[PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VĂN HÓA-VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2022-2023]

0
1780

Các lớp đọc kĩ kế hoạch, sau đó đăng kí tiết mục TẠI ĐÂY

Lưu ý: Lớp trưởng/bí thư tổng hợp tất cả các tiết mục của lớp và đăng kí 1 lần (đăng kí theo lớp).