Kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

0
1900

CÁC LỚP LƯU Ý:

Hạn chót đăng ký tiết mục: 26/10/2019.

Mỗi lớp đăng ký tối thiểu 3 tiết mục.

Đọc kỹ nội dung kế hoạch.