Thời khóa biểu học Thể dục – Quốc phòng – Tiếng Pháp (3 khối) và Nghề (khối 11) áp dụng từ ngày 11/10/2021

0
6481

Xem thời khóa biểu áp dụng từ 11/10/2021 tại đây

Thời gian biểu:

  • Tiết 5: Từ 13h30 đến 14h00.
  • Tiết 6: Từ 14h00 đến 14h30.
  • Tiết 7: Từ 14h30 đến 15h00.
  • Tiết 8: Từ 15h00 đến 15h30.