Khai báo y tế

0
5285

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường làm việc, nhập học trở lại từ ngày 17/02/2021

Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19:

  • Đeo khẩu trang khi đến trường.
  • Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở cổng trường.
  • Khai báo y tế bắt buộc theo mẫu phía dưới:
    • Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đã hết hạn khai báo lần 1. Sẽ khai báo lần 2 vào ngày 27 và 28/02/2021
    • Học sinh: Đã hết hạn khai báo lần 1. Sẽ khai báo lần 2 vào ngày 27 và 28/02/2021

Lưu ý: Nếu có bất cứ nghi ngờ, biểu hiện nào liên quan đến bệnh Covid-19 thì tự cách ly và thông báo cho cơ quan y tế, nhà trường (qua số điện thoại: 0935.89.00.49)