Lịch kiểm tra trực tuyến thứ 7 (27/02/2021)

0
9209

Thông báo lịch kiểm tra chi tiết xem tại đây

Đường link kiểm tra

Trên website trường hoặc trên facebook Trấn Biên High School (cả 3 khối)

TT Thời gian Môn học Đường link kt
1 7h30 – 7h50 GDCD

20 phút

– Khối 10 https://forms.gle/WhdPXUVAmfvMeQ3HA

 

– Khối 11 https://forms.gle/88fkdsNyj69xuNre6

 

– Khối 12 https://forms.gle/SKg6e1KJSXaDacvY9

 

2 7h50 – 8h10 Sử

20 phút

– Khối 10 https://forms.gle/cPG9TDSWbgoZbSKk6

 

– Khối 11 https://forms.gle/Ky25d7thyk7F36Nk6

 

– Khối 12 https://forms.gle/77VQuHK51TGtkXVX7

 

3 8h10 – 8h40 Toán

20 phút

– Khối 10 https://forms.gle/WfUG5gcN4HxgvEscA

 

– Khối 11

– Khối 12 https://forms.gle/HFnqzn5F46NqkFZr7

 

4 8h40 – 9h10

30 phút

– Khối 10 https://forms.gle/PhWL9XRVqTTWP7KV8

 

– Khối 11 https://forms.gle/3FEcVxynvn8kFghd6

 

– Khối 12 https://forms.gle/hL3R7Evn2TazwJAD7

 

5 9h10 – 9h40 Hóa

20 phút

– Khối 10 https://forms.gle/sZr8zf2rJvsb6BK57

 

– Khối 11 https://forms.gle/HYooBT5DVhbnVtwp6

 

– Khối 12 https://forms.gle/vVdnUd9KFiMdENCi7

 

6 9h40 – 10h00 Sinh

20 phút

– Khối 10

– Khối 11 https://forms.gle/8uD2gCwAw1kbFhtx9

 

– Khối 12 https://forms.gle/iBZsVhCtx5eVj5Kj6

 

7 10h00 – 10h20 Địa

20 phút

– Khối 10 https://forms.gle/TXnqwWBxnUeGSLrZ6

 

– Khối 11 https://forms.gle/XbrdvbJzBpj6DeNJ7

 

– Khối 12 https://forms.gle/qRXSDa6RsYBr75tS6

 

8 10h20 – 10h50 Ngữ văn – Khối 10

– Khối 11

– Khối 12

 

9 10h50 – 11h20 Anh văn

20 phút

– Khối 10 (hệ 7 năm) https://forms.gle/5Vc3qcqj8b2Ahn3u6

 

– Khối 10 (hệ 10 năm) https://forms.gle/upDQE9HwHKGPrjjn7

 

– Khối 11 (hệ 7 năm) https://forms.gle/MhLXFmBu1Et7JqEXA

 

– Khối 11 (hệ 10 năm) https://forms.gle/6ec5TCvpRs8QADot9

 

– Khối 12 (hệ 7 năm) https://forms.gle/JAXTHBwvQe3KApQ27

 

– Khối 12 (hệ 10 năm) https://forms.gle/AzXhc3sqavE2MCGc7