Thông báo kết quả và đăng ký phúc khảo bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa HK 2 – NH 2021-2022

0
6216

Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ II – NH 2021-2022

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Những trường hợp 0 điểm hoặc không có điểm thì Hs liên hệ giáo viên bộ môn để kiểm tra bổ sung.

ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO BÀI THI TẠI ĐÂY

Hạn chót đăng ký: 08h00 thứ 2 (18/4/2022)