Hồ sơ chuyển Đảng chính thức

0
4223
  1. Đảng viên dự bị thực hiện các hồ sơ sau
  • Bản tự kiểm điểm (đánh máy theo mẫu)
  • Bản nhận xét của Chi bộ nơi cư trú (Đảng viên liên hệ thầy Hùng – phó bí thư để lấy giấy giới thiệu)
  • Nộp 2 hình thẻ 2×3. Nam áo vest. Nữ áo dài có cổ
  • Nộp giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới
  • Ghi tờ khai làm thẻ đảng

2. Sau khi đảng viên nộp các hồ sơ trên thì Chi bộ sẽ tiến hành làm các hồ sơ còn lại

Bấm vào đây để tải các biểu mẫu