Kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ I (các môn tập trung) và đăng ký phúc khảo

0
4476

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

(Cập nhật lúc 11h00 ngày 26/12/2023)

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

B. DANH SÁCH HỌC SINH VẮNG VÀ VI PHẠM QUY CHẾ

Xem tại đây

C. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO

  1. Thời hạn đăng ký: Trước 8h00 thứ 4 (27/12/2023)
  2. Đường link đăng ký tại đây