Kê khai tài sản, thu nhập

0
2844

Theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ thì các đối tượng sau phải kê khai tài sản thu nhập theo Luật Phòng, Chống tham nhũng: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó và kế toán.

Nhà trường tóm gọn và hướng dẫn như sau:

  1. Trong năm 2020 thì mỗi người sẽ làm 1 bản “Kê khai lần đầu” và đây sẽ là bản kê khai gốc và là duy nhất, từ mai sau trở đi sẽ căn cứ vào bản lần đầu này để thực hiện kê khai bổ sung.
  2. Danh sách các người phải kê khai: Bấm vào đây
  3. Các bước thực hiện:
    1. Tải mẫu kê khai tại đây
    2. Xem hướng dẫn kê khai tại đây
    3. Sau khi nhập xong thì in ra 04 bộ và gửi cho cô Thùy – văn thư. Hạn chót nộp là thứ 2, ngày 11/01/2021 (do công văn Sở gd yêu cầu nộp gấp)

GIÁO VIÊN NHẬP VÀO MẪU DƯỚI ĐÂY RỒI BẤM GỬI