Thông báo sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020

0
1596

Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội thông báo sơ tuyển năm 2020 đã bắt đầu, các em học sinh lưu ý các mốc thời gian, hồ sơ đăng ký nhé.