Thời gian, số báo danh, phòng thi Kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT 2022

0
7035
  1. Thời gian thi:
  • Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
  • Đối với môn thi trắc nghiệm: Sử dụng bút chì 3b trở lên để tô đáp án.
Thứ/Ngày Buổi Bài thi/môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Thứ hai

06/6/2022

Sáng Toán 90 phút 7h25 7h30
Tiếng Anh 60 phút 9h25 9h30
Chiều KHTN Vật lí 50 phút 13h55 14h00
Hóa học 50 phút 14h55 15h50
Sinh học 50 phút 15h55 16h00
KHXH Lịch sử 50 phút 13h55 14h00
Địa lí 50 phút 14h55 15h50
GDCD 50 phút 15h55 16h00
Thứ ba

07/6/2022

Sáng Ngữ văn 120 phút 7h25

7h30

2. Số báo danh và phòng thi xem tại đây.

3. Nếu có sai sót thông tin về môn thi (dư hoặc thiếu môn thi), đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách,…Hs liên hệ trực tiếp thầy Mạnh (0935890049) trước 17h00 ngày 01/6/2022 để bổ sung.