
229 Võ Bùi Kim Khánh 01-09-2009 Đồng Nai 41
230 Lê Gia Khiêm 10-07-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41
231 Đặng Gia Khoa 18/02/2009 Bình Thuận 42.5
232 Phạm Đăng Khoa 21-04-2009 Đắk Lắk 40
233 Trần Nguyễn Đăng Khoa 10-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
234 Triệu Đăng Khoa 22-04-2009 Đồng Nai 39.75
235 Đinh Mai Khôi 23-05-2009 Đồng Nai 40.25
236 Nguyễn Anh Khôi 22-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.75
237 Nguyễn Đăng Khôi 26-03-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
238 Nguyễn Minh Khôi 23/12/2009 Đồng Nai 40
239 Phan Anh Khôi 05-02-2009 Đồng Nai 40.5
240 Trần Đăng Khôi 08-02-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
241 Võ Minh Khôi 12-12-2009 Đồng Nai 41.25
242 Vũ Hoàng Mai Khôi 21-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
243 Phạm Ánh Sao Khuê 13-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.75
244 Nguyễn Tuấn Kiệt 15-12-2009 Tp. Hồ Chí Minh 44.25
245 Phạm Tuấn Kiệt 01/02/2009 Đồng Nai 42.5
246 Trần Tuấn Kiệt 12-04-2009 Đồng Nai 40
247 Phạm Thị Đông Kim 23-05-2009 Đồng Nai 43.25
248 Chu Thị Tường Lam 25/11/2009 Đồng Nai 42.25
249 Trần Bảo Lam 14/11/2009 Nghệ An 45
250 Nguyễn Quang Huy Lâm 31/01/2009 Đồng Nai 39.5
251 Phan Thùy Lâm 21-09-2009 Đồng Nai 46
252 Bùi Hoàng Lan 16/03/2009 Bình Phước 39.75
253 Lý Mộc Lan 06/12/2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
254 Ngô Thị Thúy Lan 28-03-2009 Đồng Nai 44.5
255 Nguyễn Thị Ngọc Lan 31-08-2009 Đồng Nai 40.75
256 Thiều Thanh Liêm 01-11-2009 Hà Nội 40.25
257 Bùi Ngọc Khánh Linh 25-04-2009 Đồng Nai 41.25
258 Đặng Phương Linh 09-10-2009 Đồng Nai 45
259 Đào Khánh Linh 09-03-2009 Đồng Nai 41.75
260 Lê Hoàng Phương Linh 17-10-2009 Đồng Nai 44.5
261 Lê Ngọc Phương Linh 21/10/2009 Đồng Nai 40
262 Lê Thị Thùy Linh 02-10-2009 Thanh Hóa 39.25
263 Mai Hoàng Khánh Linh 07/01/2009 Đồng Nai 39.5
264 Ngô Vũ Trúc Linh 26-01-2009 Đồng Nai 43
265 Nguyễn Khánh Linh 14-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 44
266 Nguyễn Khánh Linh 01-07-2009 Hà Nội 42
267 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 20-02-2009 Đồng Nai 43
268 Nguyễn Phạm Phương Linh 03/07/2009 Tp. Hồ Chí Minh 38
269 Nguyễn Thị Linh 16-11-2009 Thanh Hoá 42.5
270 Nguyễn Thị Khánh Linh 01-02-2009 Bình Dương 39.5
271 Nguyễn Trần Gia Linh 10/01/2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
272 Thái Thùy Linh 10-04-2009 Đồng Nai 40.5
273 Trần Hoàng Nhật Linh 27/01/2009 Đồng Nai 40.5
274 Trần Khánh Linh 10-10-2009 Đồng Nai 44
275 Trần Khánh Linh 05-09-2009 Đồng Nai 42.5
276 Trần Phương Linh 15-03-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39
277 Trần Thị Khánh Linh 26-01-2009 Đồng Nai 41
278 Vũ Nguyễn Khánh Linh 09-10-2009 Đồng Nai 41.5
279 Hà Nguyễn Tiến Lộc 15-02-2009 Đồng Nai 39.25
280 Phan Công Lộc 21-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 44.25
281 Dương Hoàng Long 27/02/2009 Đồng Nai 41
282 Hồ Nguyễn Thành Long 08/11/2009 Nghệ An 38
283 Nông Bảo Long 23/12/2009 Đà Nẵng 44.75
284 Phạm Trần Gia Long 24-12-2009 Đồng Nai 40
285 Hà Đặng Khánh Ly 15-01-2009 Đồng Nai 45.5
286 Phan Thị Khánh Ly 06-02-2009 Nghệ An 38.75
287 Bùi Bạch Tuyết Mai 13-11-2009 Đồng Nai 42.25
288 Đoàn Ngọc Thanh Mai 07-11-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 39.75
289 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04-05-2009 Đồng Nai 39.75
290 Nguyễn Thị Sao Mai 08-06-2009 Tp Hồ Chí Minh 40.5
291 Trần Ngọc Phương Mai 01-10-2009 Đồng Nai 39.25
292 Trần Phương Mai 09-08-2009 Đồng Nai 40.25
293 Vũ Trúc Mai 03/02/2009 Đồng Nai 38.75
294 Bùi Duy Minh 07-10-2009 Đồng Nai 39.75
295 Bùi Thị Thu Minh 13-08-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
296 Đào Duy Minh 22-12-2009 Đồng Nai 39.75
297 Dương Trí Minh 27-09-2009 Tp Hồ Chí Minh 44.25
298 Lê Hoàng Yến Minh 09-09-2009 Quảng Ngãi 39.5
299 Nguyễn An Bình Minh 11-02-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
300 Nguyễn Cao Anh Minh 23/09/2009 Đồng Nai 38.25
301 Nguyễn Gia Minh 20-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.75
302 Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 27-03-2009 Đồng Nai 40.5
303 Trần Hoàng Minh 20-06-2009 Đồng Nai 40.5
304 Trịnh Bảo Minh 26-11-2009 Đồng Nai 42.75
305 Đỗ Trà My 09-11-2009 Đồng Nai 43
306 Nguyễn Thị Diệu My 15-09-2009 Đồng Nai 42.5
307 Phạm Thảo My 30/04/2009 Hải Dương 41.5
308 Phạm Thị Hải My 25/07/2009 Đồng Nai 41
309 Trương Mỹ Thảo My 24/02/2009 Đồng Nai 39.75
310 Nguyễn Cao Bảo Na 13-12-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
311 Đinh Tuấn Nam 10/10/2009 Đồng Nai 43.5
312 Nguyễn Bảo Nam 18-09-2009 Đồng Nai 45.5
313 Nguyễn Đăng Nam 03-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 46.25
314 Nguyễn Hải Nam 23-07-2009 Đồng Nai 41.25
315 Vũ Đức An Nam 29-07-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
316 Nguyễn Ngọc Nga 30/04/2009 Đồng Nai 42.5
317 Phạm Lê Thanh Nga 23-01-2009 Đồng Nai 38.5
318 Cao Kim Ngân 26-03-2009 Đồng Nai 39.75
319 Hà Trần Tuyết Ngân 18-07-2009 Đồng Nai 41.5
320 Lê Thị Thanh Ngân 21-07-2009 Đồng Nai 40.5
321 Nguyễn Bảo Ngân 27-09-2009 Đồng Nai 41
322 Nguyễn Đặng Thanh Ngân 25/10/2009 Đồng Nai 42.25
323 Nguyễn Phan Hoàng Ngân 11-10-2009 Tp.Hồ Chí Minh 46
324 Nguyễn Thanh Ngân 02-08-2009 Đồng Nai 40.75
325 Nguyễn Thị Hồng Ngân 05-07-2009 Đồng Nai 39.5
326 Phan Đỗ Yến Ngân 26-06-2009 Đồng Nai 43.75
327 Trần Thu Ngân 23-09-2009 Đồng Nai 44.75
328 Trương Hoàng Bảo Ngân 21-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
329 Lữ An Nghi 19-02-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38
330 Ngô Gia Nghi 13/01/2009 Đồng Nai 41.75
331 Nguyễn Gia Nghi 18-02-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.75
332 Nguyễn Hoàng Đông Nghi 08-06-2009 Đồng Nai 38.5
333 Trần Hoàng Gia Nghi 25-12-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41
334 Trần Đại Nghĩa 11/10/2009 Đồng Nai 40.5
335 Trần Sĩ Nghĩa 10-02-2009 Đồng Nai 42.25
336 Bùi Hồng Ngọc 25-10-2009 Đồng Nai 43.75
337 Đặng Khánh Ngọc 04-09-2009 Đồng Nai 40.75
338 Hoàng Thanh Ngọc 27-05-2009 Đồng Nai 39.5
339 Khuông Bảo Ngọc 11-11-2009 Tp Hồ Chí Minh 41.5
340 Lê Hoàng Bảo Ngọc 08-08-2009 Đồng Nai 39.75
341 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 14/11/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
342 Ngô Hoàng Minh Ngọc 06-07-2009 Đồng Nai 43
343 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 28/06/2009 Đồng Nai 39.75
344 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 18-12-2009 Đồng Nai 40.75
345 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/01/2009 Đồng Nai 42.25
346 Nguyễn Thị Minh Ngọc 14-02-2009 Đồng Nai 44.75
347 Phan Bảo Ngọc 01-05-2009 Đồng Nai 42.5
348 Trần Bảo Ngọc 20/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.25
349 Trần Thị Mỹ Ngọc 17/12/2009 Đồng Nai 42.5
350 Tri Thiên Bảo Ngọc 02-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 37.75
351 Vũ Hà Bảo Ngọc 14-07-2009 Đồng Nai 42.25
352 Đinh Nguyễn Thảo Nguyên 10-02-2009 Đồng Nai 40.75
353 Đinh Thảo Trúc Nguyên 22-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.75
354 Đỗ Ngọc Thảo Nguyên 07-09-2009 Đồng Nai 38.75
355 Huỳnh Lê Nguyên 02-06-2009 Đồng Nai 39.5
356 Lại Lưu An Nguyên 18/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
357 Ngô Ngọc Thảo Nguyên 22-08-2009 Đồng Nai 43.25
358 Phạm Võ Đức Nguyên 25-05-2009 Đồng Nai 44
359 Trần Thị Thảo Nguyên 25/05/2009 Đồng Nai 41.25
360 Hoàng Thanh Nhàn 17/02/2009 Đồng Nai 40.75
361 Ngô Thị Khánh Nhân 03-11-2009 Đồng Nai 37.75
362 Nguyễn Đức Nhân 23/05/2009 Hà Tĩnh 38.5
363 Lê Văn Nhật 06-06-2009 Đồng Nai 43.5
364 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 29-06-2009 Thừa Thiên Huế 39.25
365 Nguyễn Long Nhật 19-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39
366 Phạm Minh Nhật 13-12-2009 Đồng Nai 41
367 Vũ Đức Nhật 18-02-2009 Đồng Nai 41.75
368 Đàm Phương Nhi 05-02-2009 Đồng Nai 37.75
369 Đặng Lê Ý Nhi 05-10-2009 Đồng Nai 41.75
370 Đinh Ngọc Bảo Nhi 23-09-2009 Đồng Nai 39.5
371 Đồng Ngọc Uyên Nhi 23/11/2009 Đồng Nai 38.75
372 Hoàng Hồ Yến Nhi 16-05-2009 Đồng Nai 40
373 Lê Phương Nhi 04-09-2009 Đồng Nai 43.5
374 Lê Yến Nhi 07-01-2009 Đồng Nai 43.5
375 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 28-08-2009 Đồng Nai 43.5
376 Nguyễn Phạm Tú Nhi 22-09-2009 Đồng Nai 39.25
377 Nguyễn Trương Linh Nhi 25-03-2009 Đồng Nai 43
378 Phan Thị Yến Nhi 05-06-2009 Đồng Nai 41
379 Trần Hân Nhi 15-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
380 Trần Lê Thảo Nhi 09-09-2009 Tp Hồ Chí Minh 40.5
381 Trần Ngọc Yến Nhi 29-09-2009 Đồng Nai 42
382 Trần Nhật Hải Nhi 07/01/2009 Đắk Lắk 39.75
383 Trương Thị Linh Nhi 02-12-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
384 Vũ Hoàng Yến Nhi 13/12/2009 Đồng Nai 38.5
385 Bùi Quỳnh Như 11-07-2009 Đồng Nai 43.5
386 Đỗ Tâm Như 01/09/2009 Đồng Nai 43.25
387 Hán Ngọc Quỳnh Như 11-04-2009 Đồng Nai 39.75
388 Hồ Ngọc Quỳnh Như 03-01-2009 Đồng Nai 42.25
389 Hoàng Hồ Yến Như 16-05-2009 Đồng Nai 43.25
390 La Khánh Như 27-03-2009 Đồng Nai 43
391 Lê Quỳnh Như 19-10-2009 Đồng Nai 39.75
392 Lưu Hoàng Bích Như 25-07-2009 Đồng Nai 37.75
393 Nguyễn Gia Như 25-06-2009 Đồng Nai 42.25
394 Nguyễn Hoàng Xuân Như 25-01-2009 Đồng Nai 42.25
395 Nguyễn Trần Uyên Như 27-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
396 Trần Hà Như 27-05-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 43.5
397 Dương Tuyết Nhung 06-09-2009 Tp Hồ Chí Minh 42.25
398 Trần Thụy Trang Nhung 29-04-2009 Tp Hồ Chí Minh 43.75
399 Nguyễn Vũ Oanh 21-10-2009 Đồng Nai 43.25
400 Trương Hoàng Vân Oanh 01-04-2009 Quảng Nam 43.25
401 Đinh Ngọc Phát 23/10/2009 Đồng Nai 41.75
402 Ngô Hoàng Phát 02-09-2009 Đồng Nai 39.75
403 Nguyễn Tấn Phát 04-10-2009 Đồng Nai 39.5
404 Nguyễn Xuân Phát 31-10-2009 Bắc Ninh 43.75
405 Phan Minh Phát 10-06-2009 Đồng Nai 44
406 Phan Minh Phát 19/08/2009 Đồng Nai 41.25
407 Chung Hiếu Phong 20-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
408 Nguyễn Tấn Phong 05-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40
409 Nguyễn Thanh Phong 08-03-2009 Lâm Đồng 39.75
410 Vũ Tấn Phong 10-03-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
411 Vũ Thế Phong 27-10-2009 Đồng Nai 44.25
412 Đồng Nghĩa Phú 12-01-2009 Đồng Nai 42.5
413 Đặng Thiên Phúc 30-01-2009 TP Hồ Chí Minh 39.5
414 Đỗ Hồng Phúc 29-01-2009 Đồng Nai 39.5
415 La Hoàng Phúc 14/05/2009 Đồng Nai 39.25
416 Lâm Nhật Phúc 24-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
417 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 09/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.5
418 Nguyễn Ngọc Diễm Phúc 14-01-2009 Đồng Nai 39
419 Nguyễn Ngọc Minh Phúc 10/09/2009 Đồng Nai 45.5
420 Nguyễn Thiên Phúc 11/04/2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
421 Nguyễn Trọng Phúc 22-10-2009 Bình Phước 42
422 Võ Minh Phúc 28/04/2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
423 Nguyễn Ngọc Phi Phụng 01-07-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 42.5
424 Tôn Quang Gia Phước 11/07/2009 Đồng Nai 42.75
425 Dương Uyển Phương 06-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
426 Hoàng Ngọc Đông Phương 04-10-2009 Đồng Nai 39.25
427 Lê Minh Phương 30-08-2009 Đồng Nai 41.5
428 Lê Thanh Phương 05/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42
429 Nguyễn Hạ Phương 24-01-2009 Đồng Nai 41.75
430 Nguyễn Kim Phương 07-02-2009 Đồng Nai 37.75
431 Nguyễn Lê Kỳ Phương 04/05/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.5
432 Nguyễn Ngọc Hà Phương 02-11-2009 Đồng Nai 40.25
433 Nguyễn Ngọc Nam Phương 04-04-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
434 Nguyễn Ngọc Nam Phương 15-11-2009 Đồng Nai 39.5
435 Phan Hoàng Diễm Phương 15-12-2009 Đồng Nai 39
436 Trần Trúc Phương 21-10-2009 Đồng Nai 40.25
437 Ngô Mạnh Quân 03/02/2009 Bình Định 39.25
438 Nguyễn Hoàng Minh Quân 13/09/2009 Đồng Nai 39
439 Phạm Hùng Quân 28-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
440 Phạm Minh Quân 15-11-2009 Đồng Nai 44.5
441 Phan Nguyễn Anh Quân 10-03-2009 Đồng Nai 40.25
442 Trần Đức Quân 20-08-2009 Đồng Nai 40
443 Vũ Huỳnh Minh Quân 12-03-2009 Tp.Hồ Chí Minh 39
444 Huỳnh Nguyễn Nhật Quang 07-11-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 37.75
445 Ngô Minh Quang 02-11-2009 Đồng Nai 42.5
446 Nguyễn Việt Quang 25/06/2009 Tuyên Quang 39.25
447 Tạ Duy Quang 04-01-2009 Đồng Nai 38.75
448 Chu Hoài Thanh Quý 10/01/2009 Đồng Nai 40.5
449 Nguyễn Huỳnh Phương Quyên 01-09-2009 Tp Hồ Chí Minh 42.25
450 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 16/02/2009 Đồng Nai 42.5
451 Nguyễn Vũ Diệu Quyên 22-10-2009 Đồng Nai 37.75
452 Bùi Nguyễn Diễm Quỳnh 14-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38
453 Lê Ngọc Diễm Quỳnh 23-10-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 40.75
454 Lê Như Quỳnh 01-06-2009 Thanh Hóa 39.5
455 Ngô Bảo Quỳnh 08-01-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 42.75
456 Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh 30-01-2009 Đồng Nai 41
457 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 27/05/2009 Đồng Nai 46.5
458 Nguyễn Như Quỳnh 04-12-2009 Đồng Nai 43
459 Nguyễn Như Quỳnh 04-07-2009 Thanh Hóa 43
460 Nguyễn Như Quỳnh 07/10/2009 Đồng Nai 42.75
461 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 18-02-2009 Đồng Nai 37.75
462 Phạm Phương Quỳnh 24-01-2009 Đồng Nai 38.25
463 Phạm Trúc Quỳnh 04-08-2009 Đồng Nai 42.75
464 Võ Như Quỳnh 13-07-2009 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
465 Trần Hà Đức Sâm 20-05-2009 Thanh Hóa 45
466 Nguyễn Văn Sang 22/09/2009 Lâm Đồng 40.75
467 Nguyễn Thái Sơn 22/03/2009 Đồng Nai 43.25
468 Nguyễn Hoàng Đức Tài 13-09-2009 Đồng Nai 39.5
469 Phạm Tấn Tài 15-10-2009 Đồng Nai 43
470 Nguyễn Đức Tâm 15-02-2009 Đồng Nai 43
471 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07-10-2009 Đồng Nai 42.25
472 Phan Chí Tâm 30-03-2009 Đồng Nai 43.5
473 Tưởng Thị Thanh Tâm 09-03-2009 Đồng Nai 38.25
474 Nguyễn Phú Thăng 19-10-2009 Đồng Nai 40.25
475 Lê Hữu Minh Thắng 05-07-2009 Đồng Nai 42.25
476 Nguyễn Ngọc Thanh 06/05/2009 Đồng Nai 43.25
477 Phạm Thiên Thanh 07-06-2009 Đồng Nai 41.75
478 Đậu Đức Thành 25/09/2009 Kon Tum 39.5
479 Đỗ Đức Thành 03-09-2009 Đồng Nai 43.25
480 Vũ Đức Thành 09/07/2009 Đồng Nai 42
481 Bùi Phạm Mai Thảo 02-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
482 Đỗ Thanh Thảo 30-10-2009 Đồng Nai 43.75
483 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 24-02-2009 Đồng Nai 42
484 Nguyễn Nhật Phương Thảo 23-02-2009 Nghệ An 39.5
485 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/01/2009 Đồng Nai 45.5
486 Phạm Nguyên Thảo 21-10-2009 Đồng Nai 39
487 Trần Phương Thảo 20-12-2009 Đồng Nai 43.75
488 Trương Ngọc Phương Thảo 01-10-2009 Quảng Bình 42.75
489 Trương Thị Thanh Thảo 08-05-2009 Đồng Nai 41.75
490 Huỳnh Uyên Thi 21-07-2009 Đồng Nai 41
491 Trần Vũ Thiên 09-03-2009 Thành phố Hồ Chí Minh 43.75
492 Vũ Minh Thiên 04-01-2009 Đồng Nai 43.75
493 Nguyễn Trung Thiện 20-01-2009 Đồng Nai 44
494 Bùi Đức Thịnh 11/01/2009 Đồng Nai 42.5
495 Lê Thị Anh Thơ 03/07/2009 Đồng Nai 40.25
496 Mai Lê Anh Thơ 13-02-2009 Đồng Nai 44.25
497 Phạm Ngọc Thọ 09/03/2009 Đồng Nai 42.25
498 Chu Thị Anh Thư 07-02-2009 Đồng Nai 46
499 Đinh Hà Minh Thư 24-04-2009 Đồng Nai 43.5
500 Đỗ Minh Thư 23-03-2009 Đồng Nai 41.25
501 Hoàng Anh Thư 06-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40
502 Lê Ngọc Minh Thư 19-11-2009 Đồng Nai 44.25
503 Lê Trần Minh Thư 30-10-2009 Đồng Nai 41.25
504 Nguyễn Anh Thư 13-02-2009 Đồng Nai 38
505 Nguyễn Lê Minh Thư 01-10-2009 TP HCM 42
506 Nguyễn Minh Thư 11-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 42
507 Nguyễn Ngọc Anh Thư 18-07-2009 Đồng Nai 42.25
508 Nguyễn Thị Anh Thư 10-09-2009 Đồng Nai 42
509 Nguyễn Thị Minh Thư 12-06-2009 Đồng Nai 41
510 Phạm Nguyễn Anh Thư 22/12/2009 Đồng Nai 43
511 Phạm Nguyễn Minh Thư 21-12-2009 Đồng Nai 38.5
512 Tống Vũ Anh Thư 23-10-2009 Đồng Nai 40.75
513 Trần Lê Anh Thư 16/08/2009 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
514 Trần Nguyễn Anh Thư 12-02-2009 Đồng Nai 46
515 Uông Anh Thư 08-11-2009 Đồng Nai 41.5
516 Võ Anh Thư 30-10-2009 Nghệ An 44.5
517 Võ Trần Bảo Thư 05-12-2009 Đồng Nai 44.5
518 Phạm Ngọc Thương 25-01-2009 Long An 39.75
519 Đặng Thanh Thúy 04-07-2009 Đồng Nai 40.5
520 Nguyễn Phạm Hồng Thúy 22-06-2009 Đồng Nai 39.75
521 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 08-07-2009 Đồng Nai 41
522 Phạm Trần Bảo Thy 11-02-2009 Đồng Nai 40.5
523 Trần Nguyễn Minh Thy 17-09-2009 Shizuoka-Ken, Nhật Bản 38.25
524 Vũ Bảo Thy 09-01-2009 Đồng Nai 39.25
525 Dương Trần Cẩm Tiên 05/06/2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
526 Nguyễn Bảo Tiên 24/09/2009 Đồng Nai 41.5
527 Phạm Hảo Tiên 16-01-2009 Đồng Nai 45
528 Trương Nguyễn Thủy Tiên 15-03-2009 Tp Hồ Chí Minh 43
529 Lê Nam Tiến 16-12-2009 TP Hồ Chí Minh 39.5
530 Nguyễn Bảo Tín 01-04-2009 Đồng Nai 42.75
531 Đoàn Ngọc Bảo Trâm 11-04-2009 Đồng Nai 40.5
532 Hoàng Thị Huyền Trâm 12/11/2009 Đồng Nai 38.75
533 Mai Thị Thùy Trâm 02/04/2009 Nam Định 41
534 Nguyễn Quỳnh Trâm 11-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 44.25
535 Phí Huyền Trâm 10-05-2009 Đồng Nai 40.5
536 Nguyễn Lê Bảo Trân 31-10-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
537 Dương Ngọc Trang 26/03/2009 Đồng Nai 43.25
538 Ngô Thị Thùy Trang 01/03/2009 Đồng Nai 43.25
539 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 27/07/2009 Đồng Nai 39.5
540 Phan Đoàn Thảo Trang 14-06-2009 Đồng Nai 40.75
541 Trần Kiều Minh Trang 26/08/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
542 Trần Thu Trang 31-12-2009 Đồng Nai 39.75
543 Đinh Trọng Trí 22-06-2009 Tp.Hồ Chí Minh 38.75
544 Lâm Minh Triết 02-11-2009 Bà Rịa Vũng Tàu 37.75
545 Ngô Minh Triết 28-01-2009 Tp.Hồ Chí Minh 42.75
546 Phạm Quốc Phúc Triệu 27/04/2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
547 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 07-03-2009 Quảng Trị 43.5
548 Đào Quốc Trụ 12/06/2009 Đồng Nai 41.5
549 Lê Nguyễn Thanh Trúc 11-12-2009 Đồng Nai 41.25
550 Trần Đức Trung 09-07-2009 Đồng Nai 40.75
551 Trương Hữu Trung 07-03-2009 Liên Bang Nga 39.25
552 Đinh Xuân Trường 02-04-2009 Đồng Nai 43.5
553 Đỗ Anh 15-06-2009 Đồng Nai 41.5
554 Lê Hữu 05-03-2009 Đồng Nai 39.25
555 Trần Minh 03/04/2009 Đồng Nai 38
556 Nguyễn Huy Bảo Tuấn 02/05/2009 Đồng Nai 42
557 Bùi Phương Tùng 29-01-2009 Tp. Hồ Chí Minh 43
558 Nguyễn Thạc Tùng 30-06-2009 Đồng Nai 40.5
559 Nguyễn Thanh Tùng 24-04-2009 Đồng Nai 41
560 Lê Ngọc Thanh Tuyền 18-03-2009 Đồng Nai 40.75
561 Trần Thị Thanh Tuyền 20/06/2009 Đồng Nai 39.75
562 Đinh Nguyễn Nhật Uyên 23-11-2009 Tp. Hồ Chí Minh 40.75
563 Dương Nguyễn Thu Uyên 06/06/2009 Thanh Hóa 38
564 Mai Trịnh Tố Uyên 29-12-2009 Đồng Nai 39.25
565 Nguyễn Lê Thảo Uyên 11-06-2009 Đồng Nai 42.75
566 Nguyễn Minh Uyên 07-02-2009 Đồng Nai 38.5
567 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 01-09-2009 Đồng Nai 43
568 Nguyễn Phạm Thảo Uyên 05-07-2009 Đồng Nai 43
569 Phạm Mỹ Uyên 18-02-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
570 Phạm Phương Uyên 01-09-2009 Đồng Nai 39.5
571 Trần Đỗ Thu Uyên 01-03-2009 Đồng Nai 43.25
572 Trần Thị Tố Uyên 02-02-2009 Đồng Nai 41.25
573 Nguyễn Khánh Vân 14-01-2009 Đồng Nai 44
574 Nguyễn Ngọc Thảo Vân 01-08-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
575 Nguyễn Thanh Vân 05-03-2009 Đồng Nai 38.25
576 Phạm Thảo Vân 07-08-2009 Kiên Giang 42.75
577 Trần Nguyễn Thanh Vân 10-04-2009 Đồng Nai 42.25
578 Đoàn Lê Lam Vi 06/04/2009 Đồng Nai 43.75
579 Phạm Quốc Việt 25-08-2009 Đồng Nai 44.25
580 Trần Nam Việt 01-06-2009 Đồng Nai 41
581 Nguyễn Xuân Vinh 20-02-2009 Đồng Nai 42.5
582 Cù Trí 08-02-2009 Đồng Nai 42
583 Nguyễn Đình Minh 20-03-2009 Đồng Nai 39.75
584 Nguyễn Thanh Phi 01-01-2009 Đồng Nai 42
585 Trần Huy 16-02-2009 Đồng Nai 44.25
586 Bạch Thảo Vy 17-02-2009 Đồng Nai 43
587 Đặng Khánh Vy 09-03-2009 Đồng Nai 45.5
588 Đồng Phương Vy 23/11/2009 Đồng Nai 41.75
589 Huỳnh Bảo Vy 07-04-2009 Đồng Nai 41.25
590 Lê Ngọc Phương Vy 19/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 43
591 Lê Thảo Vy 02-05-2009 Đồng Nai 43.75
592 Lê Trà Vy 06-07-2009 Đồng Nai 38.5
593 Nguyễn Phương Vy 27-01-2009 Thái Bình 40
594 Nguyễn Yến Vy 25-05-2009 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
595 Phạm Châu Tường Vy 05-02-2009 Đồng Nai 40.5
596 Phạm Thị Nhã Vy 28-02-2009 Đồng Nai 44.75
597 Phạm Võ Minh Vy 30/11/2009 Đồng Nai 44
598 Trần Đỗ Bảo Vy 22-04-2009 Đồng Nai 42
599 Trần Ngọc Khánh Vy 02-08-2009 Tp Hồ Chí Minh 45
600 Trần Ngọc Thảo Vy 07-01-2009 Đồng Nai 44.25
601 Trịnh Thảo Vy 20/06/2009 Đồng Nai 39
602 Nguyễn Thị Như Ý 24-09-2009 Tp. Hồ Chí Minh 41
603 Đặng Nhật Hoàng Yến 09/11/2009 Đồng Nai 45.25
604 Đặng Phạm Hải Yến 24/10/2009 Đồng Nai 39.5
605 Dương Lê Hoàng Yến 06-01-2009 Đồng Nai 40
606 Lê Trần Hải Yến 16/12/2009 Đồng Nai 43.75
607 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19-12-2009 Đồng Nai 40.5
608 Nguyễn Thị Kim Yến 10-05-2009 Đồng Nai 45.75

 

Dưới đây là danh sách học sinh tuyển thẳng

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Tổng điểm
609 Nguyễn Minh Sơn 06/12/2009 TDTT
610 Nguyễn Minh Khánh 06/12/2010 TDTT
611 Phan Tuấn Hưng 05/02/2009 TDTT
612 Nguyễn Quang Khánh 21/08/2009 TDTT
613 Nguyễn Hữu Kiệt 27/06/2009 TDTT
614 Đinh Nguyễn Huy Hoàng 13/12/2009 TDTT
615 Hà Anh Kiệt 25/06/2009 TDTT
616 Bùi Quân Bảo 22/07/2009 TDTT
617 Đỗ Nguyễn Hoàng Bách 28/01/2009 TDTT
618 Nguyễn Quang Thuận 02/08/2009 TDTT
619 Nguyễn Gia Huy 31/01/2009 TDTT
620 Trần Thiên An 01/01/2009 TDTT
621 Phan Huỳnh Nhân 24/07/2009 TDTT
622 Đinh Như Yến 11/02/2009 TDTT
623 Trần Tuấn Hưng 04/04/2009 TDTT
624 Tống Gia Huy 15/01/2009 KHKT
625 Trần Duyên Đức 08/11/2009 HN
626 Nguyên Phạm Hồng Nhi 10/01/2008 HN
627 Nguyễn Thị Trâm Anh 13/08/2009 HN
628 Nguyên Nhật Nam 03/07/2009 HN
629 Hoàng Phương Thảo 17/07/2009 HN
630 Lê Trung Kiên 08/01/2009 HN
631 Huỳnh Thanh Ngân 01/08/2009 HN
632 Nguyên Long 23/07/2006 HN
633 Nguyên Nhật Nam 03/07/2009 HN
634 Nguyễn Tuấn Thiên An 23/08/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
635 Hồ Quỳnh Anh 02/04/2009 Đồng Nai TP
636 Phạm Quỳnh Anh 22/09/2009 Đồng Nai TP
637 Lê Hồng Ân 01/08/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
638 Trần Thiên Ân 01/01/2009 Đồng Nai TP
639 Cái Phúc Khang 17/08/2009 Đồng Nai TP
640 Hồ Ngọc Đăng Khôi 26/06/2009 Đồng Nai TP
641 Lê Anh Kiệt 27/10/2009 Đồng Nai TP
642 Nguyễn Trần Khánh Linh 23/03/2009 Quảng Bình TP
643 Võ Lê Xuân Mai 02/05/2009 Đồng Nai TP
644 Đặng Triệu Mẫn 15/12/2009 Đồng Nai TP
645 Trương Trần Kim Ngân 19/03/2009 Đồng Nai TP
646 Nguyễn Quang Nhật 14/07/2009 Đồng Nai TP
647 Lương Minh Hạo Nhiên 10/10/2009 Bình Dương TP
648 Võ Minh Phúc 28/04/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
649 Vũ Việt Thành 07/02/2009 Đồng Nai TP
650 Lê Thúy Mộng Thu 26/09/2009 Đồng Nai TP
651 Nguyễn Minh Trang 08/11/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
652 Lê Hoàng Bảo Trân 21/09/2009 Đồng Nai TP
653 Phạm Văn Trí 23/11/2009 Đồng Nai TP
654 Bùi Gia Triết 08/07/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
655 Võ An Cát Tường 09/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh TP
656 Huỳnh Ngọc Như Ý 30/01/2009 Đồng Nai TP
657 Nguyễn Ngọc Như Ý 25/12/2009 Đồng Nai TP