Thông báo thi nghề phổ thông khối 12 – NH 2021-2022

0
3598
  • Đối tượng dự thi: Học sinh khối 12 NH 2021-2022 (Có tên trong danh sách)
  • Trường hợp là F0 và F1 đang cách ly y tế theo quy định thì KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI (Tham gia thi đợt 2 – Chờ thông báo).
  • Danh sách dự thi xem tại đây

– Học sinh kiểm tra đầy đủ thông tin: Số báo danh, họ tên, ngày sinh, lớp (trong danh sách là lớp 11.Học sinh tự quy đổi. Ví dụ: 11A01 (trong danh sách) thì là 12A01 thực tế) môn dự thi. Nếu có sai sót thì liên hệ với thầy Đạt (tin học) trước 17h00 thứ 3 (01/3/2022).

  • Thời gian dự thi: 7h30 thứ 6 (04/3/2022)
  • Địa điểm dự thi: Tại trường THPT Trấn Biên.
  • Trang phục: Đồng phục đi học chính khóa (có thể đi sandal).
  • Lưu ý:

– Khi đi mang theo giấy báo dự thi đã điền đầy đủ thông tin (quản sinh phát trong ngày thứ 4).

– Thí sinh dự thi môn điện dân dụng mang theo vật dụng để thực hành.