Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG Tp Hồ Chí Minh năm 2023

0
1272

I. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI ĐGNL 2023 XEM TẠI ĐÂY

 

III. THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY