Thời khóa biểu học kỳ I NH 2023 – 2024 – Áp dụng từ ngày 23.9.2023

0
10774

I. Lý do thay đổi thời khóa biểu

– Nhà trường được duyệt và bắt đầu tiến hành sơn, sửa khu C (trong gói thầu số 3 do Sở GD&ĐT Đồng Nai đầu tư) từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023 (dự kiến).

II. Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 23/9/2023

1. Đối với khối 10 và 12:

– Chính khóa: Học buổi sáng từ 6h55 đến 11h15 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.3)

– Trái buổi: Học buổi chiều từ 13h00 đến 16h20 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.4). Riêng thứ 7 học: Sáng từ 7h15 và Chiều từ 13h15

2. Đối với khối 11:

– Chính khóa: Học buổi chiều từ 12h55 đến 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.3)

– Trái buổi: Học buổi sáng từ 7h00 đến 10h20 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (xem chi tiết trong mục II.4.2)

3. Thời khóa biểu chính khóa: Xem tại đây

4. Thời khóa biểu trái buổi

4.1. Các lưu ý:

– Trang phục:
+ Môn Thể dục và môn Quốc phòng: Đồng phục thể dục.
+ Môn Giáo dục địa phương và Tin học: Đồng phục chính khóa.
– NẾU TRÙNG VỚI LỊCH HỌC AV IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP, ĐỘI TUYỂN, HS MUỐN ĐỔI MÔN HỌC THỂ DỤC (ĐỐI VỚI KHỐI 10): HS HỌC ANH VĂN ĐÚNG BUỔI VÀ CHUYỂN BUỔI HỌC MÔN TRÙNG (Ví dụ: Môn thể dục bị trùng với IELTS vào thứ 4 thì Hs học AV IELTS vào thứ 4 và chuyển môn thể dục qua buổi khác – Hs chủ động liên hệ với giáo viên lớp cũ (để báo chuyển) và giáo viên lớp mới (để ghi vào danh sách).
– Học sinh xem thật kỹ các mốc thời gian và thực hiện. NẾU HỌC SINH KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH MÔN HỌC SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÊN LỚP.

– Các lớp học thể dục (khối 11) và tin học, Quốc phòng (khối 12) có lịch học vào thứ 2 và thứ 3 sẽ đi học bù thêm 01 buổi/môn vào thứ 7 các ngày 23 và 30/9/2023 (xem chi tiết trong mục 4.2).

4.2. Xem thời khóa biểu trái buổi xem tại đây

III. Thời khóa biểu giáo viên xem tại đây