Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 (NH 2023-2024)

0
28522

Số thứ tự trong danh sách này là số hồ sơ nhập học

Học sinh trúng tuyển lưu các mốc thời gian sau: bấm vào đây

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Tổng điểm
1 Châu Ngọc Cẩm Ái 17-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
2 Bùi Minh An 31-03-2008 Đồng Nai 41.75
3 Hoàng Ngọc Hoài An 02-08-2008 Đồng Nai 41.25
4 Lê Vũ Bình An 08-03-2008 Đồng Nai 41.5
5 Lương Hoàng An 14-03-2008 Đồng Nai 42.75
6 Nguyễn Lê Hạnh An 19-11-2008 Đồng Nai 40.5
7 Nguyễn Phước An 22-10-2008 Đồng Nai 41.75
8 Nguyễn Thành An 06-01-2008 Đồng Nai 42.25
9 Nguyễn Tô Khánh An 06-11-2008 Đồng Nai 44
10 Nguyễn Trần Quỳnh An 02-08-2008 Đồng Nai 44.25
11 Trần Thị Xuân An 25-08-2008 Đồng Nai 40
12 Trần Vũ Khánh An 27-05-2008 Đồng Nai 42
13 Đặng Nguyễn Thiên Ân 12-03-2008 Đồng Nai 40.25
14 Hồ Xuân Bảo Ân 21-11-2008 Đồng Nai 43.75
15 Hoàng Thiên Ân 10-03-2008 Đồng Nai 41
16 Nguyễn Hồ Gia Ân 22-04-2008 Đồng Nai 42.75
17 Nguyễn Phạm Hồng Ân 09-10-2008 Đồng Nai 40
18 Vũ Hà Hồng Ân 02-01-2008 Đồng Nai 44.75
19 Bùi Hà Phương Anh 08-12-2008 Tp Hồ Chí Minh 39.75
20 Bùi Nguyễn Nam Anh 18-08-2008 Đồng Nai 40.5
21 Bùi Thị Minh Anh 18-11-2008 Tp Hồ Chí Minh 43
22 Châu Nguyễn Minh Anh 25-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
23 Chí Thái Tâm Anh 22-08-2008 Đồng Nai 45.75
24 Đặng Thị Mai Anh 12/01/2008 Bình Dương 40.25
25 Đào Quỳnh Anh 03-05-2008 Đồng Nai 44.25
26 Đinh Nguyễn Vân Anh 23-12-2008 Đồng Nai 43
27 Đinh Thị Phương Anh 21-12-2008 Đồng Nai 40.25
28 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 12-02-2008 Phú Yên 40.25
29 Hà Thị Vân Anh 05/05/2008 Đồng Nai 41.5
30 Hoàng Mai Anh 24-09-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
31 Lê Công Hoàng Anh 03-06-2008 Đồng Nai 43
32 Lê Thị Tuyết Anh 06-01-2008 Đồng Nai 43
33 Lê Thị Vân Anh 09-08-2008 Đồng Nai 42.5
34 Lưu Bảo Anh 01-05-2008 Đồng Nai 43.25
35 Mai Đoàn Trâm Anh 05-06-2008 Đồng Nai 42.25
36 Ngô Ngọc Quỳnh Anh 03-08-2008 Đồng Nai 40.25
37 Nguyễn Bá Tiến Anh 23-01-2008 Đồng Nai 41.75
38 Nguyễn Đinh Phương Anh 22-08-2008 Thái Bình 42.5
39 Nguyễn Duy Anh 17-01-2008 Đồng Nai 44
40 Nguyễn Hoàng Gia Anh 03-09-2008 TP. Hồ Chí Minh 42.75
41 Nguyễn Lan Anh 17-01-2008 Đồng Nai 42.5
42 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 10-10-2008 Đồng Nai 40.75
43 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 21-07-2008 Đồng Nai 41
44 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 09-03-2008 Đồng Nai 40
45 Nguyễn Phúc Quỳnh Anh 21-02-2008 Đồng Nai 40
46 Nguyễn Thảo Anh 19-05-2008 Đồng Nai 42.5
47 Nguyễn Thị Diệu Anh 27-09-2008 Đồng Nai 42.5
48 Nguyễn Thị Huyền Anh 15-09-2008 Đồng Nai 42.25
49 Nguyễn Thị Minh Anh 13-01-2008 Hải Dương 42.5
50 Nguyễn Tiến Anh 07-09-2008 Đồng Nai 42.5
51 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 20-09-2008 TP Hồ Chí Minh 41
52 Phạm Ngọc Duyên Anh 06-01-2008 Đồng Nai 41
53 Phạm Nguyễn Mai Anh 11-05-2008 Đồng Nai 43
54 Phan Nguyễn Minh Anh 13-09-2008 Tp. Hồ Chí Minh 44.25
55 Trần Đặng Phương Anh 28-09-2008 Đồng Nai 42.5
56 Trần Hoàng Tuyết Anh 13-01-2008 Đồng Nai 39.75
57 Trần Lê Anh 11/09/2008 Đồng Nai 41.5
58 Trần Ngọc Anh 02-04-2008 Đồng Nai 43
59 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 12-03-2008 Đồng Nai 41.75
60 Trần Quang Anh 13-10-2008 Đồng Nai 40.25
61 Trần Quỳnh Anh 20-06-2008 Đồng Nai 40
62 Trịnh Lan Anh 14/08/2008 Đồng Nai 41.5
63 Trương Ngọc Anh 27-09-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
64 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 04-05-2008 Đồng Nai 41.75
65 Nguyễn Trương Ngọc Ánh 13-09-2008 Đồng Nai 40
66 Phạm Thị Hồng Ánh 29-05-2008 Đồng Nai 43.5
67 Hoàng Tuấn Bách 02-12-2008 Đồng Nai 41.5
68 Nguyễn Đoàn Bách 08-02-2008 TP Hồ Chí Minh 40.5
69 Dương Gia Bảo 13-09-2008 Đồng Nai 42.75
70 Hoàng Gia Bảo 08-07-2008 Đồng Nai 41.75
71 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/01/2008 Hà Tĩnh 40.5
72 Nguyễn Quý Bảo 17-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40
73 Nguyễn Thái Bảo 12-11-2008 Đồng Nai 43.5
74 Nguyễn Thế Bảo 31-08-2008 Đồng Nai 43.75
75 Phạm Quốc Bảo 12-01-2008 Đồng Nai 40
76 Phạm Thị Ngọc Bích 03-11-2008 Đồng Nai 43.5
77 Trần Ngọc Bích 12-08-2008 Đồng Nai 40.25
78 Đỗ Ngọc Sơn Ca 29-08-2008 Đồng Nai 42
79 Bùi Nguyễn Minh Châu 28-03-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
80 Lê Trần Hà Châu 12-02-2008 Đồng Nai 41.5
81 Vũ Hoàng Châu 05-04-2008 Đồng Nai 41
82 Đỗ Quỳnh Chi 17-06-2008 Đồng Nai 39.75
83 Lê Ngọc Lan Chi 07-10-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 42
84 Lê Phạm Tùng Chi 28-11-2008 Đồng Nai 40.5
85 Nguyễn Quỳnh Chi 29-10-2008 Đồng Nai 43.5
86 Hoàng Xuân Chiến 25-08-2008 Đồng Nai 43.75
87 Phạm Viết Công 14-08-2008 Đồng Nai 40.25
88 Đinh Mạnh Cường 21-02-2008 Đồng Nai 43
89 Nguyễn Như Ngọc Đan 01-01-2008 Đồng Nai 42.25
90 Đỗ Hải Đăng 27-01-2008 Đồng Nai 43
91 Đỗ Trọng Hải Đăng 01-02-2008 Đồng Nai 41
92 Trịnh Minh Đăng 29-04-2008 Đồng Nai 40
93 Trương Thành Danh 03-02-2008 Đồng Nai 43.5
94 Châu Tiến Đạt 17-05-2008  Tp. Hồ Chí Minh 42
95 Nguyễn Minh Đạt 02-03-2008 Đồng Nai 40.25
96 Nguyễn Quốc Đạt 01-01-2008 Đồng Nai 41
97 Nguyễn Tiến Đạt 17-05-2008 Đồng Nai 40.25
98 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 17-06-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 41
99 Phạm Văn Đạt 20/04/2008 Đồng Nai 43.5
100 Trần Minh Đạt 15-09-2008 Đồng Nai 40.5
101 Trương Thanh Đạt 09-06-2008 Quảng Nam 42
102 Vũ Thành Đạt 30-11-2008 Đồng Nai 40.25
103 Nguyễn Lê An Di 06-05-2008 Đồng Nai 43.25
104 Trần Thị Ngọc Diệp 17-09-2008 Đồng Nai 43.5
105 Nguyễn Đỗ Khả Doanh 25-12-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 41
106 Nguyễn Anh Đức 25-03-2008 Đồng Nai 44.5
107 Đoàn Tiến Dũng 25-05-2008 Đồng Nai 43.75
108 Phạm Hùng Dũng 27-01-2008 Quảng Ngãi 41
109 Phan Bùi Dũng 26-04-2008 Đồng Nai 43.75
110 Đỗ Nguyễn Đông Dương 22-01-2008 Đồng Nai 44
111 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 06-03-2008 Đồng Nai 43
112 Nguyễn Quang Dương 09-08-2008 Đồng Nai 45.5
113 Phạm Thùy Dương 21-08-2008 Đồng Nai 40
114 Trần Thùy Dương 23-06-2008 Đồng Nai 42.5
115 Cao Hoàng Long Duy 25-07-2008 Đồng Nai 40.5
116 Lê Bảo Duy 08-02-2008 Đồng Nai 43.75
117 Nguyễn Đức Duy 19-04-2008 Đồng Nai 44.75
118 Nguyễn Nhật Quốc Duy 17-09-2008 Đồng Nai 43
119 Phạm Khánh Duy 23-11-2008 Đồng Nai 44
120 Trịnh Trần Đăng Duy 27-12-2008 Đồng Nai 42.25
121 Lê Thị Mỹ Duyên 12-04-2008 Đồng Nai 42.5
122 Ngô Trần Mỹ Duyên 11-11-2008 Tp Hồ Chí Minh 39.75
123 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 03-05-2008 Đồng Nai 41.75
124 Trần Nguyễn Hồng Duyên 03-09-2008 Đồng Nai 43
125 Vũ Ngô Thùy Duyên 18-08-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
126 Đinh Ngọc Quỳnh Giang 21-11-2008 Đồng Nai 44.75
127 Lê Hương Giang 07-05-2008 Đồng Nai 42.25
128 Nguyễn Mỹ Trường Giang 09-05-2008 Đồng Nai 42.25
129 Nguyễn Thị Hương Giang 25-04-2008 Đồng Nai 42.75
130 Trần Nguyễn Trà Giang 15-07-2008 Gia Lai 43.5
131 Bùi Trần Ngọc 13-01-2008 Đồng Nai 44.5
132 Nguyễn Thu 24-11-2008 Đồng Nai 42.75
133 Nguyễn Việt 14-05-2008 Đồng Nai 43.75
134 Phạm Bùi Thanh 28-11-2008 Đồng Nai 45.5
135 Trần Đặng Thu 14-12-2008 Đồng Nai 40.25
136 Trần Ngọc Diễm 26-08-2008 Đồng Nai 43.25
137 Trần Thị Thu 26-05-2008 Đồng Nai 41.5
138 Trịnh Nguyệt 15-09-2008 Đồng Nai 40.75
139 Nguyễn Xuân Hạ 23-02-2008 Đồng Nai 44.75
140 Đặng Ngọc Hân 05-07-2008 Hà Tĩnh 41.75
141 Đỗ Ngọc Gia Hân 09-05-2008 Đồng Nai 40.75
142 Dương Ngọc Hân 05-10-2008 Phú Yên 39.75
143 Hàn Ngọc Hân 10-09-2008 Tp Hồ Chí Minh 43
144 Lê Gia Hân 11-01-2008 Đồng Nai 45
145 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-12-2008 Tp.Hồ Chí Minh 41.25
146 Nguyễn Đỗ Ngọc Hân 30-03-2008 Đồng Nai 43.25
147 Nguyễn Hà Bảo Hân 16-07-2008 Đồng Nai 44.5
148 Nguyễn Hoài Bảo Hân 21-04-2008 Đồng Nai 43.75
149 Nguyễn Hoàng Gia Hân 18-05-2008 Đồng Nai 43
150 Nguyễn Lê Gia Hân 30-04-2008 TP Hồ Chí Minh 41.75
151 Nguyễn Lê Ngọc Hân 14-02-2008 Đồng Nai 44.25
152 Phạm Ngọc Hân 03-07-2008 Đồng Nai 39.75
153 Thái Gia Hân 18-07-2008 Đồng Nai 41
154 Vũ Hoàng Ngọc Hân 10-08-2008 Đồng Nai 39.75
155 Vũ Nguyễn Gia Hân 01-01-2008 Tp Hồ Chí Minh 41.5
156 Dương Nhật Hằng 30-03-2008 Hậu Giang 42
157 Ngô Xuân Hằng 22-02-2008 Đồng Nai 43.5
158 Lâm Gia Hào 30-11-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 41
159 Trần Gia Hào 25-10-2008 Đồng Nai 45
160 Vũ Quang Hậu 30-06-2008 Đồng Nai 42
161 Hoàng Thu Hiền 20-07-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
162 Bùi Hoàng Hiếu 29/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
163 Lê Phạm Ngọc Hiếu 17-02-2008 Đồng Nai 43.5
164 Lê Trung Hiếu 10-03-2008 Đồng Nai 41
165 Nguyễn Chí Hiếu 03-01-2008 Đồng Nai 42.25
166 Nguyễn Thành Hiếu 05-10-2008 Đồng Nai 41.25
167 Nguyễn Trung Hiếu 05-07-2008 Đồng Nai 42
168 Phạm Nguyễn Ngọc Hiếu 09/05/2008 Đồng Nai 42.25
169 Tạ Nguyễn Đức Hiếu 05-03-2008 Tp Hồ Chí Minh 40.5
170 Trịnh Minh Hiếu 07-06-2008 Đồng Nai 43
171 Trịnh Minh Hiếu 27-08-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
172 Võ Chí Hiếu 04-11-2008 Đồng Nai 39.75
173 Nguyễn Việt Hoa 10-03-2008 Đồng Nai 40
174 Nguyễn Phúc Thái Hoà 30-06-2008 Đồng Nai 43
175 Lê Văn Tấn Thái Hòa 26-01-2008 Tp Hồ Chí Minh 45
176 Bùi Minh Hoàng 02-06-2008 Đồng Nai 40
177 Nguyễn Bá Hoàng 16-09-2008 Đồng Nai 42
178 Nguyễn Ngọc Kim Hoàng 26-11-2008 Đồng Nai 41.25
179 Nguyễn Việt Hoàng 09-04-2008 Đồng Nai 44
180 Phạm Phúc Hoàng 27-08-2008 Đồng Nai 41.25
181 Đinh Sỹ Hội 08/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh 42
182 Lê Tuấn Hùng 22-06-2008 Đồng Nai 40
183 Nguyễn Gia Hưng 18-03-2008 Đồng Nai 42
184 Nguyễn Trần Nam Hưng 30-03-2006 Đồng Nai 42
185 Trịnh Tuấn Hưng 28-09-2008 Đồng Nai 44
186 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 17-10-2008 Đồng Nai 44.5
187 Lê Thị Ngọc Hương 08-01-2008 Tp.Hồ Chí Minh 43.5
188 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13-06-2008 Nghệ An 41.5
189 Nguyễn Trần Liên Hương 19-06-2008 Đồng Nai 43.75
190 Trần Hà Hương 18-06-2008 Đồng Nai 43.25
191 Đinh Gia Huy 01-03-2008 Tp Hồ Chí Minh 41.5
192 Hồ Lê Sỹ Huy 20-02-2008 Đồng Nai 44
193 Lê Gia Huy 10-11-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42
194 Nguyễn Trần Gia Huy 03-12-2008 Đồng Nai 41
195 Phạm Gia Huy 21-04-2008 Đồng Nai 43.25
196 Tô Gia Huy 22-11-2008 Đồng Nai 40.75
197 Trần Hoàng Huy 18-01-2008 Đồng Nai 41
198 Trần Khánh Huy 23-09-2008 Đồng Nai 43
199 Trần Quang Huy 04-03-2008 Đồng Nai 44.25
200 Trần Võ Nhật Huy 11-06-2008 Tiền Giang 44.75
201 Trương Gia Huy 29-04-2008  Tp. Hồ Chí Minh 40
202 Vũ Nhật Huy 01-10-2008 Đồng Nai 43.25
203 Bùi Thanh Huyền 12-09-2008 Tp Hồ Chí Minh 41.5
204 Nguyễn Khánh Huyền 15-03-2008 Hà Nội 44.5
205 Nguyễn Khánh Huyền 01-03-2008 Đồng Nai 43.25
206 Nguyễn Thị Thu Huyền 06-04-2008 Đồng Nai 42
207 Phạm Khánh Huyền 29-11-2008 Đồng Nai 41.5
208 Trần Thị Khánh Huyền 08-10-2008 Quảng Bình 43.25
209 Triệu Sỹ Kha 17-03-2008 Đồng Nai 40.75
210 Nguyễn Đức Khải 22-11-2008 Tp Hồ Chí Minh 43
211 Lê Tự Nguyên Khang 03-04-2008 Bến Tre 41.25
212 Nguyễn Thái Khang 29-02-2008 Đồng Nai 39.75
213 Nguyễn Trường Khang 26-01-2008 Nam Định 42.25
214 Hoàng Đình Duy Khánh 03-03-2008 Bà Rịa-Vũng Tàu 41.5
215 Nguyễn Văn Khánh 02-12-2008 Đồng Nai 43
216 Tạ Quốc Khánh 04-11-2008 Đồng Nai 45.25
217 Trần Đình Khánh 22-11-2008 Đồng Nai 42.25
218 Bùi Nam Khoa 13-03-2008 Đồng Nai 44.75
219 Cao Đăng Khoa 16-01-2008 Đồng Nai 41
220 Đỗ Đăng Khoa 03/09/2008 Vĩnh Phúc 40.25
221 Nguyễn Duy Khoa 21-12-2007 Tp Hồ Chí Minh 44
222 Phạm Đình Anh Khoa 27-12-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 40
223 Phạm Nguyễn Anh Khoa 20-08-2008 TP. Hồ Chí Minh 40.5
224 Trần Đăng Khoa 05-09-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
225 Trần Văn Anh Khoa 13-02-2008 Đồng Nai 43
226 Lê Vũ Anh Khôi 07-10-2008 TP Hồ Chí Minh 43.5
227 Mai Văn Đăng Khôi 24-02-2008 Đồng Nai 45.25
228 Nguyễn Anh Khôi 26-12-2008 Đồng Nai 42
229 Lê Minh Khuê 29-12-2008 Đồng Nai 40.5
230 Nguyễn Duy Trung Kiên 31-10-2008 Đồng Nai 40.75
231 Lê Anh Kiệt 05-01-2008 Đồng Nai 42.5
232 Lê Anh Kiệt 03-07-2008 Tp Hồ Chí Minh 45.75
233 Trần Quang Anh Kiệt 14-11-2008 Huế 41.75
234 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 03-08-2008 Đồng Nai 42.25
235 Lý Thư Kỳ 24-01-2008 Tp Hồ Chí Minh 40
236 Đinh Lê Bảo Lam 19-12-2008 Đồng Nai 44.25
237 Nguyễn Thị Thanh Lam 28-04-2008 Đồng Nai 42.5
238 Nguyễn Thoại Lâm 25-02-2008 Đồng Nai 41.5
239 Đoàn Phương Lan 20-04-2008 Đồng Nai 44
240 Nguyễn Mai Lan 20-09-2008 Đồng Nai 40.75
241 Nguyễn Thị Thanh Lan 11-04-2008 Đồng Nai 41.75
242 Phạm Bảo Lan 18-09-2008 Thanh Hóa 40.75
243 Bùi Hoàng Linh 31-05-2008 Đồng Nai 41.5
244 Bùi Ngọc Linh 16-12-2008 Đồng Nai 40.25
245 Dương Đình Khánh Linh 27-05-2008 Đồng Nai 40.75
246 Dương Khánh Linh 30-03-2008 Đồng Nai 41.5
247 Hồ Gia Linh 03-01-2008 Đồng Nai 45
248 Hoàng Khánh Linh 12-06-2008 Đồng Nai 41
249 Hoàng Phùng Ngọc Linh 05-07-2008 Đồng Nai 39.75
250 Lê Mai Ngọc Linh 26/03/2008 Nam Định 45.25
251 Lê Thùy Linh 19-01-2008 Đồng Nai 39.75
252 Lê Thùy Linh 20-07-2008 Đồng Nai 44.5
253 Lê Thùy Khánh Linh 21-03-2008 Đồng Nai 42.75
254 Lưu Ngọc Linh 02/10/2008 Đồng Nai 43.25
255 Ngô Phương Linh 22-02-2008 Đồng Nai 43.25
256 Nguyễn Gia Linh 22-05-2008 Đồng Nai 43
257 Nguyễn Khánh Linh 13-07-2008 Đồng Nai 40.75
258 Nguyễn Nguyễn Thảo Linh 30-05-2008 Đồng Nai 43
259 Nguyễn Thị Khánh Linh 13-03-2008 Nghệ An 43
260 Nguyễn Thị Mai Linh 07-02-2008 Đồng Nai 42.25
261 Nguyễn Thùy Linh 07-03-2008 Đồng Nai 45
262 Nguyễn Thùy Linh 13-05-2008 Đồng Nai 40
263 Phạm Ngọc Diệu Linh 29-01-2008 Đồng Nai 45
264 Phạm Thị Khánh Linh 06-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 42.5
265 Phạm Thị Khánh Linh 20-06-2008 TP. Hồ Chí Minh 40.75
266 Phan Hoàng Thùy Linh 21-01-2008 Tp Hồ Chí Minh 44.25
267 Thái Nhã Linh 21-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
268 Tống Khánh Linh 04-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
269 Trần Gia Linh 29-05-2008 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
270 Trần Hà Linh 11-08-2008 Đồng Nai 41.25
271 Trần Khánh Linh 12-11-2008 TP. Hồ Chí Minh 43.75
272 Trần Ngọc Khánh Linh 27-02-2008 TP Hồ Chí Minh 43.5
273 Trần Vũ Ngọc Linh 26/03/2008 Đồng Nai 43
274 Trương Ngọc Linh 05-10-2008 Đồng Nai 43.25
275 Võ Thị Hương Linh 03/08/2008 Đồng Nai 42.25
276 Vũ Gia Linh 03-02-2008 Đồng Nai 43
277 Bùi Phạm Ngọc Loan 13-05-2008 Đồng Nai 41.75
278 Bùi Thị Phương Loan 08-10-2008 Đồng Nai 42.5
279 Lê Mai Loan 18-09-2008 Đồng Nai 42.25
280 Dương Thành Long 21-06-2008 Đồng Nai 42
281 Lý Lê Bảo Long 02-04-2008 Tp Hồ Chí Minh 41
282 Nguyễn Hoàng Long 15-10-2008 Tp Hồ Chí Minh 40.5
283 Nhâm Hoàng Long 05-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
284 Trần Ngọc Hải Long 08-02-2008 Thanh Hóa 41.25
285 Nguyễn Lâm Xuân Mai 19-12-2008 Cà Mau 42
286 Nguyễn Vy Sao Mai 07-06-2008 Đồng Nai 42
287 Phạm Xuân Mai 23-05-2008 Đồng Nai 43.75
288 Trần Thùy Mai 14-03-2008 Đồng Nai 42.5
289 Vũ Ngọc Thảo Mai 12-11-2008 Đồng Nai 41
290 Nguyễn Văn Mạnh 20-12-2008 Đồng Nai 44.5
291 Phan Duy Đức Mạnh 30-11-2008 Đồng Nai 42
292 Chu Bình Minh 04/09/2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
293 Đậu Tiến Minh 25-03-2008 Đồng Nai 45
294 Dương Nhật Minh 02-07-2008 Tp Hồ Chí Minh 43.25
295 Ngô Tường Minh 02-02-2008 Đồng Nai 41.25
296 Nguyễn Lê Minh 09-09-2008 Đồng Nai 44.75
297 Nguyễn Lê Quang Minh 01-08-2008 Đồng Nai 40.25
298 Nguyễn Quốc Minh 18-01-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 41
299 Trần Khải Minh 15-08-2008  Thành phố Hồ Chí Minh 39.75
300 Trương Tuấn Minh 20-09-2008 Đồng Nai 41
301 Vũ Hoàng Minh 17-07-2008 Đồng Nai 41.75
302 Hàn Thảo My 04-09-2008 Lâm Đồng 40.5
303 Lê Đoàn Trà My 19-06-2008 Đồng Nai 43
304 Lương Hải My 29/04/2008 Đồng Nai 43.5
305 Ngô Hà My 23-05-2008 Đồng Nai 41.75
306 Nguyễn Đỗ Hải My 15-11-2008 Đồng Nai 39.75
307 Nguyễn Ngọc Như My 11-03-2008 Đồng Nai 45.75
308 Nguyễn Ngọc Trà My 29-02-2008 Đồng Nai 44.75
309 Nguyễn Thùy Nhật My 14-03-2008 Đồng Nai 43.75
310 Nguyễn Trần Trà My 22-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 40
311 Trần Ngọc Diễm My 28-02-2008 Đồng Nai 40.25
312 Huỳnh Gia Mỹ 17-06-2008 Đồng Nai 39.75
313 Võ Nguyễn Ly Na 25-05-2008 Đồng Nai 43.25
314 Cao Thiên Nam 23-11-2008 Tp Hồ Chí Minh 42.75
315 Nguyễn Đặng Phong Nam 21-02-2008 Đồng Nai 42.5
316 Nguyễn Hà Nam 22-06-2008 Quảng Nam 39.75
317 Nguyễn Hoài Nam 06-06-2008 Đồng Nai 45
318 Nguyễn Hoàng Nam 30-11-2008 Đồng Nai 40.25
319 Phan Hoàng Nam 08-10-2008 Đồng Nai 42.25
320 Trần Lê Bảo Nam 06-01-2008  Thanh Hóa 44.75
321 Vũ Bảo Nam 02-09-2008 Đồng Nai 43.75
322 Dương Thị Quỳnh Nga 14-10-2008 Nghệ An 43.5
323 Bùi Nguyễn Bảo Ngân 11-02-2008 Đồng Nai 42.5
324 Bùi Thanh Thảo Ngân 16-04-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42.25
325 Đinh Thị Mỹ Ngân 17-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42.5
326 Mai Nguyễn Kim Ngân 31-01-2008 Nam Định 40.75
327 Ngô Việt Ngân 21-09-2008 TP Hồ Chí Minh 41
328 Phạm Thanh Ngân 21-10-2008 Đồng Nai 45.75
329 Phạm Thị Kim Ngân 20-01-2008 Đồng Nai 44.25
330 Trần Ngọc Tuyết Ngân 31-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42
331 Vũ Đỗ Kim Ngân 29-07-2008 Đồng Nai 41.75
332 Đỗ Hồng Phương Nghi 14-06-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40
333 Hùng Nguyễn Đông Nghi 28-05-2008 Đồng Nai 43
334 Lê Phương Nghi 08-10-2008 Tp Hồ Chí Minh 40.5
335 Lương Hoàng Phương Nghi 01-08-2008 Đồng Nai 41.75
336 Nguyễn Trung Nghĩa 08-12-2008 Đồng Nai 41
337 Bùi Như Ngọc 06-06-2008 Đồng Nai 43.5
338 Đặng Đỗ Bảo Ngọc 09-10-2008 Đồng Nai 43.5
339 Đặng Hà Khánh Ngọc 27-05-2008 Đồng Nai 44.75
340 Dương Thị Hồng Ngọc 01/05/2008 Đồng Nai 41.75
341 Hoàng Khánh Ngọc 14-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 43.75
342 Lương Thu Ánh Ngọc 27-08-2008 Bắc Giang 46.25
343 Nguyễn Dương Khánh Ngọc 27-06-2008 Đồng Nai 39.75
344 Nguyễn Gia Bảo Ngọc 21-09-2008 Bình Định 43.5
345 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 27-11-2008 Đồng Nai 42.75
346 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22-09-2008 TP Hồ Chí Minh 43.5
347 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 30-05-2008 Đồng Nai 42.25
348 Phan Thanh Ngọc 31-05-2008 Đồng Nai 40.5
349 Trần Bích Ngọc 26-01-2008 Thanh Hóa 41.5
350 Trần Thị Khánh Ngọc 12-10-2008 Nam Định 43.5
351 Vũ Bích Ngọc 13-01-2008 Đồng Nai 44.25
352 Vũ Thị Ánh Ngọc 09-01-2008 Đồng Nai 40.25
353 Đinh Trần Bảo Nguyên 10-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 40.5
354 Đỗ Đức Nguyên 05-11-2008 Đồng Nai 44.75
355 Đỗ Thị Thảo Nguyên 16-06-2008 Đồng Nai 44.25
356 Lê Thảo Nguyên 11-07-2008 Đồng Nai 42.25
357 Nguyễn Lê Bảo Nguyên 02-09-2008 Đồng Nai 41.25
358 Trương Phạm Phương Nguyên 06-08-2008 Đồng Nai 41
359 Vũ Ngọc Thảo Nguyên 17-07-2008 Đồng Nai 40.75
360 Vũ Thị Thảo Nguyên 08-08-2008 Đồng Nai 42.5
361 Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt 16-04-2008 Đồng Nai 45.25
362 Ngô Mỹ Nhàn 01-01-2008 Đồng Nai 43.5
363 Nguyễn Thanh Nhàn 19-09-2008 Đồng Nai 43.5
364 Hoàng Trọng Nhân 04-06-2008 Đồng Nai 44.75
365 Nguyễn Minh Nhật 19-03-2008 Đồng Nai 40.75
366 Nguyễn Minh Nhật 10-05-2008 Đồng Nai 40.5
367 Nguyễn Ngọc Minh Nhật 26-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 41
368 Phan Minh Nhật 04-10-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.75
369 Trần Vũ Minh Nhật 25-10-2008 Đồng Nai 43.5
370 Bùi Ngọc Hiếu Nhi 14-02-2008 Đồng Nai 41.5
371 Bùi Thị Yến Nhi 13-04-2008 Đồng Nai 44
372 Đặng Gia Nhi 29-08-2008 Đồng Nai 41.5
373 Đào Thị Yến Nhi 11-04-2008 Đồng Nai 40.5
374 Dương Xuân Ý Nhi 22-05-2008 Đồng Nai 42.75
375 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 26/03/2008 Đồng Nai 41.25
376 Lê Minh Nhi 11-08-2008 Đồng Nai 40.25
377 Lê Phạm Thảo Nhi 25-02-2008 Đồng Nai 40.75
378 Lê Trần Khánh Nhi 08-06-2008 Đồng Nai 40.75
379 Lưu Ngọc Bảo Nhi 21/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
380 Nguyễn Bảo Nhi 22-06-2008 Đồng Nai 42
381 Nguyễn Hồ Yến Nhi 07/05/2008 Đồng Nai 45.25
382 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 18-03-2008 Đồng Nai 40.75
383 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 02-12-2008 Đồng Nai 41.25
384 Phạm Hoàng Linh Nhi 07-04-2008 Tp. Hồ Chí Minh 44.75
385 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 23-04-2008 Hà Tĩnh 41.25
386 Trần Phạm Hải Nhi 20-10-2008 Đồng Nai 41.75
387 Trần Thị Quỳnh Nhi 24-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.75
388 Trương Hồ Thảo Nhi 15-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43
389 Uông Thị Yến Nhi 05-02-2008 Hà Tĩnh 40.5
390 Vũ Thị Yến Nhi 18-03-2008 Đồng Nai 44
391 Lê Phương Như 26-05-2008 Đồng Nai 44.5
392 Lê Quỳnh Như 06-04-2008 Đồng Nai 43
393 Lê Quỳnh Như 28-01-2008 Đồng Nai 44.75
394 Ngô Nguyễn Quỳnh Như 19-02-2008 Đồng Nai 44.5
395 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 04-07-2008 Đồng Nai 45
396 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 17-12-2008 Đồng Nai 44.5
397 Nguyễn Quỳnh Như 09-08-2008 Đồng Nai 44.25
398 Nguyễn Thị Thanh Như 19-08-2008 Bình Phước 44
399 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 10-05-2008 Đồng Nai 40.75
400 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 29-01-2008 Đồng Nai 43.25
401 Phạm Thảo Như 28-11-2008 Đồng Nai 44.5
402 Quách Tâm Như 10/06/2008 Tp. Hồ Chí Minh 42.5
403 Phạm Huỳnh Hồng Nhung 13-06-2008 Đồng Nai 41.75
404 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/01/2008 Đồng Nai 42.25
405 Mai Cao Xuân Phát 11-04-2008 Tp Hồ Chí Minh 41
406 Nguyễn Lê Phát 27-02-2008 Đồng Nai 42.75
407 Nguyễn Tiến Phát 25-01-2008 Đồng Nai 41.75
408 Nguyễn Văn Ngọc Phát 18-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
409 Nguyễn Nguyên Phong 11-08-2008 Đồng Nai 39.75
410 Nguyễn Văn Phong 24-08-2008 Thanh Hoá 40.5
411 Đoàn Phạm Thiên Phú 17-05-2008 Đồng Nai 40.5
412 Lê Quang Hoàng Phú 03-07-2008 Đồng Nai 40.25
413 Nguyễn Châu Thiên Phú 09-02-2008 Đồng Nai 41.25
414 Nguyễn Đinh Thiên Phú 22-03-2008 Đồng Nai 44.25
415 Bùi Hoàng Phúc 21-07-2008 Đồng Nai 41
416 Đào Trần Gia Phúc 09-07-2008 Đồng Nai 40.75
417 Hứa Gia Phúc 30-11-2008 TP Hồ Chí Minh 41.75
418 Lê Nguyễn Minh Phúc 03-06-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 40.75
419 Nguyễn Thiên Phúc 26-11-2008 Đồng Nai 40.5
420 Nguyễn Trường Gia Phúc 01-08-2008 Tp Hồ Chí Minh 41
421 Nguyễn Văn Phúc 18-05-2008 Vĩnh Phúc 39.75
422 Phạm Hồng Phúc 16-01-2008 Tp Hồ Chí Minh 41.5
423 Vũ Đình Minh Phúc 28-02-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
424 Trần Ngô Như Phụng 19/02/2008 Đồng Nai 41.75
425 Mai Thị Phương 28-06-2008 Đồng Nai 42.25
426 Nguyễn Ánh Phương 24-11-2008 Đồng Nai 40.5
427 Phan Nguyễn Hoài Phương 04-08-2008 Đồng Nai 42.75
428 Phan Vũ Đức Phương 10-02-2008 Đồng Nai 43.25
429 Trần Nguyên Phương 12-11-2008 Đồng Nai 40.75
430 Đoàn Văn Anh Quân 07-09-2008 Đồng Nai 41
431 Hồ Đăng Mạnh Quân 04-10-2008 Đồng Nai 39.75
432 Lưu Hoàng Quân 04-04-2008 Thanh Hóa 40.5
433 Nguyễn Anh Quân 31/01/2008 Đồng Nai 41
434 Nguyễn Bình Đông Quân 19/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh 41
435 Nguyễn Hữu Trần Quân 17-03-2008 Đồng Nai 44
436 Nguyễn Minh Quân 02-05-2008 Đồng Nai 42.25
437 Nhâm Sỹ Quân 12-01-2008 Đồng Nai 43
438 Phạm Võ Minh Quân 07-03-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
439 Trần Nhật Quân 12-10-2008 Đồng Nai 40
440 Nguyễn Thanh Quý 02-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40.75
441 Trần Phú Hoàng Quý 17-04-2008 Đồng Nai 44
442 Hoàng Trúc Quyên 11-10-2008 Tp Hồ Chí Minh 40.5
443 Lâm Đan Quyên 19-06-2008 Tp Hồ Chí Minh 43
444 Lê Thị Bảo Quyên 25-04-2008 Đồng Nai 43.5
445 Bùi Phương Quỳnh 22-03-2008 Đồng Nai 41.5
446 Dương Nguyễn Mỹ Quỳnh 03-03-2008 Đồng Nai 44.25
447 Ngô Như Quỳnh 13-07-2008 Đồng Nai 44.75
448 Ngô Như Quỳnh 17-08-2008 Đồng Nai 41.75
449 Nguyễn Bách Ngọc Quỳnh 18-03-2008 Đồng Nai 39.75
450 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 30-10-2008 Đồng Nai 43.5
451 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14-12-2008 Đồng Nai 43.5
452 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06-11-2008 Nghệ An 39.75
453 Phạm Nguyệt Quỳnh 13-10-2008 Đồng Nai 43.25
454 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 02-12-2008 Đồng Nai 41.75
455 Trần Trúc Quỳnh 09-07-2008 Đồng Nai 41.75
456 Lao Thanh Sang 03-12-2008 Đồng Nai 45.75
457 Nguyễn Hoàng Minh Sang 28-03-2008 Đồng Nai 41.5
458 Nguyễn Hồng Sơn 11-11-2008 Đồng Nai 42.25
459 Dương Phú Tài 12-02-2008 Đồng Nai 40.25
460 Hoàng Vũ Anh Tài 13-06-2008 Đồng Nai 41
461 Trần Hữu Anh Tài 26-06-2008 Thanh Hóa 40.5
462 Trương Trọng Tấn Tài 04-12-2008 Đồng Nai 42.75
463 Đỗ Phạm Linh Tâm 26-11-2008 Đồng Nai 41
464 Nguyễn Trọng Tâm 11-03-2008 Đồng Nai 42.75
465 Phạm Trịnh Trần Tâm 14-10-2008 Nghệ An 42.75
466 Phùng Thị Bảo Tâm 19-09-2008 Tp Hồ Chí Minh 44.75
467 Nguyễn Nhật Tân 13-03-2008 Đồng Nai 42
468 Nguyễn Bá Quốc Thái 05-09-2008 Đồng Nai 40
469 Nguyễn Trọng Thái 28-01-2008 Thành phố Hà Nội 39.75
470 Phan Hồng Thắm 11-04-2008 Đồng Nai 44.75
471 Lê Phước Trung Thắng 21-07-2008 Đồng Nai 40.75
472 Tạ Quang Thắng 11-09-2008 Đồng Nai 43.75
473 Đỗ Phương Thanh 04-04-2008 Tp Hồ Chí Minh 41.5
474 Nguyễn Vũ Nhật Thành 28-01-2008 Đồng Nai 41
475 Đặng Nguyên Thảo 16-09-2008 Đồng Nai 45
476 Đinh Nguyễn Dạ Thảo 18-09-2008 Đồng Nai 40.75
477 Đoàn Hoàng Diệu Thảo 16-04-2008 Đồng Nai 42
478 HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO 12-06-2008 ĐỒNG NAI 39.75
479 Hoàng Thị Thảo 22-08-2008 Thanh Hóa 44
480 Nguyễn Ngọc Thảo 09-04-2008 Đồng Nai 43.75
481 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14-11-2008 Đồng Nai 44.25
482 Nguyễn Phạm Phương Thảo 10-12-2008 Đồng Nai 45.25
483 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 09-03-2008 Đồng Nai 40.75
484 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 01/10/2008 Đồng Nai 39.75
485 Nguyễn Thanh Thảo 25-12-2008 Đồng Nai 44
486 Nguyễn Thanh Thảo 22-08-2008 Đồng Nai 41
487 Phan Thanh Thảo 31-05-2008 Đồng Nai 40
488 Trần Gia Thảo 19-03-2008 Đồng Nai 41.25
489 Trần Phương Thảo 20-12-2008 Đồng Nai 40.5
490 Lưu Nguyễn Minh Thi 25-05-2008 Đồng Nai 43.75
491 Nguyễn Đình Thái Thiên 28-06-2008 Quảng Ngãi 40
492 Trần Ngọc Thịnh 14-11-2008 Quảng Nam 40
493 Lê Bùi Minh Thư 21-04-2008 TP. Hồ Chí Minh 44.25
494 Lê Trần Minh Thư 09-09-2008 Đồng Nai 40.5
495 Nguyễn Hoàng Anh Thư 05-06-2008 TP Hồ Chí Minh 40.25
496 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 25-01-2008 Bến Tre 40.75
497 Nguyễn Minh Thư 16-11-2008 Tp Hồ Chí Minh 44.25
498 Nguyễn Minh Thư 05-01-2008 Đồng Nai 41.75
499 Nguyễn Ngọc Anh Thư 03-12-2008 Đồng Nai 43.75
500 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26-08-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42.25
501 Nguyễn Thị Anh Thư 04-09-2008 Đồng Nai 44.25
502 Nguyễn Thị Anh Thư 31-07-2008 Thanh Hóa 40.5
503 Phạm Hà Anh Thư 29-10-2008 Đồng Nai 41.25
504 Phạm Vũ Anh Thư 29-06-2008 Đồng Nai 41.75
505 Trần Thị Minh Thư 28-08-2008 Đồng Nai 41.25
506 Võ Thị Minh Thư 26-01-2008 Đồng Nai 43.75
507 Vũ Anh Thư 25-09-2008 Thanh Hóa 42.25
508 Vũ Hà Bảo Thư 11-08-2008 Đồng Nai 43.5
509 Vũ Nguyễn Anh Thư 15-07-2008 Đồng Nai 41.5
510 Vũ Thị Minh Thư 27-10-2008 Đồng Nai 45
511 Phạm Quỳnh Thương 27-10-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
512 Lê Phương Thúy 11-02-2008 Đồng Nai 43.75
513 Ngô Thị Phương Thúy 19-09-2008 Nam Định 41.5
514 Mai Anh Thùy 11-10-2008 Đồng Nai 45.5
515 Nhữ Ngọc Thu Thùy 03-11-2008 Đồng Nai 42.75
516 Hoàng Vũ Ái Thụy 17-11-2008 TP. Hồ Chí Minh 41.75
517 Lê Mai Bảo Thy 30-05-2008 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
518 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06-08-2008 Đồng Nai 41.75
519 Trịnh Xuân Tiến 10-09-2008 Đồng Nai 43
520 Nguyễn Đình Trung Tín 29-02-2008 Đồng Nai 43
521 Vũ Minh Toàn 23-08-2008 Đồng Nai 40
522 Đặng Thị Bảo Trâm 08-10-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 43.75
523 Đinh Nguyễn Huyền Trâm 28-06-2008 Đồng Nai 40.25
524 Nguyễn Lý Bảo Trâm 15-04-2008 Đồng Nai 41
525 Nguyễn Phương Trâm 25-09-2008 Đồng Nai 44.5
526 Đào Gia Bảo Trân 08-04-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.75
527 Lâm Gia Bảo Trân 26-10-2008 Đồng Nai 40.25
528 Trần Hiền Nguyên Trân 02-12-2008 Đồng Nai 41.75
529 Trần Hoàng Bảo Trân 07-02-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 43.25
530 Đặng Nguyễn Thùy Trang 08-11-2008 Đồng Nai 40
531 Đào Vân Trang 27-04-2008 Đồng Nai 44.25
532 Đinh Trần Phương Trang 14-08-2008 Đồng Nai 43.25
533 Lê Nguyễn Thùy Trang 26-05-2008 Đồng Nai 41.75
534 Ngô Thị Thùy Trang 14-01-2008 Thành phố Hồ Chí Minh 42.5
535 Nguyễn Đặng Phương Trang 15-07-2008 Đồng Nai 41.75
536 Nguyễn Phương Trang 11-05-2008 Đồng Nai 41.75
537 Phan Thị Thùy Trang 09-03-2008 Đồng Nai 45
538 Trần Thị Thu Trang 11-02-2008 Đồng Nai 41.5
539 Trần Yến Trang 24-02-2008 Đồng Nai 44
540 Vũ Thị Minh Trang 30-09-2008 Đồng Nai 43
541 Lê Minh Trí 12-12-2008 Tp. Hồ Chí Minh 42
542 Dương Đông Triều 06-09-2008 Đồng Nai 43.5
543 Bùi Thị Phương Trinh 23-01-2008 Thừa Thiên – Huế 44.25
544 Đặng Thu Trinh 05-07-2008 Đồng Nai 43.25
545 Đặng Quang Trọng 02-10-2008 Đồng Nai 42.5
546 Nguyễn Đức Trọng 30-05-2008 Đồng Nai 41.25
547 Nguyễn Quan Thanh Trúc 02-04-2007 TP Hồ Chí Minh 41.75
548 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02-09-2008 Đồng Nai 42.5
549 Vũ Thụy Thanh Trúc 09-07-2008 Đồng Nai 40.75
550 Nguyễn Tô Trung Trực 25-09-2008 Cà Mau 43
551 Cao Quang Trung 21-10-2008 Tp Hồ Chí Minh 43.5
552 Phạm Đình Trung 01-08-2008 Đồng Nai 43.5
553 Hà Cẩm 19-06-2008 Đồng Nai 40.25
554 Lê Hoàng 27-01-2008 Đồng Nai 43.25
555 Phạm Duy 25-02-2008 Bà Rịa – Vũng Tàu 42.5
556 Đoàn Quốc Tuấn 31-03-2008 Đồng Nai 41
557 Nguyễn Anh Tuấn 31/03/2008 Thái Nguyên 41
558 Nguyễn Mạnh Tuấn 26-08-2008 Đồng Nai 43.25
559 Nguyễn Minh Tuấn 21-01-2008 Đồng Nai 41.25
560 Trần Minh Tuấn 25-04-2008 Đồng Nai 42.25
561 Vũ Anh Tuấn 16-01-2008 Tp. Hồ Chí Minh 40
562 Nguyễn Anh Tùng 24-07-2008 Đồng Nai 42
563 Nguyễn Phạm Thanh Tùng 30-10-2008 Đồng Nai 40.5
564 Nguyễn Hồ Thanh Tuyền 13-05-2008 Đồng Nai 43.25
565 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 01-07-2008 Đồng Nai 41
566 Lê Thị Tuyển 17-04-2008 Đồng Nai 42.25
567 Bùi Nhã Uyên 16-06-2008 Đồng Nai 41
568 Đỗ Hà Phương Uyên 14-10-2008 Đồng Nai 43.5
569 Lê Phan Thảo Uyên 19-09-2008 Ninh Thuận 43
570 Nguyễn Đào Phương Uyên 06-09-2008 Đồng Nai 43.75
571 Nguyễn Mỹ Uyên 22-03-2008 Đồng Nai 39.75
572 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 04/01/2008 Lâm Đồng 44.75
573 Trần Ngọc Như Uyên 04-11-2008 Đồng Nai 42
574 Trần Thảo Uyên 17-05-2008 TP Hồ Chí Minh 44
575 Đỗ Hoàng Văn 26-02-2008 Đồng Nai 39.75
576 Đoàn Minh Vi 09-05-2008 Bắc Giang 39.75
577 Nguyễn Thị Gia Vi 19-03-2008 Đồng Nai 44
578 Nguyễn Thụy Tường Vi 13-04-2008 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
579 Nguyễn Đăng Hoàng 04-05-2008 Đồng Nai 44
580 Ninh Văn Phong 13-05-2008 TP Hồ Chí Minh 41.25
581 Dương Nhựt Khánh Vy 30/06/2008 Đồng Nai 43.5
582 Hoàng Lê Khánh Vy 03-04-2008 Đồng Nai 41.25
583 Lê Ngọc Uyên Vy 14-01-2008 Đồng Nai 43.5
584 Nguyễn Lê Ngọc Vy 09-10-2008 Đồng Nai 43.5
585 Nguyễn Ngọc Kỳ Vy 24-09-2008 Đồng Nai 40
586 Nguyễn Thanh Thảo Vy 28-01-2008 Đồng Nai 41
587 Nguyễn Thảo Vy 13-12-2008 Đồng Nai 40.75
588 Trần Ngọc Khánh Vy 02-01-2008 Đồng Nai 41.5
589 Kiều Minh Vỹ 13-05-2008 Đồng Nai 42.5
590 Lê Thị Thanh Xuân 10-02-2008 Hà Nam 40.5
591 Nguyễn Trần Nghi Xuân 14-03-2008 Đồng Nai 41.25
592 Hà Nguyễn Như Ý 17-11-2008 Đồng Nai 40.25
593 Nguyễn Thị Như Ý 30-08-2008 Đồng Nai 45.5
594 Phạm Thị Như Ý 23-08-2008 Thái Bình 44.25
595 Trịnh Ngọc Như Ý 07-04-2008 TP. Hồ Chí Minh 40.5
596 Nguyễn Đan Thanh Yến 07-09-2008 Đồng Nai 43.25
597 Nguyễn Thị Hải Yến 28-01-2008 Đồng Nai 42
598 Trần Thị Hải Yến 02-01-2008 Đồng Nai 43
599 Trần Thị Kim Yến 04-08-2008 Đồng Nai 41.75