Thông tin kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2024

0
237

1. Giới thiệu về kỳ thi Đánh giá năng lực

Xem tại đây

2. Các mốc thời gian cần lưu ý

Xem tại đây

3. Danh sách các đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực

Xem tại đây

4. Đề thi mẫu tham khảo

Xem tại đây