KẾ HOẠCH TUẦN: 22 (13/01/2020 đến 19/01/2020)

0
1994
NGÀY GIỜ NỘI DUNG PTRÁCH TRỰC
HAI

13/01/20

07h00’

14h00’

– Chào cờ, sơ kết HKI

– Họp chi bộ xét Đảng viên cuối năm

BGH

T. Hùng (HP)

T. Anh
BA

14/01/20

7h00’ – Hội giảng cấp trường.

 

 

T. Anh (HP)

 

T. Hùng

15/01/20

7h00’ – Hội giảng cấp trường.

 

T. Anh (HP)

 

T. Anh
NĂM 16/01/20 7h00’

 

15h00’

– HS học bình thường, tiết 5 nghỉ, GVCN sinh hoạt lớp.

– Họp hội đồng sư phạm.

  T. Hùng
SÁU 17/01/20   – HS K12 cắm trại

 

 

 

T. Anh
BẢY 18/01/20  

 

– HS K12 cắm trại

 

  T. Hùng
CN

19/01/20