KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

0
1640

Xem thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực 2021 tại đây

Các mốc thời gian về kỳ thi đánh giá năng lực tại đây

Các câu hỏi thường gặp về kỳ thi tại đây

Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

Link đăng ký dự thi