Thông báo về việc nghỉ học trực tuyến để học sinh tham gia tiêm vắc xin ngừa COVID-19

0
4164

    Thực hiện Kế hoạch 13672/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

    Căn cứ lịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho học sinh trường THPT Trấn Biên vào ngày 09/11/2021 và 10/11/2021.

    Trường THPT Trấn Biên thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học trực tuyến trong 02 ngày 09/11/2021 và 10/11/2021 để tham gia tiêm ngừa theo kế hoạch.

    Đề nghị học sinh thực hiện đảm bảo quy định trong tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Bộ y tế.