LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM VÔ ĐỊCH TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN LẦN VIII

0
2892
STT Ngày Giờ Đội Mã trận Ghi chú

VÒNG 1/16

1 24/1/2021 7h30 11A02 – 12A01 1  
2 8h00 12A13 – 10A13 2  
3 8h30 10A09 – 11A03 3  
4 9h00 11A13 – 12A05 4  
5 14h00 11A05 – 10A06 5  
6 14h30 12A03 – 12A15 6  
7 15h00 10A14 – 12A06 7  
8 15h30 11A10 – 10A08 8  

TỨ KẾT

1 25/1/2021 14h00 Thắng 1-Thắng 2 TK1  
2 14h30 Thắng 3-Thắng 4 TK2  
3 15h00 Thắng 5-Thắng 6 TK3  
4 15h30 Thắng 7-Thắng 8 TK4  

BÁN KẾT

1 26/1/2021 14h00 Thắng TK1-Thắng TK2 BK1  
2 14h30 Thắng TK3-Thắng TK4 BK2  

CHUNG KẾT

1 27/1/2021 14h00 Thua BK1-Thua BK2 Hạng 3  
2 14h30 Thắng BK1-Thắng BK2 CK