Kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ II – Nh 2023-2024

0
3911

I. Thời gian – Môn thi – Hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối HK 2:

Xem tại đây

II. Số báo danh – Phòng thi

Khối 10

Khối 11

Khối 12

III. Phòng thi nói môn tiếng anh của khối 10 và 11

Xem tại đây

IV. Sơ đồ phòng thi

Xem tại đây

V. Phân công coi thi

Xem tại đây