Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2022 – 2023

0
9399

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

(Số thứ tự trong danh sách này là số hồ sơ nhập học)

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Tổng điểm
1 Đỗ Nguyễn Gia An 04-01-2007 Đồng Nai 39.75
2 Hoàng Nguyễn Hoài An 05-01-2007 Đồng Nai 40.5
3 Lê Khánh An 17-12-2007 Đồng Nai 40.5
4 Ngô Thúy An 15-08-2007 Bắc Ninh 41
5 Nguyễn Đỗ Thúy An 17-09-2007 Đồng Nai 38.25
6 Nguyễn Ngọc Huệ An 26-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.75
7 Phạm Thành An 16-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
8 Ngô Thùy Gia Ân 13-01-2007 TP Hồ Chí Minh 39.75
9 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 23-06-2007 Đồng Nai 38.25
10 Nguyễn Thiên Ân 10-10-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
11 Bùi Mai Anh 22-07-2007 Đồng Nai 42.25
12 Bùi Nguyễn Mai Anh 01-01-2007 Thái Bình 39.25
13 Châu Bảo Anh 01-09-2007 Đồng Nai 37.5
14 Đặng Duy Anh 21-07-2007 Đồng Nai 38.75
15 Đặng Thị Vân Anh 17-06-2007 Đồng Nai 37.75
16 Đào Ngọc Quỳnh Anh 23-08-2007  Đồng Nai 41.5
17 Đinh Nhật Anh 28-07-2007 TP. Hồ Chí Minh 39.25
18 Đinh Vũ Quỳnh Anh 26-11-2007 Đồng Nai 39
19 Hán Ngọc Quỳnh Anh 30/11/2007 Đồng Nai 40.5
20 Hồ Đức Anh 05-01-2007 Đồng Nai 37.75
21 Hồ Xuân Bảo Anh 18-05-2007 Đồng Nai 39
22 Hoàng Lê Quỳnh Anh 08-07-2007 Đồng Nai 40.75
23 Kiều Hồng Anh 12-04-2007 Đồng Nai 39.25
24 Lê Hà Anh 15-12-2007 Đồng Nai 39.25
25 Lê Thị Ngọc Anh 31-01-2007 Đồng Nai 38.75
26 Mai Đào Tú Anh 24-01-2007 Đồng Nai 37.75
27 Nguyễn Đỗ Minh Anh 28-09-2007 Đồng Nai 38.25
28 Nguyễn Hồng Minh Anh 30-07-2007 Tp Hồ Chí Minh 40.25
29 Nguyễn Lê Thảo Anh 01-04-2007 Đồng Nai 41.25
30 Nguyễn Minh Anh 27-04-2007 Tp Hồ Chí Minh 45.75
31 Nguyễn Nam Anh 14-07-2007 Đồng Nai 39
32 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 07-04-2007 TP Hồ Chí Minh 40.5
33 Nguyễn Ngọc Kim Anh 28-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
34 Nguyễn Ngọc Phương Anh 29-05-2007 Đồng Nai 38.25
35 Nguyễn Ngọc Vân Anh 25-07-2007 Đồng Nai 41
36 Nguyễn Phạm Minh Anh 24-02-2007 Đồng Nai 41.25
37 Nguyễn Phương Anh 16-05-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
38 Nguyễn Quỳnh Anh 03-12-2007 TP. Hồ Chí Minh 39.25
39 Nguyễn Thị Phương Anh 18-04-2007 Đồng Nai 43
40 Nguyễn Thị Trâm Anh 15-09-2007 Đồng Nai 38.5
41 Nguyễn Trần Thảo Anh 26-12-2007 Đồng Nai 38.25
42 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 04-12-2007 Đồng Nai 39
43 Nguyễn Xuân Đức Anh 30-07-2007 TP Hồ Chí Minh 39
44 Phạm Mai Anh 06-07-2007 Đồng Nai 38
45 Phạm Thị Phương Anh 04-09-2007 Đồng Nai 40.5
46 Phan Hoàng Vân Anh 13-12-2007 Nam Định 40
47 Thịnh Ngọc Thiên Anh 08-08-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
48 Tô Quỳnh Anh 28-08-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41.5
49 Trần Mai Anh 21-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 37.5
50 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 17-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 37.75
51 Trần Nhật Quỳnh Anh 05-08-2007 Đồng Nai 40.75
52 Trần Quỳnh Anh 21-08-2007 Đồng Nai 39.5
53 Trần Thị Lan Anh 24-10-2007 Đồng Nai 40.75
54 Trần Viết Quốc Anh 20-03-2007 Đồng Nai 39.5
55 Trịnh Vân Anh 20-02-2007 Đồng Nai 38
56 Trương Minh Anh 19/12/2007 Đồng Nai 38.5
57 Vũ Vi Anh 18-12-2007 Tp. Hồ Chí Minh 37.5
58 Bùi Xuân Hồng Ánh 17-09-2007 Đồng Nai 40.75
59 Đinh Ngọc Ánh 19-08-2007 TP Hồ Chí Minh 40.75
60 Hoàng Nhật Ánh 10-12-2007 Đồng Nai 39.5
61 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24-12-2007 Bình Dương 42.5
62 Trần Thị Ngọc Ánh 15/05/2007 Đồng Nai 40
63 Lưu Việt Bách 15-10-2007 Hà Nội 39.25
64 Lê Gia Bảo 09-05-2007 Đồng Nai 41
65 Lê Gia Bảo 24-10-2007 Đồng Nai 38
66 Lê Văn Gia Bảo 01-04-2007 Đồng Nai 39.25
67 Lương Quốc Bảo 26-05-2007 Đồng Nai 39.25
68 Ngô Gia Bảo 09-11-2007 Đồng Nai 44.5
69 Nguyễn Quốc Bảo 06-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
70 Phạm Minh Bảo 27-07-2007 Đồng Nai 40.75
71 Phạm Quốc Bảo 16-11-2007 TP Hồ Chí Minh 43.25
72 Trần Gia Bảo 24-02-2007 Đồng Nai 42.25
73 Trần Gia Bảo 13-09-2007 Đồng Nai 41
74 Đàm Thanh Bình 26-06-2007 Đồng Nai 40.25
75 Đặng Khánh Bình 20-06-2007 Đồng Nai 37.75
76 Đào Hòa Bình 29-11-2007 Đồng Nai 38
77 Nguyễn Công Thanh Bình 07-09-2007 Ninh Bình 38
78 Nguyễn Đức Bình 02-12-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.75
79 Bùi Hồng Châu 18-12-2007 Tp Hồ Chí Minh 38
80 Nguyễn Mai Thanh Châu 23-05-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40
81 Nguyễn Ngọc Châu 13-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
82 Võ Minh Châu 28-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
83 Vũ Ngọc Bảo Châu 27-06-2007 Đồng Nai 37.5
84 Nguyễn Hà Diệp Chi 20-08-2007 Tuyên Quang 37.75
85 Nguyễn Nguyên Chi 28-02-2007 Đồng Nai 39.75
86 Vũ Minh Chiến 16-07-2007 Đồng Nai 40.5
87 Nguyễn Dương China 22-11-2007 Đồng Nai 40
88 Nguyễn Trí Cường 21/03/2007 Đồng Nai 38
89 Phạm Mạnh Cường 08-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
90 Trần Quốc Cường 25-02-2007 Đồng Nai 38.75
91 Cao Nguyễn Minh Đăng 23/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 41
92 Lê Nguyễn Hải Đăng 26-02-2007 Đồng Nai 39.5
93 Nguyễn Hải Đăng 01-06-2007 Đồng Nai 37.75
94 Nguyễn Trần Hải Đăng 16-12-2007 Đồng Nai 40
95 Đoàn Trần Thành Đạt 05-06-2007 Đồng Nai 40
96 Đoàn Trung Đạt 10/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
97 Huỳnh Tiến Đạt 14-03-2007 Đồng Nai 41.75
98 Nguyễn Hải Thành Đạt 13-12-2007 Tp Hồ Chí Minh 40.25
99 Nguyễn Hoàng Đạt 10-08-2007 Đồng Nai 40.25
100 Nguyễn Tiến Đạt 13/12/2007 Đồng Nai 40.5
101 Trần Tuấn Đạt 01-01-2007 Đồng Nai 41
102 Đào Minh Đức 15-05-2007 Đồng Nai 40.25
103 Phạm Việt Đức 06-06-2007 Đồng Nai 38.25
104 Trần Võ Minh Đức 02-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41
105 Võ Bùi Nguyên Đức 30-11-2007 Đồng Nai 46
106 Nguyễn Bùi Hà Dung 28-08-2007 Đồng Nai 40.25
107 Nguyễn Hạnh Dung 16-03-2007 Đồng Nai 43.5
108 Nguyễn Thùy Dung 23-03-2007 Đồng Nai 38.5
109 Nguyễn Vũ Hoàng Dung 28-09-2007 Đồng Nai 40
110 Vũ Lê Dung 25-08-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
111 Hồ Tấn Dũng 15-12-2007 TP Hồ Chí Minh 39
112 Nguyễn Quang Dũng 05-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 44
113 Nguyễn Tiến Dũng 13-02-2007 Đồng Nai 41.25
114 Nguyễn Vũ Dũng 01-12-2007 Đồng Nai 38.75
115 Phạm Tiến Dũng 18-04-2007 Ninh Bình 41.5
116 Thái Dương Tuấn Dũng 03-02-2007 Đồng Nai 39.5
117 Đặng Thùy Dương 14-08-2007 Đồng Nai 43.5
118 Đinh Thái Dương 15-06-2007 Đồng Nai 41.75
119 Đinh Thùy Dương 25-03-2007 Đồng Nai 37.5
120 Lã Thị Thùy Dương 18-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
121 Nguyễn Hải Dương 18-07-2006 Hà Nam 38
122 Nguyễn Thị Thùy Dương 23-01-2007 Đồng Nai 43
123 Nguyễn Trần Thùy Dương 27-09-2007 Đồng Nai 40
124 Nguyễn Trần Thùy Dương 01-01-2007 Đồng Nai 38.75
125 Nguyễn Tùng Dương 21-09-2007 Đồng Nai 41.75
126 Tống Thùy Dương 30-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40
127 Bùi Lâm Duy 16-04-2007 Tp Hồ Chí Minh 41.5
128 Đinh Đức Duy 13-11-2007 Đồng Nai 40.25
129 Doãn Đức Duy 05-07-2007 Tp Hồ Chí Minh 40.25
130 Trần Đức Duy 05-09-2007 Bình Định 40.75
131 Trần Lê Đức Duy 28-07-2007 Đồng Nai 38.25
132 Vũ Bảo Duy 29-01-2007 Đồng Nai 41.5
133 Bùi Thảo Duyên 10-09-2007 Đồng Nai 40.5
134 Hoàng Thị Mỹ Duyên 11-06-2007 Đồng Nai 40
135 Lê Thị Mỹ Duyên 28-01-2007 Đồng Nai 42.5
136 Lương Thái Mỹ Duyên 08-04-2007 Đồng Nai 38.75
137 Bùi Thị Giang 26-11-2007 Tp.Hồ Chí Minh 41.25
138 Dương Võ Thu Giang 30-01-2007 Đồng Nai 42.25
139 Hà Thị Quỳnh Giang 15-02-2007 Đồng Nai 42.25
140 Nguyễn Hà Giang 15-08-2007 Đồng Nai 41.5
141 Nguyễn Ngọc Phương Giang 18-02-2007 Đồng Nai 42.75
142 Nguyễn Ngọc Thu Giang 08-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
143 Nguyễn Phan Hương Giang 14-12-2007 Đồng Nai 40.5
144 Phạm Thị Hương Giang 13-04-2007 Hà Tĩnh 38.25
145 Tống Thị Minh Giang 29-10-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
146 Vũ Thùy Giang 10-11-2007 Đồng Nai 37.75
147 Vũ Trường Giang 04-10-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
148 Giáp Hoàng 16-11-2007 Đồng Nai 38.25
149 Nguyễn Thị Hải 31-03-2007 Đồng Nai 39
150 Nguyễn Thiên 01-01-2007 TP Hồ Chí Minh 37.5
151 Nguyễn Thu 23-12-2007 Nghệ An 38.25
152 Nguyễn Việt 26-01-2007 Đồng Nai 40
153 Vũ Nhật 06-11-2007 Lâm Đồng 38.25
154 Lê Hoàng Hải 17-02-2007 Đồng Nai 37.5
155 Trương Nguyễn Trung Hải 22-01-2007 TP Hồ Chí Minh 37.75
156 Cao Phạm Gia Hân 11-09-2007 Đồng Nai 38
157 Hồ Ngọc Bảo Hân 05-07-2007 Đồng Nai 40.75
158 Lê Ngọc Hân 15-12-2007 Đồng Nai 41.5
159 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-03-2007 Đồng Nai 38.75
160 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 07-05-2007 Đồng Nai 38.5
161 Phan Ngọc Gia Hân 09-10-2007 Đồng Nai 41
162 Trần Hoàng Bảo Hân 19-05-2007 Bà Rịa – Vũng Tàu 40.75
163 Trương Gia Hân 24-04-2007 Đồng Nai 41
164 Vương Gia Hân 22-06-2007 Đồng Nai 41.75
165 Nguyễn Mỹ Hằng 04-05-2007 Đồng Nai 42.75
166 Phan Thanh Hằng 22-10-2007 Thái Bình 39.75
167 Tạ Thanh Hằng 10-11-2007 Đồng Nai 39.5
168 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16-05-2007 Đồng Nai 38
169 Nguyễn Phạm Bá Hào 25-03-2007 Đồng Nai 38
170 Đoàn Trần Thúy Hiền 27-06-2007 Đồng Nai 38.75
171 Đồng Thu Hiền 24-04-2007 Quảng Nam 38.75
172 Trần Thị Thanh Hiền 27-12-2007 Đồng Nai 38
173 Ninh Minh Hiển 23-03-2007 Đồng Nai 38
174 Bùi Chí Hiếu 08-06-2007 Đồng Nai 37.75
175 Bùi Minh Hiếu 17-09-2007 Hải Dương 38.75
176 Bùi Trung Hiếu 19-04-2007 Đồng Nai 39.75
177 Lê Khả Hiếu 02-02-2007 Đồng Nai 38.25
178 Nguyễn Ngọc Hiếu 12-04-2007 Đồng Nai 37.5
179 Phạm Trung Hiếu 30-09-2007 Đồng Nai 40.5
180 Trần Đình Hiếu 17-04-2007 Đồng Nai 42.75
181 Trần Minh Hiếu 25-10-2007 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
182 Bùi Phạm Quỳnh Hoa 15-11-2007 Đồng Nai 40.25
183 Bùi Thị Mỹ Hoa 22/07/2007 Đồng Nai 37.5
184 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 16-10-2007 Đồng Nai 41
185 Nguyễn Thái Hòa 29-05-2007 Đồng Nai 38.5
186 Nguyễn Trần Hoàn 22-06-2007 Đồng Nai 38.75
187 Đặng Viết Hoàng 11-08-2007 Đồng Nai 37.5
188 Ngô Minh Hoàng 14-04-2007 Đồng Nai 40.5
189 Nguyễn Huy Hoàng 28-09-2007 Tp Hồ Chí Minh 40
190 Nguyễn Minh Hoàng 13-08-2007 Nghệ An 37.75
191 Trần Phương Hoàng 21-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
192 Nguyễn Cao Ngọc Huệ 16-08-2007 Đồng Nai 40.5
193 Phạm Thị Kim Huệ 10-11-2007 Đồng Nai 40.25
194 Dương Chánh Hùng 11-03-2007 Đồng Nai 43.5
195 Hồ Xuân Hùng 01-03-2007 Đồng Nai 42
196 Nguyễn Bá Hùng 22-06-2007 Đồng Nai 38.75
197 Phạm Sĩ Hùng 29-06-2007 Đồng Nai 44.5
198 Thái Hùng 14-03-2007 TP Hồ Chí Minh 38.75
199 Lê Sỹ Nguyên Hưng 24-09-2007 Đồng Nai 40
200 Mai Tấn Hưng 23-07-2007 Đồng Nai 38.75
201 Trần Quốc Hưng 23-03-2007 Đồng Nai 42.25
202 Trương Phú Hưng 21-01-2007 Đồng Nai 40.25
203 Dương Quỳnh Hương 24-09-2007 TP Hồ Chí Minh 42.5
204 Lê Thùy Hương 02-01-2007 Đồng Nai 42.5
205 Ngô Thị Quỳnh Hương 18-03-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
206 Nguyễn Ngọc Hương 23-09-2007 Đồng Nai 39.25
207 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 02-04-2007 TP. Hồ Chí Minh 38
208 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18-11-2007 Đồng Nai 38.5
209 Trần Mai Hương 17-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
210 Trần Thụy Mai Hương 24-02-2007 Đồng Nai 41.5
211 Lê Thị Thúy Hường 31-05-2007 Đồng Nai 41.5
212 Hà Đình Hưởng 01-09-2007 Đồng Nai 37.5
213 Trần Quốc Hữu 28-08-2007 Đồng Nai 37.75
214 Bùi Quang Huy 22-08-2007 Đồng Nai 38.75
215 Bùi Quốc Huy 03-08-2007 Đồng Nai 44.5
216 Bùi Sỹ Gia Huy 03-02-2007 Đồng Nai 39.5
217 Cao Gia Huy 29-04-2007 Tp.Hồ Chí Minh 37.75
218 Hoàng Gia Huy 25-11-2007 Bình Thuận 38
219 Nguyễn Đình Quang Huy 26-03-2007 Hải Dương 38.5
220 Nguyễn Hoàng Gia Huy 29-01-2007 Đồng Nai 40.5
221 Nguyễn Minh Huy 23-08-2007 Thừa Thiên – Huế 38.5
222 Nguyễn Quang Huy 10-07-2007 Đồng Nai 40
223 Nguyễn Văn Gia Huy 19-02-2007 Đắk Lắk 39
224 Ninh Bá Quốc Huy 24-05-2007 Đồng Nai 40
225 Phạm Thạch Quang Huy 12-11-2007 Đồng Nai 41
226 Trần Gia Huy 29-07-2007 Đồng Nai 39.25
227 Vũ Đức Huy 17-09-2007 Đồng Nai 38.5
228 Nguyễn Thanh Huyền 10-08-2007 Đồng Nai 39.75
229 Nguyễn Thị Huyền 24-02-2007 Đồng Nai 40.25
230 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03-06-2007 Đồng Nai 40.25
231 Trần Ngọc Huyền 16-03-2007 Đồng Nai 41.75
232 Vũ Ngọc Huyền 13/12/2007 Đồng Nai 37.75
233 Cao Xuân Khải 11-01-2007 Đồng Nai 39.25
234 Nguyễn Xuân Khải 04-11-2007 Đồng Nai 41.75
235 Đinh Bá Bảo Khang 19-11-2007 Đồng Nai 40.5
236 Dương Minh Khang 30-04-2007 Đồng Nai 41.75
237 Trần Vĩ Khang 22-04-2007 An Giang 44
238 Bùi Thị Ngọc Khanh 25-03-2007 Đồng Nai 40.75
239 Văn Chí Khanh 25-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
240 Trà Ngọc Vân Khánh 16-05-2007 TP Hồ Chí Minh 39.75
241 Trần Nhật Khánh 01-11-2007 Đồng Nai 41.5
242 Vũ Ngọc Khánh 26-05-2007 Tp. Hải Phòng 37.75
243 Huỳnh Anh Khoa 05-05-2007 Đồng Nai 40.25
244 Lê Minh Khoa 24-06-2007 Tp Hồ Chí Minh 37.75
245 Nguyễn Anh Khoa 14-03-2007 TP Hồ Chí Minh 41.25
246 Nguyễn Duy Minh Khoa 21-01-2007 Đồng Nai 38.5
247 Nguyễn Nhật Đăng Khoa 03-06-2007 Đồng Nai 38.5
248 Nguyễn Trần Đăng Khoa 18-04-2007 Tp Hồ Chí Minh 42.25
249 Hoàng Bảo Khôi 13-06-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
250 Nguyễn Văn Bá Khôi 01-03-2007 Đồng Nai 39.75
251 Trần Đăng Khôi 22-05-2007 Đồng Nai 39.5
252 Đinh Mai Khuê 14-10-2007 Đồng Nai 37.75
253 Phạm Minh Khuê 08-05-2007 Bà Rịa Vũng Tàu 37.5
254 Nguyễn Kiên 13-02-2007 Đồng Nai 40.25
255 Phạm Trung Kiên 17-07-2007 Đồng Nai 39
256 Phan Trung Kiên 04-06-2007 Đồng Nai 43.5
257 Tạ Lê Tuấn Kiên 22-12-2007 Nghệ An 41
258 Trần Trung Kiên 01-05-2007 Đồng Nai 41.75
259 Trần Trung Kiên 27-08-2007 Đồng Nai 39
260 Bùi Tuấn Kiệt 10-05-2007 Đồng Nai 42.75
261 Nguyễn Tuấn Kiệt 22-07-2007 Đồng Nai 38.75
262 Phạm Anh Kiệt 15/07/2007 Bình Dương 40.75
263 Đinh Trần Thiên Kim 27-11-2007 TP. Hồ Chí Minh 38
264 Nguyễn Sơn Lâm 02-12-2007 Đồng Nai 38.25
265 Nguyễn Tùng Lâm 16-01-2007 Đồng Nai 37.5
266 Bùi Hồ Ngọc Lan 09-06-2007 Ninh Bình 39
267 Nguyễn Phương Lan 16/01/2007 Đồng Nai 38
268 Trần Diệu Huyền Lan 05-06-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
269 Vũ Thị Hương Lan 20-06-2007 Đồng Nai 38.75
270 Nguyễn Phúc Lân 11-12-2007 Đồng Nai 39.5
271 Bùi Khánh Linh 19-03-2007 Đồng Nai 39.25
272 Bùi Thụy Phương Linh 19-03-2007 Đồng Nai 39.25
273 Cao Thị Phương Linh 20-01-2007 Ninh Thuận 38.5
274 Đào Thùy Linh 09-11-2007 Hà Tĩnh 38
275 Đinh Nguyễn Gia Linh 14-11-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40
276 Đinh Thùy Linh 18-01-2007 Hà Nội 38
277 Dương Thị Mai Linh 08-03-2007 Đồng Nai 40.25
278 Lê Gia Linh 30-07-2007 Đồng Nai 39.5
279 Nguyễn Khánh Linh 19-11-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41
280 Nguyễn Khánh Linh 04-06-2007 Đồng Nai 38.25
281 Nguyễn Lê Trúc Linh 14-04-2007 Đồng Nai 43
282 Nguyễn Ngọc Linh 09-08-2007 Đồng Nai 39.5
283 Nguyễn Phương Linh 12-11-2007 Đồng Nai 44
284 Nguyễn Phương Linh 18-02-2007 Đồng Nai 39.25
285 Nguyễn Thị Diệu Linh 14-12-2007 Đồng Nai 37.5
286 Nguyễn Thùy Linh 08-09-2007 Đồng Nai 38
287 Nguyễn Võ Thùy Linh 24-02-2007 Đồng Nai 40.75
288 Nhữ Đặng Thùy Linh 04-09-2007 Đồng Nai 40.5
289 Phạm Hoài Linh 06-07-2007 Đồng Nai 42.5
290 Phạm Mai Linh 18-09-2007 Đồng Nai 37.5
291 Phạm Thị Khánh Linh 22-07-2007 Hải Phòng 39.75
292 Phùng Lê Khánh Linh 31-10-2007 Đắk Lắk 41.5
293 Trần Nguyễn Phương Linh 31-05-2007 Hà Tĩnh 39.75
294 Trần Phan Thùy Linh 27-06-2007 Đồng Nai 39.25
295 Trần Yến Linh 23-10-2007 Đồng Nai 38
296 Trần Đại Lộc 17-08-2007 Đồng Nai 40.25
297 Hồ Văn Long 19-05-2007 Đồng Nai 37.5
298 Nguyễn Hoàng Long 19/03/2007 Đồng Nai 39
299 Phạm Đoàn Thiên Long 22-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
300 Vũ Thành Luân 01-11-2007 Đồng Nai 39
301 Võ Cao Tấn Lực 16-08-2007 Đồng Nai 39.75
302 Yu Chiêu Lượng 12-05-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.75
303 Bùi Khánh Ly 02-05-2007 Đồng Nai 41
304 Huỳnh Nguyễn Thảo Ly 07-02-2007 Đồng Nai 39.75
305 Nguyễn Dạ Cẩm Ly 09-05-2007 Đồng Nai 41
306 Phạm Khánh Ly 27-06-2007 Đồng Nai 42.5
307 Lê Hoàng Nhật Mai 26-11-2007 Đồng Nai 39.25
308 Nguyễn Khánh Mạnh 03-12-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.25
309 Đào Nhật Minh 25-05-2007 Đồng Nai 39.25
310 Đầu Khắc Minh 10-05-2007 Đồng Nai 38.5
311 Nguyễn Hải Minh 23-01-2007 Đồng Nai 37.75
312 Phạm Nguyễn Nhật Minh 25-08-2007 Đồng Nai 39.25
313 Trần Vũ Quang Minh 15-09-2007 Đồng Nai 38.5
314 Dương Ngọc Hà My 01-11-2007 Đồng Nai 37.5
315 Lưu Lê Trà My 20-05-2007 Nghệ An 39.75
316 Nguyễn Phạm Mai My 25-09-2007 TP Hồ Chí Minh 38.25
317 Nguyễn Trà My 23-02-2007 Đồng Nai 41.25
318 Phạm Thị Thảo My 05/11/2007  Đồng Nai 38.5
319 Thái Thị Trà My 22-10-2007 Đồng Nai 40
320 Vũ Trần Hà My 18-06-2007 Tp. Hồ Chí Minh 41.25
321 Đào Lê Na 22-08-2007 Đồng Nai 39.75
322 Đỗ Đức Nam 12-04-2007 TP Hồ Chí Minh 39.25
323 Hoàng Phương Nam 06-10-2007 Đồng Nai 40.5
324 Nguyễn Hoàng Nam 24-12-2007 Đồng Nai 39.75
325 Nguyễn Trung Nam 20-04-2007 Đồng Nai 39.5
326 Bùi Thiên Nga 21-10-2007 Đồng Nai 40.75
327 Nguyễn Cao Thanh Nga 08-02-2007 Nghệ An 39.25
328 Võ Thị Tuyết Nga 13-06-2007 Đồng Nai 40
329 Vũ Ngọc Quỳnh Nga 06-12-2007 Đồng Nai 41.25
330 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 27-03-2007 Đồng Nai 37.75
331 Nguyễn Thị Thanh Ngân 05-11-2007 Đồng Nai 38
332 Trần Ngô Bảo Ngân 12-12-2007 Khánh Hòa 42.75
333 Phạm Võ Phương Nghi 24-04-2007 Đồng Nai 41.25
334 Trần Ngọc Phương Nghi 13-04-2007 Đồng Nai 40
335 Lê Minh Nghĩa 26-10-2007 Bình Dương 38
336 Bùi Trần Khánh Ngọc 02-01-2007 Đồng Nai 39
337 Đặng Minh Ngọc 31-12-2007 Đồng Nai 38.75
338 Lê Ánh Ngọc 16-08-2007 Tp Hồ Chí Minh 43
339 Lê Hồng Ngọc 10-11-2006 Đồng Nai 38.75
340 Lê Minh Ngọc 28-07-2007 Đồng Nai 38.75
341 Nguyễn Ánh Ngọc 02-07-2007 Đồng Nai 42
342 Nguyễn Bảo Ngọc 24-09-2007 Đồng Nai 37.5
343 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 05-10-2007 Đồng Nai 37.75
344 Nguyễn Như Ngọc 19-11-2007 Đồng Nai 40.25
345 Nguyễn Quỳnh Yến Ngọc 11-02-2007 Đồng Nai 39.5
346 Nguyễn Thanh Ngọc 26-07-2007 Đồng Nai 41.25
347 Nguyễn Thiện Bảo Ngọc 09-06-2007 Đồng Nai 38.25
348 Nguyễn Thiên Hồng Ngọc 25-08-2007 Đồng Nai 38.5
349 Phạm Khánh Ngọc 02-11-2007 Đồng Nai 43.5
350 Phùng Hứa Bảo Ngọc 28-12-2007 Đồng Nai 37.5
351 Trần Phương Hồng Ngọc 12-03-2007 Thừa Thiên – Huế 40.5
352 Trần Thanh Ngọc 02-11-2007 Đồng Nai 39
353 Vũ Thế Ngọc 16-05-2007 Đồng Nai 37.75
354 Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 03-12-2007 Đồng Nai 42
355 Hoàng Phước Nguyên 09-01-2007 Đồng Nai 40.75
356 Lê Sỹ Hưng Nguyên 24-09-2007 Đồng Nai 39.75
357 Mai Kim Nguyên 10-11-2007 Đồng Nai 41.25
358 Nguyễn Chí Nguyên 22-08-2007 Tp.Hồ Chí Minh 39.5
359 Trương Đức Nguyên 05-01-2007 Đồng Nai 40.25
360 Trương Võ Khánh Nguyên 04-02-2007 Quảng Bình 39.25
361 Vũ Thảo Nguyên 18-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.75
362 Phan Thị Thanh Nhàn 09-01-2007 Đồng Nai 38.75
363 Hoàng Thi Nhân 04-10-2007 Đồng Nai 39
364 Tạ Nguyễn Lâm Nhật 25-03-2007 Lâm Đồng 39.5
365 Chu Uyên Nhi 01-08-2007 Đồng Nai 41.25
366 Đặng Hà Tú Nhi 24-04-2007 Đồng Nai 40
367 Đồng Vũ Thảo Nhi 18-03-2007 Đồng Nai 38.5
368 Hoàng Kiều Yến Nhi 27-04-2007 Đồng Nai 40.25
369 Lê Thị Uyên Nhi 22-11-2007 Đồng Nai 37.75
370 Lê Trương Uyển Nhi 30-12-2007 Đồng Nai 38.25
371 Nguyễn Hoàng Ái Nhi 05-09-2007 TP Hồ Chí Minh 37.75
372 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 18-06-2007 Đồng Nai 44.75
373 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 28-07-2007 Đồng Nai 39.5
374 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 15-06-2007 Tp Hồ Chí Minh 37.75
375 Nguyễn Phương Nhi 08-11-2007 Đồng Nai 38.25
376 Nguyễn Vũ Hoàng Nhi 18-09-2007 Đồng Nai 38
377 Nguyễn Yến Nhi 16/05/2007  Đồng Nai 39.5
378 Phạm Thị Bảo Nhi 16-05-2007 Tp. Hồ Chí Minh 37.5
379 Phan Đỗ Yến Nhi 15-09-2007 Đồng Nai 41
380 Phan Lê Uyên Nhi 14-12-2007 Đồng Nai 39.25
381 Phan Yến Nhi 30-11-2007 Đồng Nai 41.75
382 Trần Hà Quỳnh Nhi 03-07-2007 Đồng Nai 38.25
383 Trần Yến Nhi 21-10-2007 Đồng Nai 39.75
384 Đoàn Ngọc Quỳnh Như 01-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39
385 Hồ Quỳnh Như 05-09-2007 Đồng Nai 41
386 Huỳnh Tố Như 30-09-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39
387 Lại Thị Quỳnh Như 17-05-2007 Đồng Nai 42.75
388 Lê Ngọc Khánh Như 09-01-2007 Đồng Nai 44
389 Mai Quỳnh Như 19-11-2007 Đồng Nai 39
390 Nguyễn Minh Như 22-03-2007 Đồng Nai 42.5
391 Nguyễn Quỳnh Như 04-01-2007 Đồng Nai 37.75
392 Phạm Ngọc Tâm Như 30-03-2007 TP. Hồ Chí Minh 37.5
393 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 15-07-2007 Đồng Nai 40.5
394 Phạm Quỳnh Như 02-02-2007 Đồng Nai 43.75
395 Phan Thị Hồng Nhung 31-03-2007 Đồng Nai 38.5
396 Trần Thị Hồng Nhung 18-04-2007 Đồng Nai 43.5
397 Nguyễn Thục Ni 26-12-2007 Đồng Nai 40.25
398 Vũ Thị Hoàng Oanh 16-05-2007 Đồng Nai 38.75
399 Nguyễn Bá Phát 15-11-2007 Đồng Nai 40.25
400 Nguyễn Bá Phát 21-01-2007 Đồng Nai 38.75
401 Nguyễn Hữu Phát 21-06-2007 Đồng Nai 38
402 Lê Huỳnh Phú 31-07-2007 Đồng Nai 40
403 Trịnh Xuân Phú 05-01-2007 Đồng Nai 37.75
404 Lương Hoàng Phúc 31-07-2007 Đồng Nai 41.25
405 Ngô Đình Nguyễn Phúc 14-11-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
406 Trần Tất Hoàng Phúc 12-10-2007 Đồng Nai 37.5
407 Vũ Hoàng Phúc 18-03-2007 Tp Hồ Chí Minh 39.5
408 Lương Kiều Thanh Phương 05-11-2007 Đồng Nai 38
409 Lưu Thị Thu Phương 08-11-2007 Đồng Nai 39.75
410 Nguyễn Hà Phương 23-07-2007 Đồng Nai 40.25
411 Nguyễn Hải Phương 24-12-2007 Đồng Nai 42
412 Nguyễn Lam Phương 12-10-2007 Đồng Nai 41.5
413 Nguyễn Nhã Phương 10-09-2007 Đồng Nai 37.5
414 Nguyễn Thị Ngọc Phương 18-02-2007 Đồng Nai 37.5
415 Phạm Đoàn Nam Phương 06-02-2007 Đồng Nai 42.25
416 Phạm Mai Phương 01-07-2007 Đồng Nai 39.75
417 Phạm Thị Mai Phương 07-05-2007 Đồng Nai 40.25
418 Phan Ngọc Hoài Phương 27-02-2007 Tp.Hồ Chí Minh 39.5
419 Trần Nguyễn Phương 13-01-2006 Đồng Nai 40.5
420 Vũ Ngọc Hà Phương 29-12-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.5
421 Nguyễn Hoàng Anh Quân 11-02-2007 Đồng Nai 38
422 Nguyễn Sỹ Trần Quân 31-05-2007 Đồng Nai 38.75
423 Nguyễn Trung Quân 29-08-2007 Đồng Nai 39
424 Phạm Anh Quân 12-02-2007 Đồng Nai 40.5
425 Phạm Trần Anh Quân 06-06-2007 Đồng Nai 39
426 Nguyễn Bá Quang 25-06-2007 Đồng Nai 42.5
427 Phan Khắc Thiên Quang 17-10-2007 Cần Thơ 39.25
428 Trương Việt Quang 03-01-2007 Đồng Nai 37.5
429 Nguyễn Hữu Quốc 16-02-2007 Đồng Nai 39
430 Nguyễn Bá Quý 16-07-2007 Đồng Nai 39.75
431 Nguyễn Trọng Quý 07-07-2007 Đồng Nai 37.75
432 Lê Thị Bảo Quyên 17-06-2007 TP Hồ Chí Minh 43.75
433 Lê Thị Kim Quyên 22-10-2007 Đồng Nai 37.75
434 Nguyễn Lệ Quyên 23-02-2007 Đồng Nai 40.75
435 Hoàng Thúy Quỳnh 27-01-2007 Đồng Nai 39
436 Nhữ Thị Anh Quỳnh 14-08-2007 Đồng Nai 41
437 Phạm Diệp Quỳnh 17-09-2007 Đồng Nai 37.75
438 Trần Diễm Quỳnh 10-12-2007 Đồng Nai 37.5
439 Trần Ngọc Trúc Quỳnh 01-05-2007 Đồng Nai 42.5
440 Trần Phạm Như Quỳnh 06-06-2007 Đồng Nai 37.5
441 Lâm Quốc Sâm 30-04-2007 Đồng Nai 40.75
442 Lê Minh Sang 18-12-2007 Đồng Nai 38
443 Nguyễn Khúc Thái Sơn 18-08-2007 Đồng Nai 39.75
444 Nguyễn Quang Sơn 09-11-2007 Bắc Ninh 39.25
445 Nguyễn Thái Sơn 06-05-2007 Thanh Hóa 38
446 Trịnh Thế Tài 01-01-2007 Tp.Hồ Chí Minh 38.25
447 Nguyễn Ngọc Uyên Tâm 07-01-2007 TP Hồ Chí Minh 40
448 Nguyễn Phạm Minh Minh Tâm 14-09-2007 Đồng Nai 38.5
449 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28-11-2007 Nghệ An 41
450 Trần Thanh Tâm 03-07-2007 Đồng Nai 37.75
451 Nguyễn Hữu Khánh Tân 22-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
452 Nguyễn Việt Thái 03-10-2007 TP Hồ Chí Minh 38.75
453 Phạm Nguyễn Minh Thái 29-11-2007 Đồng Nai 43.25
454 Trần Lê Quốc Thái 14-11-2007 Đồng Nai 40.5
455 Lê Phạm Hồng Thắm 19-01-2007 Đồng Nai 41
456 Nguyễn Thị Hồng Thắm 04-11-2007 Bắc Ninh 40.75
457 Đỗ Hữu Toàn Thắng 10-05-2007 TP Hồ Chí Minh 39.5
458 Phan Đình Thắng 08-07-2007 Đồng Nai 39.75
459 Nguyễn Trần Tuấn Thanh 09-02-2007 Đồng Nai 38.5
460 Trần Nguyễn Đan Thanh 16-03-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
461 Cao Xuân Thành 18-05-2007 Đồng Nai 37.75
462 Nguyễn Tất Thành 08-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.5
463 Nguyễn Việt Thành 23-01-2007 Đồng Nai 40.75
464 Trần Gia Thành 30-04-2007 Đồng Nai 37.75
465 Đặng Nguyễn Phương Thảo 31-03-2007 Đồng Nai 39
466 Đoàn Trần Ngọc Thảo 16-10-2007 Đồng Nai 37.5
467 Lý Như Thảo 24-11-2007 Bình Dương 41.75
468 Nguyễn Lê Phương Thảo 31-10-2007 Bình Định 41.25
469 Nguyễn Phương Thảo 19-01-2007 Đồng Nai 42
470 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-10-2007 Đồng Nai 41
471 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08-02-2007 Tp. Đà Nẵng 39.25
472 Trương Bá Thảo 25-05-2007 Tp. Hồ Chí Minh 42.75
473 Lê Nguyễn Phượng Thi 17-01-2007 TP Hồ Chí Minh 37.75
474 Nguyễn Đình Thi 08-03-2007 Đồng Nai 39.25
475 Triệu Ngọc Thiện 19-04-2007 Đồng Nai 39
476 Lê Quang Thiệu 11-11-2007 Đồng Nai 38.5
477 Đặng Thế Hoàng Thịnh 27-10-2007 Đồng Nai 39.75
478 Đoàn Đức Thịnh 06-06-2007 Đồng Nai 42.5
479 Nguyễn Phan Ngọc Thịnh 17-08-2007 Đồng Nai 37.5
480 Trần Ngọc Trang Thơ 08-12-2007 Đồng Nai 38
481 Dềng Đạt Thọ 10-12-2007 Đồng Nai 40.25
482 Nguyễn Lê Hoài Thu 18-01-2007 Nghệ An 37.5
483 Trần Thị Thu 16-12-2007 Đồng Nai 43
484 Vũ Thanh Thu 05-07-2007 Đồng Nai 38.5
485 Đỗ Khánh Anh Thư 03-02-2007 TP Hồ Chí Minh 39
486 Lê Anh Thư 07-08-2007 Đồng Nai 41.5
487 Lê Anh Thư 02-11-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40
488 Lê Anh Thư 02-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
489 Lê Ngọc Minh Thư 24-10-2007 Đồng Nai 38.25
490 Lê Thị Quỳnh Thư 30-06-2007 Đồng Nai 38
491 Nguyễn Anh Thư 02-05-2007 Đồng Nai 42
492 Nguyễn Anh Thư 11-02-2007 Đồng Nai 38
493 Nguyễn Anh Thư 06-02-2007 Đồng Nai 37.5
494 Nguyễn Anh Thư 29-06-2007 Đồng Nai 40.75
495 Nguyễn Hoàng Anh Thư 17-08-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40
496 Nguyễn Lại Anh Thư 09-10-2007 Đồng Nai 38.25
497 Nguyễn Minh Thư 28-03-2007 Đồng Nai 39.5
498 Nguyễn Minh Thư 26-12-2007 Đồng Nai 38.5
499 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14-11-2007 Đồng Nai 38.75
500 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19-03-2007 Đồng Nai 39.5
501 Nguyễn Thị Anh Thư 17-11-2007 Tp Hồ Chí Minh 40.75
502 Nguyễn Thị Anh Thư 11-01-2007 Đồng Nai 39.25
503 Nguyễn Thị Minh Thư 02/10/2007 Bà Rịa-Vũng Tàu 38.75
504 Nguyễn Vũ Minh Thư 16-11-2007 Đồng Nai 41.25
505 Phạm Anh Thư 08-07-2007 Đồng Nai 42
506 Phạm Nguyễn Minh Thư 27-01-2007 Đồng Nai 40.25
507 Tạ Ngọc Minh Thư 26/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.5
508 Tống Hà Minh Thư 02-01-2007 TP Hồ Chí Minh 42.25
509 Trần Anh Thư 15-11-2007 Đồng Nai 44
510 Trần Anh Thư 22-11-2007 Đồng Nai 40
511 Trần Nguyễn Anh Thư 03-06-2007 Đồng Nai 41
512 Trần Nguyễn Anh Thư 26-07-2007 Đồng Nai 39
513 Hà Công Thuận 09-01-2007 Đồng Nai 38.5
514 Huỳnh Lê Hoài Thương 18-07-2007 Đồng Nai 40
515 Lê Nguyễn Yên Thương 31-01-2007 Bắc Giang 42.5
516 Nguyễn Kiều Thương 30-09-2007 Đồng Nai 41.75
517 Trần Thị Ngọc Thương 18-10-2007 Đồng Nai 42.25
518 Triệu Thị Hoài Thương 19-07-2007 Đồng Nai 41.5
519 Mai Minh Thúy 01-01-2007 Đồng Nai 40.5
520 Phạm Minh Thùy 23-08-2007 Đồng Nai 40.5
521 Hà Hồng Thủy 05-08-2007 Đồng Nai 40.25
522 Trần Ngọc Ánh Thy 23-02-2007 Đồng Nai 43.75
523 Nguyễn Phùng Tiên 25-03-2007 Đồng Nai 40.25
524 Nguyễn Lê Tiến 23-07-2007 Đồng Nai 39
525 Trần Mai Quang Tiến 03-04-2007 Đồng Nai 38.5
526 Trần Mạnh Tiến 01-09-2007 Đồng Nai 40.5
527 Lê Nguyễn Minh Toàn 29-12-2007 Đồng Nai 39.25
528 Đậu Quỳnh Trâm 01-01-2007 Đồng Nai 40
529 Đỗ Ngọc Bảo Trâm 11-04-2007 TP Hồ Chí Minh 38.75
530 Huỳnh Ngọc Thùy Trâm 13-12-2007 Tây Ninh 40
531 Nguyễn Lê Bảo Trâm 17-05-2007 Đồng Nai 39.5
532 Nguyễn Ngọc Quế Trâm 11-04-2007 Đồng Nai 39.25
533 Trương Phạm Bảo Trâm 17-11-2007 Tp.Hồ Chí Minh 42.5
534 Kim Bảo Trân 26-01-2007 Trà Vinh 41.5
535 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09-07-2007 Đồng Nai 40
536 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 26-12-2007 Đồng Nai 38
537 Cao Hoàng Yến Trang 15-06-2007 Tp. Hồ Chí Minh 38.75
538 Hoàng Ngọc Mai Trang 04-02-2007 Đồng Nai 38
539 Lê Sơn Trang 28-12-2007 Đồng Nai 39.75
540 Lê Thị Huyền Trang 03-06-2007 Đồng Nai 39.75
541 Ngô Ngọc Thu Trang 05-01-2007 Đồng Nai 43.75
542 Nguyễn Ngọc Thảo Trang 21-12-2007 Đồng Nai 42
543 Nguyễn Trần Phương Trang 02-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
544 Phạm Hoàng Minh Trang 22-08-2007 Đồng Nai 41.25
545 Trần Thị Kiều Trang 12-05-2007 Đồng Nai 40.75
546 Trịnh Minh Trang 20-03-2007 Đồng Nai 37.75
547 Vũ Ngọc Minh Trang 06-04-2007 Đồng Nai 38.75
548 Đặng Phú Trí 11-01-2007 Đồng Nai 40.5
549 Đỗ Cao Trí 17-02-2007 Đồng Nai 42.75
550 Lê Nguyễn Thành Trí 12-07-2007 Đồng Nai 41
551 Nguyễn Minh Trí 26-03-2007 Đồng Nai 43
552 Nguyễn Phát Triển 04-04-2007 Đồng Nai 38.25
553 Lê Minh Triết 20-01-2007 Đồng Nai 42.25
554 Nguyễn Hoàng Minh Triết 03-06-2007 Đồng Nai 40.25
555 Trần Đăng Minh Triết 19-05-2007 Đồng Nai 39.75
556 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 26-12-2007 Đồng Nai 42.5
557 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 13-01-2007 Đồng Nai 37.75
558 Nguyễn Thùy Phương Trinh 06/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 39.25
559 Lê Anh Trọng 19-02-2007 Đồng Nai 42.75
560 Nguyễn Lê Thủy Trúc 06-07-2007 Đồng Nai 38
561 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 37.5
562 Chu Văn Trung 11-12-2007 Nghệ An 44
563 Giáp Minh Trung 27-05-2007 Đồng Nai 39.75
564 Hoàng Chí Trung 25-11-2007 Đồng Nai 40.25
565 Ngô Sơn Trường 22-10-2007 Đồng Nai 38.25
566 Phạm Xuân Trường 24-01-2007 Tp. Hồ Chí Minh 40.25
567 Lê Quang Trưởng 15-07-2007 Đồng Nai 41.75
568 Đặng Thị Cẩm 18-02-2007 Đồng Nai 38.5
569 Đỗ Lê Cẩm 11-05-2007 Đồng Nai 39
570 Phạm Năng 11-05-2007 Đồng Nai 39.25
571 Tăng Phạm Tuấn 05-09-2007 Đồng Nai 38.75
572 Hoàng Quốc Tuấn 04-09-2007 Đồng Nai 37.5
573 Nguyễn Đào Anh Tuấn 08-01-2007 Đồng Nai 39.75
574 Nguyễn Trương Anh Tuấn 14-11-2007 Đồng Nai 38
575 Phạm Năng Tuấn 11-05-2007 Đồng Nai 38
576 Đinh Việt Tùng 09-11-2007 Đồng Nai 40
577 Cao Ngọc Tú Uyên 21-04-2007 Tp. Hồ Chí Minh 43.25
578 Dương Ngọc Bảo Uyên 17-07-2007 Tp. Hồ Chí Minh 39
579 Hoàng Võ Phương Uyên 25-04-2007 Đồng Nai 39.75
580 Lê Đồng Quỳnh Uyên 18-07-2007 Đồng Nai 43
581 Lìu Thị Phương Uyên 08-06-2007 Đồng Nai 40.5
582 Nguyễn Thang Tú Uyên 04-03-2007 Đồng Nai 38.25
583 Nguyễn Thị Phương Uyên 16-01-2007 Đồng Nai 40
584 Phạm Nguyễn Nhã Uyên 15-04-2007 Đồng Nai 41.75
585 Phan Thảo Uyên 22-10-2007 Đồng Nai 39.5
586 Trần Thị Mai Uyên 19/04/2007 Đồng Nai 39.25
587 Lê Tường Vân 17-10-2007 Đồng Nai 39.25
588 Phạm Trần Hồng Vân 05-07-2007 Đồng Nai 42.25
589 Trần Nguyễn Thanh Vân 08-09-2007 Đồng Nai 40.75
590 Nguyễn Thị Thảo Vi 21-12-2007 Đồng Nai 42.5
591 Nguyễn Hoàng Việt 31-01-2007 Đồng Nai 38.75
592 Nguyễn Trần Tuấn Vinh 24-12-2007 Nghệ An 39.25
593 Lê Minh 21-09-2007 Thanh Hóa 38.75
594 Hồ Thị Hà Vy 02-07-2007 Đồng Nai 37.5
595 Nguyễn Hà Vy 18-12-2007 Đồng Nai 42.25
596 Triệu Ngọc Thảo Vy 11-11-2007 Đồng Nai 41.25
597 Trịnh An Vy 07/04/2007 Đồng Nai 37.75
598 Trương Hoàng Vy 30-12-2007 Bà Rịa-Vũng Tàu 42
599 Đinh Ngọc Như Ý 02-03-2007 TP. Hồ Chí Minh 39
600 Nguyễn Như Ý 08-11-2007 Đồng Nai 37.75
601 Phan Vũ Như Ý 29-12-2007 Đồng Nai 39.75
602 Lê Hải Yến 09-12-2007 Đồng Nai 40.75
603 Nguyễn Thị Hải Yến 14-10-2007 Đồng Nai 43
604 Nguyễn Trí Dũng 04/02/2007 Đồng Nai BS
605 Trần Lâm Như An 20/05/2007 Đồng Nai TP
606 Ân Tiến Đạt 28/07/2007 Đồng Nai TP
607 Phạm Nguyễn Quỳnh Giao 18/12/2007 Đồng Nai TP
608 Nguyễn Thiên 01/1/2007 TP HCM TP
609 Trần Châu Hải 21/05/2007 TPHCM TP
610 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 27/04/2007 Đồng Nai TP
611 Nguyễn Trà My 28/08/2007 Đồng Nai TP
612 Nguyễn Minh Nhựt 21/05/2007 Đồng Nai TP
613 Vũ Trần Thanh Phong 02/02/2007 Đồng Nai TP
614 Trần Ngọc Như Phúc 28/10/2007 Đồng Nai TP
615 Lê Ngọc Kim Phụng 14/08/2007 Đồng Nai TP
616 Lương Hồng Quyên 28/11/2007 TPHCM TP
617 Nguyễn Công Thành 18/07/2007 Đồng Nai TP
618 Phan Lê Quang Thảo 06/03/2007 Đồng Nai TP
619 Lê Nguyệt Thi 17/10/2007 Đồng Nai TP
620 Nguyễn Triệu Quang Trung 31/10/2007 Đồng Nai TP
621 Tạ Đỗ Phương Uyên 26/06/2007 Đồng Nai TP
622 Phạm Thiên Vương 17/12/2007 Đồng Nai TP
623 Cái Thúy Phương 05/02/2007 Đồng Nai TP
624 Vũ Trần Thảo Uyên 02/8/2007 Đồng Nai TP
625 Nguyễn Ngọc Trang 01/11/2007 Đồng Nai KT
626 Mai Đức Thịnh 24/10/2007 Đồng Nai KT
627 Trần Thị Yến Vi 04/2/2007 Đồng Nai KT