Kết nạp Đảng viên mới

0
1342

Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 3.2.2023, Chi bộ trường THPT Trấn Biên đã tiến hành kết nạp Đảng viên cho hai đồng chí: Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Trần Hà Vy. Đây là hai Đảng viên trẻ đang hoạt động sôi nổi trong chi Đoàn giáo viên và các hoạt động bề nổi của trường. Sau thời gian công tác tại trường THPT Trấn Biên, xét thấy hai đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Trần Hà Vy đủ tư cách, năng lực và phẩm chất để đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam, chi Bộ trường THPT Trấn Biên đã cử hai đồng chí đi học lớp đối tượng, hoàn thành mọi hồ sơ lý lịch, cũng như mọi thủ tục liên quan.