Thông báo về chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho lớp 10 (2021 – 2022)

0
3516
  1. Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm: Điểm xét tuyển = Văn  + Toán  + (Anh văn  x 3)

Điểm trúng tuyển: Từ 42.25 điểm trở lên (cập nhật ngày 26/7/2021)

2. Chương trình luyện thi tiếng Anh quốc tế (IELTS)

Gồm các học sinh có tên phía dưới. Học sinh sẽ phải trải qua đợt kiểm tra do trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ thực hiện để xếp lớp. Lịch kiểm tra sẽ thông báo sau (Dự kiến 16/8/2021)

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính
1 Nguyễn Văn Trần An 28-04-2006 Nam
2 Nguyễn Hữu Bình An 24-07-2006 Nữ
3 Nguyễn Ngọc Lan Anh 11-11-2006 Nữ
4 Nguyễn Tuấn Hoài Anh 04-11-2006 Nam
5 Nguyễn Đức Anh 20-02-2006 Nam
6 Nguyễn Ngọc Phương Anh 04-11-2006 Nữ
7 Dương Thị Ngọc Anh 29-11-2006 Nữ
8 Nguyễn Ngọc Ánh 11-12-2006 Nữ
9 Nguyễn Duy Bằng 30-04-2006 Nam
10 Trần Chí Bảo 21-04-2006 Nam
11 Dương Ngọc Bảo Bảo 26-08-2006 Nữ
12 Lê Ngọc Bích 05-01-2006 Nữ
13 Trần Tiến Đạt 08-07-2006 Nam
14 Nguyễn Lê Quốc Đạt 13-01-2006 Nam
15 Hà Nguyễn Tiến Đạt 09-09-2006 Nam
16 Đỗ Hồng Diệu 02/07/2006 Nữ
17 Chu Bảo Đức 31-10-2006 Nam
18 Nguyễn Minh Đức 08-04-2006 Nam
19 Nguyễn Phan Thùy Dung 14-11-2006 Nữ
20 Trần Tiến Dũng 17-08-2006 Nam
21 Vũ Thị Thùy Dương 17-10-2006 Nữ
22 Trịnh Quang Duy 31-08-2006 Nam
23 Đỗ Ngọc Duyên 05-05-2006 Nữ
24 Đặng Thị Hương Giang 29-11-2006 Nữ
25 Chu Linh Giang 16-08-2006 Nữ
26 Tôn Lê Bảo Giang 08-03-2006 Nữ
27 Phạm Hương Giang 01-09-2006 Nữ
28 Lương Hoàng 15-10-2006 Nữ
29 Lê Thị Thu 03-12-2006 Nữ
30 Bùi Thanh Hải 10-08-2006 Nam
31 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 15-11-2006 Nữ
32 Nguyễn Ngọc Hân 20-11-2006 Nữ
33 Trương Lê Gia Hân 15-01-2006 Nữ
34 Trần Thị Minh Hằng 16-08-2006 Nữ
35 Nguyễn Thị Hiền 03-04-2006 Nữ
36 Trần Trung Hiếu 01-08-2006 Nam
37 Phạm Trần Huy Hoàng 04-12-2006 Nam
38 Nguyễn Mạnh Hùng 26-03-2006 Nam
39 Hồ Quê Hương 14-09-2006 Nam
40 Đỗ Khánh Huyền 05-05-2006 Nữ
41 Hồ Trần Gia Khang 07-06-2006 Nam
42 Ngô Phan Đức Khánh 09-12-2006 Nam
43 Đinh Anh Khoa 15-03-2006 Nam
44 Nguyễn Đình Đăng Khoa 10-09-2006 Nam
45 Nguyễn Anh Kiệt 04-03-2006 Nam
46 Nguyễn Mạnh Lân 29-08-2006 Nam
47 Nguyễn Trúc Linh 29-03-2006 Nữ
48 Lường Thị Mai Linh 30-07-2006 Nữ
49 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10-10-2006 Nữ
50 Nguyễn Tấn Lộc 13-05-2006 Nam
51 Nguyễn Tất Lợi 19-06-2006 Nam
52 Nguyễn Xuân Mai 14-01-2006 Nữ
53 Nguyễn Tùng Mai 01-01-2006 Nữ
54 Hữu Cao Minh Mẫn 29-11-2006 Nam
55 Lê Huỳnh Tuấn Minh 02-10-2006 Nam
56 Lê Tuyết Ngân 11-10-2006 Nữ
57 Trần Lưu Ngân 24-08-2006 Nữ
58 Lê Thanh Ngân 27-03-2006 Nữ
59 Trần Xuân Nghi 05-07-2006 Nữ
60 Trần Bội Nghi 05-09-2006 Nữ
61 Nguyễn Minh Nguyệt 23-06-2006 Nữ
62 Lại Thị Kim Nguyệt 03-12-2006 Nữ
63 Hà Văn Nhâm 20-04-2006 Nam
64 Đặng Việt Nhật 01-09-2006 Nam
65 Phạm Thị Yến Nhi 07-09-2006 Nữ
66 Nguyễn Xuân Nhi 05-12-2006 Nữ
67 Nguyễn Quỳnh Như 22-03-2006 Nữ
68 Vũ Thị Quỳnh Như 12-07-2006 Nữ
69 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10-10-2006 Nữ
70 Bùi Ngọc Quỳnh Như 23-04-2006 Nữ
71 Trần Kim Nhung 04-09-2006 Nữ
72 Phan Mai Nguyên Phi 19-03-2006 Nữ
73 Nguyễn Nhất Phong 19-10-2006 Nam
74 Vũ Đức Phúc 09-02-2006 Nam
75 Đỗ Phạm Hoàng Phúc 16-04-2006 Nam
76 Đinh Ngọc Phước 13-03-2006 Nam
77 Nguyễn Ngô Bảo Phương 12-11-2006 Nữ
78 Đào Minh Quân 24-09-2006 Nam
79 Nguyễn Anh Quân 29-09-2006 Nam
80 Cao Văn Minh Quốc 28-07-2006 Nam
81 Nguyễn Trương Như Quỳnh 10/11/2006 Nữ
82 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 06-01-2006 Nữ
83 Lê Minh Tâm 13-01-2006 Nam
84 Lê Nguyễn Trang Thanh 02-03-2006 Nữ
85 Nguyễn Phương Thanh 25-06-2006 Nữ
86 Vũ Đặng Thanh Thảo 15-07-2006 Nữ
87 Bùi Phương Thảo 13-09-2006 Nữ
88 Nguyễn Phạm Phương Thảo 07-03-2006 Nữ
89 Võ Thị Phương Thảo 02-10-2006 Nữ
90 Nguyễn Anh Thư 23-08-2006 Nữ
91 Mai Minh Thuận 08-07-2006 Nam
92 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 25-09-2006 Nữ
93 Kiều Hùng Tiến 05-11-2006 Nam
94 Nguyễn Đức Tín 21-07-2006 Nam
95 Lê Thị Phương Trâm 02-06-2006 Nữ
96 Nguyễn Ái Trân Trân 01-09-2006 Nữ
97 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09-09-2006 Nữ
98 Bùi Thị Minh Trang 28-07-2006 Nữ
99 Phạm Quỳnh Trang 27-02-2006 Nữ
100 Lê Hoàng Thu Trang 13/08/2006 Nữ
101 Nguyễn Hải Triều 20-07-2006 Nam
102 Lê Thị Thu Trinh 20-06-2006 Nữ
103 Tôn Nữ Phương Trinh 22-11-2006 Nữ
104 Nguyễn Đức Trọng 20-12-2006 Nam
105 Lý Minh Trúc 19-05-2006 Nữ
106 Ngô Ngọc Thanh Trúc 21-05-2006 Nữ
107 Tống Thị Tuyết 09-03-2006 Nữ
108 Nguyễn Phạm Tường Vi 18/10/2006 Nữ
109 Lê Tấn 28-06-2006 Nam
110 Trần Nhật Hải Vy 21-09-2006 Nữ
111 Đỗ Ngọc Tường Vy 22-12-2006 Nữ
112 Vũ Nguyễn Hải Yến 04-11-2006 Nữ
113 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 28-09-2006 Nữ
114 Đào Ngọc Gia Hân 09/07/2006 Nữ
115 Trần Bảo Nhi 02/05/2006 Nữ