Kết quả và lịch đăng ký phúc khảo bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK 2 NH 2022-2023

0
8371

I. KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

II. ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

  • Thời hạn đăng ký: 17h00 chủ nhật (26/3/2023).
  • Đăng ký phúc khảo tại đây