Kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK II – NH 2023-2024

0
3699

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II – NH 2023-2024

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

II. DANH SÁCH HỌC SINH VẮNG THI VÀ VI PHẠM QUY CHẾ

XEM TẠI ĐÂY

III. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO 

– Tất cả học sinh muốn phúc khảo phải điền đầy đủ thông tin.

– Đăng ký phúc khảo môn nào thì điền điểm thi được công bố của môn đó.
– Thời gian đăng ký: Từ 16h00 ngày 01/4 đến 10h00 ngày 02/4/2024

– ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO TẠI ĐÂY