Lịch Dạy-Học trực tuyến thứ 5 (23/4/2020)

0
2999

Thời khóa biểu dạy trực tuyến khối 12 (Mới)

Tiết Thời gian  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 8h – 8h45 Toán 1 Toán 2 Hóa Toán HH

(1+2+3)

Văn Anh 7
2 9h – 9h45 Địa Sử Anh 7 Sinh GDCD
3 10h – 10h45 Địa Anh 10 Toán 3 Anh 10
4 11h – 11h45 Văn

Lưu ý:

 • Hs vào website trường trước 15 phút mỗi tiết học để lấy đường link (facebook, youtube, meet để đăng nhập) và tải bài tập về làm, nộp lại (theo hướng dẫn đính kèm dưới mỗi bài viết)
 • Toán 1 dành cho HS lớp 12A1 đến 12A5;
 • Toán 2 dành cho HS lớp 12A6 đến 12A10;
 • Toán 3 dành cho HS lớp 12A11 đến 12A15;

     LỊCH DẠY & HỌC TRỰC TUYẾN THỨ 5 (23/4/2020)

  1. Môn Toán (Hình học):      

 • – Thời gian : từ 8h00 đến 8h45 (1 tiết)
    – Đối tượng tham gia lớp học : Tất cả học sinh lớp 12.      
 • – Địa chỉ truy cập: Facebook: Trấn Biên High School hoặc Kênh Youtube Trường THPT Trấn Biên
  • 2.Môn Anh hệ 7 năm:      
  • – Thời gian : từ 9h00 đến 9h45 (1 tiết)
     – Đối tượng tham gia lớp học : Tất cả học sinh từ lớp 12A3 đến 12A15.      
  • – Địa chỉ truy cập: Facebook: Trấn Biên High School hoặc Kênh Youtube Trường THPT Trấn Biên
  • 3.Môn Anh văn (hệ 10 năm) dành cho Hs lớp 12A1 và 12A2:      
  • – Thời gian : từ 10h00 đến 10h45 (1 tiết)
       – Đối tượng tham gia lớp học : Tất cả học sinh lớp 12A1 và 12A2.     
  • – Địa chỉ truy cập: Phần mềm Zoom (theo Id giáo viên đã gửi trực tiếp cho Hs)
  • 4. Học sinh lưu ý:
   • Chuẩn bị vở ghi bài học và đăng nhập vào kênh trước 15 phút.
   • Trao đổi với giáo viên thông qua comment.
   • Tải bài tập về nhà theo đường link bên dưới vào cuối buổi học.
   • Làm bài tập về nhà theo mẫu (Nhấp vào đây để tải) và nộp lại theo hướng dẫn bên dưới.